Author photoAdrian Gubčo 22.09.2021 14:38

Premena areálu Matador sa posúva v povoľovaní

Areál bývalej továrne Matador v Petržalke patrí k dôležitým rozvojovým lokalitám, ktoré sa začínajú postupne meniť na polyfunkčnú mestskú štvrť. Jeden za druhým tu pribúdajú nové projekty, vrátane výškových budov a bytoviek od významných architektov. Už čoskoro by k nim mohli pribudnúť aj atraktívne zámery, ktoré citlivo narábajú so zostávajúcim industriálnym dedičstvom územia.

Zdroj: Superatelier

Zdroj: Superatelier

Matador kedysi patril k najväčším výrobným závodom v Petržalke a aj k najvýznamnejším. Z pôvodne malého závodu na výrobu gumového tovaru s 80 zamestnancami sa postupne rozrástla na mohutnú továreň s 2-tisíc pracovníkmi v 80-tych rokoch 20. storočia. Po roku 1989 však dochádza k presunu výroby a jednotlivé časti areálu sa postupne začali rozpredávať súkromným investorom. Okrem dostupnosti pozemkov ich lákalo aj zlepšujúce sa dopravné spojenie vďaka vzniku železničnej stanice Petržalka alebo vybudovaniu Petržalského korza.

Až na začiatku 21. storočia sa však v okolí začínajú objavovať prvé developmenty. Zatiaľ len opatrne, no čoraz výraznejšie začínajú meniť túto časť Petržalky z priemyselnej oblasti na rezidenčno-komerčnú. Prvým veľkým projektom bola ešte dvojica vežiakov Vienna Gate, doplnená o obchodnú pasáž. K týmto vežiam nedávno pribudla ďalšia výšková budova, Matadorka od VI Group. Prítomnosť veží a absencia prísnejšej regulácie (snahy o vytvorenie a prijatie územného plánu zóny zlyhali) boli signálom, že tu môžu vzniknúť aj projekty väčšej mierky.

Z viacerých projektov, ktoré sa tu plánujú, je asi najsľubnejším zámer prestavby niekdajšej smaltovne – mimoriadne zaujímavého priemyselného objektu, hoci bez pamiatkovej ochrany. Developer Matador Development, blízky firme Oxio, sa namiesto plošnej asanácie rozhodol ísť cestou citlivej vstavby nových budov do pôvodného dvojhalia. Zachovajú sa tak charakteristické znaky stavby a súčasne tu pribudnú nové byty a administratívne aj obchodné priestory. Developer ráta aj s úpravou okolitých verejných priestranstiev a v ďalšej fáze s vybudovaním dominanty v dotyku so smaltovňou.

Celkovo by sa mali v piatich maximálne osempodlažných domoch (vyššie podlažia ustupujú, takže domy nebudú z viacerých uhlov pôsobiť ako vysoké) vzniknúť byty, ktorých bude 203, spoločne s 25 apartmánmi (kvôli svetlotechnike). Umiestnené budú od tretieho podlažia. Nižšie sa budú nachádzať obchodné a kancelárske priestory. Napájať sa budú na zachované časti hál, kde budú ďalšie komerčné priestory, miestami však budú prerušené a vzniknú tu menšie námestíčka – piazzety. Súčasťou projektu je aj pomerne náročná výstavba podzemných garáží s 468 miestami.

Nová Matadorka sa podľa zverejnených vizualizácií vyznačuje vysokou úrovňou architektúry, čo je dané kvalitou zodpovedných tímov – developer Oxio je blízky architektonickej kancelárii Compass, azda najúspešnejšej a najvýraznejšej kancelárii, podieľajúcej sa na výstavbe v Bratislave. Partnerom je ďalšie nádejné pracovisko, Superatelier, a experti z organizácii Čierne diery a Klub ochrany technických pamiatok, ktorí dohliadajú na vysokú mieru zachovania pôvodnej architektúry. Nová Matadorka môže byť výnimočnou realizáciou v celomestskom kontexte.

Prvá etapa developmentu je už v povoľovaní skutočne ďaleko – aktuálne získala územné rozhodnutie. Stavebné povolenie by malo byť v tomto prípade už len formalitou. V susedstve sa nenachádzajú žiadne dlhodobo žijúce komunity, ktoré by mohli mať zásadnejší problém (okrem Združenia domových samospráv), rovnako ako aktivisti, ktorí boli k tvorbe zámeru prizvaní. Výstavba by sa tak mohla spustiť možno už v priebehu budúceho roka.

 

Nová Matadorka hore, vľavo dole Polyfunkčný súbor Acord. Zdroj: Superatelier

 

Blížiaci sa štart Novej Matadorky však nie je jedinou dôležitou správou z lokality. Posun nastal aj v prípade premeny bezprostredného okolia developmentu od Oxia. Spoločnosť Acord totiž obdržala kladné záväzné stanovisko od Hlavného mesta na projekt výstavby štyroch nových polyfunkčných objektov na mieste skladov a pôvodnej administratívnej budovy Matadoru. Tieto budú s ohľadom na zlý stav (podľa textu stanoviska) asanované.

Acord je spoločnosť blízka firme VI Group, ktorá v území zrealizovala Matadorku a dokončila či pripravuje niekoľko ďalších menších projektov. Spracovateľom dokumentácie je však kancelária Compass, nový zámer tak bude so susedným developmentom skoordinovaný. Naplánovaný je vznik štvorice dvoj- až šesťpodlažných objektov, v ktorých vznikne 9 obchodných priestorov (celková výmera 2.253 metrov štvorcových), 12 služobných bytov a prenajímateľné priestory – sklady, ateliéry alebo tvorivé dielne. Súčasťou projektu je aj podzemná garáž so 108 parkovacími miestami, k čomu treba ešte prirátať 20 miest na teréne.

Ide o pomerne netypický koncept, pri koordinácii s Novou Matadorkou by však mohol byť úspešný. Územie disponuje jedinečným postindustriálnym charakterom, ktorý má svojich fanúšikov aj u určitého typu firiem a zákazníkov. Keďže ponuka takýchto priestorov a lokalít je v Bratislave limitovaná, z tejto časti Petržalky sa môže stať vyhľadávané miesto. V takom prípade by sa tu mohli uživiť špecifické koncepty a v súvislosti s tým tu aj žiť nadšenci takejto formy architektúry.

Polyfunkčný komplex Acord je každopádne ešte len v ranom štádiu vývoja a povoľovania. Definitívne vizualizácie zatiaľ prezentované neboli. Zámer musí prejsť územným a stavebným konaním, výstavba sa tak spustí možno až ku koncu roka 2022. V každom prípade, fakt, že developer(i) spolupracuje s architektmi susedného projektu, je pozitívum. Územie tak dostane ucelenejší charakter.

Napomôcť tomu napokon môže aj ďalší z výhľadových projektov, ktorým je rekonštrukcia a dostavba mlyna naproti smaltovni. Ide o ďalší charakteristický objekt, ktorý pôsobí industriálnym dojmom. Je tak celkom možné a paradoxné zároveň, že najucelenejšie územie s takýmto štýlom architektúry sa v Bratislave zachová v Petržalke. V minulosti išlo síce o významnú, ale ani zďaleka nie o najvýznamnejšiu priemyselnú časť Bratislavy a jej blízkeho okolia.

 

Okrem Novej Matadorky sa očakáva aj rekonštrukcia a dostavba mlyna vľavo. Zdroj: Superatelier

 

Rozvoj Matadorky sa tým každopádne nekončí. V pokročilej fáze výstavby je dnes prvá časť rezidenčného projektu Kopčianka od Metrostavu Slovakia. Postupne tu vzniká trojica domov, ktoré budú mať maximálne dvanásť podlaží. V dohľadnej dobe by k nim mal pribudnúť ešte jeden, identický s ostatnými. Po celkovom dokončení tu pribudne 308 bytov a apartmánov, pričom developerovi sa ich darí vypredávať celkom úspešne. Podoba projektu vychádza z pera kancelárie Pantograph.

Oveľa zaujímavejší je však fakt, že obrovské pozemky juhozápadne od dnes pripravovaných projektov vlastní firma P.G.A., spol. s.r.o. Tento istý vlastník je aj majiteľom smaltovne. Pokiaľ by to znamenalo, že v budúcnosti sa development prenesie na dnes prázdne plochy (pôvodné priemyselné haly boli v posledných rokoch zrovnané so zemou), znamenalo by to možný vznik až štvorciferného počtu bytov a množstva nových obchodných priestorov a kancelárií. Umožňuje to aj Územný plán Hlavného mesta SR Bratislavy.

V takom prípade bude extrémne záležať na správnom výbere urbanistov a architektov. Pri Novej Matadorke sa podarilo navrhnúť výborne vyzerajúci projekt, ktorý spĺňa všetky predpoklady na to, aby tu vznikla živá a atraktívna mestská zóna. Rozvoj aj ďalšieho veľkého územia v spolupráci s tými istými architektmi – alebo aspoň v štruktúre, ktorá bude na Novú Matadorku dobre nadväzovať – by mohol viesť ku vzniku jednej z najlepších štvrtí Bratislavy.

Na mieste starej fabriky tak vzniká nová časť mesta. Ide o ideálnu formu transformácie územia, zahusťovania, zvyšovania kvality prostredia a rozvoja potrebných funkcií, predovšetkým bývania. Ak by sa podarilo toto spojiť aj s vysokou úrovňou urbanizmu a architektúry, Bratislava sa posunie a ukáže, ako má vyzerať správny development a rozvoj mesta vo všeobecnosti. Presne takto – odstraňovaním starých výrobných plôch a skompaktňovaním zástavby – sa má metropola v najbližších desaťročiach vyvíjať.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier
  • Zdroj: Superatelier

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube