Author photoAdrian Gubčo 05.02.2021 16:35

Rekonštrukcia SNG bude dokončená v roku 2022

Jeden z najdôležitejších súčasných kultúrnych projektov v Bratislave i na Slovensku, rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie, vstupuje do ďalšieho roka. Práce sa spustili už v roku 2016, pričom sa pôvodne predpokladalo, že budú ukončené do troch rokov. Ani v roku 2021 sa dokončenia galérie nedočkáme, definitívny termín jej otvorenia je však už na obzore.

Rekonštrukcia SNG bola témou už minimálne od roka 2001, kedy bola pre zlý stav uzatvorená najikonickejšia časť areálu – tzv. Premostenie, vyzdvihnutý výstavný priestor medzi jednotlivými krídlami barokových Vodných kasární a jedna z dominánt bratislavského nábrežia. V roku 2003 a 2005 sa zorganizovala dvojica architektonických súťaží, z ktorých vzišiel ako víťaz ateliér Architekti BKPŠ – Kusý Paňák (naši v podstate "národní architekti"). Až v roku 2015 sa však podarilo podpísať zmluvu so zhotoviteľom stavby a na začiatku roka 2016 rozbehnúť práce.

Cieľom projektu nie je len jednoduchá rekonštrukcia, ale aj vyzdvihnutie úrovne celého areálu a jeho pretvorenie tak, aby sa stal aktívnou súčasťou mesta, ktorého obyvateľom a návštevníkom zabezpečí bezprostredný kontakt s umením v modernom a otvorenom komplexe na špičkovej úrovni. Nová Slovenská národná galéria tak získa rozšírené výstavné priestory, vrátane Premostenia, nový depozit, aktivuje nádvorie pred Vodnými kasárňami, vytvorí nové prepojenia v rámci mestskej štruktúry a prinesie verejné priestory či doplnkové služby, ktoré ku galérii patria. Samozrejmosťou je aj zlepšenie podmienok pre uchovávanie diel, edukáciu a prácu odborníkov. 

Stopka Stopka Stopka Stopka

Dokončenie ambiciózneho projektu bolo niekoľkokrát odložené – jeho výstavbu spomalilo konanie podujatí v susednej Redute počas predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie či zistenie nových skutočností počas výstavby. Na konci roka 2019 však už bola podstatná časť prác v exteriéri ukončená a ďalší postup sa sústredil na interiéry. Vedenie SNG očakávalo, že do polovice roka 2021 bude schopné rekonštrukciu dokončiť. V roku 2020 však priniesla ďalšie spomalenie pandémia koronavírusu COVID-19.

Na stavbe sa tak pracuje aj naďalej. „Momentálne je najviditeľnejšia úprava na nádvorí – buduje sa umenovedná knižnica v suteréne. Tam je postup viditeľný aj na dennej báze od ulice voľným okom,“ približuje Alexandra Kusá, riaditeľka Slovenskej národnej galérie, no pripomína, že väčšina aktuálne prebiehajúcich prác je z okolia neviditeľná. „Ostatné práce sa presunuli do interiéru, fasády sú dokončené na 98%, tam zostali iba opravy a niektoré miesta, ktoré fungujú ako montážne otvory.“ SNG tak už má zvonka v podstate definitívnu podobu.

Čo sa týka interiéru, podobu postupne získavajú budúce výstavné priestory a potrebná infraštruktúra. „Teraz sa pracuje na podlahách – tu sa nám narušila plynulosť v súvislosti s dodávkami odborných prác zo zahraničia, ale nezastavila. Pracuje sa na elektroinštaláciách, vzduchotechnike, finišuje sa zariadenie depozitárneho domu. Taktiež je badateľný progres v kinosále. Pasáže sú už celkom priestorovo definované,“ vymenúva Alexandra Kusá. Definitívna podoba interiérov by mala byť vo vysokom architektonickom štandarde.

Z tohto dôvodu pred časom SNG pripravila samostatný projekt pre interiér, na ktorom taktiež pracovala kancelária BKPŠ. Realizácia by sa mohla spustiť v dohľadnej dobe. „Projekt interiéru je uzavretý, v lete sme ho prezentovali Zriaďovateľovi, očakávame zelenú na vypísanie súťaže na jeho dodávku,“ dopĺňa A. Kusá. Nedávno publikované video (pozri nižšie) s prehliadkou stavby už čo-to naznačovalo – koncepcia rozmiestenia expozícii a umiestnenia diel vzniká zarovno s projektom interiéru, v prípade interiérov v kontakte s nádvorím má veľkú rolu zohrávať zeleň, či už zachované stromy, alebo nová mobilná zeleň. Použité sú kvalitné materiály, na chodbách spoločných priestorov bude napríklad terazzo, vo výstavných priestoroch parkety.

Okrem interiérov ešte ostáva dotvoriť niektoré úpravy súvisiacich verejných priestorov – najmä plochu medzi Riečnou a Paulínyho, kde by mal byť druhotne použitý travertín z prednej časti SNG vo forme „Travertínovej záhrady“, a menšie nádvorie medzi Vodnými kasárňami a hotelom Radisson SAS, kde bude umiestnený aj hlavný vstup, ktoré sa má nazývať Námestie Karola Vaculíka po jednom z prvých riaditeľov galérie.

„Námestie sme si interne premenovali na Piazzettu – Taliansko bolo obľúbenou destináciou doktora Vaculíka,“ prezrádza súčasná riaditeľka. „Vďaka pani starostke Starého mesta Zuzane Aufrichtovej naberá tento plán reálnejšie kontúry. Keďže sú to povrchové exteriéry, stále čiastočne slúžia ako stavebný dvor, takže zrejme ich úprava bude zaradená v harmonograme skôr ku koncu výstavby.“ To by malo byť, podľa súčasných predpokladov, v priebehu roka 2022. „Stavba neráta s termínom koniec roka 2021, ale s posunom v dôsledku vyššej moci,“ dopĺňa Alexandra Kusá.

Pozitívom je, že prístup do objektu by mal byť potom zabezpečený čím skôr. „Sprístupnenie priestorov verejnosti bude závislé od kolaudačného procesu – ako sme však informovali, hneď ako budú priestory skolaudované, chceli by sme ich sprístupniť bez ohľadu na sťahovanie a stav dokončenosti interiéru.“ Slovenská národná galéria sa tak bude do života mesta zapájať postupne. Snáď v roku 2023 bude viac ako dve desaťročia trvajúci proces konečne ukončený.

 

 

Pre Bratislavu to je veľmi dôležité. Všetky doteraz prezentované materiály, ako aj pohľady zo stavby, jasne dokazujú, že slovenská metropola získa špičkovú verejnú inštitúciu sídliacu v špičkových priestoroch na mimoriadnej architektonickej úrovni. Potenciál SNG pre skvalitnenie centra mesta, ale aj zvýšenie kvality života – pre ktorú je kultúra a umenie veľmi dôležité – je nesmierny, čoho sú si iniciátori aj autori rekonštrukcie očividne veľmi dobre vedomí. Hlavné mesto tento projekt posunie viac, ako akékoľvek iné, dnes prebiehajúce verejné investície.

V blízkej budúcnosti sa tak rozšíria plochy pre prechádzky a korzovanie v historickom centre, pribudnú nové prepojenia naprieč pomerne veľkým mestským blokom a nábrežím Dunaja, vzniknú civilizované priestory, kde sa bude dať kvalitne tráviť voľný čas, zriadené alebo pretvorené budú viaceré prevádzky, ktoré obohatia komerčnú ponuku služieb v centre a vznikne nová atrakcia pre domácich aj návštevníkov. Zároveň vzniknú lepšie podmienky pre ochranu a prezentáciu slovenského kultúrneho dedičstva, pre ďalší rozvoj umeleckých, kultúrnych a edukačných aktivít, obnoví sa kultúrna pamiatka a vznikne v podstate pamiatka nová – je viac než isté, že SNG od Vladimíra Dedečka bude v dohľadnej dobe NKP.

Advertising

Toto všetko bude mať rozsiahle ekonomické prínosy. Z krátkodobého hľadiska budú viditeľné tie okamžité, ktoré sa odrazia na zvýšení atraktivity Bratislavy, z dlhodobého sa však tento projekt prejaví na celkovom zvýšení úrovne mesta, keďže kultúra sa výrazne podieľa na tvorbe pracovných miest, daňových príjmoch, ale určite prispieva aj k tvorbe nových myšlienok či inovácií. Všetky mestá s vysokou kvalitou života sú zároveň mestami s vysokou úrovňou kultúry a umeleckých zariadení.

Pre Bratislavu a Slovensko tak ide o strategický projekt, ktorý navyše – čo nebýva zvykom – dopadne pravdepodobne vynikajúco. Monumentálna hmota Premostenia môže byť pozitívnym symbolom mesta, tak ako je aj symbolom odvahy a vzopätia slovenských architektov, ktorí projektovali svoje stavby v „zlatých“ 60-tych rokoch 20. storočia, kedy boli navrhnuté viaceré popredné diela domácej architektúry. Niektoré z nich – a SNG je jedným z nich – ostávajú doteraz vo svojej typológii neprekonané.

Možno najväčším víťazstvom rekonštrukcie však bude, ak sa po otvorení tohto priestoru zvýši záujem o kultúru a dopyt po kvalitnejších priestoroch. Aj v tomto smere má totiž Slovensko výrazný investičný dlh, čo sa prejavuje v tradične nízkych rozpočtoch pre Ministerstvo kultúry. Politici však reagujú len na tlak verejnosti a odrážajú jej úroveň. Slovenská národná galéria v novej podobe môže byť impulzom k celospoločenskému civilizačnému posunu.

 

Fotografie z 30.1.2021. Pozrite si priebeh rekonštrukcie vo fotogalérii

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Premostenie
  • Budúca knižnica
  • Miesto, kde vznikne Travertínová záhrada
  • Piazzetta, resp. Námestie Karola Vaculíka a nový depozitár
  • Zdroj: SNG / Ján Kukuľa
  • Zdroj: SNG / Ján Kukuľa

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube