Author photoAdrian Gubčo 07.08.2018 10:00

Pokračovanie River Parku napreduje v príprave

Keď boli pred viac ako rokom odhalené jednotlivé súčasti projektu River Park II pod názvami CPR-A, CPR-B a CPR-C, zámery vyvolali v mnohých búrku nevôle. Jeden z najvýznamnejších nezastavaných pozemkov v meste mal podľa predkladaných materiálov získať výrazne privátny charakter, ktorý zjavne potláčal širšie možnosti verejného využitia.

Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

Príkladmi takéhoto prístupu bolo predovšetkým vytvorenie privátnych dvorov v časti CPR-A, ktorú developuje spoločnosť Cresco, hoci pod patronátom spoločnej SPV Woal, s.r.o., ale aj (ne)riešenie cyklodopravy, resp. presadzovanie takého variantu, ktorý ráta so zmiešaným pohybom chodcov a cyklistov v priestore, kde by v zmysle Územného plánu mesta mala viesť hlavná mestská cyklotrasa, t.j. segregovaná cestička pre cyklistov. Ďalšia kritika sa týkala architektonického riešenia jednotlivých objektov, nízkeho podielu verejných funkcií alebo dopravného riešenia komunikácie na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu.

Najnovšie zverejnená dokumentácia sa týka blokov CPR-B a CPR-C, ktoré developuje spoločnosť J&T Real Estate (JTRE). Hoci táto časť je z hľadiska urbanistického menej problematická, predsa len aj pre túto platí väčšina z vyššie uvedených pripomienok. Nanešťastie, dokumentácia na ne reaguje len v obmedzenej miere - napríklad pri dopravnom riešení, ktoré ráta s rozširovaním komunikácie formou budovania zbytočného zaraďovacieho pruhu, ktorý je v River Parku dnes využívaný akurát pre krátkodobé parkovanie či zásobovanie, sa odvoláva na stanovisko Magistrátu Bratislavy - hlavného mesta SR a Krajského dopravného inšpektorátu. Podobný prípad je aj návrh zastávok MHD, ktoré sú nielen v nevýhodnej polohe oproti centrálnemu verejnému priestranstvu - námestiu okolo planetária (CPR-B), ale ani sa nevyužila možnosť zriadiť zjednotenú zastávku s prestupom na hrane.

Najvýraznejšie sa pripomienkovanie dotklo návrhu vedenia cyklistov. Predkladané sú tri varianty riešenia situácie.

Podľa prvého variantu, ktorý nakoniec neodporúča ani developer ani nikto iný, by sa na promenáde vytvorila zóna zmiešaného pohybu (t.j. súčasná situácia pred River Parkom), kde cyklisti musia prispôsobiť rýchlosť chodcom, čo je vzhľadom na významný tranzitný charakter tohto úseku nezmyslom (a platí to teda aj pre zmieňovaný River Park).

Druhý variant ráta s vytvorením samostatnej obojsmernej cestičky pre cyklistov na promenáde so šírkou 3,5 metra. Takéto riešenie je viacmenej podobné bývalému stavu v River Parku, kde však, podľa developera, dochádzalo ku kolíziám a preto sa rozhodol pre vytvorenie zmiešanej zóny. Treba však otvorene konštatovať, že v RP sa očividne s vedením cyklistov nerátalo vôbec a dané stavebné riešenie tomu zodpovedalo, rovnako ako z toho vyplývajúce konflikty.

Tretí variant, ktorý odporúča developer realizovať, je vytvorenie zmiešanej zóny na promenáde, ktorá by bola určená pre pomalších cyklistov, a vymedzenie samostatných pruhov pre cyklistov na nábrežnej komunikácii, určených pre rýchlych cyklistov. Cyklistický pruh by mal jeden meter v každom smere.

Takáto verzia by bola akceptovateľná, avšak nie pri navrhovanej šírke a v navrhovanej polohe trasy v smere do centra, medzi zaraďovacím pruhom a zvyšnými pruhmi. Ak sa majú viesť cyklisti po nábrežnej ceste, tak to má byť formou stavebne oddelených pruhov s parametrami cyklodiaľnice, t.j. minimálne dva metre v každom smere. Akékoľvek iné riešenie možno považovať len za provizórium.

Nanešťastie, mesto sa stavia k situácii laxne. K dopravnému riešeniu nemá samozrejme významenejšie pripomienky, keďže samo zlé riešenia prikázalo, pri cyklodoprave sa odvoláva len na všeobecné klauzuly z Územného plánu. Pozitívnou pripomienkou je aspoň neodporúčanie riešenia zelene vo forme privátnych dvorov a odporúčanie vytvorenia prístupného parteru.

Developeri však každopádne nedokážu využiť unikátne územie, ktoré majú k dispozícii a ktoré by si zasluhovali riešenie projektu na najvyššej úrovni po stránke urbanizmu, architektúry, ako aj jednotlivých technických aspektov. V území má vzniknúť okolo 448 bytov, resp. apartmánov, 12,5-tisíca metrov štvorcových kancelárskych plôch či takmer 5-tisíc metrov štvorcových retailu. Architektúru bloku CPR-A pripravuje kancelária Bogle Architects, CPR-B a CPR-C GFI, a.s.. Celkové odhadované náklady sú vo výške približne 100 miliónov eur, čo už je slušná suma, ktorá oprávňuje mať vyššie nároky.

Nateraz sa zdá, že River Park II bude zahodenou šancou, ako zlepšiť tento významný mestský priestor a rozšíriť tak centrum mesta.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA
  • Odporúčaný variant riešenia cyklistickej dopravy. Zdroj: Woal, s.r.o. / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube