Author photoAndrej Sárközi 19.01.2023 13:31

Mestský bulvár bude krajší: Netradičný moderný dom čaká rekonštrukcia

Lokalita Krížnej ulice a Odborárskeho námestia je mestskou osou, využívanou tisíckami obyvateľov aj návštevníkov. Nachádza sa tu množstvo obchodov a gastroprevádzok, no taktiež staršie domy, z ktorých je viacero ešte v pôvodnom stave. Jeden z nich, mohutná bytovka na Odborárskom námestí 4-6, onedlho zmení svoj doteraz zanedbaný vizuál.

Zdroj: Google StreetView

Zdroj: Google StreetView

Centrum Bratislavy sa za posledné obdobie teší množstvu zrekonštruovaných objektov. Rekonštrukciou ich dokázali investori - nezriedka majitelia bytov v danej budove - prinavrátiť späť k pôvodnej podobe. V súčasnosti tak hrdo zlepšujú vizuál ulíc hlavného mesta. Jedným z miest, kde sa nachádza viacero obnovených budov, ale aj domov, čakajúcich na rekonštrukciu, je Krížna ulica spoločne s Odborárskym námestím. 

Krížna patrí k výnimočným uliciam - mierkou a kompaktnosťou zástavby alebo aktívnym parterom sa najbližšie približuje k definícii mestského bulváru alebo triedy. Štvorpruhová (dnes) radiála s električkovou traťou uprostred, siahajúca od Odborárskeho námestia (JZ) až po Trnavské mýto (SV), pretína tri mestské časti Bratislavy – Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Je tak významnou dopravnou tepnou. V jej susedstve sa nachádzajú kaviarničky, reštaurácie, portaviny, kaderníctvo, kvetinárstvo či lekáreň, ale aj množstvo iných obchodíkov. Patria k nej však aj bytové domy, ktoré viditeľne potrebujú zlepšenie stavu. 

To sa postupne deje. Onedlho by mohol získať obnovený vzhľad výrazný objekt, ktorý už niekoľko desaťročí dotvára miestne prostredie - celkovej rekonštrukcie sa dočká bytový dom na Odborárskom námestí 4 a 6. Stavebný úrad aktuálne vydal upovedomenie o začatí stavebného konania

Ide o pomerne mohutný dom s deviatimi nadzemnými podlažiami, pričom najvyššie podlažie je mierne ustúpené. Dom sa vyznačuje na dobu vzniku pomerne netradičným riešením fasády, kedy sa kombinujú pásy omietky okolo okien s tehlovou výplňou. V parteri sa nachádzaju obchodné prevádzky. Dom má skutočne veľkomestskú mierku, nadväzuje pritom na okolitú zástavbu. Od susedného objektu na Májkovej mierne odstupuje, očividne však v duchu povojnovej regulácie, ktorá priniesla prestavbu Krížnej. Predmetný dom by mal byť jedným z posledných, ktoré v rámci prestavby ulice vznikli.

Galéria

  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google StreetView
  • Zdroj: Google Maps

Podľa aktuálneho stanoviska sa zrekonštruuje obvodový plášť budovy, strecha uličnej fasády prvého až ôsmeho nadzemného podlažia, vymenia sa rozvody elektroinštalácií v spoločných častiach bytového domu a zateplí sa uličná fasáda ustúpeného deviateho podlažia. Na najvyššom podlaží sa zrekonštruujú terasy, zateplí sa strop podlubia na prvom nadzemnom podlaží a obnovia sa skladby podláh loggií, ktoré prejdú aj obnovou zábradlí. 

Rekonštrukcia tak prebehne azda len chvíľu potom, ako bol obnovený chodník na Krížnej ulici. Na úseku od Májkovej ulice po Vazovovu sa po novom nachádza vydláždený priestor s lavičkami a zeleňou, ktorý ocenia najmä a chodci. Benefity priniesla aj zmena šikmého parkovania na pozdĺžne v rámci zavádzania systému PAAS, vďaka čomu sa šírka chodníka viac ako zdvojnásobila. V rámci revitalizácie sa odstránil aj nevzhľadný reklamný valec na ostrovčeku križovatky Vazovova – Krížna a celý ostrovček sa debarierizoval. Vizuálny smog tam dlhé roky pôsobil ako päsť na oko. Rovnako sa tu namaľovali stĺpy verejného osvetlenia na čiernu antracitovú farbu. Táto revitalizácia tak predstavuje vhodný príklad, ako by sa v budúcnosti mohli rekonštruovať chodníky v centre. 

Ide však stále len o dočasnú a provizórnu obnovu. Magistrát Hlavného mesta spoločne s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravuje v dohľadnej dobe  rekonštrukciu Krížnej od fasády k fasáde a úpravu Odborárskeho námestia. Tieto projekty úzko súvisia s modernizáciou Ružinovskej električkovej radiály, ktorá sa však omešká. Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie sa podarilo podpísať až na konci roka 2019 a po viacerých omeškaniach sa mala realizácia spustiť v novembri 2022. Po novom sa nezačne skôr ako v roku 2024 alebo 2025. Krížna ulica i Odborárske námestie sa však dočkajú radikálnej zmeny, ktorá tu je potrebná už dlhšie. 

Okolie domu prejde v najbližších rokoch veľkými zmenami. Zdroj: Google Maps

 

Medzičasom by tu mohli pribudnúť ďalšie zrekonštruované domy. Postupne sa opravuje budova na nároží Májkovej a Blumentálskej, ktorá vznikla ako náhrada za uvažované rozšírenie sídla niekdajšej Nemeckej strany a neskôr sídla odborárov. Na Krížnej 4 už bola dokončená oprava bytovky, presahujúcej až na Záhradnícku. K rekonštrukcii smeruje aj smutne pôsobiaci dom na Krížnej 21. Naostatok, postupne sa upravujú jednotlivé vchody v rámci veľkého bloku medzi Krížnou, Karadžičovou a Záhradníckou. 

Ďalšie rekonštrukcie sa pripravujú, realizujú alebo sa čerstvo zrealizovali v iných častiach centra. Nedávno bol ohlásený ďalší postup na príprave komplexnej obnovy domu v historickom centre na Laurinskej 19 medzi Laurinskou ulicou a Námestím Nežnej revolúcie. Dom dokončený v roku 1881 tak prejde komplexnou obnovou, pričom novú podobu dostane aj objekt na Námestí Nežne Revolúcie, kde sa nachádza Jedáleň u Jakuba. Pomerne nedávno získal staronovú podobu ďalší poklad Bratislavy – funkcionalistický Edlov dvor v bratislavskom podhradí na nároží Židovskej a Skalnej ulice. Po rekonštrukcii sa prinavrátil originálny čistý vizuál, aký mal po svojom vzniku v roku 1930, vrátane dvojjazyčného nápisu Edlov dvor - Edlhof. 

Centrálna časť Bratislavy sa tak výrazne mení a smeruje do situácie, kedy bude väčšina domov v naozaj dobrom stave. Čo sa týka Krížnej či Odborárskeho námestia, kombinácia všetkých pripravovaných projektov urobí z tejto lokality jednu z najmestskejšie posobiacich častí Bratislavy. V obnovenej podobe ukážu, v čom spočívajú výhody života v centre a prečo by sa takýto spôsob výstavby mal stať pravidlom, nie výnimkou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube