Author photoAdrian Gubčo 27.12.2022 18:41

Funkcionalistický poklad sa vrátil. Edlov dvor získal pôvodnú podobu

V centre Bratislavy sa realizuje viacero rekonštrukcií, ktoré prinavracajú budovám ich pôvodný výraz. Viaceré z nich patria medzi známe diela funkcionalistickej alebo ešte staršej architektúry a sú súčasťou koloritu. Jednou z nich bol aj tzv. Edlov dvor alebo Edlhof na nároží Židovskej a Skalnej ulice. Po vydarenej oprave sa vrátil do pôvodnej podoby.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Edlov dvor je súčasťou tradičnej zástavby bratislavského Podhradia. Za sebou má významnú históriu – pôvodne sa tu nachádzal jeden z najstarších objektov v lokalite, mohutná kúria pevnostného charakteru. Podľa všetkého jej základy pochádzali ešte zo stredoveku. Rozhodne existovala v 17. a 18. storočí, kedy sa po zrušení hradieb stala súčasťou novej Židovskej ulice. Pred objektom stála v 19. storočí aj strážnica, kde bola brána do židovského geta.

Kúria bola ťažko poškodená požiarom Podhradia v roku 1913. V roku 1931 sa tak pristúpilo k asanácii poničeného domu. Domové družstvo Domus oslovilo pôvodne viedenského architekta Josefa Nowotného, aby na mieste pôvodného Edlovho dvora navrhol nový v podobe päťpodlažného bytového domu s obchodmi na prízemí. Na základe koncepcie skúseného autora viacerých bytových domov tu čoskoro začala rásť nová bytovka.

Nowotný štandardne vychádzal z koncepcie viedenských medzivojnových bytových domov, obsahujúcich obytné dvory – wohnhof. V tomto duchu koncipoval svoju najznámejšiu bratislavskú realizáciu, obytný súbor Mariánsky dvor – Marienhof. Pôvodne navrhoval historizujúce domy, neskôr sa priklonil k puristickým fasádam. Na Židovskej sa navyše musel vysporiadať s požiadavkami na predpokladaný vznik novej ulice vo svahu vyššie nad Židovskou.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Edlov dvor po dokončení okolo roku 1930. Zdroj: Stará Bratislava na fotografiách a obrazoch

Vznikol tak dnes známy Edlov dvor, ktorý hmotou vhodne dotvoril exponované nárožie a dokonca pôdorysom pripomína pôvodnú kúriu. Vyznačuje sa čistou, puristickou fasádou, ktorá pripomína Marienhof. V porovnaní so susednými historizujúcimi fasádami bol zreteľný mimoriadny kontrast, objekt však pôsobil v danom prostredí sviežo. Inak puristickú architektúru dotvoril veľký nápis Edlov dvor Edlhof, ktorý sa tu nachádzal počas obdobia Prvej republiky a Slovenského štátu, kedy slúžil pre účely Ministerstva vnútra.

Po vojne sa mu prinavrátila pôvodná funkcia, okolie však prešlo radikálnymi zmenami. Veľká väčšina pôvodnej zástavby zanikla, vrátane prakticky celej Zámockej aj Židovskej ulice. Ulica, paralelná so Židovskou, sa nikdy nevybudovala. Židovskú zas nahradila rušná Staromestská. Do tunela v susedstve objektu bola zavedená električková trať.

Dom prežil v schátranej podobe až doteraz. Z kedysi elegantného objektu sa stala pre jeho stav skôr hanba. Informácie o pripravovanej rekonštrukcii preto priniesli pozitívne očakávania. Dnes, po jej ukončení, sa zdá, že sa optimizmus vyplatil.

Zrekonštruovaný Edlov dvor získal opäť originálnu čistú podobu, akú mal po svojom vzniku v roku 1930. Zhotoviteľ rekonštrukcie nadviazal na fasádne riešenie nedávno opraveného Mariánskeho dvora a využil rovnakú farebnú schému, kombinujúcu bielu farbu omietok fasády so žltou farbou parteru a šambrán okolo okien. Navyše sa po na priečelí opäť objavil názov Edlov dvor – Edlhof. Ak opomenieme nevhodne zasklený balkón, domu sa prinavrátila jeho bývalá krása.

Na dokončenie úprav snáď nadviaže aj aktivácia parteru – jedna z prevádzok je aktuálne prázdna. Dva bývalé výklady zas boli zamurované a dnes sa na ich mieste nachádzajú privátne priestory. V polohe, kde sa kedysi uvažovalo nad ulicou, zas vznikol polomŕtvy a málo navštevovaný priestor, do ktorého sú obrátené byty projektu Skalná Residence a ďalšie jednotky v priemerných objektoch z 90-rokov minulého storočia.

 

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Každopádne, projekt sa zaradil k sérii atraktívnych rekonštrukcií, ktoré sa v poslednej dobe zrealizovali v centrálnej časti Bratislavy. Patrí k nim obnova jedného z rondokubistických objektov na západnom okraji ulice Mlynské nivy, patriaceho do súboru bytových domov pre štátnych zamestnancov. Vybudované boli v rokoch 1921-1924 pod vedením známych medzivojnových architektov Aloisa Balána a Jiřího Grossmana. Aktuálne zrekonštruovaný objekt by mal byť posledným ešte neobnoveným domom zo súboru. Ďalšou výraznou zrevitalizovanou stavbou je bytový dom na Hollého 13, ktorý nadviazal na predošlé etapy obnovy Hollého 11 a 9. Bytový dom v štýle socialistického realizmu vznikol podľa projektu Rudolfa Míňovského v roku 1952. Úpravou prešiel aj parter, ktorý bol zbavený nečistôt.

Popri týchto „menších“ obnovách priniesol rok 2022 aj rekonštrukciu významných bratislavských pamiatok: ukončená bola ďalšia etapa obnovy Bratislavského hradu, kedy boli do kvalitného stavu dané budovy na Severných hradbách alebo Východná terasa. Len pred niekoľkými dňami bolo sňaté lešenie z veže Michalskej brány, ktorá patrí k najvýraznejším pamiatkam Bratislavy. Napokon, kultúrnou udalosťou roka bolo (po)otvorenie Slovenskej národnej galérie. Hoci najviac pozornosti vyvolalo atraktívne Premostenie, dielo architekta Vladimíra Dedečka, súčasťou areálu je toho viac, vrátane barokových Vodných kasární, ktoré sú teraz špičkovým výstavným priestorom.

V tejto chvíli sa nezdá, že by malo tempo opráv starších domov prestať. Rad snáď príde aj na niektoré chronicky zanedbané objekty. Postupuje povoľovanie rekonštrukcie Esterházyho paláca, určité aktivity prebiehajú aj v súvislosti s Habermayerovym palácom na Panenskej a sériou historických objektov na Františkánskom námestí. Hlavné mesto postupne spúšťa prvé prípravné práce v rámci rekonštrukcie kúpeľov Grössling, o obnove sa hovorí aj v súvislosti s lekárňou a domom Salvátor. V spolupráci so súkromným investorom sa pracuje na projekte pre rekonštrukciu Vodnej veže, kde bude kultúrny priestor.

Bratislava postupne smeruje k stavu, kedy budú budovy jej historickom centre vo všeobecnosti v dobrom stave. Budú tak v kontraste voči otáznej úrovni verejných priestorov. Tá je ako-tak uspokojivá v stredovekom jadre, mimo neho je však dobre zrekonštruovaných ulíc alebo námestí málo. Úlohou pre ďalšie roky je tak najmä zlepšiť stav verejného priestoru. Ten v konečnom dôsledku celkom verejne odzrkadľuje úroveň mesta ako takého.

 

Fotografie z 23.12.2022. Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube