YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.06.2020 10:26

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Bory Bývanie, vznikajúce na rozhraní mestských častí Lamač a Devínska Nová Ves, dnes predstavujú jednu z najväčších rozostavaných urbanistických schém v Bratislave – minimálne čo sa týka očakávanej veľkosti, ktorá z Borov jedného dňa urobí samostatnú mestskú štvrť. Postupne by tu mohli pribudnúť tisíce bytov, ale aj dodatočná občianska vybavenosť, vrátane škôl alebo sociálnej vybavenosti. Vybudovaných bolo zatiaľ deväť bytoviek prvej etapy.

Výstavba druhej etapy postupuje aj napriek pandémii koronavírusu COVID-19, stavebník dnes už realizuje fasády jednotlivých objektov a vonkajšie priestranstvá. Vzniká tu 287 bytov v deviatich 4- až 6-podlažných bytovkách, zoskupených do štvorice sekcií. Plochy medzi bytovkami sú vyvýšené a nachádzajú sa tu parkovo upravené priestory, väčší spoločný park však vznikne v centrálnej časti etapy, kde sa má vybudovať aj akési jazierko – retenčná nádrž.

To však vznikne až v rámci druhej časti druhej etapy, ktorá bude mať podobu zrkadlovo obrátanej prvej časti. Opäť tak vznikne deväť bytoviek s 287 bytmi. Developer už začína jednotlivé budovy zakladať. Podľa Michala Reháka, Senior Business Development Managera v Penta Real Estate, možno dokončenie očakávať do 30 mesiacov.

 

Druhá etapa Bory Bývanie. Zdroj: Penta Real Estate

 

Novinkou je aj oficiálny štart predaja v tretej etape, kde je naplánovaných šesť 4- až 5-podlažných chodbových domov v riadkovej zástavbe a ďalšie dva šesťpodlažné doskové, ktoré ich budú zo severu vymedzovať. Medzi budovami vznikne centrálna zelená plocha, určená pre rekreáciu obyvateľov a bez záťaže automobilovou dopravou, ktorá je vedená po obvode súboru. Celkový počet bytov je 357, do predaja ide prvých 86.

Ceny v tretej etape Bory Bývania začínajú na úrovni 2.340 eur za štvorcový meter. 1- a 1,5-izbové byty sú dostupné od 112.500 eur, 2-izbové byty od 141.700 eur, 3-izbové byty od 179.600 eur a 4-izbové byty od 217.400 eur. Momentálne je dostupných prvých 87 bytov v štyroch bytových domoch. Ponuka bude priebežne aktualizovaná a rozšírená o ďalšie byty v ďalších bytových domoch tretej etapy. V rámci parkovania vznikne 320 miest na teréne, v podzemí 168.

Predpredaj bytov sa spustil už predtým. „Predpredaj bytov na databázu prihlásených záujemcov prebieha už od februára 2020. Ostrý predaj spúšťame od tohto týždňa,“ hovorí Michal Rehák a spresňuje aj dátum výstavby. „Projekt má právoplatné stavebné povolenie. Začiatok výstavby plánujeme v treťom kvartáli tohto roka.“ Dokončenie sa očakáva na jar 2023.

Pôvodne sa mal predaj naštartovať už skôr, v tomto prípade však zasiahla pandémia. Hoci predpredaj pokračoval aj naďalej, developer odsunul spustenie predaja všetkých bytov. Ceny však pandémia neovplyvnila. „Aktuálne ceny považujeme za dobre nastavené. V týchto cenových kategóriách sme  predávali byty v predpredaji aj počas najväčších obmedzení v období COVID-19 a momentálne nevidíme dôvod na ich korekciu,“ konštatuje Michal Rehák.

Paradoxom je, že hoci tretia etapa už začína s predajom, no výstavba začne až neskôr, pri druhej časti druhej etapy je situácia opačná. „Keďže sme práve spustili ostrý predaj Bory Bývania 3, s druhou časťou druhej etapy sa neponáhľame,“ vysvetľuje M. Rehák. „Spustenie predaja predpokladáme krátko pred začiatkom výstavby, v horizonte pol až jedného roka. Ceny budú nastavené podobne ako v prvej časti druhej etapy.“

Postupne sa tak v dohľadnej dobe dostane do predaja vyše šesť stoviek bytov. Pôjde o – na pomery Bratislavy – dostupnejšie bývanie v transformačnej lokalite na okraji mesta, no s perspektívou ďalšieho rozvoja zóny, čo hodnotu nehnuteľností zvýši. Štandard cene v princípe zodpovedá, hoci developer pripomína, že vo výbave budú produkty od popredných výrobcov. Dispozície sú efektívne a odrážajú kvalitu architektov, ktorými sú Vallo Sadovsky Architects, resp. po novom Sadovsky & Architects. Prejavilo sa to aj na vonkajšej podobe jednotlivých domov, alebo exteriéri od LABAKu, ktorý je na dobrej úrovni.

 

Tretia etapa Bory Bývanie. Zdroj: Penta Real Estate

 

Developer napreduje aj v príprave iných častí projektu. Okrem aktuálnych etáp majú už konkrétne rysy aj dve ďalšie, štvrtá od kancelárie Superatelier v spolupráci s Oliverom Sadovským, a piata, opäť od Sadovsky & Architects. Bory Bývanie 4 vyplnia priestor medzi druhou etapou a retailovým centrom Metro, piata etapa zas priestor medzi „trojkou“ a vodným tokom Mláka.

Štvrtá etapa prinesie šesticu bytových domov s piatimi až šiestimi podlažiami. Ide o rozvoľnenú štruktúru, v rámci ktorej sú komponované bodové aj doskové domy tak, aby vytvárali akýsi vnútroblok s komunitným priestorom uprostred, a zároveň došlo k tlmeniu ruchu z prístupovej cesty západne od sídliska. Východnú stranu tvorí vodný tok, pozdĺž ktorého vznikne pešia a cyklistická trasa.

Developer naplánoval v tejto časti vznik 306 bytov a apartmánov. 56 jednotiek by malo byť 1,5-izbových, 140 dvojizbových, 68 bytov bude trojizbových a 42 štvorizbových. Parkovacích miest bude 421, parking má byť čiastočne zapustený pod zemou, čím vznikne platforma, na ktorej budú osadené niektoré domy aj centrálny verejný priestor.

Dátum výstavby nie je presne známy, developer nekonkrétne uvádza, že pracuje na povoleniach. Práce podľa Martina Reháka začnú „...Po získaní potrebných povolení. Momentálne sa sústredíme na získanie územného rozhodnutia.“ Táto časť developmentu už má k dispozícii kladné záväzné stanovisko zo strany Hlavného mesta.

Piata etapa, kde má vzniknúť dvojica oproti sebe orientovaných bytových domov v tvare písmena U so 151 bytmi, sa tak ďaleko ešte nedostala. Daná časť Borov ešte nemá právoplatné záverečné stanovisko EIA, keďže proti rozhodnutiu prišiel rozklad, čo si vyžiada osobitné posudzovanie.

Tieto etapy už budú mať k dispozícii okrem existujúcej vybavenosti v rámci nákupného centra a susedných retailových boxov aj novú verejnú materskú školu. Jej výstavba sa započala už na jeseň 2018, dokončuje sa v týchto týždňoch. Vznikla západne od prvej etapy, s ktorou má spoločných aj architektov z kancelárie ADOM M Studio. Ide pravdepodobne o prvú verejnú materskú školu vybudovanú v rámci súkromného developmentu.

 

Developer pripravuje odhalenie nového konceptu Borov. Zdroj: Penta Real Estate

 

Po dokončení aktuálnych etáp budú do veľkej miery vyplnené okrajové pozemky, ktoré boli pôvodne určené pre výstavbu retailových boxov. Trhová situácia však viedla developera k prehodnoteniu originálneho konceptu Borov. Hoci sa jednotlivé etapy vyznačujú individuálnymi kvalitami, nemožno sa ubrániť dojmu, že boli skutočne osádzané ad-hoc bez jednotiaceho plánu.

Preto sa už dlhšie hovorí o tom, že vízia centrálnej časti štvrte, ktorá má byť založená okolo hlavnej triedy s potenciálnym vedením električkovej trate, potrebuje pretvorenie, ktoré by viac odrážalo aktuálne nároky a potreby. Pôvodný koncept pod vedením architekta Jakuba Ciglera totiž vznikol ešte na začiatku minulej dekády. Developer potvrdil, že na novej koncepcii Borov pracuje.

„O návrhu nového konceptu vznikajúcej štvrte Bory sme v priebehu minulého roka diskutovali s jednotlivými mestskými časťami ako aj s Magistrátom hlavného mesta,“ hovorí Martin Rehák. „Momentálne diskusia pokračuje a pracujeme na vyladení jednotlivých požiadaviek. Akonáhle dospejeme k vzájomnému konsenzu a požiadavky budú adaptované, predstavíme koncept riešenia.“

Detaily nie sú známe, hoci je nepochybne pozitívom, že aktuálne vedenie mesta oblasť dôverne pozná a vo vedení Magistrátu je dosť architektov, ktorí sú schopní dodať relevantné pripomienky. Bory zároveň poskytujú veľkú šancu vybudovať štvrť priateľskú k chodcom, cyklistom, užívateľom verejnej dopravy a rozličným sociálnym či demografickým skupinám, ktoré môžu oceniť dostupnosť novej nemocnice. Výhodou by mohla byť dokonca aj pandémia, ktorá je priestorom pre zamyslenie sa nad víziou zdravej štvrte, pre ktorú majú Bory vhodné predpoklady.

Odhalenie aktualizovanej vízie Borov je nepochybne mimoriadne očakávané, keďže do veľkej miery prispeje k rozhodovaniu potenciálnych klientov, či majú uprednostniť bývanie v tejto časti mesta pred inými. Budúcnosť štvrte je však dôležitá aj pre Bratislavu – do veľkej miery totiž ovplyvní podobu severozápadnej časti mesta, kde sa očakáva jeho postupná expanzia. V tretej dekáde 21. storočia je už najvyšší čas, aby sme prestali budovať len sídliská, ale začali vznikať skutočne kvalitné mestské celky, zohľadňujúce potreby súčasných aj budúcich generácií.

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Druhá etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Druhá etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Štvrtá etapa Borov. Zdroj: Superatelier
  • Piata etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Materská škola. Zdroj: Penta Real Estate

Súvisiace články

Expresný postup v povoľovaní: Bory Nádvorie smerujú k výstavbe

07.03.2023 11:29:04 Andrej Sárközi

Jeden z najambicióznejších projektov v Bratislave postupne rastie. Development Bory od Penta Real Estate pridáva ďalšie rezidenčné etapy, ktoré sa pridajú k rozostavaným a dokončovaným. Jedným z prírastkov bude aj časť s názvom Bory Nádvorie, ktorá napreduje v povoľovacích procesoch. Krok po kroku sa tak tvorí kompaktná zástavba a pomaly aj vlastná identita zóny.

Čítať viac

Najmestskejšia časť Borov dostala od Magistrátu zelenú. Nová štvrť bude rásť

26.01.2023 12:16:46 Andrej Sárközi

Rozširovanie už dnes rozsiahej štvrte Bory na severozápade Bratislavy bude pokračovať. Development sa postupne rozrastá o nové rozostavané etapy, ďalšie sú v príprave. Developer Penta Real Estate najnovšie pokročil v povoľovaní časti Bory Nádvorie, tvorenej nielen rezidenciami, ale aj vybavenosťou. Pracuje sa však aj naďalších etapách.

Čítať viac

Zásadný krok vpred: Projekcia električky do Borov začína

10.01.2023 18:14:42 Adrian Gubčo

Postupne rastúce Bory na severozápadnom okraji Bratislavy budú v budúcnosti významnou časťou Bratislavy. Malo by ísť o štvrť, kde bude žiť možno až päťciferný počet obyvateľov, nachádza sa tu veľké nákupné centrum a už onedlho aj veľká nemocnica. Napriek tomu dnes chýba kvalitnejšie napojenie na verejnú dopravu. To sa však má zmeniť.

Čítať viac

Nákupné centrum, odsúdené na zánik? Bory Mall pripravuje zmeny, potrebuje mesto

07.12.2022 11:53:17 Adrian Gubčo

Bory Mall je jedným z najnovších nákupných centier v Bratislave. Dokončené bolo v roku 2014, pričom je najväčším nákupným komplexom v západnej časti mesta. Vyznačuje sa typickým predmestským charakterom, hoci vznikol ako nultá fáza výstavby Borov – novej štvrte s mestotvornými ambíciami od Penta Real Estate. Ak má byť zámer skutočne povýšený na vyššiu úroveň, zmeny bude potrebovať aj Bory Mall.

Čítať viac

Čoraz komplexnejšia štvrť. Bory rastú a pridávajú nové etapy

26.10.2022 13:35:47 Andrej Sárközi

Mohutná a ambiciózna štvrť Bory na severozápade Bratislavy postupne rastie. Pribúdajú nové rezidenčné etapy a tie rozostavané sa postupne dokončujú. Developer Penta Real Estate taktiež nedávno predstavil piatu etapu projektu medzi rozostavanou etapou Promenáda a predajňou Möbelix. Celý development tak získava svoju tvár a utvára si vlastnú identitu.

Čítať viac

Revolúcia v plánovaní: V Bratislave vznikla najväčšia hala na virtuálnu realitu na svete

18.10.2022 17:31:40 Andrej Sárközi

Česká firma Virtuplex expanduje na Slovensko. V Bratislave otvorila najväčšiu komerčnú halu na využitie virtuálnej reality na svete. Aspoň tak to komunikujú predstavitelia firmy. O väčšej hale na virtuálnu realitu ako o tej v Bratislave nevedia.

Čítať viac

V Boroch môže pribudnúť domov seniorov

26.05.2022 18:03:32 Adrian Gubčo

Development Bory na severozápade Bratislavy sa postupne mení na mestskú štvrť s rezidenciami, ako aj relatívne bohatou občianskou vybavenosťou. Okrem nákupného centra to bude predovšetkým veľká nemocnica zo siete Svet zdravia. To na seba viaže aj vznik špecifického typu bývania – zariadenia pre seniorov. Prvé je už v príprave.

Čítať viac

Bory Bývanie odhaľuje ďalšiu etapu

10.05.2022 17:01:35 Adrian Gubčo

Nová časť Bratislavy Bory postupne rastie. Najväčšmi skloňovaná je aktuálna Nemocnica Bory, vo výstavbe je ale aj trojica rezidenčných etáp. V najbližších rokoch pribudnú ďalšie, pričom ich počet sa rozširuje. Najnovšie predstavená etapa 5 vyplní priestor medzi rozostavanou etapou Bory Promenáda a predajňou Möbelix. Developerom je Penta Real Estate.

Čítať viac

Penta odštartovala ďalšiu etapu Borov

21.12.2021 13:08:18 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate ohlásil spustenie predaja ďalšej etapy projektu Bory. Bory Bývanie 4A, nazvané Bory Na Hrádzi, sú už zároveň aj vo výstavbe. Postupne vznikajúca štvrť na severozápade Bratislavy sa tak rozrastie o ďalšiu šesticu domov. Rozrastá sa však aj komerčná časť Borov, onedlho by tak mohol v lokalite pribudnúť ďalší supermarket predmestského typu.

Čítať viac

Penta Real Estate spúšťa predaj a výstavbu druhej časti druhej etapy Bory Home

23.03.2021 14:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po dokončení prvej časti druhej etapy projektu Bory Home – nazvanej Bory Nový Dvor – spúšťa realizáciu druhej časti. Popritom rozbieha aj predaj prvých bytov, ktorých tu pribudne celkovo 321. Bory sa tak naďalej rozrastajú, keďže vo výstavbe a predaji je i tretia etapa, ako aj nová nemocnica Svet zdravia.

Čítať viac

Bory: Nová mestská štvrť alebo sídlisková kaša?

27.01.2021 12:57:10 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate postupne rozvíja svoju víziu vzniku novej časti mesta – projekt Bory, ktorý vytvára rozsiahle osídlenie na severozápade Bratislavy. Zámer vzniká doslova na zelenej lúke, preto má potenciál pre aplikovanie všetkých progresívnych myšlienok o mestskom plánovaní. Vzniká však z Borov skutočne komplexná a kvalitná mestská štvrť?

Čítať viac

Rozvoj Borov pokračuje, developer predstavil nové názvy jednotlivých zón

25.01.2021 12:28:51 Adrian Gubčo

Mohutný a ambiciózny development Bory v severozápadnej časti Bratislavy sa postupne rozrastá o nové rezidenčné etapy s novými dokončenými aj rozostavanými časťami. S rozvojom štvrte vyvstáva potreba prehlbovania identity jej nových častí, čo developera Penta Real Estate podnietilo k novému názvosloviu etáp.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu etapu Bory Bývanie

18.11.2020 17:30:54 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate napreduje v príprave rezidenčnej časti projektu Bory Bývanie. Po dokončení prvej a tesne pred ukončením druhej sa teraz odhaľuje podoba šiestej časti projektu. Táto vyrastie na západnom okraji plánovanej štvrte a určená má byť predovšetkým pre rodiny. To určilo aj názov a koncepciu obytného súboru, ktorý je označovaný ako Susedské dvory.

Čítať viac

Penta Real Estate odkladá spustenie predaja ďalších bytov v Sky Parku aj v Boroch

09.04.2020 16:40:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate síce pokračuje vo výstavbe svojich aktuálne rozostavaných projektov, pri nových však odhalenie ponuky a spustenie predaja odkladá. Takýmto spôsobom reaguje na pandémiu koronavírusu COVID-19, ktorá negatívne zapôsobila na náladu investorov. Dotýka sa to štvrtej obytnej veže v Sky Parku aj druhej a tretej fázy Bory Bývanie.

Čítať viac

Bory postupne rastú, developer sľubuje v budúcnosti ešte vyššiu kvalitu

23.01.2020 12:15:00 Adrian Gubčo

Masívny development Bory na severozápade Bratislavy od developera Penta Real Estate postupne rastie a okrem komerčnej zóny sa začína meniť aj na rezidenčnú štvrť. Dokončená už je prvá etapa projektu, kým prvá časť druhej je v štádiu hrubej stavby. Konečne rozostavaná je aj materská škola. Okrem toho, developer sľubuje nielen blízke spustenie ďalších etáp, ale aj predstavenie nového konceptu celej štvrte.

Čítať viac

Výstavba tretej etapy projektu Bory Bývanie sa blíži

18.12.2019 10:22:00 Adrian Gubčo

Penta Real Estate čoskoro rozbehne výstavbu tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory. V priestore v blízkosti prvej, už dokončenej etapy, rozostavanej nemocnice Svet zdravia a nákupného centra Bory Mall vznikne osem nových bytových domov. Developer pokračuje v napĺňaní vízie postupného rastu zóny, z ktorej vznikne ďalšia bratislavská štvrť.

Čítať viac

Penta pripravuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie

31.10.2019 09:33:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate odhaľuje ďalšiu časť projektu Bory Bývanie, tentoraz pod oficiálnym názvom Obytný súbor Lamač. Najnovší sektor vznikajúcej štvrte na severozápade Bratislavy predstavuje už piatu rezidenčnú etapu, ktorá vyrastie v dotyku s pripravovaným tretím pokračovaním obytného súboru a v blízkosti novej nemocnice či nákupného centra.

Čítať viac

Štvrtá fáza Borov odhaľuje ďalšie vizualizácie

09.09.2019 15:38:00 Adrian Gubčo

Na severozápade Bratislavy postupne rastie nová mestská štvrť Bory od developera Penta Real Estate, ktorá kombinuje bývanie, obchody, zdravotnícku funkciu a neskôr aj kancelárie. Rezidenčné časti zóny sa členia do etáp, z ktorých je prvá dokončená, druhá vo výstavbe a tretia so štvrtou (a aj piatou) v príprave. V prípade štvrtej sa teraz odhaľujú ďalšie nové vizualizácie.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie, 6.4.2019 & 25.4.2019

02.05.2019 10:10:00 Adrian Gubčo

Nová bratislavská štvrť Bory od developera Penta Real Estate rastie a priebežne sú z nej ohlasované novinky – okrem predstavenia tretej a štvrtej etapy bol napríklad ohlásený zámer ubytovacieho zariadenia pre zdravotnícky personál novej nemocnice, ktorá je taktiež vo výstavbe. Okrem toho je pred dokončením prvá etapa rezidenčnej časti Borov, kým druhá etapa už začína viditeľne rásť.

Čítať viac

Štvrtá etapa Bory Bývanie s odhalenými detailami

29.04.2019 10:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate pred niekoľkými dňami predstavil podobu ďalších dvoch etáp projektu Bory Bývanie. Kým o tretej časti developmentu na severozápadnom okraji Bratislavy máme dostatok informácií, dokumentácia k štvrtej etape bola oficiálne zverejnená len v posledných dňoch.

Čítať viac

Penta Real Estate odhaľuje ďalšie etapy Bory Bývanie

12.04.2019 07:45:00 Adrian Gubčo

Mohutný projekt novej mestskej štvrte Bory sa rozrastie. Developer Penta Real Estate, ktorý v týchto dňoch finišuje s realizáciou prvej rezidenčnej etapy a rozbehol druhú, začal bližšie informovať aj o ďalších pripravovaných častiach plánovaného developmentu. Do zóny by mali čoskoro pribudnúť ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Druhá etapa Bory Bývanie oficiálne vo výstavbe

29.11.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne potvrdil spustenie výstavby druhej etapy rezidenčnej časti projektu Bory, v rámci ktorého sa doteraz nezastavaná poľnohospodársky využívaná krajina mení na novú mestskú štvrť. Okrem toho sa dokončuje aj prvá etapa, ktorú som navštívil len nedávno.

Čítať viac

Prvá fáza Bory Bývanie je pred dokončením, druhá sa začína stavať

14.11.2018 10:30:00 Adrian Gubčo

Hoci som projekt Bory Bývanie navštívil len nedávno, vďaka možnosti navštíviť stavenisko môžem priniesť lepšie fotografie dokončovaného obytného súboru v mestskej časti Lamač. Okrem toho, naplno sa rozbieha výstavba druhej fázy, ktorá sa však bude nachádzať už v Devínskej Novej Vsi.

Čítať viac

V Boroch sa začala výstavba škôlky

06.11.2018 13:27:12 Adrian Gubčo

Dnešným slávnostným poklepaním základného kameňa sa oficiálne spustila výstavba materskej školy v postupne vznikajúcej štvrti Bory. Developer Penta Real Estate škôlku vybuduje na vlastné náklady a po jej dokončení ju odovzdá za symbolické 1 euro do správy mestskej časti Lamač.

Čítať viac

Construction update: Bory Bývanie & Svet zdravia, 19.10.2018

25.10.2018 09:30:00 Adrian Gubčo

Bory, masívny zámer novej štvrte na severozápadnom vstupe do Bratislavy od developera Penta Real Estate, sa pomaly začína stávať realitou. Po nákupnom centre a sérii retailových boxov sa v oblasti realizujú aj iné funkcie: bývanie v podobe súboru Bory Bývanie (I. etapa) či zdravotníctvo v podobe nemocnice Svet zdravia.

Čítať viac

Ako by mohla vyzerať tretia etapa Bory Bývanie?

22.10.2018 14:00:00 Adrian Gubčo

Informácie o príprave tretej etapy rezidenčnej časti projektu Bory od developera Penta Real Estate sú známe už nejakú dobu. Vizualizácie však boli odhalené až teraz spolu so spustením novej oficiálnej webstránky kancelárie Vallo Sadovsky Architects, korá prezentuje súťažný návrh.

Čítať viac

Saratovská sa predĺži do štvrte Bory

15.10.2018 09:00:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ Ako na piatkovom tlačovom brífingu oznámili zástupcovia Bratislavy - hlavného mesta SR a developera Penta Real Estate, Saratovská ulica, hlavná os mestskej časti Dúbravka, dnes končiaca v nezastavanom území severne od sídliska, sa predĺži až do vznikajúcej štvrte Bory. Mesto a developer podpísali zmluvu o spolupráci.

Čítať viac

V Boroch pribudne kancelárska budova

02.10.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

AKTUALIZOVANÉ: Postupne vznikajúca štvrť Bory od developera Penta Real Estate sa rozšíri. Ku vznikajúcej prvej rezidenčnej fáze a nemocnici, či plánovaným dvom ďalším obytným súborom, kancelárskemu komplexu, hotelu a k tzv. business parku pribudne kancelárska budova, nazvaná Office Space Bory. Detaily sa objavili na posudzovaní na životné prostredie EIA.

Čítať viac

Tretia etapa Bory Bývanie už v príprave

23.05.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Nie tak dávno bol spustený predaj druhej časti projektu Bory Bývanie (resp. Bory Home) od developera Penta Real Estate. Nespí však ani príprava ďalších častí vznikajúcej štvrte - na posudzovaní EIA je už tretia etapa, ktorá vyplní priestor medzi prvou etapu, parkoviskami retailovej časti Borov a novou nemocnicou, ktorá by mala vzniknuúť už v blízkej dobe.

Čítať viac

Predaj bytov v druhej fáze Bory Bývanie spustený

16.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate oficiálne spúšťa predaj bytov v druhej fáze projektu Bory Bývanie. Postupne vznikajúca štvrť na severozápadnom okraji Bratislavy sa tak rozšíri o ďalšie stovky bytov.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube