YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.06.2020 16:33

Nová Matadorka získala záväzné stanovisko, prestavba historickej smaltovne sa blíži

Smaltovňa v areáli bývalého Matadoru v Petržalke patrí k najzaujímavejším industriálnym objektom v Bratislave, napriek tomu nie je pamiatkovo chránená. Vlastník stavby tu plánuje masívny development, namiesto búrania sa však rozhodol pre konverziu a prepojenie smaltovne s novostavbami. Hlavné mesto udelilo teraz tomuto zámeru zelenú.

Zdroj: Compass Architekti

Zdroj: Compass Architekti

Zámer prestavby Smaltovne bol prvýkrát predstavený na konci roka 2018, kedy spoločnosť Nová Matadorka a.s. predstavila koncept polyfunkčného projektu, v rámci ktorého by pôvodné objekty dvojhalia smaltovne a haly na morenie, prípadne aj objekty prípravní surovín, boli pretvorené na súbor doplnený o päticu bytových domov a dominantný výškový objekt, vložených priamo do pôvodnej štruktúry.

Ide o výrazný vstup do územia a prostredia historickej fabriky, treba si však uvedomiť, že keďže žiaden zo zachovaných objektov nemá status Národnej kultúrnej pamiatky, developer by mohol budovy bez väčších problémov zbúrať. Nepochybne by šlo o veľkú stratu, keďže smaltovňa aj so susednými stavbami je nielen poslednou historickou fabrikou v Petržalke, ale aj kvalitnou architektúrou od Heinricha Zeigera, špecialistu na priemyselné objekty, aktívneho hlavne v Česku.

Smaltovňa sa vyznačuje elegantnou konštrukciou dvojhalia, ktorá asociuje tvary secesnej architektúry, dobrú kvalitu má aj hala na morenie so shedovou („zubatou“) strechou alebo prípravne surovín, ktoré sú dnes prekryté pod omietkou. Je nepochopiteľné, prečo areál doteraz nie je chránený, hoci od roku 2010 je v hľadáčiku pamiatkarov. 

Developer však počúval na argumenty architektov aj ochrancov industriálnej architektúry a nový development navrhol citlivo tak, aby vznikla dobrá kombinácia zachránených častí pôvodných stavieb aj do nich osadených nových hmôt. Do dvojhalia bude šachovnicovo vložená pätica bytových domov s maximálne desiatimi nadzemnými podlažiami (Stavba S), kým hala na morenie (Stavba M) bude nadstavaná 29-podlažnou výškovou budovou s prevažujúcu funkciou bývania. Areál bude podkopaný, Stavba S bude mať 2 podzemné podlažia, Stavba M až päť podlaží.

Celkovo by sa tu malo nachádzať 550 bytov (významná časť vo výškovej budove, pri pätici bytoviek v Stavbe S sa pôvodne hovorilo o 146 bytoch a apartmánoch, reálne to ale bude pravdepodobne viac), asi 16,4-tisíc metrov štvorcových občianskej vybavenosti (vrátane 104 apartmánov či ateliérov) a 863 parkovacích miest (835 v garáži). Žiť by tu mohlo takmer 1,2-tisíc ľudí, pracovať ďalších 427.

Po udelení záverečného stanoviska EIA pre prvú etapu, ktoré nadobudlo právoplatnosť na začiatku tohto roka, sa teraz projekt posúva ďalej. Zámer získal odobrenie Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, keď mu udelil kladné záväzné stanovisko. Nová Matadorka je tak v súlade s Územným plánom a môže žiadať o územné rozhodnutie a následne stavebné povolenie.

 

Časti pôvodných hál budú vyrezané a vznikne tu príťažlivý verejný priestor. V halách bude retail. Zdroj: Compass Architekti

 

Hoci sa projekt javí ako pozitívny, jeho povoľovanie a overenie súladu s Územným plánom nebolo predsa len jednoduché. Ako Hlavné mesto upozorňuje, staré haly dnes zaberajú asi 90% plochy posudzovaného pozemku, kým Územný plán vyžaduje maximálnu mieru zástavby na úrovni 36%. Striktné dodržiavanie regulatívov by tak viedlo k výraznejšej asanácii objektov, ktoré nepožívajú ochranu.

Riešenie projektu je však kompromisné a navrhuje len čiastočnú asanáciu, no s pripomenutím pôvodných prvkov po obvode hál. Magistrát tak pripustil aj vyššiu mieru zastavanosti. Budovy sú registrované v zozname pamätihodností Petržalky aj Bratislavy, po realizácii Novej Matadorky ostane zachovaná ich pôdorysná stopa aj na miestach, kde bude časť pôvodnej stavby odstránená. Napriek obmedzeniam sa navyše rozšíria plochy zelene, ktoré tu dnes prakticky neexistujú.

Hlavné mesto okrem týchto základných pripomienok projekt ďalšej rozsiahlo posudzovalo v oblastiach ako je zeleň alebo doprava. Výsledkom toho sú požiadavky po vytvorení lepších podmienok pre rast stromov, realizáciu takých typov výsadieb, ktoré si nevyžadujú také intenzívne zavlažovanie, alebo zazelenenia plochých striech.

Oveľa viac pripomienok však prišlo k dopravnému riešeniu. Magistrát požiadal o zrušenie parkovacieho pásu a jeho nahradenie cyklopruhom s napojením na Údernícku a výhľadovo na Kopčiansku, o vybudovanie vyvýšených priechodov pre chodcov, ktoré budú na úrovni chodníkov, o zriadenie väčšieho počtu cyklostojanov a vytvorenie priestoru pre stanicu zdieľaných bicyklov. Ku kolaudácii projektu musí byť zavedená preferencia MHD na križovatkách v okolí.

Development má byť takýmto spôsobom lepšie zapojený do rozvoja lokality. Magistrát v poslednej dobe zvyšuje nároky na developerov pri posudzovaní projektov a vo zvýšenej miere žiada o realizáciu procyklistických a prochodeckých opatrení. Ide o pozitívny trend.

 

Nová Matadorka prinesie aj rozšírenie plôch zelene. Zdroj: Compass Architekti

 

Nová Matadorka s architektúrou od kancelárie Compass Architekti v spolupráci so Superatelierom sa tak črtá ako vzorový projekt skĺbenia historickej a modernej architektúry s citlivým prístupom k industriálnemu dedičstvu, ktorého je nielen v Petržalke, ale aj v Bratislave už nanešťastie len málo.

Pre mestskú časť je zachovanie Smaltovne obzvlášť dôležité – barbarský zánik pôvodnej obce priniesol odstránenie podstatnej časti pôvodnej urbanistickej hmoty, preto sú doteraz existujúce stavby o to vzácnejšie. Navyše, v okolí Smaltovne môže vzniknúť jedno z centier Petržalky.

Toto najväčšie sídlisko na Slovensku vzniklo v predstavách urbanistov na konci 60-tych rokov 20. storočia a malo byť vzorovou štvrťou s komplexnou vybavenosťou a vysokou úrovňou architektúry. Výstavbu však ovplyvnili ekonomické problémy normalizačného Československa a budovanie vybavenosti, ale i dopravnej infraštruktúry, nedosahovalo tempa, ktoré bolo nastavené pri budovaní bytov. V roku 1989 bola zástavba centrálneho koridoru so službami a obchodmi okolo línie metra ešte len v príprave.

Po roku 1989 sa však koridor na dlhé roky zablokoval kvôli absencii jednoznačnej odpovede, aká forma nosnej dopravy tu má byť realizovaná. Keďže s tým bola spojená stavebná uzávera, vybavenosť začala vznikať inde, vrátane areálu Matadoru, kde sa utlmila výroba. Namiesto jasného centra si tak Petržalka samovývojom tvorí iné centrá.

S ohľadom na pokračujúcu výstavbu, vrátane výškových budov, sa zdá, že tu skutočne vznikne akýsi petržalský „downtown“, keďže sa k trom už existujúcim vežiam (Vienna Gate a Matadorka) pridá ďalšia a oproti okoliu vyššie budovy vzniknú aj v rámci ďalšieho zámeru, Kopčianka. Jednotlivé projekty obsahujú aktívny parter a vybavenosť, preto sa bude štvrť odlišovať od zvyšku sídliska.

Nová Matadorka bude v tomto prostredí kvalitou architektúry, zachovaním industriálneho dedičstva, ale aj rozsahom verejných priestranstiev a retailu ikonou. Pôjde o srdce rozvíjajúcej sa štvrte, ktorá sa zo zanedbaného brownfieldu zmení na živú a aktívnu mestskú zónu.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti
  • Zdroj: Compass Architekti

Súvisiace články

Na mieste Matadorky sa plánuje nové centrum Petržalky, môže byť vzorom pre Bratislavu

23.06.2022 13:32:17 Adrian Gubčo

Kopčany dnes nemajú v Bratislave dobrú povesť. Tradične ide o miesto, spájané so sociálnym vylúčením a priemyselnou výrobou, to všetko by sa však malo už čoskoro zmeniť. Developer OXIO, pripravujúci pozoruhodný projekt Nová Matadorka – Smaltovňa, teraz odhaľuje svoje ďalšie plány v lokalite. Celá Nová Matadorka sa môže zmeniť na nové centrum života na pravom brehu Dunaja.

Čítať viac

Nová Matadorka má stavebné povolenie

26.05.2022 11:57:33 Adrian Gubčo

Už čoskoro by sa mohla spustiť výstavba ďalšieho atraktívneho bratislavského projektu. Po niekoľkoročnej príprave získal stavebné povolenie zámer Nová Matadorka, teda prestavba dostavba areálu niekdajšej petržalskej smaltovne. Príťažlivý industriálny objekt nebol chránený ako pamiatka, napriek tomu sa ho developer Oxio, blízky architektonickej kancelárií Compass, rozhodol z podstatnej časti zachrániť a dotvoriť novou súčasnou vrstvou.

Čítať viac

Premena areálu Matador sa posúva v povoľovaní

22.09.2021 14:38:21 Adrian Gubčo

Areál bývalej továrne Matador v Petržalke patrí k dôležitým rozvojovým lokalitám, ktoré sa začínajú postupne meniť na polyfunkčnú mestskú štvrť. Jeden za druhým tu pribúdajú nové projekty, vrátane výškových budov a bytoviek od významných architektov. Už čoskoro by k nim mohli pribudnúť aj atraktívne zámery, ktoré citlivo narábajú so zostávajúcim industriálnym dedičstvom územia.

Čítať viac

Nová Matadorka odhaľuje definitívnu podobu

24.07.2019 10:40:00 Adrian Gubčo

Jedným z najzaujímavejších projektov, pripravovaných v Bratislave, je plánovaná konverzia areálu Smaltovne v Petržalke na polyfunkčný projekt s bývaním, kanceláriami a obchodmi. Development od spoločnosti Nová Matadorka, a.s., teraz odhaľuje svoj finálny názov aj podobu, na základe ktorej možno konštatovať, že pôjde o vzorové splynutie starej a novej architektúry.

Čítať viac

Bratislavský industriál ožíva

25.06.2019 10:45:00 Adrian Gubčo

Hoci Bratislava v nedávnej minulosti prišla o mnohé vzácne areály industriálnej architektúry a viacero pamiatok bolo nenávratne zničených, v Hlavnom meste predsa len nemalé množstvo objektov aj prežilo. Našťastie, dnes sú si developeri (aj verejnosť) lepšie vedomí hodnoty takejto architektúry, vďaka čomu možno povedať, že bratislavský industriál sa dočká nového života.

Čítať viac

Smaltovňa v areáli Matadoru sa dočká novej podoby

07.12.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Areál spoločnosti Matador v Petržalke sa po utlmení výroby začína meniť. Staré priemyselné objekty zanikajú a sú nahrádzané novými funkciami. Súčasťou zóny sú však aj vzácne industriálne objekty, predovšetkým tzv. Smaltovňa, teda továreň na smaltovaný tovar. Teraz sa zdá, že budove svitlo na lepšie časy, keď bol na posudzovanie EIA predložený projekt jej rekonštrukcie a dostavby.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube