Author photoRED 26.10.2022 17:28

Developeri a inflačné doložky: Prenášanie rizika na klientov je pre neskúsených

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ O VYJADRENIE YIT SLOVAKIA V styku s dodávateľmi stavieb či klientami skloňujú samosprávy aj developeri čoraz častejšie pojem inflačná doložka. V posledných mesiacoch intenzívne rezonuje pri verejných zakázkách, kedy sa predtým schválená stavba „z ničoho nič“ zasekne. Týka sa však aj mnohých zakázníkov novostavieb, ktorí sú prekvapení náhlym zvýšením ceny už predtým zazmluvneného bytu.

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cresco Real Estate

Ilustračná vizualizácia. Zdroj: Cresco Real Estate

Aká je situácia v segmente rezidenčných projektov? Presúva sa bremeno rastúcich nákladov a spoluúčasť pri znášaní inflačných rizík na zazmluvnených klientov? Akým spôsobom s nimi predajcovia túto záležitosť komunikujú a ako na to oni zväčša reagujú? Je inštitút finančnej doložky pri nehnuteľnostiach na bývanie vôbec uplatniteľný? Namiesto zbytočných dohadov sme formou troch  spoločných anketových otázok oslovili piatich najvýznamnejších rezidenčných developerov, aby sa k tejto tak trochu tabuizovanej téme vyjadrili z pozície vlastnej praxe či skúseností.

 

Anketové otázky:

  • Vzhľadom na nepretržitý rast cien stavebných materiálov sa čoraz frekventovanejšou témou súčasnosti stávajú inflačné doložky. Plánujete ich zavádzať (alebo ste ich už stihli zaviesť) aj pri developmente vašich rezidenčných projektov?

  • Pokiaľ o takomto nástroji priebežnej úpravy konečných cien momentálne neuvažujete, vylučujete ho apriori do budúcnosti?

  • Ako kompenzujete zvýšené náklady z titulu inflácie v prípade neverejného projektu, kde spravidla nemožno počítať s finančnou výpomocou štátu, samosprávy či eurofondov?

 

Oslovení respondenti:

  • Daniel Suchý, Senior PR Manager spoločnosti J&T REAL ESTATE

  • Ján Krnáč, výkonný riaditeľ spoločnosti CRESCO REAL ESTATE

  • Lenka Vargová, hovorkyňa a PR specialist spoločnosti PENTA REAL ESTATE

  • Ľubomíra Hudáková, vedúca marketingu a PR spoločnosti ITB DEVELOPMENT

  • Milan Murcko, generálny riaditeľ YIT SLOVAKIA

 

Vzhľadom na nepretržitý rast cien stavebných materiálov sa čoraz frekventovanejšou témou súčasnosti stávajú inflačné doložky. Plánujete ich zavádzať (alebo ste ich už stihli zaviesť) aj pri developmente vašich rezidenčných projektov?

Daniel Suchý: Uzatvorené zmluvy o budúcej zmluve v našich rezidenčných projektoch neobsahujú inflačné doložky. Ani pre projekty, ktoré sme v poslednom čase zazmluvňovali s dodávateľmi a začali predávať, sme to zatiaľ neurobili.

Ján Krnáč: Inflačné doložky sú dlhodobo súčasťou našich zmlúv, ale nevyužívame ich. Naším cieľom je vždy odovzdať klientom byty v tom čase a cene, aké boli pôvodne dohodnuté. Doteraz sme nikdy inflačné doložky nevyužili a rast cien sme prenášali do nákladov projektu napriek enormnému rastu cien stavebných materiálov.

Lenka Vargová (platí za všetky tri otázky): Naša spoločnosť inflačné doložky neuplatňuje. Skúsený developer by mal byť schopný premietnuť vývoj vstupných nákladov do cien bytov pri nastavovaní stratégie predaja. Zvyšovaním pôvodne dohodnutej ceny nehnuteľnosti prenášate riziko podnikania na stranu klienta, čo nepovažujeme za férový prístup. Inflačné doložky preto zavádzať nebudeme.

Ľubomíra Hudáková: Ďakujeme za oslovenie, ale na túto tému sme sa už viackrát verejne vyjadrovali, a preto pre tento moment túto možnosť nevyužijeme.

Milan Murcko (platí za všetky tri otázky): Hoci máme doložky na zvýšenie cien aktuálne zakomponované v zmluvách pre klientov len v jednom projekte, doteraz sme ich nikde nevyužili a ani najbližšom období takýto krok nezvažujeme. Súčasná situácia na trhu so stavebnými materiálmi a technológiami je veľmi nepredvídateľná, ale našim zámerom nie je toto riziko prenášať na klientov, ale priniesť im výsledný produkt v tej najvyššej kvalite.

 

Zwirn. Zdroj: YIT Slovakia

 

Pokiaľ o takomto nástroji priebežnej úpravy konečných cien momentálne neuvažujete, vylučujete ho apriori do budúcnosti?

Daniel Suchý: Zatiaľ neuvažujeme o prenášaní bremena zvyšovania nákladov na klienta, ktorý už má s nami podpísanú zmluvu o budúcej zmluve. Sústreďujeme sa na kvalitnú prípravu a realizáciu projektov, umožňuje nám to eliminovať čo najväčšie množstvo problémov či prekvapení.

Ján Krnáč: Nakoľko máme za to, že vlnu enormného rastu cien stavebných materiálov už máme za sebou, dá sa predpokladať, že budeme postupovať rovnako aj v budúcnosti. Inflačné doložky momentálne neplánujeme využiť, takže našim klientom nemáme čo komunikovať.

 

Ako kompenzujete zvýšené náklady z titulu inflácie v prípade neverejného projektu, kde spravidla nemožno počítať s finančnou výpomocou štátu, samosprávy či eurofondov?

Daniel Suchý: Máme dostatočné skúsenosti a osvedčenú stratégiu predaja bytov, aby sme dokázali plynulo reagovať na prípadné náhle zmeny na trhu. Potvrdzuje sa nám tiež, že dlhodobá a férová spolupráca s našimi dodávateľmi sa stáva v tejto dobe veľkou pridanou hodnotou. Nárast cien vstupov sa tak môže premietnuť do cien voľných bytov a samozrejme sa odráža v nových projektoch na základe aktuálnej situácie a očakávaní vývoja. V súčasnej zložitej situácii je pre klienta dôležité vybrať si takého developera, ktorý má za sebou preukázateľnú históriu projektov dokončených včas a v požadovanej kvalite.

Ján Krnáč: Predvídavé plánovanie projektov založené na 30 rokoch developerských skúseností nám z pohľadu financovania projektu dokáže ušetriť veľa problémov. Zároveň uvoľňovanie bytov do predaja v tranžiach dáva priestor na úpravu cien tak, aby zohľadňovali posledný vývoj na trhu bez negatívneho vplyvu na už existujúcich zákazníkov.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube