Author photoAdrian Gubčo 19.05.2021 10:58

Druhá etapa Čerešní postupuje, projekt odhaľuje ďalšie novinky

Druhá časť dúbravského projektu Čerešne City, nazvaná Čerešne Lake, už získava definitívne kontúry. Hrubú stavbu dosiahlo päť zo šestice rozostavaných objektov. Developer ITB Development tak postupne realizuje víziu obytnej komunity, ktorá nemá byť len obyčajným sídliskom, ale živou mestskou štvrťou. Opierať sa pri tom bude o sériu upravených dvorov aj o silnú orientáciu na rodiny.

Druhá etapa projektu sa blíži k dokončeniu

ITB Development oznámilo dosiahnutie hrubej stavby u väčšiny rozostavaných objektov už na začiatku roka. O trojici blokov I, J, K, ktoré sú umiestnené najbližšie k prvej etape (nazvanej Čerešne Jednotka), to platilo už dlhšie, pričom v súčasnosti sú tu vo vysokom štádiu realizácie práce na omietkach alebo balkónoch. Domy majú už takmer definitívny výzor. O niečo neskôr budú dokončené objekty L, M, kde sú namontované všetky okná a budovy sa začínajú zatepľovať. Ako posledný bude v tejto etape dokončený výškový dom N.

Nové domy nadväzujú na naznačený koncept riadkovej zástavby, kde medzi týmito radmi domov vznikajú pobytové priestory – dvory. Tieto majú byť - a na základe skúseností z prvej etapy aj sú - silnou stránkou Čerešní. Na existujúcom dvore prebieha aktívny sociálny život, k čomu dopomáha aj susedná klubovňa. Druhá etapa tento koncept ešte viac posilní. Naplánovaný je kopec pre sánkovanie, veľké detské ihrisko a nakoniec vodná lagúna, ktorá tejto časti developmentu prepožičala aj svoj názov. Po obvode Čerešne Lake vznikne kočíkovacia dráha, do ktorej bude obrátená drobná občianska vybavenosť.

ITB Development zdôrazňuje význam dvorov nielen v kontexte tvorby komunitných vzťahov, ale aj vytvorenia alternatívnej formy využitia voľného času počas pandémie. Hoci je odporúčané tráviť čas doma, rezidenti Čerešní majú „doma“ v rámci celého areálu s vysokou variabilitou aktivít. Tieto majú byť určené pre všetky vekové skupiny a pripravené sú na všetky ročné obdobia. Niektoré budú mať skôr oddychový charakter, ďalšie športový a iné budú spoločenského rázu. Investor navyše upozorňuje, že sám k oživeniu obytného súboru prispieva organizáciou spoločných aktivít, napríklad behu, jogy, crossfitu či grilovačiek.

Podľa investora má riešenie dvorov v kombinácii s komunitnými aktivitami vytvoriť vhodné podmienky predovšetkým pre rodinné bývanie – čomu zodpovedá aj členenie a forma bytov. Vytvorený tu bol väčší podiel rozsiahlejších bytov s masívnymi metrážami a zavedené boli aj prvky, ktoré sa na trhu tak často nevyskytujú. Napríklad vo výškovej budove N vzniklo vďaka jej nezvyčajnej architektúre niekoľko mezonetov s mohutnými terasami.

 

Niektoré z bytových domov v druhej etape sa blížia k dokončeniu

 

Dvojpodlažné byty však vznikli aj v nižších budovách. Špecialitou sú prízemné mezonety. Tie ITB Development označuje takmer ako kombináciu rodinného domu a bytu, súčasťou takéhoto bytu je totiž aj predzáhradka či vlastný vchod. Podľa investora je toto nastupujúci trend, ktorý plánuje verejnosti bližšie predstaviť v podobe zariadeného vzorového bytu. Ten by už mal byť čoskoro pripravený.

Štandard je v Čerešne Lake viac než priemerný, hoci projekt samotný nepatrí do segmentu luxusného bývania. Byty majú predprípravu na osadenie žalúzii a obsahujú drevené parkety, čo je doménou drahších developmentov. Každý z objektov je čímsi osobitý, v niektorých prípadoch sú to hlboké balkóny, v iných tieniace paravány a v iných schodiská, riešené ako miesta podporujúce susedskú interakciu. Klienti na to dosiaľ reagujú pozitívne – byty sa postupne vypredávajú a developer teraz do predaja čerstvo nasadil 11 nových. Voľných je tak aktuálne 50 bytov z 217.

V kedysi prakticky nevyužitej časti Dúbravky tak vzniká živá a výrazná obytná zóna so zaujímavou architektúrou. ITB Development je priamo prepojené s architektonickou kanceláriou Architekti Šebo Lichý, ktorá sa rada inšpiruje zahraničnými vzormi a do projektov vkladá rozličné dizajnové novinky. Čerešne Lake v tomto smere nie je výnimkou. Po celkovom dokončení – v prípade domov I, J a K to bude už na prelome rokov 2021/2022, pri ostatných do konca roka 2022 – sa v podstate brownfield opäť oživí a bude aktívnou súčasťou Bratislavy.  

 

Lagúna, ktorá dala meno druhej etape Čerešní - Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development

 

Čoskoro pribudnú ďalšie etapy

Táto transformácia sa potvrdí ďalším rozvojom zóny, ktorý ITB Development odhalil na konci januára. Práve vtedy bol predstavený aj nový brand (značka), kedy sa z pôvodného názvu Čerešne Fine Living názov zmenil na Čerešne City. Ide o priliehavé pomenovanie, a pre obyvateľov výhodné. Faktom totiž bolo, že napriek zaujímavému verejnému priestoru, športoviskám a prítomnosti veľkého supermarketu v susedstve, komplexnejšia vybavenosť tu chýbala. To sa teraz s novými etapami zmení. Čerešne sa zmenia na skutočnú súčasť mesta, na akési mesto v meste.

V novom Čerešne City by mali pribudnúť ďalšie tri etapy, ktoré síce budú mať v určitých smeroch odlišný charakter, inak však budú nadväzovať na doterajšie časti projektu silným dôrazom na verejné priestory, komunitu a zeleň. Architekti sa inšpirovali súčasnými štvrťami v Hamburgu či Amsterdame, teda niektorými z najvyspelejších miest v Európe, a do zanedbanej časti Dúbravky prinesú nové služby aj prvé plnohodnotné námestie v tejto mestskej časti.

Ako prvá by mala vzniknúť tretia etapa v podobe hotela Čerešne Inn, umiestneného popri ulici Polianky juhovýchodne od prvej etapy. Hotel tak bude mať vynikajúcu dostupnosť na Patrónku a do Mlynskej doliny, kde v súčasnosti vzniká slovenské „Sillicon Valley“. Vysoká koncentrácia firiem a škôl v IT či elektrotechnickom priemysle je predpokladom pre vznik ubytovacích kapacít pre navštevujúcich manažérov či vyučujúcich. Preto má mať Čerešne Inn dobrý štandard, strešnú terasu a v prípade záujmu o šport developer pripomína, že v budúcnosti by mala pribudnúť obojsmerná cyklotrasa popri Poliankach práve smerom na Patrónku.

 

V Čerešne Residence pribudnú ďalšie nové dvory, orientované na širšie vekové skupiny. Zdroj: ITB Development

 

V štvrtej etape vznikne trojica bytoviek Čerešne Residence, ktoré urbanisticky priamo nadviažu na prvé dve etapy – a prinesú dva nové dvory. Pribudnúť by tu malo 241 bytov, ako aj nové služby v parteri (na prízemí). Naplánované je tu napríklad denné centrum, orientované prioritne na seniorov. Na dvoroch zas vznikne detské ihrisko s trampolínami či drevenými hracími prvkami, miesto pre cvičenie, verejný priestor smerovaný na tínedžerov v podobe pobytových schodov, ako aj plocha vhodná pre skateboarding a doplnená o pingpongové stoly. Investor plánuje reagovať na aktuálne trendy a doplniť tu nabíjačky pre elektromobily, zelené plochy zavlažovať dažďovou vodou a priestranstvá prekryť slnolamom, aby sa neprehrievali.

Najväčšou je piata etapa, nazývaná Čerešne Plaza. Názov odkazuje na umiestnenie námestia, bude tu ale aj najviac služieb a vybavenosti. V trojici výškových budov s výraznou architektúrou, využívajúcou zeleň, vznikne 438 bytov, medzi ktorými bude umiestnený centrálny verejný priestor. ITB Development tu plánuje vybudovanie amfiteátra, vodnej plochy, altánku, ihrísk, ako aj kaviarní a prevádzok. Čerešne Plaza zavŕši prerod pôvodne osamelého obytného súboru na malé mestečko, ktoré od života mesta rozhodne nebude izolované.

Developer záverom pripomína, že obyvatelia budú mať k dispozícii nielen služby v projekte a v okolí – v susedstve je Športový klub polície, ktorý čaká rekonštrukcia, kúpalisko či zimný štadión – ale aj dobrú dopravnú dostupnosť. Spoločne s Hlavným mestom totiž pracuje na rozšírení Harmincovej ulice. Realizácia dlhoročného zámeru by sa mohla naštartovať už v priebehu tohto alebo budúceho roka. Spoločne s rozvojom cyklodopravy sa tak dopravná situácia v území, resp. možnosti pre spojenie s centrom alebo Dúbravkou, výrazne zlepší.

 

Prerod Čerešne City na mestskú štvrť zavŕši piata etapa Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development

 

Zanedbaná lokalita sa mení na príťažlivú štvrť

Keď bola ešte pred rokmi predstavená prvá etapa Čerešní, naznačoval som, že ide o sľubný začiatok vývoja, na konci ktorého by mohla vzniknúť príjemná časť Bratislavy a akýsi prechod medzi hustou zástavbou centra a rozvoľnenou zástavbou Dúbravky. Dnes sa tento vývoj s predstavením ďalších etáp Čerešní potvrdzuje. Čerešne Fine Living prinesie novú zástavbu, zároveň ale aj rozsiahlu revitalizáciu plôch, z ktorých dosiaľ verejnosť nemala žiaden úžitok. Po novom vzniknú zelené dvory a množstvo atrakcií, ktoré sú určené pre všetky vekové skupiny.

ITB Development sa prezentuje ako developer, ktorému mimoriadne záleží nielen na architektúre, ale aj komunite či možnostiach trávenia voľného času u obyvateľov domov. Toto síce hovoria aj iní investori, nie vždy to ale platí. Prehľad doteraz vybudovaných projektov, ale aj špeciálne Čerešní či aktivít v nich, však ukazuje, že ITB patrí k tým, ktorí nepreháňajú. Prvý z dvorov v zóne je skutočne živý a jeho príjemnosť s postupným rastom zelene ešte rastie – hoci mu veľmi pomáha aj pôvodná čerešňa, ktorú tu developer zachoval namiesto bezhlavého výrubu. Za svoju kvalitu získal projekt ocenenie CIJ Awards v roku 2020.

Dobrú úroveň by malo potvrdiť aj Čerešne Lake, ktoré už získava definitívne kontúry. Jasne sa črtá aj veľmi netradičná architektúra výškovej dominanty tejto etapy. V duchu tvorby kancelárie Architekti Šebo Lichý ju možno nazvať hravou, čo sa týka aj iných častí projektu. Pre rodiny, zvlášť s malými deťmi, tak vzniká podnetné prostredie s rozličnými atmosférami, náladami a možnosťami pre hry či nadväzovanie nových priateľstiev. Ide o fenomén, ktorý si mnohí pamätajú z vlastného detstva, no po invázii parkovania do mnohých dvorov postupne upadol. Tu by sa mal obnoviť.

Čerešne (City) možno označiť za dobre premyslenú komunitu, postupne napĺňajúcu hlavnú ambíciu, ktorou je vytvorenie vhodného miesta pre (nielen) rodinný život. Spája alebo spojí to dobré z mesta – teda dostatok možností pre trávenie voľného času s vybavenosťou – aj zo sídliska, čím je myslené množstvo zelene a voľných priestranstiev. Ich urbanizmus aj architektúra je v danej časti Bratislavy adekvátna a z bývalej „čiernej diery“ sa stane pekná mestská štvrť.

Ide tak o kvalitný projekt, ktorý nie je len inšpirovaný cudzími vzormi, ale sám by mohol byť v mnohých veciach inšpiráciou. Najdôležitejšie však je, aby sa tu klientom dobre žilo. V tomto smere všetko nasvedčuje tomu, že sa to darí a s postupným rastom zóny to bude platiť čoraz viac a viac.

 

Článok vznikol v spolupráci s ITB Development.

Fotografie z 11. 4. 2021. Pozrite si priebeh výstavby vo fotoalbume.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Lake. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Inn. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Residence. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development
  • Čerešne Plaza. Zdroj: ITB Development

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube