Author photoSimona Schreinerová 20.06.2024 12:30

Expanzia a lepší verejný priestor. Odhaľuje sa podoba námestia v Boroch a prvé značky v rozšírenom nákupnom centre

Bory sa postupne menia na komplexnejšiu mestskú štvrť. Výraznou súčasťou tejto transformácie je príprava nových rezidenčných etáp na mieste doterajších parkovísk. Teraz však projekt od Penta Real Estate dostane aj prvé skutočné námestie, vymedzené rozšíreným nákupným centrom. Ide o symbolicky významný krok v procese urbanizácie územia.

Zdroj: Bory Mall, Penta Real Estate / EIA

Zdroj: Bory Mall, Penta Real Estate / EIA

Bory dostanú prvé námestie

Bory boli pôvodne koncipované ako štvrť s viacerými funkčne oddelenými zónami. V južnej časti developmentu vzniklo nákupné centrum predmestského charakteru Bory Mall s rozsiahlymi vonkajšími parkovacími plochami. Západne a severozápadne od neho mala byť retailová zóna s big-boxami. Napokon severne od nákupného centra mala vzniknúť obytná štvrť. 

V posledných rokoch však developer pristúpil k transformácií originálnych plánov, čiastočne aj preto, lebo retailová zóna sa nerozvíja podľa predstáv. Na druhej strane, dopyt po bývaní rastie, čo investora podnietilo k zmene funkcie viacerých parciel. V dohľadnej dobe má navyše dôjsť k výrazným zásahom - časť povrchových parkovísk, prináležiacich k nákupnému centru Bory Mall má zaniknúť v prospech rezidenčných blokov. 

Oficiálne ide o piatu a šiestu etapu Bory Bývanie. Oba projekty budú na seba urbanisticky a architektonicky nadväzovať. Piata bola predstavená v roku 2022, šiesta bola ohlásená minulý rok. V súčasnosti má vydané právoplatné rozhodnutie z posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). Najnovšia fáza Bory Bývanie bude zahŕňať štyri rezidenčné objekty s piatimi až desiatimi nadzemnými podlažiami. Parkovanie bude v podzemí, vznikne tu až 491 miest. Architektom oboch etáp je Studio Perspektiv. 

Galéria

  • Zdroj: Bory Mall / Penta Real Estate
  • Situácia expanzie Bory Mall. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Situácia námestie Bory bývanie 6. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Piata etapa. Zdroj: Penta Real Estate
  • Šiesta etapa. Zdroj: Penta Real Estate

Nejde ale o jediné parkovisko, ktoré sa má premeniť. Penta Real Estate potvrdila už staršie náznaky, že pristúpi aj k úprave parkoviska severne od Bory Mall. Viac detailov o jeho premene prinieslo oznámenie o zmene, ktoré bude posudzovať Ministerstvo životného prostredia SR. Dokumentácia sa týka dvoch zmien – expanzia Bory Mall a Bory Bývanie 6 časť Námestie.

Bory bývanie 6 - časť Námestie bude nadväzovať na komunikačné ťahy medzi obchodno-nákupným centrom a Nemocnicou novej generácie. Plochy zelene v parku budú doplnené drobným mobiliárom, ako sú lavičky a smetné koše. Výsadba stromov, ktorá má byť súčasťou parku, pomôže vytvárať tienisté miesta, ochladzovať ostatné územie a pozitívne reagovať na prebiehajúce klimatické zmeny. Súčasťou zámeru je aj vodný prvok, ktorý vznikne v centrálnej časti námestia s prevažne oddychovou a rekreačnou funkciou. Prebiehať by tu mali aj podujatia či menšie festivaly. 

Vytvorenie námestia si vyžiada zrušenie 267 parkovacích miest na externom parkovisku pred Bory Mall. Parkovisko teda bude nahradené kľudovou zónou blízko pripravovanej obytnej zástavby, čo je jednoznačne zmena k lepšiemu. Samotné parkovanie sa presunie do nového parkovacieho domu, ktorý vznikne nadstavbou súčasnej parkovacej plochy.

Na architektonickom riešení a spodrobnení návrhu nového námestia spolupracuje Penta Real Estate s krajinnými a záhradnými architektami zo slovenského štúdia ZAAN Architects. Realizácia by mala prebehnúť zároveň s výstavbou šiestej etapy Bory Bývanie, najskôr v roku 2026. Zo západu bude námestia vymedzovať aj uvažovaná električková trať.

 

Situácia nového námestia. Zdroj: Penta Real Estate / EIA

 

Bory Mall sa rozšíri o známu značku

Obchodné centrum Bory Mall bolo budované v rokoch 2013 až 2014. Už v pôvodnom projekte bolo uvažované s rozsiahlejšou plochou objektu, ktorá mala pôvodne vyplniť parkovisko severne od objektu. Napokon ale bola uvažovaná plocha redukovaná na súčasnú podobu. Oznámenie o zmene prináša aj detaily tohto rozšírenia nákupného centra.

Expanzia bude prebiehať v severozápadnej časti a rozšíri obchodné prevádzky pri parkovacom dome na dvoch nadzemných podlažiach (NP). Tvarom "zalomeného" trojuholníka, resp. písmena L s priamymi šikmými líniami fasád, sa vytvorí otvorený priestor medzi obchodným centrom a nemocnicou Bory (teda námestie). Dostavba bude nadväzovať na existujúci komplex, pričom si ponechá časť pôvodnej fasády s Runway Café. Všetky exteriérové vstupy a reštauračné terasy budú orientované na námestie.

Na prvom NP vznikne reštaurácia, predajňa YEME so 772 metrami štvorcovými a menšie obchody. Časť priestorov bude prepojená s vonkajšími terasami a parkovacím domom. Na druhom podlaží bude veľký retailový priestor. Prístavba bude zahŕňať aj hygienické zázemie a koridor pasáže prepojený s výťahovou lobby parkovacieho domu. V rámci expanzie vznikne aj exteriérové parkovisko so 72 parkovacími miestami, ktoré je plánované v bezprostrednej blízkosti za parkovacím domom.

Spojenie oboch objektov bude zahŕňať búracie práce na obvodovom plášti, aby sa pasáže obchodného centra plynule prepojili a vytvorili jednotný dispozičný a prevádzkový celok. Nová fasáda s dominantnou širokou presklenou plochou bude orientovaná na severozápad. Zahŕňať bude aj podlubie s kolonádou stĺpov na prvom NP a predsadené druhé podlažie. Fasáda bude pokračovať šikmou líniou pri parkovacom dome.

Spoločnosť Penta Real Estate je momentálne vo fáze predaja nákupného centra Bory Mall, s cieľom uzavrieť transakciu v závere tohto roka. Pre projekt expanzie nákupného centra a výstavby nového exteriérového parkoviska chce získať potrebné povolenia v rámci povoľovacieho procesu. Samotná realizácia ako aj podrobný časový harmonogram už budú v réžii nového majiteľa.

V rámci dokumentácie sa je ale výstavba plánovaná medzi druhým štvrťrokom roku 2026 a druhým štvrťrokom 2027. V prípade potreby môže byť výstavba rozdelená do etáp. Projektantom expanzie je spoločnosť Obermeyer Helika. 

Vznikom námestia, vymedzeného nákupným centrom a nemocnicou, sa zvýrazní premena Borov na čoraz mestotvornejšie pôsobiacu štvrť. Nové rezidenčné objekty, prvky občianskej vybavenosti aj verejné priestory prinášajú výrazné zmeny a vylepšenia v prospech kvality života. Piata a šiesta etapa Bory Bývanie bude symbolickým prechodom od sídliska k mestu, navyše v podobe nahradenia parkovania prospešnejšími funkciami.

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube