Author photoAdrian Gubčo 16.01.2020 16:57

B7 Tower má záverečné stanovisko EIA a prechádza menšími zmenami

Veža B7 Tower bude ďalšou z rady administratívnych projektov, ktoré plánuje v zóne Nové Nivy vybudovať developer HB Reavis. Výšková budova na mieste Alzy nedávno získala dôležité povolenie v podobe právoplatného záverečného stanoviska v hodnotení vplyvov na životné prostredie. Okrem toho, developer pristúpil k menšej zmene podoby kancelárskeho komplexu.

Zdroj: Morocz_Tacovsky / EIA

Zdroj: Morocz_Tacovsky / EIA

Projekt bol prvýkrát predstavený v lete 2019, kedy bol na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) predložený zámer 19-podlažnej veže (resp. 20-podlažnej aj s technickým podlažím), tvorenej jedenásťpodlažnou vertikálou vyrastajúcou z osempodlažnej podnože. V čase zverejnenia zámeru na stránke Ministerstva životného prostredia už mal developer k dispozícii aj kladné záväzné stanovisko Hlavného mesta, ktoré overilo súlad veže s Územným plánom.

Teraz však HB Reavis pridáva niekoľko menších zmien: redukuje hĺbku budovy a oblé tvary, celková nadzemná plocha narástla o 320 metrov štvorcových, presun časti parkovacích miest do suterénu budovy namiesto technológií, ktoré budú presunuté do technického podlažia na vrchole veže pri zachovaní výšky 75 metrov po atiku (80,35 metrov po vrchol technologickej časti), nárast počtu parkovacích miest alebo zmenu polohy vjazdov a výjazdov, resp. ich zrušenie.

Mesto preto projekt nanovo posúdilo, opäť kladne. Spoločne s kladným záverečným stanoviskom EIA tak má HB Reavis voľnú cestu k ďalším stupňom posudzovania, teraz už na úrovni Stavebného úradu v mestskej časti Staré Mesto, od ktorého musí získať územné rozhodnutie a stavebné povolenie. S ohľadom na fakt, že v lokalite platí Územný plán zóny Chalupkova a B7 Tower je s ním v súlade, by mohlo byť toto povoľovanie jednoduchšie.

Downtown tak môže už v dohľadnej dobe získať ďalšiu výškovú budovu. V developmente by malo vzniknúť takmer 16-tisíc metrov štvorcových čistej podlažnej plochy pre administratívu a viac ako 500 metrov štvorcových pre obchody a služby. Počet parkovacích miest priamo v budove je 305, ďalšie budú v susednom parkovacom dome.

Architektom projektu je kancelária Morocz_Tacovsky, ktorá budovu ozvláštnila veľkou pergolou pred vchodom, ktorá kopíruje hranu bloku. Veža samotná bude v 45-stupňovom uhle voči nárožiu Bottovej a Chalupkovej ulice, čím vzdialene pripomína Twin City Tower na hrane Karadžičovej a Mlynských nív.

HB Reavis sa dávnejšie vyjadril, že prvé práce na odstránení dočasnej autobusovej stanice by chcel spustiť už po otvorení Stanice Nivy, ktoré sa očakáva v októbri tohto roku. Výstavba samotnej B7 Tower by sa spustila na jar 2021, dokončená by bola v priebehu roka 2023. V tom čase by už mal byť dokončený aj nový moderný parkovací dom, pre ktorý už má developer k dispozícii stavebné povolenie.

 

Zastavovacia situácia projektu. Zdroj: Morocz_Tacovsky / EIA

 

B7 Tower je ďalším z projektov, ktorý HB Reavis v ostatnom čase menil. Úpravami prešiel aj zámer Mlynské Nivy Košická, kde došlo k úprave výšky najvyššej budovy, ktorá sa zo 115 metrov (125 po architektonický vrchol) znížila na 104 (resp. 114) metrov. V prípade Bottovej 7 však úprava nebola taká dramatická a do istej miery bola vyvolaná aj celkovými zmenami v lokalite, kde sa mení pohľad na riešenie dopravy a verejného priestoru.

Mesto už otvorene žiada prihliadať na iné zámery a od investorov očakáva vzájomnú koordináciu pri úpravách Chalupkovej ulice. Cyklotrasa bude vedená obojsmerne po jednej strane ulice, vjazdy do garáží musia byť v jednej nivelete s úrovňou chodníka, teda budú v prospech peších. V prípade Bottovej 7 bude oproti stavebnej čiare žiadanej v ÚPZ parter zasunutý o tri metre, čím sa rozšíri verejný priestor.

Magistrát sa pri posudzovaní odvoláva na dvojicu interných koncepčných materiálov, konkrétne materiálu „Zásady novej organizácie dopravy v Zóne Chalupkova a Zóne Pribinova“, ktorá sa využila aj pri projekte električkovej trate po Pribinovej, a „Zásady rozvoja verejného priestoru - Rozvojová zóna Chalupkova“. Hlavné mesto odmietlo na moju žiadosť materiály zverejniť, čiže nie je presne známe, čo si vedenie Bratislavy v novom centre mesta predstavuje. Koordinácia zámerov v oblasti tvorby verejného priestoru je však potrebná a na jej potrebu som upozorňoval už dávnejšie.

Či to zabráni podobným lapsusom, ako bola pôvodne uvažovaná podoba ulice Mlynské nivy, kde HB Reavis dostal prikázané vybudovať také kapacity pre individuálnu automobilovú dopravu, že verejný priestor bol úplne potlačený, je otázne. Aktuálne bolo totiž udelené záväzné stanovisko pre úpravy Košickej v súvislosti s projektom Mlynské Nivy Košická, kde sa pre vjazd do garáži uvažuje s rampou v strede ulice, čo do istej miery pripomína vjazd do podzemného kruhového objazdu na „bulvári Nivy“. Kvalitná mestská ulica by takéto rampy obsahovať nemala. Mesto však jej existenciu nenamietlo.

Zdá sa tak, že radikálne zmeny vo vzťahu k tvorbe dopravného a verejného priestoru v downtowne, ak nerátam električkovú trať, očakávať zatiaľ veľmi nemožno. Spôsobené to je nepochybne aj veľkým rozsahom tu realizovaného developmentu, pri strategickom uvažovaní by sa však malo rátať s dlhodobejším výhľadom pri hodnotení dopravných trendov. Náznaky nového, koncepčnejšieho prístupu k tvorbe veľkej vízie Bratislavy sú v tejto chvíli len slabé.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube