Author photoAndrej Sárközi 30.01.2023 17:58

Dlhá cesta k modernej Vajnorskej. Nové projekty ju nemusia pozdvihnúť

Vajnorská ulica zažije v blízkej budúcnosti mimoriadny stavebný rozmach. Po oznámení premeny zanedbaného územia od Penta Real Estate sa tu chystá výstavba nového polyfunkčného objektu. To otvára debatu, aký charakter výstavby je v súčasnosti správny v dotyku s jedným z najvýznamnejších transformačných území v Bratislave.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Okolie Vajnorskej poskytuje miesto pre život a prácu desaťtisícom ľudí. Týka sa to však jej západnej časti zhruba po Tomášikovu ulicu. Východná prechádza nesúrodým územím, tvoreným zvyškami priemyselných areálov, skladmi, retailovými a komerčnými objektami a autosalónmi. Nie je však vylúčené, že v dohľadnej budúcnosti pôjde o miesto s vysokou koncentráciou nových kvalitných projektov, ktoré pozdvihnú celú metropolu.

Najnovším ohláseným zámerom je projekt od investora Bezpečnostná agentúra, s.r.o., ktorý tu plánuje vybudovať nový polyfunkčný objekt. Nachádzať sa má v susedstve dnes existujúceho autosalónu v dotyku so stanicou pohonných hmôt Shell. Vzniknúť má uzavretý areál, tvorený administratívno-prevádzkovou budovou, autosalónom a showroomom. Projekt získal od Hlavného mesta súhlasné záväzné stanovisko k investičnej činnosti.

Areál aktuálne pozostáva z troch obchodno-prevádzkových objektov – A (showroom), B (predajňa) a C (viacúčelová budova), pričom objekty A a B sú vo vlastníctve investora. Objekt A je dvojpodlažná budova predajno-výstavného showroomu a stavba B je menšia jednopodlažná predajňa. Obe sú situované pozdĺž Vajnorskej ulice s komplexne riešenými spevnenými plochami a s priamym pripojením na komunikáciu Vajnorská.

Navrhovaný objekt bude v juhozápadnej časti pozemku, bude mať pôdorysný tvar písmena L a obsahovať bude šesť nadzemných podlaží. Na prízemí je navrhnutý hlavný vstup, showroom, únikový východ, sociálno-hygienické zázemie, vjazd a výjazd pre vozidlá showroomu, garáž s pneuservisom, služobný vstup, hala-vestibul, výťah a schodisko. Na druhom nadzemnom podlaží je navrhnutá kotolňa, sklad, sociálno-hygienické zázemie, štyri kancelárie a zasadačka. Šesť kancelárií a zasadačka sú navrhnuté aj na treťom nadzemnom podlaží.

Štvrté podlažie bude disponovať sekretariátom, piatimi kanceláriami, ďalšou zasadačkou a jedným dvojizbovým služobným bytom. Na predposlednom podlaží sú navrhnuté štyri kancelárie, v poradí už štvrtá zasadačka a druhý dvojizbový služobný byt. Ustupujúce šieste podlažie bude obsahovať kuchynku, fajčiareň, dennú miestnosť – výdaj balenej stravy pre zamestnancov, kuchyňu - varňu, kanceláriu vedúcej kuchyne a vonkajšiu terasu o celkovej ploche 72,30 metrov štvorcových. 

Celkovo sa tu bude nachádzať hlavný showroom, 20 kancelárií a dva služobné byty. K celému areálu bude prislúchať 78 parkovacích miest, z toho 5 stojísk bude určených pre zdravotne znevýhodnených. Vo výpočte sú zahrnuté aj existujúce tri objekty – A, B, C a novonavrhovaná stavba.

O architektúre zatiaľ nie sú známe detaily, v dokumentácii je uvedené minimum – budova bude obsahovať plochú vegetačnú strechu. Dokumentáciu spracovala kancelária Ard Projekt, ktorá sa prevažne sústredí na výstavbu rodinných domov. Zodpovedným projektantom je Jozef Selep. 

V podmienkach o uskutočnení stavby však Magistrát informuje, že na časti predmetného pozemku sa už nachádza dvojpodlažná dočasná stavba, vybudovaná zo šiestich lodných kontajnerov. Je teda možné predpokladať, že za účelom výstavby nového polyfunkčného objektu sa táto stavba odstráni. Magistrát požaduje pri vstupoch do prevádzok vyčleniť priestor na cyklistickú infraštruktúru a vysadiť sprievodnú izolačnú zeleň zo strany Vajnorskej ulice. Tá bude slúžiť ako líniová vegetačná štruktúra, tvorená vzrastlou drevinnou vegetáciou s podrastom kríkov. 

Brownfield na Vajnorskej, na ktorom vznikne projekt od developera Penta Real Estate. Zdroj: Penta Real Estate

Kladné záväzné stanovisko prichádza len pár mesiacov po oznámení získania neďalekých pozemkov developerom Penta Real Estate. Plocha s rozlohou takmer 4,5 hektára, ktorú ohraničujú ulice Vajnorská a Odborárska, bol nadobudnutý v rámci konkurzného konania od úpadcu - spoločnosti Fiscal Services International, s.r.o. V decembri minulého roka developer oznámil spustenie architektonicko-urbanistickej súťaže na projekt s pracovným názvom Vajnorská. 

Developerovi v súťaži potvrdili účasť ateliéry ako Pantograph, Superatelier a Chybík + Krištof zo Slovenska (resp. Česko-Slovenska), Bevk Perović Arhitekti zo Slovinska, Baumschlager Eberle z Rakúska a ChartierDalix z Francúzska. Pôjde teda o medzinárodnú súťaž, ktorá má potenciál priniesť kvalitný návrh na zastavanie priestoru, spojený so vznikom administratívnych aj rezidenčných kapacít.  

Novoohlásený šesťpodlažný administratívno-prevádzkový objekt (s najvyššou pravdepodobnosťou) autosalónu v tomto kontexte pôsobí trochu ako anachronizmus. Hoci dnes je to v podstate presne to, čo definuje lokalitu, v dohľadnej budúcnosti by to tak byť nemuselo. Vajnorská môže byť v najbližších rokoch významnou rozvojovou osou, na ktorú sa budú viazať nové polyfunkčné schémy. Stavať tu objekty, ktoré sú vo svojej podstate banálne, možno nie je najlepšia forma, ako využiť parcelu

Prirodzene, otázkou je budúcnosť areálu Istrochemu, resp. pozemkov spoločnosti Istrochem Reality, najväčšieho vlastníka plôch v území. Ak by firma rozhodla začať svoj majetok rozpredávať, veľmi skoro by sa tu rozbehol ešte masívnejší development. Bariérou by bola len environmentálna záťaž, kvôli ktorej je potrebné podložie pre budúcu výstavbu dekontaminovať. Územie je narušené škodlivou výrobou v bývalých chemických závodoch Juraja Dimitrova. 

Výstavba od Penta Real Estate pravdepodobne zmení charakter bezútešnej lokality. Východná časť Vajnorskej sa približuje k veľkej zmene, hoci cesta k atraktívnej ulici ešte bude veľmi dlhá. Prekonať na nej bude treba nielen postindustriálne plochy, ale aj jednoduché projekty autosalónov, dočasných objektov z lodných kontajnerov a administratívno-prevádzkových stavieb, ktoré asi nebudú mať dlhú životnosť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube