YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 05.08.2019 15:20

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Klobučnícka ulica patrí k dôležitým spojniciam Námestia SNP a historického jadra Bratislavy, vrátane Primaciálneho námestia, kde sa nachádza Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Pekná historická ulica je však po oboch stranách obparkovaná autami a chodci sú nútení pohybovať sa po úzkom chodníku, kde sa sťažka vyhnú traja ľudia.

Vedenie Hlavného mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) prisľúbili situáciu vyriešiť formou odstránenia parkovania áut na južnej strane ulice a rozšírením pešieho priestoru, čo chceli navyše podporiť osadením prenosných kvetináčov a stoličiek a stolíkov z projektu Sadni si! Okrem zlepšenia pešieho pohybu by to prinieslo aj lepšiu viditeľnosť pre prevádzky v aktívnom parteri na južnej strane ulice. Zrušené by boli najmä miesta, kde parkujú zamestnanci Magistrátu, takže rezidenti by neutrpeli.

Podľa mesta a MIBu malo byť toto zrealizované už v júni, kým neskôr v lete sa malo pokračovať odstránením parkovania z časti Námestia SNP a Treskoňovej ulice, ako aj úpravami na Dunajskej a Rajskej ulici, ktoré mali priniesť zlepšenie pešieho a cyklistického pohybu. Dnes, na začiatku augusta, sa z týchto plánov nezrealizovalo zatiaľ nič. V čom je problém?

„Na Klobučníckej nás pribrzdila rekonštrukcia dvojice domov na severnej strane ulice,“ prezradil Gábor Bindics, vedúci pracovnej skupiny tvorby mestských priestorov na MIBe. Na ulici sú skutočne prítomné lešenia na nárožnej budove niekdajšej banky z roku 1912, kde dnes sídli Poľský inštitút, a nájomnom dome z obdobia po roku 1903 na nároží Klobučníckej a Nedbalovej. „Keďže rekonštrukciou boli zabraté parkovacie miesta a nechceli sme rekonštrukcii brániť, nemohli sme zároveň pristúpiť aj k zrušeniu miest na južnej strane.“

V tomto prípade tak ide o pochopiteľný dôvod. K zlepšeniu podmienok má prísť po ukončení obnovy jednotlivých domov (dokončené majú byť v auguste) v rámci Európskeho týždňa mobility, ulica tak bude upravená do 16. septembra. Inštalované tu budú nové kvetináče, nie tie, ktoré sa nachádzajú na Komenského námestí. 

Čo sa týka ostatných zmien, aj tu nastal určitý postup. Zmeny v parkovaní na Treskoňovej a Námestí SNP nastanú pravdepodobne už v priebehu budúceho týždňa, ešte tento rok v septembri sa bude inštalovať nové osvetlenie na Treskoňovej ulici a v októbri sadiť nové stromy na Hurbanovom námestí (pred bývalým Alizé). Do konca roka by mala byť teoreticky zrealizovaná aj úprava parkovania na Rajskej ulici. 

Úpravy Dunajskej by mali prebehnúť až začiatkom budúceho roka, takisto ako realizovanie detského ihriska na Kamennom námestí, kde sa mesto rozhodlo počkať na jar 2020, namiesto jeho inštalovania na prahu zimy ešte v tomto roku. 

 

Aktuálny stav Klobučníckej ulice

 

Vyvrcholením všetkých zmien na Námestí SNP a v okolí by malo byť zorganizovanie architektonickej súťaže, ktorá dá komplexnú odpoveď na otázku, ako má vyzerať tento centrálny bratislavský verejný priestor. Táto súťaž by nemala byť klasická, teda vyhlásenie zadania, na čo architekti posielajú svoje návrhy, ale pôjde skôr o súťažný dialóg, kde sa bude finálny vzhľad priestoru formovať postupne.

Pôvodne mala byť súťaž taktiež vyhlásená ešte pred letom, ale nastalo meškanie, keďže do prípravy zasiahla Slovenská komora architektov, ktorá musí upraviť svoj štatút, aby mohla overiť podmienky pre daný typ súťaže, ktorý je na Slovensku novinkou. Najnovší termín je jeseň tohto roka, pravdepodobne na prelome septembra a októbra.

Bratislava sa tak pomaly blíži k tomu, aby získala nové námestie, hodné centra európskeho hlavného mesta. Aktuálne vedenie Hlavného mesta deklaruje, že má ísť o vlajkový projekt celého najbližšieho volebného obdobia a prioritou je dokončiť ho do roka 2022.

Ide o najvyšší čas, keďže súčasný stav bol už neúnosný. Vzhľad tak centrálne umiestneného bodu, ktorý je zároveň kľúčovou súčasťou akejsi hlavnej mestskej osi vedúcej od Hlavnej železničnej stanice cez Štefánikovu, Suché Mýto, Námestie SNP a Štúrovu do Petržalky, je absolútnou hanbou. Na chystanú súťaž to vyvoláva veľké očakávania, ktoré snáď budú naplnené.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Súvisiace články

Dlhé čakanie na vlajkový projekt mesta. Ako sa vyvíja Živé námestie?

17.01.2023 17:16:30 Adrian Gubčo

Realizácia vízie Živé námestie, teda rekonštrukcia Námestia SNP a Kamenného námestia, bola absolútnou prioritou staronového vedenia Hlavného mesta už od času, kedy prvýkrát nastúpilo v roku 2018 – ale aj skôr, keďže súvisí so staršími aktivitami okolo Starej tržnice. Od prvotného nadšenia však aktivita akoby opadla. V akom stave je revitalizácia dnes?

Čítať viac

Nová podoba Námestia SNP a Kamenného námestia je konečne odhalená

07.04.2021 15:20:29 Adrian Gubčo

ČLÁNOK BOL AKTUALIZOVANÝ Hlavné mesto po dlhom čakaní dnes konečne vyhlásilo výsledky súťažného dialógu na riešenie podoby Námestia SNP a Kamenného námestia. Dvojica centrálnych verejných priestranstiev je napriek svojej polohe mimoriadne zanedbaná, po jednej z najväčších súťaží v posledných rokoch by sa však mali zásadne zmeniť. Výsledky sa sľubovali už minulý rok v lete, z rozličných dôvodov však bolo ich zverejnenie posúvané.

Čítať viac

Súťaž na Námestie SNP a Kamenné námestie vstupuje do druhého kola, známe sú postupujúce tímy

17.04.2020 18:29:00 Adrian Gubčo

Najväčšia verejná architektonická súťaž posledného obdobia a prvý súťažný dialóg v Bratislave vstupuje do druhého kola. Metropolitný inštitút Bratislavy predstavil štvoricu tímov, ktoré predložili najkvalitnejšie portfóliá a budú pracovať na návrhu budúcnosti Námestia SNP a Kamenného námestia. Vo všetkých prípadoch ide o renomované zahraničné ateliéry.

Čítať viac

Súťaž na rekonštrukciu Námestia SNP a Kamenného námestia štartuje

10.12.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto dneškom vyhlásilo architektonickú súťaž na revitalizáciu Námestia SNP a Kamenného námestia. „Erbový“ projekt aktuálneho vedenia mesta má priniesť radikálne zvýšenie kvality verejného priestoru v centre Bratislavy a prvýkrát na Slovensku zavádza do praxe princíp tzv. súťažného dialógu, v rámci ktorého sa bude súťažný návrh postupne ladiť tak, aby zodpovedal nárokom mesta.

Čítať viac

Hlavné mesto vyčistilo Treskoňovu ulicu od áut

15.11.2019 15:57:00 Adrian Gubčo

Realizácia iniciatívy Živé námestie pokračuje ďalším malým, ale dôležitým krôčikom: Od parkujúcich áut bola vyčistená podstatná časť Treskoňovej ulice v dotyku s bratislavskou Kunsthalle. Nový verejný priestor bude slúžiť na prezentáciu umeleckých aktivít v tejto inštitúcii a prispeje k humanizácii okolia Námestia SNP.

Čítať viac

Hlavné mesto zrealizovalo úpravu Klobučníckej, ďalšie zmeny prídu čoskoro

09.10.2019 14:38:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto pokračuje v tzv. „quick wins“, teda v rýchlych zásahoch, ktoré majú zlepšiť kvalitu verejných priestorov na Námestí SNP a v jeho okolí. Úpravami prešla časť Klobučníckej ulice, v blízkej dobe sa očakáva realizácia ďalších zmien, ako aj vyhlásenie súťaže na komplexnú premenu celého územia.

Čítať viac

Hlavné mesto pokračuje v projekte Živé námestie

17.05.2019 11:30:00 Adrian Gubčo

Dve centrálne bratislavské verejné priestranstvá – Námestie SNP a Kamenné námestie – spoločne s priľahlými ulicami sa čoskoro začnú výraznejšie meniť. Hlavné mesto pokračuje v realizácii projektu Živé námestie, ktorého cieľom je zatraktívniť tieto plochy a pripraviť pôdu pre vyhlásenie architektonickej súťaže na komplexnú revitalizáciu územia.

Čítať viac

Živé námestie sa stáva realitou

23.01.2019 08:40:00 Adrian Gubčo

V máji minulého roka bola po komplexnom participačnom procese predstavená iniciatíva Živé námestie, ktorá si kladie za cieľ zásadne zlepšiť stav Námestia SNP a Kamenného námestia, dvoch kľúčových verejných priestranstiev v úplnom centre Bratislavy. Okrem prípravy podkladov pre architektonickú súťaž priniesla aj sériu rýchlych riešení, ktoré sa postupne začínajú realizovať.

Čítať viac

Dôstojnejšia pripomienka SNP

29.08.2018 18:00:00 Adrian Gubčo

Dnes si pripomíname jednu z najvýznamnejších udalostí slovenskej histórie. Pri tejto príležitosti by som rád vyjadril nádej, že už v blízkej budúcnosti - ideálne už budúci rok - budeme môcť výročie Slovenského národného povstania oslavovať v dôstojnejších podmienkach na Námestí SNP.

Čítať viac

Ešte raz o Živom námestí

14.05.2018 08:15:00 Adrian Gubčo

Pred necelými dvoma týždňami sa odhalili výsledky dlhej práce iniciatívy Živé námestie, ktorá má smerovať k revitalizácii Námestia SNP a priľahlej časti Kamenného námestia a Treskoňovej ulice. Vzbudilo to množstvo reakcií, čo je vzhľadom na význam týchto verejných priestranstiev oprávnené. Mnohé však boli negatívne, čo však vyplývalo viac z nepochopenia cieľov a aktivít projektu, ako z neho samotného.

Čítať viac

Pripravuje sa obnova Námestia SNP

02.05.2018 15:00:00 Adrian Gubčo

Zástupcovia iniciatívy Živé námestie, na ktorej pracujú organizácie Aliancia Stará tržnica a Inštitút SGI v spolupráci s architektonickými kanceláriami 2021 a LABAK, a partnerstvom Bratislava - hlavné mesto SR, dnes predstavili víziu postupnej transformácie Námestia SNP a súvisiacej časti Kamenného námestia. Projekt je výsledkom rozsiahleho participačného procesu.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube