Author photoAdrian Gubčo 15.06.2021 13:31

Ako bude vyzerať rozvoj cyklotrás v roku 2021?

Cyklodoprava patrí už niekoľko rokov k prioritám každého vedenia mesta, hoci to tak niekedy nevyzerá. Kúsok po kúsku však v meste pribúdajú prvé úseky segregovaných alebo značených cyklotrás a podmienky pre cyklodopravu sa pomaly zlepšujú. Mesto už má aj predstavu, aké projekty zrealizuje v priebehu tohto roka, resp. najbližších mesiacov.

Magistrát si definoval svoje plány v rámci strategického materiálu Akčný plán rozvoja cyklistickej a pešej dopravy na rok 2021, ktorý nadväzuje na minuloročný plán a ešte predtým na aktualizovanú podobu Zásad rozvoja cyklistickej a pešej dopravy, pochádzajúcich z roku 2014. V minulosti sa podobné akčné plány realizovali len vo veľmi obmedzenej miere. Platí to aj napriek tomu, že definovali konkrétne ciele, nielen vágne plány. O takéto plány však boli opreté, pričom ku kľúčovým prioritám patrí zníženie podielu individuálnej automobilovej dopravy na celkovej deľbe prepravnej práce v prospech (nielen) cyklodopravy, ako aj zníženie emisií CO2.

Aktuálne vedenie Hlavného mesta nastúpilo v roku 2018 s ambicióznym cieľom vybudovať do konca roka 2022 25 kilometrov oddelených cyklotrás a do roka 2026 až 75 kilometrov. Kým prvé roky boli považované za rozbehové, v poslednom období už mali nové úseky pribúdať výraznejším tempom. V roku 2020 sa mali spustiť verejné obstarávania na projektovú prípravu nových cyklotrás, spustiť a úspešne dokončiť sa však podarilo len obstarávanie na prípravu cyklotrasy (R17 – Prievozská radiála) na ulici Mlynské nivy v úseku Bajkalská – Hraničná.

Mesto konštatuje neúspech v prípade spustenia verejného obstarávania na úseky R17 na Dunajskej a Mlynských nivách od Štúrovej po Karadžičovu a na cyklotrase R35 – Trnavská radiála na Trnavskej ceste od Trnavského mýta po Kaufland. Manažmentom obstarávania bola pritom poverená mestská spoločnosť Metro. Obstarávania by sa tak mali spustiť v priebehu tohto roka, druhý menovaný úsek by sa mal tiahnuť až k tržnici Fresh Market.

Nové segregované úseky za rok 2020 tak vznikli najmä ako vyvolané investície v rámci developerských projektov. Najvýraznejšie sú zásahy v okolí Stanice Nivy, tieto ale budú plne funkčné až v priebehu najbližších týždňov – teda v polovici roka 2021. Ďalší úsek vznikol v Petržalke na Kopčianskej v rámci prípravy novej zóny Nesto, developer Cresco Real Estate zas prepojil jednotlivé časti Slnečníc. Nová segregovaná trasa vzniká vo Vrakuni popri Malom Dunaji. Mesto úspešne otestovalo legislatívnu novinku, tzv. ochranné pruhy, ktoré vznikli na Pionierskej ulici alebo na ulici Pri kríži. Novým dopravným značením vznikli vcelku bezpečné trasy na Mamateyovej a Jiráskovej.

Nakoniec, z Petržalky pochádza aj najvýraznejšia dokončená segregovaná cyklotrasa, ktorej výstavba sa začala ešte v minulom volebnom období – Starohájska. Jej realizácia bola stíhaná problémami a odkladmi, v tejto chvíli je však konečne dokončená. Spoločne so vznikom Manuálu verejných priestorov v gescii Metropolitného inštitútu Bratislavy ide o najvýraznejšie pokroky v rozvoji cyklistickej infraštruktúry, ako aj infraštruktúry pre peších.

 

Červený asfalt sa stane štandardom pri nových oddelených úsekoch cyklotrás

 

Na rok 2021 sú plány optimistickejšie. Mesto plánuje veľký počet verejných obstarávaní na technické štúdie a projektové dokumentácie, keďže najväčším problémom je aj naďalej nedostatok projektov, ktoré by sa dali čím skôr realizovať. Technické štúdie dnes napríklad vznikajú na úseky trás na Záhradníckej a Ružinovskej (R16) od Karadžičovej po Astronomickú alebo na Karloveskej (R41) od Devínskej cesty po Harmincovu. Verejné obstarávanie na technické štúdie prebieha na úseky na Dúbravskej radiále (R11) medzi Botanickou a Svrčou a na nábreží (R51 Devínska radiála) medzi mostom La(n)franconi a podnikom Mark Twain.

Úsek popri vyústení Karloveského ramena je komplikovaný nielen kvôli terénu, ale aj vlastníctvu pozemkov. Majiteľom je Univerzita Komenského, ktorá dlhodobo blokovala možnosť prepojenia cyklotrasy na nábreží. Aktuálne by sa však malo finalizovať geodetické zameranie a znalecké posudky, potrebné ako podklad pre zámenu pozemkov. Ku koncu roka bude takisto známe, ako bude dôležitá cyklotrasa vyzerať. Po jej realizácii by mal návštevníkov čakať kultivovanejší verejný priestor, keďže určité aktivity tu pripravuje aj MIB.

Rozsiahly je zoznam verejných obstarávaní na projektové dokumentácie. Medzi tieto úseky patria dve sekcie na Račianskej radiále – teda na Radlinského medzi Kollárovým námestím a Račianskym mýtom a na Račianskej medzi Kominárskou a Hybešovou, zmieňované úseky na R17 a R35, Letisková radiála R55 by mala získať projekt pre úsek na Ivánskej ceste od železničného priecestia po Galvaniho a Lamačská radiála R12 by mala získať dokumentáciu pre úpravy na Hodžovom námestí a na Hodonínskej ulici v úseku Na barine – Záhorská Bystrica.

Dokumentácie by mali vzniknúť aj pre viacero úsekov okruhov. K takým patrí O2 (druhý okruh) na Dostojevského rade a Karadžičovej od Šafárikovho námestia po Krížnu, O5 v Mlynskej doline od Botanickej ulice po Patrónku, vrátane riešenia Patrónky, O4 na Bajkalskej a Jarošovej od Ružinovskej po Račiansku alebo O6 na Harmincovej od M. Schneidera Trnavského po Polianky. Dokumentácia by mala byť spracovaná aj pre časť okruhu O2 na nábreží od River Parku (aj jeho pokračovania) po Šafárikovo námestie či časť okruhu O9 medzi Mariankou a Záhorskou Bystricou. Napokon budú spracované dokumentácie pre cyklotrasu na Agátovej v Dúbravke a lokálnu cyklotrasu v Petržalke medzi Gettingovou a Kutlíkovou.

Zoznam cyklotrás, ktoré sa ale budú reálne aj stavať, je skromnejší. Mesto plánuje predovšetkým zrealizovať rekonštrukciu šiestich trás, pričom niektoré už sú aj dokončené. Medzi ne zaraďuje obnovu povrchu na Ružinovskej od Lidla po križovatku s Herlianskou alebo obnovu cyklotrasy na Odborárskej ulici, kde pribudol aj červený asfalt. Rekonštrukciou by mal prejsť chodník na Vrakunskej ceste od Trnavskej cesty po Ružinovskú, na Kutlíkovej od križovatky s Romanovou po Starohájsku (bez križovatiek), na Račianskej od Peknej cesty po Nobelovu ulicu a na Lamačskej radiále od Zidín po križovatku na vrchole kopca na Ostružinovom chodníku.

Úplne nových by mohlo byť päť cyklotrás, na ktoré treba dokončiť VO a podpísať zmluvy so zhotoviteľmi na realizáciu. K tým patrí už zmieňovaný úsek na Mlynských nivách od Bajkalskej po Hraničnú, okruh O4 na od Ekonomickej ulice po Petržalské korzo, R18 – prepojenie Jaroviec a Rusoviec, cyklotrasa na Hradskej ulici v Novej Vrakuni a úsek vo Vajnoroch medzi Buzalkovou a Pri Mlyne. Nie všetky cyklotrasy budú segregované, no pri samostatných sa bude aplikovať červený asfalt.

Rozvoj súvisiacej infraštruktúry – parkovania pre bicykle, stojanov, púmp, cyklobojsmeriek, sčítačov a podobne, v materiáli upresnený nie je.

 

Mesto sa snaží pri rozvoji nových cyklotrás inšpirovať najmä holandskou praxou

 

Mesto nešpecifikovalo predpokladaný harmonogram realizácie jednotlivých úsekov. Vo všeobecnosti je Magistrát na informácie k cyklodoprave skúpy a ani zďaleka sa nedosahuje štandard informovanosti, platiaci do roku 2014. Vtedy existovalo k novým zámerom diskusné fórum, všetky projekty boli zverejňované a pravidelne sa konali cyklokomisie, z ktorých bol prezentovaný výstup. Odvtedy je Bratislava v tomto smere tajnostkárska, a nepomohlo tomu veľmi ani zriadenie informačného profilu na sociálnej sieti.

Preto vyzerá zoznam pripravovaných projektov a dokumentácii ambiciózne a veľkoryso, v praxi však bude realizácia otázna. Niektoré skutočné riešenia problematických úsekov a bodov si budú vyžadovať komplexné rekonštrukcie ulíc a prerozdelenie uličného priestoru. Je celkom možné, že viaceré najzásadnejšie zmeny v cyklodoprave v Bratislave budú výsledkom vyvolaných opatrení v rámci iných investícií – vrátane súkromných.

To bude príklad Petržalky, kde vznikne prvá bratislavská „cyklodiaľnica“ popri výstavbe Petržalskej električkovej radiály, alebo Krížnej ulice a Amerického námestia, kde zmeny prinesie modernizácia Ružinovskej radiály. Oddelená trasa vzniká pri rekonštrukcii Blumentálskej ulice v gescii Starého Mesta. Nové cyklotrasy vzniknú aj v rámci developmentu v downtowne – napríklad popri Košickej, Chalupkovej alebo Pribinovej - pričom ich zrealizujú súkromné spoločnosti. Presný výpis úsekov, ktoré takto vybudujú developeri, však nie je opäť známy.

Od mesta som si vyžiadal odpovede aj na ďalšie otázky, napríklad na stav prípravy cyklotrasy pozdĺž Devínskej cesty, perspektívu splnenia sľubu o 25 kilometroch cyklotrás do roku 2022, kedy budú cyklopruhy na Záhradníckej a i. Nanešťastie, ani po opakovaných urgenciách som odpovede neobdržal. Informovanie je v tomto smere slabé, a to aj napriek mimoriadnym kapacitám Magistrátu na Oddelení komunikácie a marketingu.

Úroveň cyklodopravy sa tak v Bratislave zlepšuje len pomaly. Dopyt po vyššej intenzite nových zásahov by v meste pravdepodobne bol – pocitovo sa zdá, že obyvatelia reagovali na pandémiu masívnejším využívaním bicyklov. Ak by sa podarilo rýchlo zareagovať aj Magistrátu, prechod na nemotorovú dopravu by bol možno ešte výraznejší. Metropola je však očividne aj naďalej odkázaná na postupný prírastok jednotlivých úsekov, ktoré budú výsledkom dlhých prípravných procesov a obstarávaní.

Na druhej strane, veľký počet plánovaných projektových dokumentácií je prísľubom, že aspoň v budúcnosti sa tempo rozvoja cyklodopravy zvýši. Zlomovým bude očividne rok 2022. Podobný prehľad takto o rok tak snáď optimistickejší.

 

Pozrite si mapu projektov cyklotrás od Hlavného mesta.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube