Author photoAdrian Gubčo 25.04.2019 16:40

Penta predstavuje detaily Nemocnice novej generácie v štvrti Bory

Spoločnosť Penta Investments spoločne so zástupcami siete Svet zdravia dnes predstavila detaily novej bratislavskej nemocnice, ktorá už vzniká v rastúcej štvrti Bory. Podľa predstáv spoločnosti má ísť o najmodernejšie pracovisko na Slovensku s európskou úrovňou, ktoré má vynahradiť nedostatky existujúcich štátnych zariadení.

Zdroj: Svet zdravia

Zdroj: Svet zdravia

Informácie o tzv. Nemocnici novej generácie (NNG) odprezentovali zástupcovia investora a prevádzkovateľa na dnešnej komplexnej mediálnej prezentácii, v ktorej objasnili koncept a vlastnosti, ktoré majú z NNG urobiť najkvalitnejšiu nemocnicu svojho druhu v Bratislave. Do projektu by malo byť investovaných až 240 miliónov eur.

Už známe sú základné bilancie projektu: nemocnica bude poskytovať približne 400 lôžok, bude tu 14 operačných sál, 8 pôrodných izieb alebo výlučne jednolôžkové izby pre pacientov. Okrem toho tu plánuje investor zriadiť aj robotickú prípravovňu liekov, starostlivosť organizovať v multidisciplinárnych programoch a vytvoriť ideálne prostredie pre vzdelávanie v zdravotníctve. Zdravotná starostlivosť bude hradená z verejného poistenia.

Investícia daného typu je s ohľadom na nelichotivú situáciu v slovenskom zdravotníctve braná ako kontroverzná, keďže nielen Penta, ale aj štát plánuje vybudovať koncovú nemocnicu v lokalite Rázsochy, pričom súkromná koncová nemocnica by mohla tento zámer prekaziť, keďže by bol neekonomický. Preto sa šíria špekulácie, že by štát namiesto toho vstúpil do NNG Bory, to však Penta rezolútne odmieta.

Podľa Eduarda Matáka, partnera v Penta Investments, je štát zlý a neefektívny poskytovateľ starostlivosti, preto je lepšie, aby NNG fungovala pod hlavičkou Sveta zdravia. Do novej nemocnice majú byť presmerovávaní aj najakútnejší či najnáročnejší pacienti, pričom súkromný projekt dá pacientom podľa Penty väčšiu nádej prežitia. To má byť dané nielen technickou vyspelosťou a komfortom, ale aj vysokokvalifikovaným personálom, ktorý bude pravdepodobne prijímaný aj zo súčasných štátnych zariadení.

Faktom ostáva, že nová nemocnica bude dokončená rozhodne oveľa skôr, ako prípadná nemocnica na Rázsochách. Ako je známe, výstavba už prebieha, plné spustenie prevádzky sa očakáva v januári 2022. Ako teda bude vyzerať najnovší zdravotnícky komplex v metropole?

 

Rozpráva Eduard Maták, partner Penta Investments zodpovedný za zdravotníctvo

 

Prevádzkové aspekty

Vzhľadom na koncept NNG ako koncového zariadenia, zastrešovať bude väčšinu medicínskych odborov. Kostrou činnosti však má byť starostlivosť o matku a dieťa, srdcovocievne ochorenia, cievne mozgové ochorenia, onkologické ochorenia, úrazové lekárstvo a program pre poruchy metabolizmu a trávenia. Okrem toho bude pokrývať aj bežnejšie ochorenia, vedu a výskum či teoreticky transplantácie. Cieľom projektového tímu bolo údajne identifikovať a zamerať sa na tie choroby, ktoré sa najviac podieľajú na úmrtnosti slovenskej populácie.

„Nemocnica na Boroch sumarizuje to najlepšie, čo sme sa dosiaľ počas prevádzky našich 17 regionálnych nemocníc a výstavby nemocnice v Michalovciach naučili. Má byť prvou voľbou pre obyvateľov spádovej oblasti a zároveň sa zameriavať i na náročné diagnózy, a to najmä z oblasti chirurgických a intervenčných výkonov zameraných na onkologické, neurovaskulárne, kardiovaskulárne a traumatologicko-ortopedické výkony, ktoré sa bežne na Slovensku nevykonávajú,“ hovorí generálny riaditeľ siete nemocníc Svet zdravia a siete polikliník ProCare Vladimír Dvorový.

Cieľom projektového tímu bolo zároveň zabezpečiť maximálnu efektivitu prevádzky. Preto bola navrhnutá nasledovná organizácia priestorov nemocnice:

 • Na prvom nadzemnom podlaží budú sústredené predovšetkým ambulancie, diagnostika, urgentná starostlivosť, centrálny odber laboratórnych vzoriek, pracovisko dialýzy, hlavná recepcia a obchodné prevádzky.
 • Na druhom zriadia operačné sály, pôrodnicu, oddelenia intenzívnej starostlivosti a pracoviská jednodňovej starostlivosti so samostatnou recepciou.
 • Na treťom a štvrtom podlaží budú umiestnené lôžkové oddelenia a piate bude tvoriť technické zázemie budovy.
 • Na jedinom podzemnom podlaží budú sústredené činnosti nukleárnej medicíny a rádioterapie, podporné zdravotnícke a logistické prevádzky, školiace centrum a kuchyňa.
 • Na streche budovy zriadia heliport.

Nemocnica bude mať po dokončení vyše 400 lôžok. Ročne plánuje uskutočniť 35-tisíc hospitalizácií a 350-tisíc ambulantných vyšetrení.

 

Celkový pohľad na nemocnicu. Zdroj: Svet zdravia

 

V čom bude zvýšený komfort

Penta Investments sa netají tým, že svoj projekt považuje za špičkový v európskom meradle. Na nemocnicu zorganizovala architektonickú súťaž, v ktorej sa presadil tím Dutch Health Architects, špecializujúci sa práve na nemocnice.

Päťpodlažná budova bude mať formu monobloku s piatimi krídlami, prepojenými spoločnou chodbou. Vonkajšiemu výzoru bude dominovať vysoký podiel preskelných plôch, vďaka čomu majú mať nielen izby, ale aj operačné miestnosti prístup k dennému svetlu. Cieľom totiž údajne bolo vytvoriť „liečivé prostredie“, ktoré bude vďaka svetlu, zeleni a prírodným materiálom v interiéri pôsobiť dobre na ľudskú psychiku.

Ďalším príkladom vyššej úrovne má byť zapojenie moderných technológií do liečebného procesu, napríklad vďaka robotickému automatu na prípravu liekov, ktorý skráti čas dodania liekov, moderný urgentný príjem vybudovaný po vzore anglosaských krajín, ktorý má zvýšiť šancu na prežitie pacientov v akútnom ohrození života, alebo pôrodné izby namiesto boxov, čo zvýši intimitu pôrodov.

Penta pripomenula, že plánuje do nemocnice zakúpiť najmodernejšie technológie: tri CT prístroje, dve magnetické rezonancie, dva lineárne urýchľovače pre rádioterapiu, špecializované operačné sály pre detských pacientov, cisárske rezy alebo cievne výkony, sály pre srdcovo-cievne výkony, robotické prístroje na rozvoj materiálu alebo potrubnú poštu.

Pacient pocíti vyšší komfort aj priamo na izbách, ktoré budú výlučne jednolôžkové, no zároveň priestranné na to, aby v nich mohla prespať aj blízka osoba. Izby budú mať vlastné kúpeľne a personál bude mať dohľad nad pacientmi vďaka presklenným stenám, no s možnosťou diaľkového zatiahnutia žalúzií. Pacient bude môcť s personálom komunikovať pomocou tabletov, ktoré však budú fungovať aj ako zábavné konzoly či forma informovania tak pacientov, ako aj personálu o diagnóze, liečení či objednávaní doplnkový služieb. Samotné izby budú vykurované či chladené sálavými panelmi, čo je hygienickejšia a príjemnejšia forma ako klasické radiátory či podlahové kúrenie.

 

Izby budú jednolôžkové s kúpeľňou, pacient bude s personálom komunikovať cez tablety. Zdroj: Svet zdravia

 

Personál

Aby bolo možné garantovať kvalitu poskytovanej starostlivosti, v nemocnici bude potrebné zamestnať veľký počet vysokokvalifikovaných doktorov, sestier a pomocného zdravotníckeho personálu. Svet zdravia deklaruje, že túto otázku berie mimoriadne vážne a začalo s oslovovaním prvých expertov, no mnoho ďalších sa už hlási aj samo.

NNG by mala dať prácu 1.200 zamestnancom, z čoho bude 250 lekárov, 450 sestier, 350 ostatného zdravotného personálu a 150 ďalších zamestnancov. Aktívny nábor zamestnancov začne v priebehu roka 2020, podľa Vladimíra Dvorového sa už na pozície lekárov hlási približne dvojnásobný počet uchádzačov.

Zamestnanci NNG by mali požívať určité výhody, okrem atraktívneho mzdového ohodnotenia investor pripomína predovšetkým možnosť odborného rastu, keďže súčasťou nemocnice majú byť aj vzdelávacie kapacity, a poskytnutie bývania – len nedávno bol ohlásený zámer výstavby ubytovacích kapacít v tesnej blízkosti nemocnice.

Aj práve vďaka nárokom na personál je nemocnica predmetom kritiky, keďže kapacity bude vysoko pravdepodobne získavať aj z existujúcich zdravotníckych pracovísk v Bratislave či inde v krajine. To môže viesť k ďalšiemu úpadku verejných zdravotníckych zariadení v prospech súkromného. Investor sa odmietol vyjadriť, koľko záujemcov o miesta pocháza napríklad z Univerzitnej nemocnice Bratislava.

 

Personál bude mať podľa investora k dispozícii moderné vybavenie a rozsiahle možnosti odborného rastu. Zdroj: Svet zdravia

 

Výstavba

Ako bolo povedané, NNG je dnes už naplno vo výstavbe. Aktuálne sa betónuje základová doska, no na časti stavby už rastie podzemné podlažie, niekde už dokonca aj prvé nadzemné podlažie. Výstavba sa spustila v auguste 2018.

V plnej prevádzke by však nemocnica mala byť až v januári 2022, čo je dané náročnosťou daného typu projektu. Nosný systém stavby bude dokončený do konca tohto roka, v polovici roka 2020 sa začne inštalovať zdravotná technika. Ukončenie hrubej stavby je plánované v septembri 2020. Kolaudovať by sa malo približne o dva roky odteraz, niekoľkomesačné prechodné obdobie bude slúžiť na skúšobnú prevádzku a nastavenie všetkých procesov.

V danej dobe bude pravdepodobne už dokončená aj výstavba súvisiacich ubytovacích kapacít, určite to však nebude platiť o zodpovedajúcom dopravnom napojení. Hoci v blízkosti nemocnice by mal byť ponechaný koridor pre električku, Penta Investments počas dnešnej prezentácie finančnú spoluúčasť na predĺžení Dúbravskej električkovej radiály odmietla.

Do budúcnosti to však bude mimoriadne potrebná investícia. V susedstve sa očakáva rast veľkej obytnej štvrte v rámci projektu Bory s potenciálom niekoľkých tisícov obyvateľov. V blízkosti sa zároveň bude nachádzať významný prestupný terminál medzi električkami a vlakmi. Naostatok, investor NNG je otvorený možnému rozšíreniu areálu o objekt pokrývajúce nové medicínske odbory alebo univerzitné centrum, čo bude znamenať prílev tisícov ľudí denne. 

Stavba sama osebe si vyžiada náklady 110 miliónov eur, ďalších 75 miliónov si vyžiadajú technológie. Testovanie, uvedenie a projektový manažment má stáť 55 miliónov eur. Investor očakáva, že tieto náklady by sa mu mali plne vrátiť do dvadsiatich rokov.

 

Aktuálny stav výstavby k 25.4.2019

 

Záver

Bez mučenia priznávam, že sa necítim byť odborníkom na slovenské zdravotníctvo a preto by nebolo z mojej strany zodpovedné vyjadrovať sa ku všetkým aspektom projektu Nemocnice novej generácie Bory. Miera záujmu médií a spoločnosti, ako aj šírka reakcií na zámer však svedčí o tom, že ide o mimoriadne citlivú záležitosť.

Nepopierateľným faktom je, že na Boroch vzniká s prehľadom najmodernejšia a už len technickým vybavením najkvalitnejšia nemocnica na Slovensku. Hoci ide o súkromné zariadenie, otvorené bude pacientom v podmienkach verejného zdravotného poistenia. Nemalo by teda ísť o také exkluzívne zariadenie a významná časť obyvateľstva Bratislavy by mala byť schopná si ho dovoliť.

Samozrejme, bolo by ideálne, keby danú úroveň dosahovali aj štátne zariadenia, otvorené všetkým občanom. Ako však pripomenul aj Eduard Maták, štát nebol za tri desaťročia schopný dokončiť nemocnicu na Rázsochách, hoci už bola v štádiu hrubej stavby. Aktuálne sa rozhoduje o jej budúcnosti, no verejný sektor nezabezpečil ani len asanáciu skeletu pôvodného komplexu.

V danej situácii, kedy mnohí pacienti vďaka súčasnému stavu nemocníc a starostlivosti predčasne zomierajú na choroby, ktorým sa dalo zabrániť, alebo počas pobytov v nemocniciach trpia s ohľadom na nedostatok zdrojov a personálu, je prirodzené, že súkromný investor cíti šancu v poskytnutí konkurenčnej služby vo forme novej nemocnice.

Ide o jav tak typický pre Slovensko aj Bratislavu, kde súkromný sektor nahrádza služby a povinnosti, ktoré mal poskytovať sektor verejný. Netýka sa to len zdravotníctva – vidíme to napríklad na výstavbe bytov, kde je štandard „dostupného“ bývania nižší oproti sociálnemu bývaniu v zahraničí, rozvoji dopravnej infraštruktúry, kedy developeri navrhujú električkové trate, alebo revitalizácii verejných priestranstiev, ktorá je závislá na privátnych donoroch. Zdravotníctvo je však z týchto aspektov najcitlivejšie.

Na druhej strane, citlivosť tejto témy má aj druhý aspekt – v situácii, kedy je ohrozené zdravie či život najbližších osôb, je prvoradé daného človeka vyliečiť. A za takých okolností je existencia novej špičkovej nemocnice maximálne pozitívny jav. Konkurencia je zároveň príležitosťou pre učenie – ak sa v slovenských podmienkach nemocnica v Boroch ukáža ako úspešná, bude to dôkazom, že aj na Slovensku je možné poskytovať starostlivosť na vysokej úrovni, pričom sa môže štát inšpirovať.

Pre Bratislavu to znamená aj ďalší benefit. Kvalita zdravotníctva má enormný vplyv na celkovú kvalitu života v meste a stav verejného zdravia. A to sú veci, ktoré sú vyčísliteľné aj ekonomicky – úspešná, vyspelá a rozvíjajúca sa spoločnosť jednoducho potrebuje kvalitné zdravotníctvo. Ak NNG k tomu vo výsledku prispeje, je táto investícia správna a možno ju bez výčitiek podporiť.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

 • Zdroj: Svet zdravia
 • Zdroj: Svet zdravia
 • Zdroj: Svet zdravia
 • Zdroj: Svet zdravia
 • Zdroj: Svet zdravia
 • Zdroj: Svet zdravia
 • Zdroj: Svet zdravia
 • Aktuálny stav výstavby k 25.4.2019
 • Aktuálny stav výstavby k 25.4.2019

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube