Author photoSimona Schreinerová 09.07.2024 09:32

Koniec vznešených plánov. Bratislavský samosprávny kraj plánoval nájomné byty, naráža na mesto

Výstavba nájomných bytov sa stala dôležitou témou, do ktorej vstupuje viacero aktérov. Okrem Hlavného mesta, súkromných investorov či štátu sa na rozvoji nájomného bývania chce podieľať aj Bratislavský samosprávny kraj (BSK). V rámci prípravy prvých projektov však narazil na problém, ktorý ich prípravu komplikuje.

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Zámer vybudovať nájomné bývanie a vytvoriť kapacity pre učiteľov či zamestnancov v oblasti sociálnych služieb predstavil BSK v roku 2022. Nemalo sa jednať o výstavbu nových budov, ale o prestavbu (hoci pomerne výraznú) objektov vo vlastníctve BSK. Na základe prieskumu boli ako vhodné pre prestavbu vybrané budovy na Ivanskej ceste v Ružinove (Trnávke) a na Úderníckej ulici v Petržalke.

Na Ivanskej ceste ide o areál Strednej odbornej školy technológií a remesiel, kde BSK už investoval do rekonštrukcie Centra odborného vzdelávania a prípravy. Predmetná budova je len čiastočne využívaná, a kraj ju preto po obnove považuje za vhodnú pre bývanie zamestnancov v oblasti vzdelávania alebo sociálnych služieb.

K výhodám lokality patrí dostupnosť verejnej dopravy, infraštruktúry, zelene, športovísk a parkovania. V pláne bolo vytvoriť 58 bytových jednotiek s priemernou plochou bytu 50,7 m² vrátane balkóna.

Galéria

  • Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Úderníckej. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
  • Nájomné bývanie na Úderníckej. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Na Úderníckej ulici sa zámer týkal bývalej budovy stredného odborného učilišťa strojárskeho, ktorá je nevyužívaná. Objekt sa nachádza v lokalite s veľkým potenciálom, v blízkosti Železničnej stanice Petržalka, liniek verejnej dopravy a pripravovaných developmentov, čo BSK považovalo za výhodu. Lokalita je tiež dobre dostupná do centra mesta. BSK plánovalo nahradiť starší objekt novým, v ktorom by vzniklo 13 bytov s priemernou úžitkovou plochou 51,1 m².

Poslanci v roku 2022 schválili plány na rozvoj nájomného bývania, čo umožnilo BSK pristúpiť k predprojektovej príprave, obstaraniu projektovej dokumentácie a začatiu povoľovacích procesov. Samospráva však narazila na problém, ktorý realizáciu spomínaných zámerov spomalí.

„V rámci predprojektovej prípravy bolo zistené, že príslušné koeficienty zastavanosti resp. využitia územia na bývanie sú v oboch zamýšľaných územiach už vyčerpané," uviedla Lucia Forman, hovorkyňa BSK. „Z toho dôvodu uvedené projekty nie je možné realizovať bez zmeny územného plánu, a preto sa v tomto čase ich realizácia odkladá, a to až do momentu, kedy bude územný plán zmenený tak, aby príslušné koeficienty umožňovali realizáciu daných projektov. Keďže zmena územného plánu je z doterajšej praxe procesom trvajúcim v tých najrýchlejších prípadoch minimálne rok, tak sú ďalšie povoľovacie procesy v tejto chvíli veľmi ťažko časovo odhadnuteľné.“ 

Kraj mal v pláne využitie dotácií zo Štátneho fondu rozvoja bývania a vzniknúť malo celkovo 71 nových bytov. Či k tomu napokon príde v pôvodne avizovanom rozsahu, je nateraz otázne, rovnako ako termín realizácie.

Aj kraj však čelí problému s nedostatkom učiteľov, pre ktorých je zabezpečenie bývania v Bratislave zložité. Tabuľkové platy neodzrkadľujú, v ktorom regióne vyučujúci žijú. Preto majú rovnaký plat ľudia v častiach Slovenska, kde nájom alebo kúpa bytu nie je takou položkou ako v metropole. 

 

Nájomné bývanie na Ivanskej ceste. Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

 

Napriek tomu Bratislava postupne smeruje k rozšíreniu fondu nájomného bývania. Mesto má rozbehnutých viacero projektov, pričom niektoré z nich sú už v pokročilom štádiu prípravy alebo v realizácii.

V týchto dňoch prebieha územné konanie pre päťpodlažný nájomný bytový dom na Žitavskej ulici vo Vrakuni. Celkovo sa počíta s výstavbou 34 bytov, ku ktorým bude patriť 46 parkovacích miest. Architektonickú štúdiu pre tento projekt pôvodne vypracoval Superatelier, ale v neskorších fázach bola zmluva prenechaná kancelárii Sebastian Nagy Architects.

V pokročilom štádiu sú ďalšie tri projekty, a to v Janíkovom dvore, na Muchovom námestí v Petržalke a na Terchovskej ulici v Ružinove. Výstavba na Muchovom námestí už prebieha, pričom tu vzniká prvá etapa obytného súboru, ktorá bude obsahovať 103 bytov (52 bytov pre potrebné povolania a 51 náhradných bytov pre reštituentov). Druhá etapa zahŕňa výstavbu osempodlažného domu s 50 bytmi. Projekt navrhla kancelária Pantograph a dokončenie prvej etapy sa predpokladá v marci 2025.

 

 Výstavba na Muchovom námestí. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

V Janíkovom dvore je plánovaný komplex, ktorý bude zahŕňať byty a parkovací dom P+R. Architektonickú súťaž vyhrala kancelária Architekti BKPŠ - Kusý, Paňák. Momentálne prebieha investičná príprava, pričom začiatok výstavby sa očakáva v roku 2027.

Na Terchovskej ulici vznikne súbor, ktorý bude celkovo obsahovať 85 bytov (31 jednoizbových, 34 dvojizbových a 20 trojizbových). Architektonický návrh vzišiel z medzinárodnej súťaže v roku 2020, kde medzi 76 konceptmi zvíťazila česká kancelária The Büro. Projekt sa momentálne nachádza v prípravnej fáze.

Mesto teda pomaly smeruje k zisku prvého väčšieho balíka nájomných bytov. Prispieť k nemu mali aj projekty, ktoré predstavil BSK. V Bratislave, relatívne bohatej metropole s výrazne vyššou kúpnou silou oproti zvyšku krajiny a dostatkom lepšie platených pracovných miest, ktoré priťahujú migráciu, je ale potrebná masívnejšia výstavba pravdepodobne až desiatok tisíc nových bytov priamo v meste. Ak sa táto výstavba neuskutoční, obyvatelia si nájdu bývanie inde - na predmestiach. Bratislave to spôsobí viac problémov ako úžitku.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube