Author photoMartina Gregová 14.04.2023 19:00

Aj Chorvátsko má svoju SNG. Nové múzeum prepája históriu a súčasnosť v jednom komplexe

Historická a súčasná architektúra dokážu spolu dobre koexistovať. Dôkazom je múzeum v chorvátskom Zadare, kde sa v rámci obnovy prepojili dve historické budovy pomocou novej konštrukcie, ktorú architekti vložili na miesto niekdajšieho vonkajšieho átria. Jednoduchým gestom tak vznikol jeden funkčný celok a aj napriek pridaniu novej funkcie zostala pôvodná architektúra takmer úplne zachovaná.

Zdroj: Bosnic + Dorotic

Zdroj: Bosnic + Dorotic

Keď v roku 2013 chorvátski architekti zo štúdia AB Forum predstavovali projekt, nazvaný Dve palácové múzeá, označili ho pojmom "architektúra pohybu". O niekoľko rokov neskôr bola dokončená jeho realizácia. Na ploche viac ako 10.000 metrov štvorcových sa im podarilo vytvoriť jedinečnú kultúrnu inštitúciu, a to priamo v historickej časti mesta Zadar.  

Z bývalých mestských palácov sa v priebehu uplynulých desaťročí, počas ktorých boli ich priestory využívané na mnohé účely, stalo doslova priestorové bludisko. To všetko aj navzdory tomu, že jeden z objektov bol už v roku 1978 pre svoj kultúrno-historický význam zaradený do Registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok Chorvátska. Hlavnou úlohou architektov zo štúdia AB Forum bolo preto vytvorenie jasnej dispozičnej schémy, ktorá urobí priestor viac čitateľným. 

Pojem architektúra pohybu, ktorý architekti vymysleli špeciálne pre tento projekt, vychádza z dominanty celého návrhu - oceľovej konštrukcie, kľukatej presklenej chodby a zo siete schodísk, výťahov a mostných prvkov, ktoré ako pavučina spájajú všetky časti múzea do jedného funkčného celku. Nová priestorová dominanta sa v historickom kontexte miesta stáva pomyselným symbolom niečoho nového.

Galéria

  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic
  • Zdroj: Bosnic + Dorotic

Nová mestská inštitúcia Dve palácové múzeá sa už krátko po otvorení v apríli roku 2022 stala významným centrom umenia a kultúry, ktoré má národný význam. Obnovené historické mestské paláce dnes vďaka šikovnému návrhu tvoria dobre prepojený komplex. Väčšina ich podlažnej plochy je venovaná rozsiahlym galerijným priestorom.  

Tieto časti sú riešené minimalisticky, so zámerom vyzdvihnúť vystavované diela či zbierky. Zrekonštruovaný priestor je prevažne biely a svetlo prichádzajúce cez priesvitnú polykarbonátovú strechu priťahuje pohľady návštevníkov nahor k oceľovej konštrukcii. Okrem toho sú súčasťou komplexu aj plochy pre vzdelávacie aktivity, pobočka mestskej knižnice či Zadarská koncertná sála. 

Zatiaľ čo stále expozície sú umiestnené na druhom a treťom podlaží, prízemie múzea ostáva súčasťou širšieho urbanistického kontextu. Séria vnútorných nádvorí je navyše priamo spojená s okolitými ulicami. Ťažiskovým priestorom prízemia sa stáva vstupná hala, ktorá vznikla na mieste bývalého vonkajšieho dvora. „Priestranný viacpodlažný objem átria je najmonumentálnejšou časťou komplexu a plní kľúčovú funkciu hlavného vstupu a výstupu, ako aj priestoru, z ktorého sa návštevník dostane do každej sekcie dvoch palácov,” hovoria o projekte jeho autori. 

Na najvyššom podlaží objektu sa nachádza presklená chodba, z ktorej sa návštevníkom naskytne pohľad na strechy historických domov v jeho okolí. Tento priestor sa tak stáva pokračovaním prehliadky múzea a doslova ďalšou expozíciou. Okrem toho je táto oceľová konštrukcia priestorom, v ktorom sú ukryté všetky potrebné technologické prvky ako klimatizácia či vetranie.  

V interiéri bývalých mestských palácov sa architekti rozhodli zachovať niekoľko prvkov, ktoré budú aj naďalej odkazovať na minulosť objektov. Medzi ne patrí napríklad kamenná dlažba či starý kryt studne. Zachované bolo aj zábradlie jedného z bývalých balkónov, ktoré v procese rekonštrukcie natreli červenou farbou. Tento prvok sa vďaka svojej novej farebnosti stal akousi sochou v priestore, dynamickým červeným bodom v inak monochromatickom átriu. Navyše, vďaka presahu historických vrstiev a nových architektonických prvkov, sa ešte viac posilnilo vnímanie prepojenia starého a nového, minulosti a budúcnosti. 

Projekt Dva paláce je príkladom vydareného spojenia historickej a súčasnej architektúry. Vďaka dômyselnému využitiu niekdajšieho vonkajšieho átria sa autorom projektu podarilo prepojiť dva historické objekty do jedného funkčného celku, a to pri minimalizácii zásahov do ich pôvodných konštrukcií. Ako architekti sami tvrdia: „Dúfame, že tento projekt otvorí dvere novému prístupu k výstavbe v historických centrách miest, a to aj pri použití súčasného architektonického jazyka a súčasných materiálov.” Okrem toho však zdôrazňujú, že nič z toho by nebolo možné dosiahnuť bez otvoreného dialógu medzi architektmi, pamiatkarmi, zástupcami mestských inštitúcií aj developermi.

 

(Archdaily, AB Forum, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Kategórie

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube