Author photoAndrej Sárközi 11.01.2023 14:34

Lidl sa blíži k novej centrále, ide o stratenú príležitosť

V povoľovaní pokročil projekt, ktorý vyplní dnes len veľmi striedmo využitý pozemok na Prievozskej ulici. Zámer bol odhalený ešte pred dvomi rokmi, kedy spoločnosť blízka Vladimírovi Poórovi predstavila plány na vybudovanie centrály jedného z najväčších obchodných reťazcov na Slovensku.

Zdroj: Kappa Trade / EIA

Zdroj: Kappa Trade / EIA

Nová polyfunkčná budova od investora Kappa Trade, spol. s.r.o. sa bude nachádzať na rohu Prievozskej a Tučkovej ulice, v priestore medzi Centrom pre liečbu drogových závislostí a zelenou plochou, s ktorou zas susedí prevádzka rýchleho občerstvenia McDonald’s. Ide o potenciálne veľmi zaujímavú lokalitu, ktorá môže v budúcnosti rozšíriť kompaktnú časť vnútorného mesta. 

Odhalenie zámeru sa uskutočnilo ešte v roku 2021, kedy sme o tomto plánovanom developmente informovali prvýkrát. Firma, blízka jednému z najbohatších Slovákov, Vladimírovi Poórovi, médiámi spájanému s privatizačnými machináciami a tunelovaním, tu pre klienta naplánovala centrálu obchodného reťazca. Development s názvom „Polyfunkčná budova Centrálna budova obchodného reťazca LIDL Slovenská republika" sa dnes hýbe v povoľovacom procese. Od Magistrátu hlavného mesta získal projekt kladné záväzné stanovisko k investičnej činnosti. 

Galéria

  •  Situácia. Zdroj: Kappa Trade / EIA
  •  Zdroj: Kappa Trade / EIA
  • Miesto budúcej centrály obchodného reťazca. Zdroj: Google Maps

Navrhovaná stavba bude mať jedno podzemné a päť nadzemných podlaží (NP) s jedným ustúpeným podlažím. Na prízemí sú navrhnuté vstupné priestory, stravovanie pre zamestnancov a návštevníkov, priestory prevádzky testovania kvality, fitness centrum pre zamestnancov, ale aj škôlka pre deti zamestnancov či priestory určené na prezentácie a zázemie. Na druhom až piatom nadzemnom podlaží sa budú nachádzať priestory jednotlivých oddelení centrálnej budovy (vedenia spoločnosti) investora. V objekte bude prevládať funkcia pre podporu, riadenia, logistiky a rozvoj celoslovenskej siete maloobchodných predajní investora, vrátane riadenia a rozvoja internetového predaja. 

Na streche objektu je navrhovaná krycia zástena pre technológiu VZT, povrchovým materiálom má byť ťahokov. Zástena siaha až do výšky atiky ustúpeného podlažia, opticky tak vytvára hmotu plnohodnotného podlažia na úrovni šiesteho NP. 

V podzemí bude situovaná hromadná garáž, ktorá bude obsahovať 71 parkovacích miest. Na teréne bude vybudovaných ďalších 220 stojísk, celkovo ich bude 291. V záväznom stanovisku je uvedené, že umiestňovaný počet dokonca prevyšuje nároky o 105 miest. 

V areáli sa okrem hlavnej budovy majú nachádzať aj menšie doplnkové stavby ako trafostanica, strojovňa, dieselagregát, stojisko kontajnerov, stojisko pre bicykle, prístrešok pre fajčiarov a reklamný pylón pri vjazde na pozemok. Upraví sa aj vjazd na pozemkoch mesta, ktorý sa zúži na 7,5 metra. Súčasťou stavby bude taktiež vytvorenie súvislého BUS pruhu na Prievozskej – od pripájacieho pruhu reštaurácie McDonald’s po križovatku s Tučkovou ulicou, resp. začiatok jestvujúceho BUS pruhu. Pribudne tu aj cyklistická komunikácia pozdĺž Prievozskej ulice, pôjde o úsek v rozsahu pozemkov areálu stavby a zrekonštruuje sa aj súčasný chodník. 

Aj napriek súhlasnému stanovisku musí developer splniť niekoľko podmienok, ktoré v dokumentácii uviedol Magistrát. Ten poukazuje na povinnosť zabezpečiť čo najkratšie vzdialenosti k zastávkam MHD, teda doplniť čo najpriamejšie a najkratšie pešie prepojenie navrhovaného objektu v smere k zastávkam Pažítková. Mesto rovnako chce, aby developer prepojil upravovaný verejný chodník so zastávkou Hraničná a nesúhlasí s prudkým vyosením chodníka pre peších. Podľa neho je protichodecké, znevýhodňuje chodcov a nebude nimi dodržiavané. Pešiu komunikáciu žiada Magistrát napriamiť.  

Architektom je známa kancelária Morocz_Tacovsky. Z dosiaľ zverenenej a maximálne nekvalitnej vizualizácie je zrejmé, že pôjde o objekt hlboko osadený do pozemku ako solitér. Ten ale nevytvára základ budúcej kompaktnej zástavby. Pred jeho vstupom sa totiž nachádza obrovské povrchové parkovisko. Ide o spôsob riešenia, ktorý nie je v súlade s požiadavkami na súčasný rozvoj miest. Odhadované náklady na projekt sú 17 miliónov eur. 

 

Jediná vizualizácia projektu od developera Kappa Trade. Zdroj: Kappa Trade / EIA


Developer mal v danej lokalite plány už predtým. Ešte v predkrízovom období sa na celej ploche medzi Tučkovou a Centrom pre liečbu drogových závislostí uvažovalo s výstavbou mohutného polyfunkčného projektu Max. Jeho súčasťou malo byť obchodno-zábavné centrum s 24-tisíc štvorcovými metrami predajnej plochy a 11 kinosálami, ako aj 260 bytov, 26-tisíc metrov štvorcových kancelárií a hotel so 150 izbami. Výrazným prvkom mala byť 22-podlažná veža s kanceláriami a bytmi.

Tento zámer je (našťastie) dnes už minulosťou, hoci retailu bude v lokalite pravdepodobne viac. Nová centrála reťazca Lidl bude susediť s pripravovaným projektom obchodného centra Prievoz, ktorý disponuje stavebným povolením už od roku 2021. Má ísť o jednopodlažný halový retailový objekt, doplnený o povrchové parkovisko. Dokončenie objektu sa plánovalo do konca roka 2023, tento termín je však otázny, nakoľko sa s prácami ešte nezačalo.

Územie na rozhraní širšieho centra a rezidenčných častí Bratislavy je pokračovaním brownfieldovej zóny Mlynských nív. Ide tak o jednu z najlepších lokalít pre development v meste s možnosťou realizovať kvalitné schémy a projekty, spĺňajúce súčasné nároky na mestotvornosť, polyfunkčnosť aj prevenciu klimatických zmien. V danej situácii tu má vzniknúť predmestské nákupné centrum a kancelárska budova, obklopená obrovskými parkoviskami. Ide o stratenú príležitosť. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube