YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 08.03.2023 16:18

Nové bývanie v downtowne. Na Košickej pribudne veža od známeho ateliéru

Bratislavský downtown dostane ďalšiu výškovú budovu. Nachádzať sa bude pri Košickej ulici, ktorá sa čoskoro zmení na veľkomestskú triedu, obklopenú vežami. Nový projekt je súčasťou rozsiahlejšieho developmentu, ktorého ďalší rozvoj bude závisieť od úspešnosti firmy HB Reavis pri predaji svojich pozemkov v súvislosti s odchodom zo slovenského trhu.

Polyfunkčný objekt Košická. Zdroj: HB Reavis / EIA

Polyfunkčný objekt Košická. Zdroj: HB Reavis / EIA

Priestor, vymedzený ulicami Mlynské nivy, Košická a Chalupkova, bol donedávna takmer celý kontrolovaný spoločnosťou HB Reavis alebo jej blízkymi firmami. V jeho severnej časti, najbližšie k exponovanej križovatke Košickej s Mlynskými nivami, mal vzniknúť mohutný kancelársky komplex, lakonicky nazývaný Mlynské Nivy Košická. Developer dal jeho koncept vypracovať prestížnej britskej kancelárii AHMM.

Už nejakú dobu ale HB Reavis odmietal povedať k tomuto projektu viac, hoci mal logicky nadväzovať na rozvoj iných komplexov v rámci Nových Nív. Zároveň začínalo byť v posledných rokoch zrejmé, že navrhované kancelárske kapacity v tomto území boli na pomery Bratislavy príliš veľké, zvlášť v kontexte konkurenčných schém inde v meste. Developer tak pristúpil k zmene funkcie niektorých pripravovaných projektov – HB Reavis začal prvýkrát seriózne pracovať na príprave rezidencií.

Výsledkom bolo predstavenie trojice zámerov. Ako prvý bol ohlásený projekt Nová Bottova. Má ísť o nižší dom (v porovnaní so susedmi) v dotyku s areálom Sky Parku od Penta Real Estate. Na Novú Bottovu má nadviazať Chalupkova Residence, výšková dominanta, ktorá nahradí objekt dočasnej autobusovej stanice na Bottovej. Ako tretia bola odhalená Polyfunkčná stavba Chalupkova, ktorá by vytvorila rezidenčného suseda Mlynských Nív Košická.

Galéria

  • Polyfunkčný objekt Košická. Zdroj: HB Reavis / EIA
  • Polyfunkčný objekt Košická, koordinačná situácia, preferovaný variant. Zdroj: HB Reavis / EIA
  • Polyfunkčná stavba Chalupkova. Zdroj: HB Reavis / EIA
  • Nová Bottova. Zdroj: HB Reavis
  • Chalupkova Residence. Zdroj: HB Reavis
  • Mlynské Nivy Košická. Nahradená je budova úplne vľavo. Zdroj: HB Reavis

Developer krok po kroku pokračoval v projektovej príprave a zisku prvých povolení. Inžiniering neprerušil ani napriek tomu, že sa postupne začal pripravovať na odpredaj pozemkov. Dôkazom je postupné ohlasovanie zisku dôležitých rozhodnutí či žiadostí o rozhodnutie. Išlo o rozumný krok – predajná cena predpripravených projektov je vyššia ako v prípade zámerov na úrovni štúdie.

Preto nie je prekvapením, že sa teraz ohlasuje novinka, ktorá je v podstate rozšírením Polyfunkčnej stavby Chalupkova. Polyfunkčný objekt Košická, ako znie jeho oficiálny názov, je projekt bytového domu s občianskou vybavenosťou, ktorý nahrádza jednu z kancelárskych budov v rámci Mlynských Nív Košická. Susediť bude priamo s rušnou cestou, hoci jeho západná časť bude obrátená do parkovo upravených vnútroblokov, vzniknuvších v dôsledku vzniku ďalších bytoviek.

Novostavba bude podľa dokumentácie, predloženej na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), tvorená solitérnym domom s 19 podlažiami a technickým podlažím. Výška po atiku bude 59,9 metrov. Prvé nadzemné podlažie, využívané v prospech občianskej vybavenosti, bude zapustené, zvyšné podlažia budú vyplnené bytmi. Ich počet sa dnes odhaduje na 353, pričom 299 bude mať do 60 metrov štvorcových, 51 medzi 60-90 metrami štvorcovými a 3 budú väčšie. Parkovanie v počte 282 miest bude v trojpodlažnej podzemnej garáži s prístupom z Chalupkovej aj Košickej, ďalších 32 bude v susedných budovách.

Spracovateľ dokumentácie ďalej uvádza, že byty budú mať juhovýchodnú a severozápadnú orientáciu. Architektonický výraz objektu má reflektovať vysoké nároky vyplývajúce z polohy v rámci mesta. Ako je pri projektoch z dielne HB Reavisu bežné, podľa projektu budú použité „materiály, spĺňajúce biofilické nároky, ktoré pozitívne ovplyvňujú psychiku človeka a odzrkadľujú históriu tejto časti mesta“. Autorom architektúry je oceňovaná architektonická kancelária Pantograph (tak ako pri Polyfunkčnej stavbe Chalupkova).

Nanešťastie, konkrétnejšie vizualizácie zámeru, rovnako ako v prípade Polyfunkčnej stavby Chalupkova, zverejnené nie sú. K dispozícii je len pomerne nekonkrétna hmotová štúdia. Z tej možno sotva robiť nejaké závery o kvalite projektu. Ostáva len dúfať, že ho Pantograph pripravil dobre a novému majiteľovi pozemkov bude záležať na vysokej architektonickej úrovni budovy.

Projekt sa predkladá variantne, preferovaný variant obsahuje ohrev vody za pomoci odovzdávacej stanice tepla, čo má znížiť emisie. Realizácia sa v zmysle dokumentácie predpokladá medzi 4Q 2023 a 2Q 2026. Tieto termíny by mali byť značne nadnesené. Výška investície sa odhaduje na 45 miliónov eur.

 

Nový projekt nadviaže na dávnejšie odhalenú Polyfunkčnú stavbu Chalupkova. Zdroj: HB Reavis / EIA

 

Polyfunkčný objekt Košická síce nebude ani zďaleka vynikať výškou, stále však ide v podstate o výškovú budovu. Ako taký dotvorí postupne sa zahusťujúce prostredie bratislavského downtownu a jeho srdca, ktorým je „Zóna Chalupkova“, vymedzená Dostojevského radom, Karadžičovou, Mlynskými nivami, Košickou a Landererovou. V súčasnosti je už z väčšej časti dobudovaná severozápadná časť zóny a rozvoj sa presúva východným smerom.

Kľúčovým hráčom bude firma, ktorá získa pozemky od HB Reavisu. V tejto chvíli ešte nie je známe, kto by to mohol byť, keďže ale developer predáva plochy v celku, jednoznačne pôjde o jedného z kľúčových hráčov na bratislavskom trhu – či už z developerského alebo finančného prostredia. Nový majiteľ získa projekty v rozličných štádiách vývoja, čo mu umožní realizovať postupný rozvoj oblasti. V tejto chvíli je pravdepodobne predčasné diskutovať o ich kvalitách.

V každom prípade ju ale ovplyvní aj vývoj v bezprostrednom okolí. Z juhozápadu s Polyfunkčným objektom Košická susedí areál Messer Tatragas, ktorý skôr či neskôr určite zanikne a nahradí ho development. Nárožie Chalupkovej a Košickej zas ovláda investor, ktorý realizoval neďaleké Apollo Residence - neslávne známu stavbu, ktorej výstavba sa začala, keď viaceré už dlhšie dokončené projekty ešte neboli ani na rysovacích doskách. Napokon, veľkou otázkou je aj budúca podoba Košickej.

Dnes je už takmer isté, že v horizonte jedného desaťročia bude jej južná časť obstavaná výškovými budovami. Pri fotografovaní downtownu z výšky sa fotografi dnes zvyknú zameriavať na Sky Park, v budúcnosti bude ale okolie Košickej miestom, kde zástavba „vystrelí“ najvyššie. Pre ulicu to bude spojené so záťažou, ktorú treba riešiť vhodnými dopravnými opatreniami.

Dnes sa zdá, že by ním mohol byť podobný podzemný vjazd do garáží v strede ulice, ako na Mlynských nivách, doplnený o excentrický umiestnenú električkovú trať. Prvé zmieňované riešenie nepôsobí ako ideálne, keďže si vyžaduje rozšírenie ulice do abnormálnej šírky. Košická už miestami pripomína a onedlho môže ešte viac pripomínať medzi Mostom Apollo a Mlynskými nivami diaľnicu.

To je v rozpore s predstavou downtownu ako atraktívnej štvrte budúcnosti. Budúcnosť má byť spojená s kvalitným verejným priestorom, ekológiou a alternatívnymi spôsobmi dopravy, nie s preferenciou automobilov. Reflektovať na to snáď bude aj nový majiteľ pozemkov a projektov po HB Reavis. Bratislava tu potrebuje iný prístup, ako sa razil donedávna. Stvárnený je v podobe ulice Mlynské nivy, kde sa len na poslednú chvíľu podarilo zabrániť vzniku katastrofálnej autostrády.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Downtown neprestáva rásť. Polyfunkčná stavba Chalupkova získala prvé dôležité povolenie

16.02.2023 15:50:38 Andrej Sárközi

Minulý rok bol predstavený zámer Polyfunkčnej stavby Chalupkova. Komplex s prevahou bývania má dotvoriť vznikajúcu kancelársko-obytnú štvrť v bratislavskom downtowne. Na jeho príprave sa podieľal aj významný slovenský developer HB Reavis. Takmer na deň presne sa zámer o krok priblížil k realite.

Čítať viac

Downtown je bližšie k novej veži. Chalupkova Residence nahradí dočasnú autobusovú stanicu

08.11.2022 13:19:40 Andrej Sárközi

Chalupkova ulica momentálne predstavuje lokalitu, kde sa koncentruje významný development. Kľúčovým hráčom je HB Reavis, ktorý rastúce centrum Bratislavy doplní o novú rezidenčnú vežu. Projekt Chalupkova Residence je dnes opäť o niečo bližšie k realizácii, pričom nahradí niekdajšiu dočasnú autobusová stanicu.

Čítať viac

Nová Bottova a Chalupkova Residence odhaľujú aktualizovanú podobu

08.04.2022 16:24:50 Adrian Gubčo

Polyfunkčné projekty Nová Bottova a Chalupkova Residence by mali byť premiérou developera HB Reavis na rezidenčnom trhu. Keďže ide o veľkú medzinárodnú spoločnosť, očakávania sú vysoké. Nároky zvyšuje aj poloha priamo v bratislavskom downtowne, v blízkosti niektorých z najprestížnejších projektov v meste. Pred developerom a jeho architektmi je tak náročná úloha.

Čítať viac

Veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci na Bottovej je už v prevádzke

28.03.2022 15:00:02 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v spolupráci s developerom HB Reavis a radom štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií alebo súkromných firiem otvorilo v priestoroch niekdajšej dočasnej autobusovej stanice na Bottovej ulici Asistenčné centrum pomoci. Určené je pre ľudí, zasiahnutých vojenským konfliktom na Ukrajine. V centre nájdu potrebné informácie, budú môcť požiadať o dočasné útočisko, vybaviť si dávky v hmotnej núdzi alebo nájsť ubytovanie.

Čítať viac

OC Bottova sa premení na centrum pomoci pre vojnou zasiahnutých ľudí

10.03.2022 17:28:13 Adrian Gubčo

Vojnu na Ukrajine je v čoraz silnejšej miere cítiť aj na Slovensku a v Bratislave. Metropola je pre mnohých utečencov z Ukrajiny prestupnou alebo konečnou zastávkou. V snahe o poskytnutie asistencie pre vystrašených, dezorientovaných alebo na pomoc odkázaných ľudí má preto vzniknúť veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci (ACP). Umiestnené bude v priestoroch OC Bottova v novom centre mesta.

Čítať viac

Na Chalupkovej by mal pribudnúť ďalší projekt od HB Reavis

14.02.2022 18:38:05 Adrian Gubčo

Chalupkova ulica bude už onedlho predstavovať jednu z kľúčových ulíc v novom centre Bratislavy – v bratislavskom downtowne. Vo výstavbe aj v príprave je tu viacero projektov, vrátane niekoľkých výškových budov. K plánovaným developmentom teraz pribúda ďalší, označený ako Polyfunkčná stavba Chalupkova. Za zámerom stojí HB Reavis v kooperácii s majiteľmi miestnych pozemkov.

Čítať viac

Roman Karabelli z HB Reavis: Nové Nivy sú dobré miesto pre život, priniesli sme sem najviac verejných funkcií

04.02.2022 11:56:44 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis, ktorý patrí k významným medzinárodným tvorcom kancelárskych priestorov, sa prvýkrát pripravuje na výstavbu bytov. Predstavené boli zatiaľ dva projekty, Nová Bottova a Chalupkova Residence v downtowne na mieste dočasnej autobusovej stanice. O týchto zámeroch, ale aj ďalších plánoch spoločnosti hovorí Roman Karabelli, Residential Development Director v HB Reavis.

Čítať viac

HB Reavis približuje víziu svojho prvého rezidenčného projektu

07.04.2021 10:39:20 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis doteraz realizoval len kancelárske alebo retailové projekty, v priebehu minulého roka však naznačil, že má záujem vstúpiť aj do rezidenčného segmentu. Táto informácia sa teraz potvrdzuje. Odhalená bola dokumentácia k projektu Nová Bottova, ktorý má vzniknúť na mieste predtým uvažovaného parkovacieho domu a kancelárskej veže. Aký je premiérový rezidenčný projekt firmy?

Čítať viac

HB Reavis uvažuje nad výstavbou bytov

30.10.2020 10:47:00 Adrian Gubčo

Najúspešnejší medzinárodný developer zo Slovenska, HB Reavis, sa doteraz sústredil len na kancelárske alebo retailové schémy, v čom dosiahol viaceré pozoruhodné úspechy. Aktuálna situácia ho však podnietila k premysleniu stratégie: zdá sa, že spoločnosť sa reálne zaoberá možnosťou výstavby bytov. Tie by mohli vzniknúť vo štvrti Nové Nivy.

Čítať viac

B7 Tower žiada o územné rozhodnutie

21.08.2020 14:35:00 Adrian Gubčo

Hoci developer HB Reavis znížil tempo prác na dokončovaní Stanice Nivy a pomaly ukončuje asanáciu Apollo Business Centra, kde čistí pozemok, postupne pripravuje ďalšie zámery. O územné rozhodnutie žiada pri projekte „Polyfunkčného objektu B7“, ktorý ešte nemá oficiálny názov. Veža na nároží Chalupkovej a Bottovej doplní rozvíjajúci sa bratislavský downtown.

Čítať viac

B7 Tower má záverečné stanovisko EIA a prechádza menšími zmenami

16.01.2020 16:57:00 Adrian Gubčo

Veža B7 Tower bude ďalšou z rady administratívnych projektov, ktoré plánuje v zóne Nové Nivy vybudovať developer HB Reavis. Výšková budova na mieste Alzy nedávno získala dôležité povolenie v podobe právoplatného záverečného stanoviska v hodnotení vplyvov na životné prostredie. Okrem toho, developer pristúpil k menšej zmene podoby kancelárskeho komplexu.

Čítať viac

Nové Nivy z výšky

18.12.2019 14:30:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis, ktorý je v súčasnosti už významným európskym hráčom na poli kancelárskych nehnuteľností, vznikol ako spoločnosť, ktorá postupne budovala jednotlivé projekty na bratislavských Nivách. S rastom korporácie sa však zväčšil aj rozsah developmentu, ktorý dnes pod názvom Nové Nivy mení celú štvrť. Najväčšie zásahy už získavajú finálnu podobu.

Čítať viac

V downtowne pribudne ďalšia výšková budova, nahradí dočasnú autobusovú stanicu

10.06.2019 08:25:00 Adrian Gubčo

V blízkej dobe by mala v novom komerčnom centre Bratislavy pribudnúť ďalšia výšková budova. Na nároží Bottovej a Chalupkovej ulice, na mieste dnešnej budovy dočasnej autobusovej stanice a obchodného domu Alza, vznikne nová kancelárska veža od developera HB Reavis. Projekt obdržal kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta a bol zverejneý na EIA.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube