Author photoAdrian Gubčo 05.08.2019 15:20

Kedy bude Klobučnícka ulica pre ľudí?

Keď v priebehu mája predstavilo Hlavné mesto aktuálny postup na projekte Živé námestie, prisľúbilo, že už v priebehu júna začne realizovať opatrenia, ktoré prispejú k zlepšeniu úrovne verejného priestoru na Námestí SNP a jeho okolí. Prvým zásahom malo byť skvalitnenie pešieho pohybu na Klobučníckej ulici.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Klobučnícka ulica patrí k dôležitým spojniciam Námestia SNP a historického jadra Bratislavy, vrátane Primaciálneho námestia, kde sa nachádza Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy. Pekná historická ulica je však po oboch stranách obparkovaná autami a chodci sú nútení pohybovať sa po úzkom chodníku, kde sa sťažka vyhnú traja ľudia.

Vedenie Hlavného mesta a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) prisľúbili situáciu vyriešiť formou odstránenia parkovania áut na južnej strane ulice a rozšírením pešieho priestoru, čo chceli navyše podporiť osadením prenosných kvetináčov a stoličiek a stolíkov z projektu Sadni si! Okrem zlepšenia pešieho pohybu by to prinieslo aj lepšiu viditeľnosť pre prevádzky v aktívnom parteri na južnej strane ulice. Zrušené by boli najmä miesta, kde parkujú zamestnanci Magistrátu, takže rezidenti by neutrpeli.

Podľa mesta a MIBu malo byť toto zrealizované už v júni, kým neskôr v lete sa malo pokračovať odstránením parkovania z časti Námestia SNP a Treskoňovej ulice, ako aj úpravami na Dunajskej a Rajskej ulici, ktoré mali priniesť zlepšenie pešieho a cyklistického pohybu. Dnes, na začiatku augusta, sa z týchto plánov nezrealizovalo zatiaľ nič. V čom je problém?

„Na Klobučníckej nás pribrzdila rekonštrukcia dvojice domov na severnej strane ulice,“ prezradil Gábor Bindics, vedúci pracovnej skupiny tvorby mestských priestorov na MIBe. Na ulici sú skutočne prítomné lešenia na nárožnej budove niekdajšej banky z roku 1912, kde dnes sídli Poľský inštitút, a nájomnom dome z obdobia po roku 1903 na nároží Klobučníckej a Nedbalovej. „Keďže rekonštrukciou boli zabraté parkovacie miesta a nechceli sme rekonštrukcii brániť, nemohli sme zároveň pristúpiť aj k zrušeniu miest na južnej strane.“

V tomto prípade tak ide o pochopiteľný dôvod. K zlepšeniu podmienok má prísť po ukončení obnovy jednotlivých domov (dokončené majú byť v auguste) v rámci Európskeho týždňa mobility, ulica tak bude upravená do 16. septembra. Inštalované tu budú nové kvetináče, nie tie, ktoré sa nachádzajú na Komenského námestí. 

Čo sa týka ostatných zmien, aj tu nastal určitý postup. Zmeny v parkovaní na Treskoňovej a Námestí SNP nastanú pravdepodobne už v priebehu budúceho týždňa, ešte tento rok v septembri sa bude inštalovať nové osvetlenie na Treskoňovej ulici a v októbri sadiť nové stromy na Hurbanovom námestí (pred bývalým Alizé). Do konca roka by mala byť teoreticky zrealizovaná aj úprava parkovania na Rajskej ulici. 

Úpravy Dunajskej by mali prebehnúť až začiatkom budúceho roka, takisto ako realizovanie detského ihriska na Kamennom námestí, kde sa mesto rozhodlo počkať na jar 2020, namiesto jeho inštalovania na prahu zimy ešte v tomto roku. 

 

Aktuálny stav Klobučníckej ulice

 

Vyvrcholením všetkých zmien na Námestí SNP a v okolí by malo byť zorganizovanie architektonickej súťaže, ktorá dá komplexnú odpoveď na otázku, ako má vyzerať tento centrálny bratislavský verejný priestor. Táto súťaž by nemala byť klasická, teda vyhlásenie zadania, na čo architekti posielajú svoje návrhy, ale pôjde skôr o súťažný dialóg, kde sa bude finálny vzhľad priestoru formovať postupne.

Pôvodne mala byť súťaž taktiež vyhlásená ešte pred letom, ale nastalo meškanie, keďže do prípravy zasiahla Slovenská komora architektov, ktorá musí upraviť svoj štatút, aby mohla overiť podmienky pre daný typ súťaže, ktorý je na Slovensku novinkou. Najnovší termín je jeseň tohto roka, pravdepodobne na prelome septembra a októbra.

Bratislava sa tak pomaly blíži k tomu, aby získala nové námestie, hodné centra európskeho hlavného mesta. Aktuálne vedenie Hlavného mesta deklaruje, že má ísť o vlajkový projekt celého najbližšieho volebného obdobia a prioritou je dokončiť ho do roka 2022.

Ide o najvyšší čas, keďže súčasný stav bol už neúnosný. Vzhľad tak centrálne umiestneného bodu, ktorý je zároveň kľúčovou súčasťou akejsi hlavnej mestskej osi vedúcej od Hlavnej železničnej stanice cez Štefánikovu, Suché Mýto, Námestie SNP a Štúrovu do Petržalky, je absolútnou hanbou. Na chystanú súťaž to vyvoláva veľké očakávania, ktoré snáď budú naplnené.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube