Author photoMartina Gregová 19.01.2024 20:33

Čakanie na vlak na úrovni. České mestečko dostane atraktívnu stanicu, kvalitou predháňa slovenské krajské mestá

Atraktivita železničnej dopravy sa neodvíja len od kvality trate, vlakov a vozňov, ale vo veľkej miere aj stavu železničných staníc. Česko, ktoré to s kvalitou železníc myslí očividne vážne, si to uvedomuje. Preto aj menšie mestá získavajú modernizované alebo v podstate úplne nové stanice po architektonických súťažiach. Neriešia sa však len budovy, ale aj ich okolie. 

1. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus, Jan Holub

1. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus, Jan Holub

Koncom minulého roku vyhlásila česká Správa železníc dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž, ktorej hlavným cieľom bolo získanie návrhu novej podoby výpravnej budovy železničnej stanice v Nymburku - okresnom meste s 15-tisíc obyvateľmi. Súťažné riešenia mali zároveň ponúknuť aj možnosti rekonštrukcie existujúceho objektu stanice. Okrem projektovej časti bolo potrebné aspoň ideovo načrtnúť stvárnenie predstaničného priestoru a okolia stanice. Súťaže sa napokon zúčastnilo 17 autorských kolektívov.  

Architektonicko-urbanistickou súťažou na novú podobu železničnej stanice mesto Nymburk nadviazalo na aktuálny trend výstavby nových a rekonštrukcií starších železničných staníc. Tie sa objavujú najmä v o niečo väčších českých mestách. Na základe súťaže bola v uplynulých mesiacoch obnovená stanica v Plzni či prirpavené návrhy niekoľkých staníc v Prahe a Brne.  

Víťazný návrh pochádza od architektov Tomáša Hanusa a Jana Holuba. Odbornú porotu presvedčil najmä svojou komplexnosťou a kvalitou predstaveného riešenia. Za veľké plus víťazného konceptu bola zároveň označená aj kompozícia jednotlivých objektov, možnosť etapizácie celého projektu a premyslené dopravné riešenie, ktoré návrh prináša. 

 

1. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus, Jan Holub

 

Ako opisujú autori na svojom súťažnom paneli, ich prioritou bolo vytvorenie železničnej stanice, ktorá s priľahlým verejným priestorom nadviaže na existujúcu štruktúru mesta. Slúžiť pritom má nielen cestujúcim, ale aj rezidentom z okolitých domov. Zároveň kládli dôraz na čitateľnosť vnútorných priestorov a intuitívnosť pohybu v nich. Z hľadiska dopravného riešenia okolia stanice bolo existujúce nástupište autobusov premiestnené do západnej časti územia, vďaka čomu vznikol dostatočne veľký predpriestor stanice, ktorý sa po novom stane kvalitným priestranstvom. Predpolie budovy do oblasti prinesie novú zeleň aj menšie oddychové zóny.  

Z kompozičného hľadiska bol celý objem stanice a jej požadovaná funkčná náplň rozdelená do štyroch samostatných objektov. Zachovaná bola aj historická výpravná budova. Existujúci objekt architekti zámerne ponechali v jeho aktuálnom hmotovom a materiálovom riešení. V rámci projektu dôjde len k jeho potrebnej rekonštrukcii. Nové objekty boli následne navrhnuté tak, aby na seba nepútali veľkú pozornosť. Vďaka tomuto prístupu sa existujúca železničná stanica v novozastavanom priestore stane jasnou dominantou. Z materiálov sa uplatnil najmä pohľadový betón, keramický obklad a v malej miere aj drevo. 

Okrem architektonického riešenia odborná porota ocenila ekologickú stránku projektu. „Kompaktný a úsporný tvar vykurovaných objemov, natočenie aj tvar nadstrešných svetlíkov, integrácia fotovoltiky, možnosť všesmerového prirodzeného prevetrania budovy a rešpektovanie orientácie k svetovým stranám tvorí vhodný mix na prípadné splnenie predpokladu pasívneho objektu,” konštatuje v hodnotení.  

 

2. miesto. Zdroj: ARCHITEKT Ondřej Tuček

 

Kultivovanú podobu železničnej stanice v Nymburku prináša aj návrh, ktorý sa umiestnil na druhom mieste. Pochádza od autorského kolektívu ARCHITEKT Ondřej Tuček. Z kompozičného hľadiska je pôvodná stanica situovaná v centre celého návrhu a v materiáloch aj v hmotovom riešení je jasne odlíšená od zvyšných objektov. Práve citlivý prístup k adaptácii historickej budovy odborná porota označila za jeden z najväčších plusov tohto konceptu.  

Na treťom mieste sa umiestnil autorský kolektív z G.L.Architekti. „Celkové architektonicko-urbanistické riešenie vhodne nadväzuje na okolitý kontext a vytvára zrozumiteľné mestotvorné usporiadanie. V čiastkových aspektoch však vyznieva nie celkom presvedčivo a miestami formalisticky,” uzatvára porota vo svojom hodnotení.  

 

3. miesto. Zdroj: G.L.Architekti

 

Výsledky súťaže poukazujú na viaceré možnosti, ako pristupovať k rekonštrukcii a dostavbe existujúcich železničných staníc. Aj keď len ideovo, ale predsa všetky ocenené návrhy zároveň ponúkajú zaujímavé riešenia predstaničného priestoru a kladú dôraz na vytvorenie bezkolíznych dopravných schém, vrátane autobusovej dopravy aj peších a cyklistických trás. Z architektonického hľadiska ocenené vízie rešpektujú existujúcu architektúru a vhodným spôsobom ju dopĺňajú. Víťazný projekt do menšieho českého mesta prinesie nielen vizuálne zaujímavý, ale aj funkčne prepracovaný dopravný objekt spolu s kvalitným verejným priestorom. 

V kontraste s tým sú rekonštrukcie a dostavby staníc na Slovensku, ktoré sa spravidla dejú bez súťaže a pridanej hodnoty. Predpriestor slovenských staníc býva extrémne zanedbaný a na nízkej úrovni, bez ohľadu na to, či ide o okresné či krajské mesto. Výnimkou je v tomto smere v poslednej dobe len Bratislava, aj to sa však týka len malej plochy priamo pred staničnou halou.

Príznaky zmeny na celoslovenskej úrovni zatiaľ nebadať. Ak ale má byť železničná doprava niekedy alternatívou voči cestnej doprave, súčasný stav sa musí zmeniť. Potrebné sú nielen peniaze, ale očividne aj zmeny na úrovni správcu železničnej infraštruktúry. Absencia vkusu sa financiami vyliečiť nedá. 

 

(ČKA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus, Jan Holub
  • 1. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus, Jan Holub
  • 1. miesto. Zdroj: Tomáš Hanus, Jan Holub
  • 2. miesto. Zdroj: ARCHITEKT Ondřej Tuček
  • 2. miesto. Zdroj: ARCHITEKT Ondřej Tuček
  • 2. miesto. Zdroj: ARCHITEKT Ondřej Tuček
  • 3. miesto. Zdroj: G.L.Architekti
  • 3. miesto. Zdroj: G.L.Architekti

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube