Author photoSimona Schreinerová 10.07.2024 12:09

Veľký otáznik nad Hurbanovými kasárňami. Potenciál je obrovský, ministerstvo hľadá ideálny scenár

Rozsiahly komplex Hurbanových kasární v Starom Meste spravuje Ministerstvo kultúry (MK) SR. Po rekonštrukcii SNG je areál využitý len v malej miere. V súčasnosti vzniká v časti kasární sídlo Umeleckého súboru Lúčnica, avšak potenciál priestoru je podstatne väčší. Uvedomuje si to aj súčasné vedenie ministerstva, ktoré hľadá možnosti pre jeho zužitkovanie.

Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk

Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk

V minulosti mala Bratislava pozíciu významného vojenského mesta, čoho dôkazom je prítomnosť početných kasární rozmiestnených po celom centre. Hurbanove kasárne boli postavené v 19. storočí a slúžili uhorským honvédom. Budova bola využívaná armádou aj po vzniku Československa, čo viedlo k rôznym stavebným úpravám a prístavbám. Už počas Prvej republiky sa však objavili výzvy na ich zrušenie a vytvorenie novej ulice, ktorá by prechádzala cez kasárne v podobe predĺženia Dobrovského ulice.

Areál kasární si však svoju funkciu a podobu zachoval. Z majetku Ministerstva obrany boli v roku 2010 prevedené ako nadbytočný majetok do správy rezortu kultúry. Celková plocha objektu zahŕňa 10.000 m² kancelárskych priestorov, 3.000 m² skladov, 500 m² garáží a 3.000 m² parkovacích plôch. Tento prevod sa uskutočnil s cieľom rekonštruovať areál na kultúrne účely.

Po niekoľkých rokoch Ministerstvo kultúry predstavilo koncepciu „Centra umenia“. Tento projekt mal zahŕňať prezentačné priestory pre rôzne umelecké formy, výstavné a expozičné priestory, multifunkčnú sálu, sálu na prezentáciu divadelného a tanečného umenia. Vzniknúť mala tiež knižnica s umeleckou a odbornou literatúrou vrátane študovne, priestory na tvorivé workshopy a detské laboratóriá, dielne pre dizajnérov, rezidenčné byty a ateliéry, ako aj umelecké inkubátory. Celý vnútroblok mal byť prestrešený a vytvoriť sa mala rekreačná časť s pódiom, kaviarňami a podzemnou garážou.

Galéria

  • Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk
  • Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk
  • Zdroj: Zuzana Nádaská, Filip Bránický via ASB.sk
  • Staršia vízia obnovy kasární. Zdroj: Ministerstvo kultúry SR

Priestory kasární boli provizórne využívané ako náhradné umiestnenie časti prevádzok SNG počas ich rekonštrukcie. V roku 2013 sa do blokov B a C presťahovala knižnica a zbierky, ako aj administratívna časť SNG. Nachádzal sa tu aj reštaurátorský ateliér a stolárska dielňa.

Tieto prevádzky a pracoviská sa už presunuli do zrekonštruovanej SNG, priestory na Kollárovom námestí sa tak uvoľnili. MK SR pred dvoma rokmi oznámilo, že sa tu usídli Umelecký súbor Lúčnica. V Hurbanových kasárňach majú svoje sídlo všetky zložky Lúčnice - tanečný súbor, spevácky zbor, orchester, krojáreň a administratíva. Príspevková organizácia MK SR tak po 75 rokoch získala svoju vlastnú budovu.

Objekt si však vyžadoval rekonštrukciu, konkrétne zadnej časti kasární pri pohľade z Kollárovho námestia – teda budovy, ktorá ich oddeľuje od Dobrovského ulice. Autormi architektonickej štúdie rekonštrukcie sú architekti Zuzana Nádaská a Filip Bránický. Podľa všetkého ide o vcelku racionálnu obnovu. Vzniknúť má aspoň obmedzený peší priechod medzi Dobrovského a nádvorím Hurbanových kasární. Aj keď využitie jedného z blokov kasární ako sídla Lúčnice možno hodnotiť pozitívne, potenciál celého komplexu je väčší.

Vízia MK SR v súvislosti s využitím kasární zatiaľ nie je jasná, rozhodnutie by malo padnúť v najbližších mesiacoch. „Ministerstvo kultúry SR momentálne zvažuje viacero variantov využitia priestorov Hurbanových kasární. Kým nebude rozhodnuté o definitívnej variante, nebudeme zverejňovať čiastkové riešenia. Využitie priestorov bude známe do konca roka 2024,“ uviedla Petra Bačinská, riaditeľka odboru komunikácie MK SR.

Nezavrhuje sa ani pôvodný koncept, teda zriadenie Slovenského múzea dizajnu. „Čo sa týka konkrétnych koncepcií, nadväzovanie na doterajšie úvahy o zriadení Slovenského múzea dizajnu je jednou z možností, avšak rovnako sa uvažuje aj o iných konceptoch, ktoré by čo najlepšie využili potenciál tohto objektu.“

Či rezort kultúry pristúpi pri prípadnej revitalizácii komplexu k vyhláseniu architektonickej súťaže, zatiaľ nie je potvrdené. „Pokiaľ ide o architektonickú súťaž, tá je jednou z možností, ako pristúpiť k zmene účelu a využitia tejto historickej budovy v centre mesta. O definitívnom riešení však ešte nebolo rozhodnuté,“ uzavrela Bačinská.

 

Rekonštrukčné práce na kasárňach už prebiehajú. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Hurbanove kasárne sa nachádzajú vo významnej časti mesta. Sú neďaleko historického centra, v blízkosti univerzitnej štvrte a uzla verejnej dopravy. Možnosti pre ich rozvoj sú preto vynikajúce. Mohli by sa stať významným miestom kultúrneho a umeleckého života, zvlášť pokiaľ by okrem funkcie ponúkli aj atraktívny verejný a spoločenský priestor a prepojenie štvrtí cez prerazenú Dobrovského ulicu.

Kľúčovou úlohou pre rezort kultúry je tak zadefinovať účel a stratégiu rozvoja kasární. V ideálnom prípade by mala byť spojená s architektonickou súťažou, výsledkom ktorej by bola konkrétna podoba rekonštrukcie a prípadnej dostavby areálu. Kvalitná obnova by mohla posunúť východnú časť centra Bratislavy a v kombinácii s ďalšími investíciami v okolí (najmä rekonštrukciou Kollárovho námestia) ju aj vo väčšej miere aktivovať. Nie je nepredstaviteľné, že by tak mesto získalo po SNG ďalší magnet. 

Jeho význam by sa pravdepodobne prejavil až v strednodobom horizonte. Bratislava však má potenciál byť mestom s atraktívnymi priestormi, príťažlivým dizajnom a rušným kultúrnym životom. Pokiaľ sa podarí jednotlivé inštitúcie spojiť - a to nielen v podobe spolupráce, ale aj fyzických prepojení - môže slovenská metropola získať povesť špinavého, ale sexy mesta, kde je kreativita vážená a podporovaná. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube