Author photoMartina Gregová 16.06.2024 16:11

Atraktívny zámer v exkluzívnej lokalite. Nitra dostane obytný súbor s výhľadom na rieku, podobu hľadal v súťaži

Nábrežia riek sú v mestách obľúbeným miestom pre umiestňovanie významných stavieb. Okrem toho ich vyhľadávajú aj investori pre budovanie mimoriadnych projektov pre náročných klientov. Vďaka tomu si môžu takéto projekty dovoliť aj prepracovanejšiu architektúru. Príkladom by mohol byť Woodrow Wilson Haus, plánovaný v susedstve Nitry v rovnomennom krajskom meste. 

1. miesto. Zdroj: ROOKS

1. miesto. Zdroj: ROOKS

Vo februári tohto roka vyhlásila spoločnosť RED jednokolovú architektonickú súťaž, ktorej cieľom bolo získanie novej podoby Polyfunkčného domu Woodrow Wilson Haus. Spomedzi všetkých prihlásených autorských kolektívov odborná porota vybrala päť architektonických ateliérov, ktoré ukážkami svojej predošlej práce preukázali dostatočnú spôsobilosť, potrebnú k vytvoreniu kvalitného návrhu v rámci súťažných podmienok.  

K vypracovaniu návrhu polyfunkčného domu, ktorý nesie názov po americkom prezidentovi, boli vyzvané ateliéry GUTGUT, DOXA architekti, AVG DESIGN LLC, ROOKS a T-HOCH-N ARCHITEKTUR ZT GMBH.  

Novostavba polyfunkčného objektu sa má nachádzať na Wilsonovom nábreží. Ide o jednu z najdlhších ulíc v meste, ktorá zároveň tvorí pravé nábrežie rieky Nitra. „Navrhované riešenie by malo rešpektovať urbánne prostredie a zároveň odrážať súčasné trendy architektúry. Pri návrhu je nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na investičnú a prevádzkovú efektívnosť,” uvádzali súťažné podmienky.

Galéria

  • 1. miesto. Zdroj: ROOKS
  • 1. miesto. Zdroj: ROOKS
  • 2. miesto. Zdroj: GutGut + toito architekti
  • 3. miesto. Zdroj: DOXA architekti
  • 4. miesto. Zdroj:  AVG DESIGN LLC
  • 5. miesto. Zdroj: T-HOCH-N- ARCHITEKTUR ZT GMBH

Medzi základné požiadavky vyhlasovateľa súťaže ďalej patrilo zakomponovanie polyfunkčného domu do špecifického prostredia nábrežia s plynulým prepojením na existujúcu zeleň, návrh statickej dopravy formou podzemnej garáže, rešpektovanie uličnej čiary, redukcia automobilovej dopravy a dôraz na ekologické parametre a kvality novej architektúry.  

Vzhľadom na okolitú nízkopodlažnú zástavbu rodinných domov bola maximálna možná výška novej zástavby stanovená na šesť nadzemných podlaží. Celková výmera riešeného územia je 1.806 metrov štvorcových. V zmysle územného plánu mohol byť podiel zastavenej plochy vrátane spevnených plôch maximálne 80%.  

Odborná porota zo všetkých predložených návrhov za najlepší označila koncept od spolonosti ROOKS. „Návrh svojím osadením, orientáciou, hmotou a tvarom rešpektuje okolie, prirodzene sa stáva jeho súčasťou, no zároveň sa sofistikovane vyníma v okolí, čím vytvára príjemný estetický akcent v tejto mestskej zóne. Takéto riešenie vytvára zaujímavý urbánny parter,” konštatuje porota.  

Víťazný návrh sa skladá z dvoch bytových domov, ktoré budú disponovať bytmi rôznych mierok. V objektoch bolo navrhnutých celkovo šesť dvojizbových bytov, šesť trojizbových bytov a štyri päťizbové byty, ktoré zaberajú celé jedno podlažie. Navrhnuté bytové domy majú byť podľa víťazného projektu navzájom prepojené jednou podstavou vo forme aktívneho parteru s výškou päť metrov.  

Podľa poroty ide o ideálne riešenie pre túto časť mesta. „Čisté architektonické riešenie, kompaktnosť a vzdušnosť objektu v kombinácii s použitými materiálmi napĺňajú estetické požiadavky súčasnej architektúry. Prínosom sú aj zelené strechy a ekologický koncept budovy,” vyzdvihuje kvality víťazného projektu.

Vďaka umiestneniu potrebných parkovacích kapacít pod úroveň terénu sa architektom zároveň podarilo vytvoriť v okolí objektov príjemný verejný priestor, ktorý plynule nadväzuje na existujúce nábrežie. Osadenie polyfunkčného objektu a tvarové riešenie parteru zároveň zohľadňuje existujúce pešie a cyklistické ťahy.  

 

2. miesto. Zdroj: GutGut + toito architekti

 

Na druhom mieste sa v rámci súťaže umiestnil autorský kolektív GutGut a toito architekti. „Výborne zvládnutý objem hmoty na netypický pomerne komplikovaný pozemok so zložitým zadaním. Výborne materiálové a farebné prevedenie, ktoré zapadá do prostredia,” hodnotí návrh porota.  

Za negatívum tohto návrhu naopak odborníci označili veľkú úžitkovú plochu nových bytov, ktorými sa autori snažili pretaviť výhody rodinných domov do podoby veľkometrážnych bytov. „Navrhujeme 14 výnimočných bytov. Z okolia preberajú nielen mierku, ale i kvality rodinného domu,” popísali svoj zámer architekti.  

Tretie miesto v súťaži obsadil ateliér DOXA architekti. Odborná porota vo svojom hodnotení vyzdvihla niekoľko pozitív tohto návrhu vrátane silného konceptu, založeného na gradácii hmoty bloku, rôznych mierok bytov a pobytových terás až po ekologické riešenia, ktoré tvoria súčasť projektu. Vo výsledku však porota skonštatovala, že celkový architektonický výraz objektu je trochu odmeraný a navrhnutému objektu by podľa ich slov prospelo zníženie o jedno podlažie.  

Štvrté miesto obsadil kolektív AVG DESIGN LLC. Navrhovaný bytový dom sa vyznačuje oblými tvarmi, ktoré vhodne reagujú na okolitú zástavbu aj existujúce nábrežie. Piate miesto v rámci súťaže obsadil kolektív T-HOCH-N- ARCHITEKTUR ZT GMBH. Aj v tomto prípade architekti vsadili na organické tvary. Dôležitou súčasťou návrhu boli tiež pomerne rozsiahle terasy plné zelene.  

 

3. miesto. Zdroj: DOXA architekti

 

Nábrežia patria jednoznačne medzi najhodnotnejšie priestory miest. Vodný prvok sa zásadne podieľa na formovaní ich obrazu a vyhľadávaný je širokou verejnosťou. Na mestskú zástavbu sa kladú vyššie nároky a táto musí nezriedka rešpektovať prírodné prostredie. Účastníci súťaže mali teda pred sebou naozaj neľahkú úlohu.  

Jednotlivé súťažné tímy vo výsledku ponúkli rôzne prístupy k výstavbe v tomto vzácnom prostredí. Víťazný projekt stavil na rozsiahly aktívny parter, vďaka čomu by mohla novostavba v časti Wilsonovho nábrežia slúžiť nielen jej obyvateľom, ale aj všetkým ostatným obyvateľom a návštevníkom mesta. Woodrow Wilson Haus teda rozhodne nebude len samostatne fungujúcim objektom, ale práve naopak - plynulou súčasťou existujúcej mestskej štruktúry.  

 

(SKA, Nitralive, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube