Author photoAdrian Gubčo 24.04.2023 13:26

Ešte krajšia vládna štvrť. Opravený bude historický palác aj verejné priestory

Bratislavskú vládnu štvrť možno lokalizovať približne v priestore medzi Štefánikovou, Šancovou, Kýčerského, Belopotockého a Mýtnou. Nachádzajú sa tu viaceré sídla ministerstiev, úradov či významných verejných inštitúcií, mnohé z nich v atraktívnych historických budovách. Jedna z najkrajších z nich, Karácsonyiho (Karáčoniho) palác, ide čoskoro do rekonštrukcie.

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

Karácsonyiho palác vznikol v rokoch 1883 – 1884 na mieste hospodárskej budovy, patriacej do areálu Grassalkovichovho paláca. Vznikol v období, kedy prechádzala Štefánikova ulica veľkou prstavbou a vznikali tu reprezentatívne nájomné domy – vrátane tohto paláca. Staviteľ, gróf Quido Karáscsonyi, bol poslanec, statkár, významná osobnosť panovníckeho dvora a zakladateľ charitatívnych inštitúcií.

Objekt si od Štefánikovej zachoval svoju pôvodnú príťažlivú historickú podobu, hoci strana od Grassalkovichovej (Prezidentskej) záhrady a interiér prešiel viacerými prestavbami a dostavbami. Výraznou úpravou prešiel palác najmä v roku 1957, kedy tu boli zriadené administratívne priestory a niekdajšie nádvorie bolo prestrešené plechovou strechou. Posledná rekonštrukcia bola dokončená v roku 1998, ani tá ale nepriniesla generálne zlepšenie stavu objektu. Dnes je budova určená predovšetkým pre časť administratívy Úradu vlády SR (ÚV SR) a Kanceláriu prezidenta SR.

V súčasnosti je už stav budovy napriek pamiatkovému statusu veľmi zlý, pričom viaceré časti komplexu, najmä od Prezidentskej záhrady, sú v dezolátnom stave. ÚV SR preto pristúpil k spusteniu príprav na komplexnú rekonštrukciu paláca. Všetko nasvedčuje tomu, že obnova sa začne v horizonte niekoľkých mesiacov. Rozdelená bude na dve časti, a to na rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky a zriadenie materskej školy (MŠ).

Galéria

  • Karácsonyiho palác. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Karácsonyiho palác. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Karácsonyiho palác. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA
  • Úpravami prejde aj Lippayova záhrada. Zdroj: Google Maps
  • Úrad pre ochranu oznamovateľov. Zdroj: Mapa Architekti
  • Námestie slobody. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Vláda SR na svojom zasadaní 15. marca schválila financovanie obnovy tejto kultúrnej pamiatky z plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu dva. „V rámci realizácie tejto časti projektu bolo podpísané memorandum o spolupráci medzi správcami a aktuálne sa finalizuje návrh prípravy verejného obstarávania na výber zhotoviteľa štúdie uskutočniteľnosti, teda spracovanie špecifikácií rozsahu obnovy,“ poznamenali z ÚV SR. 

Druhou časťou obnovy je zriadenie MŠ, ktorú bude realizovať ÚV SR. Za týmto účelom vláda SR ešte 13. júla 2022 schválila financovanie tejto časti projektu z plánu obnovy a odolnosti SR z komponentu šesť. „K tejto časti projektu je spracovaná štúdia uskutočniteľnosti, ktorá preukázala možnosť zriadenia MŠ a jej riešenia, ku ktorému dal Krajsky pamiatkový úrad súhlas," priblížili z ÚV SR. V priestoroch Karácsyonyiho paláca má vzniknúť šesť tried s maximálnym počtom 132 detí. ÚV SR predpokladá spustenie prevádzky MŠ na školský rok 2025/2026.

Predpokladaný termín verejného obstarávania na zhotoviteľa diela, pozostávajúceho z projektových prác a realizácie rekonštrukcie na obe časti projektu, je leto 2023 tak, aby práce na rekonštrukcii mohli začať najneskôr začiatkom roku 2024. Dĺžka trvania stavebných prác sa odhaduje na 24-30 mesiacov. Predpokladané náklady na obnovu kultúrnej pamiatky sú viac ako 7,8 milióna eur a na zriadenie materskej školy 3,9 milióna eur.

Po dokončení prác bude mať palác opäť reprezentatívnu podobu, bude zateplený, debarierizovaný a lepšie bude pôsobiť aj zo strany záhrady. Nová materská škola zas bude ponúkaná ako benefit pre zamestnancov, ktorí pracujú vo verejnej správe a samospráve. Má ísť o jeden zo spôsobov, ako zatraktívniť prácu vo verejnom sektore pre talentovaných ľudí s rodinami.

 

Centrálny verejný priestor vládnej štvrte, Námestie slobody, bude čoskoro opravené tiež. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Nejde zároveň o jediný uvažovaný projekt rozvoja infraštruktúry či verejného priestoru vo Vládnej štvrti. Len nedávno ÚV SR oznámil, že má v úmysle vybudovať novú administratívnu budovu v zadnej časti svojho areálu, súvisiaceho s Letným arcibiskupským palácom. Reaguje tak na nedostatok priestorových kapacít pre svojich zamestnancov, nehovoriac o komforte, udržateľnosti či reprezentatívnosti, súvisiacej s inštitúciou.

Objekt, ktorý vznikne na mieste súčasných úžitkových stavieb, bude mať pravdepodobne štyri nadzemné a tri podzemné podlažia. Pracovať tu bude 500 ľudí, ktorí tu okrem kancelárskych priestorov nájdu novú kantínu, prípadne špeciálne pracoviská, podliehajúce utajeniu. Podoba budovy bude výsledkom architektonickej súťaže, ktorá je podľa všetkých náznakov braná mimoriadne vážne.

Riešenie má zabrániť narušeniu historickej Lippayovej záhrady (Záhrady Úradu vlády), kde sa taktiež predpokladá spustenie obnovy. Súčasťou veľkej revitalizácie bude vybudovanie nového vstupu a vstupného objektu od Spojnej ulice.

Široká verejnosť nebude mať z týchto úprav priamy benefit, hoci podvihnutie úrovne objektov a areálov, ktoré spolutvoria obraz celej krajiny, je nepochybne významné. Úplne iná situácia nastáva v prípade centrálneho verejného priestoru vládnej štvrte – Námestia slobody. V týchto týždňoch finišuje ďalšia etapa rekonštrukcie, realizovaná Hlavným mestom SR Bratislavou. Už počas tohto leta sa otvorí veľká upravená časť námestia, čo bude spojené s opätovným spustením ikonickej fontány Družba.

Okrem týchto projektov je na verejné stavby naviazaná modernizácia verejného priestoru v susedstve Národnej banky Slovenska, kde pribudli nové dláždené chodníky a zeleň, alebo rekonštrukcia budovy Úradu pre ochranu oznamovateľov na Námestí slobody. Jednotlivé projekty sú realizované alebo pripravované už na vyššej úrovni, nezriedka po architektonickej súťaži.

Bratislavská vládna štvrť v centre mesta ešte stále nie je v ideálnom stave a nebude v ňom ani po dokončení zmienených projektov. Kritický je najmä stav verejných priestorov. Príkladom je parčík v susedstve ÚV SR, kde sa dodnes nachádza socha komunistického funkcionára Mareka Čulena. Z nepochopiteľných dôvodov sa plochu nepodarilo obnoviť a umiestniť tu Hrob neznámeho vojaka. Úpravu by si zaslúžila aj Prezidentská záhrada či jej obvodový múr.

Napriek tomu ale vidno pozitívny trend. Budovy sa rekonštruujú a krok po kroku ich nasledujú aj upravené vonkajšie plochy. Dnes neveľmi ukážkový stav lokality sa napokon môže zmeniť. Už o niekoľko rokov by Vládna štvrť mohla byť skutočne ukážkou toho, ako pristupovať k prostrediu na úrovni, zodpovedajúcej hlavnému mestu európskeho štátu.

 

(TASR, YIM.BA)

Pozrite si rekonštrukcie historických pamiatok vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube