Author photoAdrian Gubčo 19.06.2020 10:26

Bory Bývanie napredujú, Penta štartuje výstavbu a predaj v ďalších častiach štvrte

Developer Penta Real Estate pokračuje v realizácii budúcej štvrte Bory, konkrétne jej obytnej časti. Po dokončenej prvej etape a postupne dokončovanej prvej časti druhej etapy teraz štartuje aj výstavba druhej časti. Okrem toho sa spúšťa predaj bytov v tretej etape, ktorá vyplní priestor medzi nákupným centrom Bory Mall, nemocnicou Svet zdravia a prvou rezidenčnou etapou.

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

Bory Bývanie, vznikajúce na rozhraní mestských častí Lamač a Devínska Nová Ves, dnes predstavujú jednu z najväčších rozostavaných urbanistických schém v Bratislave – minimálne čo sa týka očakávanej veľkosti, ktorá z Borov jedného dňa urobí samostatnú mestskú štvrť. Postupne by tu mohli pribudnúť tisíce bytov, ale aj dodatočná občianska vybavenosť, vrátane škôl alebo sociálnej vybavenosti. Vybudovaných bolo zatiaľ deväť bytoviek prvej etapy.

Výstavba druhej etapy postupuje aj napriek pandémii koronavírusu COVID-19, stavebník dnes už realizuje fasády jednotlivých objektov a vonkajšie priestranstvá. Vzniká tu 287 bytov v deviatich 4- až 6-podlažných bytovkách, zoskupených do štvorice sekcií. Plochy medzi bytovkami sú vyvýšené a nachádzajú sa tu parkovo upravené priestory, väčší spoločný park však vznikne v centrálnej časti etapy, kde sa má vybudovať aj akési jazierko – retenčná nádrž.

To však vznikne až v rámci druhej časti druhej etapy, ktorá bude mať podobu zrkadlovo obrátanej prvej časti. Opäť tak vznikne deväť bytoviek s 287 bytmi. Developer už začína jednotlivé budovy zakladať. Podľa Michala Reháka, Senior Business Development Managera v Penta Real Estate, možno dokončenie očakávať do 30 mesiacov.

 

Druhá etapa Bory Bývanie. Zdroj: Penta Real Estate

 

Novinkou je aj oficiálny štart predaja v tretej etape, kde je naplánovaných šesť 4- až 5-podlažných chodbových domov v riadkovej zástavbe a ďalšie dva šesťpodlažné doskové, ktoré ich budú zo severu vymedzovať. Medzi budovami vznikne centrálna zelená plocha, určená pre rekreáciu obyvateľov a bez záťaže automobilovou dopravou, ktorá je vedená po obvode súboru. Celkový počet bytov je 357, do predaja ide prvých 86.

Ceny v tretej etape Bory Bývania začínajú na úrovni 2.340 eur za štvorcový meter. 1- a 1,5-izbové byty sú dostupné od 112.500 eur, 2-izbové byty od 141.700 eur, 3-izbové byty od 179.600 eur a 4-izbové byty od 217.400 eur. Momentálne je dostupných prvých 87 bytov v štyroch bytových domoch. Ponuka bude priebežne aktualizovaná a rozšírená o ďalšie byty v ďalších bytových domoch tretej etapy. V rámci parkovania vznikne 320 miest na teréne, v podzemí 168.

Predpredaj bytov sa spustil už predtým. „Predpredaj bytov na databázu prihlásených záujemcov prebieha už od februára 2020. Ostrý predaj spúšťame od tohto týždňa,“ hovorí Michal Rehák a spresňuje aj dátum výstavby. „Projekt má právoplatné stavebné povolenie. Začiatok výstavby plánujeme v treťom kvartáli tohto roka.“ Dokončenie sa očakáva na jar 2023.

Pôvodne sa mal predaj naštartovať už skôr, v tomto prípade však zasiahla pandémia. Hoci predpredaj pokračoval aj naďalej, developer odsunul spustenie predaja všetkých bytov. Ceny však pandémia neovplyvnila. „Aktuálne ceny považujeme za dobre nastavené. V týchto cenových kategóriách sme  predávali byty v predpredaji aj počas najväčších obmedzení v období COVID-19 a momentálne nevidíme dôvod na ich korekciu,“ konštatuje Michal Rehák.

Paradoxom je, že hoci tretia etapa už začína s predajom, no výstavba začne až neskôr, pri druhej časti druhej etapy je situácia opačná. „Keďže sme práve spustili ostrý predaj Bory Bývania 3, s druhou časťou druhej etapy sa neponáhľame,“ vysvetľuje M. Rehák. „Spustenie predaja predpokladáme krátko pred začiatkom výstavby, v horizonte pol až jedného roka. Ceny budú nastavené podobne ako v prvej časti druhej etapy.“

Postupne sa tak v dohľadnej dobe dostane do predaja vyše šesť stoviek bytov. Pôjde o – na pomery Bratislavy – dostupnejšie bývanie v transformačnej lokalite na okraji mesta, no s perspektívou ďalšieho rozvoja zóny, čo hodnotu nehnuteľností zvýši. Štandard cene v princípe zodpovedá, hoci developer pripomína, že vo výbave budú produkty od popredných výrobcov. Dispozície sú efektívne a odrážajú kvalitu architektov, ktorými sú Vallo Sadovsky Architects, resp. po novom Sadovsky & Architects. Prejavilo sa to aj na vonkajšej podobe jednotlivých domov, alebo exteriéri od LABAKu, ktorý je na dobrej úrovni.

 

Tretia etapa Bory Bývanie. Zdroj: Penta Real Estate

 

Developer napreduje aj v príprave iných častí projektu. Okrem aktuálnych etáp majú už konkrétne rysy aj dve ďalšie, štvrtá od kancelárie Superatelier v spolupráci s Oliverom Sadovským, a piata, opäť od Sadovsky & Architects. Bory Bývanie 4 vyplnia priestor medzi druhou etapou a retailovým centrom Metro, piata etapa zas priestor medzi „trojkou“ a vodným tokom Mláka.

Štvrtá etapa prinesie šesticu bytových domov s piatimi až šiestimi podlažiami. Ide o rozvoľnenú štruktúru, v rámci ktorej sú komponované bodové aj doskové domy tak, aby vytvárali akýsi vnútroblok s komunitným priestorom uprostred, a zároveň došlo k tlmeniu ruchu z prístupovej cesty západne od sídliska. Východnú stranu tvorí vodný tok, pozdĺž ktorého vznikne pešia a cyklistická trasa.

Developer naplánoval v tejto časti vznik 306 bytov a apartmánov. 56 jednotiek by malo byť 1,5-izbových, 140 dvojizbových, 68 bytov bude trojizbových a 42 štvorizbových. Parkovacích miest bude 421, parking má byť čiastočne zapustený pod zemou, čím vznikne platforma, na ktorej budú osadené niektoré domy aj centrálny verejný priestor.

Dátum výstavby nie je presne známy, developer nekonkrétne uvádza, že pracuje na povoleniach. Práce podľa Martina Reháka začnú „...Po získaní potrebných povolení. Momentálne sa sústredíme na získanie územného rozhodnutia.“ Táto časť developmentu už má k dispozícii kladné záväzné stanovisko zo strany Hlavného mesta.

Piata etapa, kde má vzniknúť dvojica oproti sebe orientovaných bytových domov v tvare písmena U so 151 bytmi, sa tak ďaleko ešte nedostala. Daná časť Borov ešte nemá právoplatné záverečné stanovisko EIA, keďže proti rozhodnutiu prišiel rozklad, čo si vyžiada osobitné posudzovanie.

Tieto etapy už budú mať k dispozícii okrem existujúcej vybavenosti v rámci nákupného centra a susedných retailových boxov aj novú verejnú materskú školu. Jej výstavba sa započala už na jeseň 2018, dokončuje sa v týchto týždňoch. Vznikla západne od prvej etapy, s ktorou má spoločných aj architektov z kancelárie ADOM M Studio. Ide pravdepodobne o prvú verejnú materskú školu vybudovanú v rámci súkromného developmentu.

 

Developer pripravuje odhalenie nového konceptu Borov. Zdroj: Penta Real Estate

 

Po dokončení aktuálnych etáp budú do veľkej miery vyplnené okrajové pozemky, ktoré boli pôvodne určené pre výstavbu retailových boxov. Trhová situácia však viedla developera k prehodnoteniu originálneho konceptu Borov. Hoci sa jednotlivé etapy vyznačujú individuálnymi kvalitami, nemožno sa ubrániť dojmu, že boli skutočne osádzané ad-hoc bez jednotiaceho plánu.

Preto sa už dlhšie hovorí o tom, že vízia centrálnej časti štvrte, ktorá má byť založená okolo hlavnej triedy s potenciálnym vedením električkovej trate, potrebuje pretvorenie, ktoré by viac odrážalo aktuálne nároky a potreby. Pôvodný koncept pod vedením architekta Jakuba Ciglera totiž vznikol ešte na začiatku minulej dekády. Developer potvrdil, že na novej koncepcii Borov pracuje.

„O návrhu nového konceptu vznikajúcej štvrte Bory sme v priebehu minulého roka diskutovali s jednotlivými mestskými časťami ako aj s Magistrátom hlavného mesta,“ hovorí Martin Rehák. „Momentálne diskusia pokračuje a pracujeme na vyladení jednotlivých požiadaviek. Akonáhle dospejeme k vzájomnému konsenzu a požiadavky budú adaptované, predstavíme koncept riešenia.“

Detaily nie sú známe, hoci je nepochybne pozitívom, že aktuálne vedenie mesta oblasť dôverne pozná a vo vedení Magistrátu je dosť architektov, ktorí sú schopní dodať relevantné pripomienky. Bory zároveň poskytujú veľkú šancu vybudovať štvrť priateľskú k chodcom, cyklistom, užívateľom verejnej dopravy a rozličným sociálnym či demografickým skupinám, ktoré môžu oceniť dostupnosť novej nemocnice. Výhodou by mohla byť dokonca aj pandémia, ktorá je priestorom pre zamyslenie sa nad víziou zdravej štvrte, pre ktorú majú Bory vhodné predpoklady.

Odhalenie aktualizovanej vízie Borov je nepochybne mimoriadne očakávané, keďže do veľkej miery prispeje k rozhodovaniu potenciálnych klientov, či majú uprednostniť bývanie v tejto časti mesta pred inými. Budúcnosť štvrte je však dôležitá aj pre Bratislavu – do veľkej miery totiž ovplyvní podobu severozápadnej časti mesta, kde sa očakáva jeho postupná expanzia. V tretej dekáde 21. storočia je už najvyšší čas, aby sme prestali budovať len sídliská, ale začali vznikať skutočne kvalitné mestské celky, zohľadňujúce potreby súčasných aj budúcich generácií.

 

Pozrite si výstavbu Borov vo fotoalbume

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Tretia etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Druhá etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Druhá etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate
  • Štvrtá etapa Borov. Zdroj: Superatelier
  • Piata etapa Borov. Zdroj: Penta Real Estate / EIA
  • Materská škola. Zdroj: Penta Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube