Author photoAndrej Sárközi 08.11.2022 13:19

Downtown je bližšie k novej veži. Chalupkova Residence nahradí dočasnú autobusovú stanicu

Chalupkova ulica momentálne predstavuje lokalitu, kde sa koncentruje významný development. Kľúčovým hráčom je HB Reavis, ktorý rastúce centrum Bratislavy doplní o novú rezidenčnú vežu. Projekt Chalupkova Residence je dnes opäť o niečo bližšie k realizácii, pričom nahradí niekdajšiu dočasnú autobusová stanicu.

Projekt Nová Bottova s vežou Chalupkova Residence v ľavej časti vizualizácie. Zdroj: HB Reavis

Projekt Nová Bottova s vežou Chalupkova Residence v ľavej časti vizualizácie. Zdroj: HB Reavis

Chalupkova ulica bola v minulosti dôležitou lokalitou priemyselnej časti Bratislavy. Avšak už prvé desaťročie 21. storočia prinieslo takmer úplný zánik pôvodnej zástavby industriálneho charakteru. Ojedinelú výnimku tvoril objekt, kde sa usídlilo známe bratislavské mäsiarstvo. Búranie bolo prvou časťou predpokladaného rozvoja, v rámci ktorého tu mali vzniknúť nové komerčné priestory vo výškových budovách ako súčasť vzniku nového komerčného centra Bratislavy. 

Novovznikajúci downtown je dnes bližšie k ďalšiemu vzostupu. Územie má doplniť polyfunkčná stavba Chalupkova Residence. Vznikne na území južne od Továrenskej, západne od ulice Chalupkova a severne od ulice Bottova. Objekt je navrhnutý na pozemku, kde sa v súčasnosti nachádza Centrum Bottova, budova donedávna slúžiaca ako dočasná autobusová stanica. V prvej polovici rohto roka sa objekt taktiež premenil na veľkokapacitné centrum pomoci pre občanov Ukrajiny, utekajúcich pred vojnou.

Na OC Bottova však bolo vydané právoplatné búracie povolenie a pred začatím výstavby Chalupkova Residence bude budova odstránená. Naplánovaná polyfunkčná stavba s bývaním, doplneným o občiansku vybavenosť, prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA). Zámer sa nebude posudzovať v rámci "veľkej EIA", keďže predsa len nejde o taký veľký projekt. 

Galéria

  • Projekt Nová Bottova s vežou Chalupkova Residence v ľavej časti vizualizácie. Zdroj: HB Reavis
  • Zdroj: Virtual Residence, s.r.o.
  • Priečny rez budovou. Zdroj: HB Reavis / EIA
  • Umiestnenie navrhovanej činnosti. Zdroj: HB Reavis / EIA

Riešený je totiž len vežový objekt, plánovaný ako súčasť väčšieho celku. Podľa zverejneného zámeru je navrhovateľom spoločnosť Virtual Residence, ktorá však patrí pod HB Reavis. Ako sme už uviedli v článku z apríla tohto roku, developer pre dizajn projektu vybral oceňovaným česko-slovenským ateliér Grido. Presadil sa vo vyzvanej súťaži. Nahradil pritom pôvodne navrhovaný administratívny objekt B7 (Bottova 7). 

Budova bude mať štyri podzemné podlažia, 24 nadzemných podlaží a jedno technologické podlažie. Výška objektu bude 75 metrov. V úrovni prvého nadzemného podlažia má vzniknúť ustúpený parter. Prízemie a čiastočne aj prvé poschodie nadobudne polyfunkčný charakter, situované tu budú aj nebytové priestory určené pre odpredaj na komerčné účely. Strecha prvého podzemného podlažia je funkčne využitá ako oddychová pobytová zóna so zeleňou. Na druhom nadzemnom podlaží sa počíta s gastroprevádzkou. 

Projekt bude príznačný najmä obytnou funkciou. Podľa zámeru sa tu bude nachádzať 52 apartmánov, naplánovaných je tiež 155 bytov do 60 metrov štvorcových – pôjde o maximálne dvojizbové jednotky. Bytov do 90 metrov štvorcových je naplánovaných 99 a budú to maximálne trojizbové bytové jednotky. Nachádzať sa tu budú aj nehnuteľnosti nad 90 metrov štvorcových, ktorých je naplánovaných 16. 

Normová potreba parkovacích miest pre tento objekt je na základe výpočtov 460 miest, z toho 315 bude umiestnených v suteréne budovy a ostatných 145 sa bude nachádzať v susednom objekte Polyfunkčná stavba Nová Bottova. V zmysle dostupných informácii budd v tomto developmente vybudovaných 161 parkovacích miest nad požadovanú potrebu - využívať ich teda bude Chalupkova Residence. 

Model časti budúceho downtownu. Zdroj: Virtual Residence, s.r.o.

Architektúru objektu je nateraz predčasné hodnotiť. Dostupné sú len nákresy, 3D modely či simulácie. Ako sme už informovali, veža môže disponovať sebavedomým výrazom a charakteristickou architektúrou. Jej autori stoja aj za podobou projektu N!do, ktorý je laureátom ocenenia CE ZA AR. 

Navrhovaný polyfunkčný objekt majú doplniť verejné priestory a plochy zelene. Tie sa budú nachádzať nielen na rastlom teréne, ale aj na konštrukciách podzemných objektov. Rovnako sa plánuje vybudovanie cyklotrasy na ulici Mlynské nivy – v úseku od križovatky s Továrenskou po križovatku Košická (táto bude ale predmetom susedného zámeru Twin City Juh, resp. Mlynské Nivy Košická). V bezprostrednom dotyku s navrhovaným objektom sa pripravuje aj cyklotrasa trasovaná po ulici Chalupkova, ktorá bude spájať Mlynské nivy s Košickou pri križovatke s Landererovou. Cyklisti budú vedení v samostatnej obojsmernej cyklotrase oddelenej od komunikácie zelenou bariérou.

Z dokumentov sú rovnako známe náklady na realizáciu, ktoré sa budú podľa aktuálnych odhadov pohybovať na úrovni 40 miliónov eur. Ako je však v dokumente zdôraznené, suma sa bude odvíjať na základe pohyblivosti cien stavebných prác či technologických zariadení. Podľa zámeru sa so začiatkom výstavby počíta v druhom kvartáli roku 2023 a s ukončením v roku 2026, kedy je naplánovaný aj začiatok prevádzky. Začiatok výstavby o niekoľko mesiacov možno označiť za optimistický predpoklad. 

Územie každopádne získa novú stavbu, ktorá transformuje priľahlé prostredie a nadviaže na už vzniknuté developmenty. Chalupkova Residence bude tesne susediť s rezidenčným blokom Nová Bottova od HB Reavis, ktorá bude prvotinou firmy v tomto segmente. Nové byty by mali vzniknúť aj na juhovýchodnej strane Chalupkovej, kde HB Reavis spoločne s partnermi pripravuje zámer Polyfunkčnej stavby Chalupkova, kde má byť niekoľko bytových domov. Priamo oproti novému projektu rastie aj development Metropolis od Mint Group. V blízkosti sú taktiež veže Sky Parku od Alto Real Estate.

 

Pôvodný administratívny zámer na mieste aktuálneho projektu. Zdroj: HB Reavis / EIA

 

Onedlho sa pravdepodobne začnú stavať aj veže veľkého a ambiciózneho polyfunkčného projektu Portum, ten získal nedávno stavebné povolenie. Rozvíja sa aj okolie Eurovey pokračovaním druhej etapy s výstavbou prvého slovenského mrakodrapu Eurovea Tower. Downtown naostatok rozšíri ešte Klingerka II a III od developera J&T Real Estate. 

Chalupkova Residence bude súčasťou novej modernej a výstavnej mestskej zóny. Do územia sa nasťahujú tisícky nových obyvateľov a ďalšie desaťtisíce budú lokalitu navštevovať denne. Downtown bude po dobudovaní pozoruhodný aj na stredoeurópske pomery – vznikne tu totiž hustá koncentrácia veží, ktorú v tomto regióne predčí len Varšava. 

Vďaka kombinácii rezidenčných, retailových, kancelárskych a v menšej miere aj kultúrnych a turistických projektov sa tu bude nachádzať nové komerčné centrum mesta. Chalupkova Residence by sa mala na revitalizácii podieľať bezproblémovo, keďže sa do do štruktúry mesta začlení vcelku vhodne a navyše bude aj (snáď príťažlivým) akcentom na hrane nového mestského bloku. Spolu s ďalšími projektami sa tak stane sučasťou štvrte, o ktorej Bratislava snívala už desaťročia. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube