Author photoAdrian Gubčo 30.01.2019 10:00

Parkovací dom na Kramároch je pred dokončením, pribudne aj yoga centrum

Limbová ulica patrí spoločne so Stromovou k hlavným uliciam v novomestskej štvrti Kramáre. Podstatná časť výstavby, či už realizovanej, alebo plánovanej, je naviazanej práve na túto hlavnú os, kde sa okrem bývania koncentrujú aj služby a obsluha územia. Najnovšími prírastkami do tejto mozaiky budú nový parkovací dom a yoga centrum, za ktorými stojí spoločnosť Bohdal, s.r.o.

Parkovací dom

Parkovací dom

Oba zmieňované objekty sa nachádzajú v blízkosti križovatky Limbovej s Vlárskou a Stromovou, teda v dotyku so zdravotníckymi areálmi, ktoré dodávajú Kramárom ich charakter. Parkovací dom sa nachádza na severnej strane ulice, yoga centrum, alebo aj Raj centrum, na južnej. Kým garáž vznikla na voľnej ploche, Raj centrum vzniká radikálnou prestavbou pozemku, kde sa pretým nachádzala administratívna budova.

Parkovací dom je už v ďaleko pokročilejšej fáze výstavby – v tejto chvíli možno konštatovať, že je takmer pred dokončením. Objekt má tri podlažia, z toho dve nadzemné. Celkovo obsahuje 81 parkovacích miest, 29 v podzemnom podlaží, 27 na prvom nadzemnom podlaží a 25 na druhom nadzemnom, ktoré má otvorenú strechu. Na ňu však ešte príde pergola, ktorá má zabrániť priamemu slnečnému žiareniu.

Odhalená konštrukcia je z pohľadového betónu, čo je na danú funkciu vhodné a estetické riešenie. Architektom a projektantom je kancelária Element, zhotoviteľom spoločnosť Hornex. Realizácia bude ukončená už v priebehu najbližších mesiacov.

 

Raj centrum vzniká na mieste niekdajšej administratívnej budovy

 

Raj centrum nahrádza teraz už zasanovaný trojpodlažný objekt päťpodlažnou budovou, kde sa bude okrem samotného centra yogy nachádzať aj wellness či ubytovanie. Pôvodne sa rátalo s prestavbou a nadstavbou, z toho však zišlo.

Vizualizácie prezentujú novú budovu s jednoduchou architektúrou, ktorej dominuje akýsi rizalit s výrazným znakom, ak však budova bude skutočne obložená kvalitnejšími materiálmi, ako sa zdá, pôjde o decentnú realizáciu, ktorá do lokality dobre zapadne. Architektúru projektu spracovala kancelária Synergies Architects.

Dokončenie Raj centra sa očakáva v 1Q 2020.

Dané investície vstupujú do prostredia, kde je nová výstavba vo všeobecnosti kritizovaná, keďže miestni obyvatelia sa obávajú veľkej dopravnej záťaže v dôsledku prílivu nových obyvateľov či návštevníkov. Hoci podstatná časť tohto tlaku je spôsobená prítomnosťou veľkých zdravotníckych areálov, hnev si najčastejšie užijú developeri, ktorí menia nevyužívané a zanedbané pozemky.

Tieto dva projekty by však mohli byť výnimkou, keďže neprinášajú mimoriadne zvýšené nároky na obsluhu územia (jedna administratívna budova nahradená novou s podobnou mierkou), v prípade parkovacieho domu práve naopak, pomáhajú riešiť veľký problém s parkovaním, ktorý štvrť v dotyku s nemocnicou má. Okrem toho, zlepší sa aj úroveň pešieho pohybu, investor vybuduje popri parkovacom dome dlho chýbajúci chodník.

Limbová ulica a celé Kramáre sa takýmito drobnými zásahmi môžu postupne meniť k lepšiemu. Budúci rozvoj lokality by mal pokračovať práve v podobnom zmysle, teda dobudovaní vybavenosti a polyfunkčných objektov pozdĺž hlavných ulíc a postupným odbúravaním mohutného nemocničného komplexu, ktorý v danej lokalite – na kopci len s dvoma prístupovými cestami a uprostred obytnej štvrte – nemal nikdy vzniknúť.

 

Fotografie z 19.1.2019. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Parkovací dom, pohľad z Limbovej
  • Parkovací dom, pohľad z križovatky Vlárskej a Stromovej
  • Parkovací dom, pohľad z Vlárskej
  • Raj centrum
  • Raj centrum
  • Zdroj: Synergies Architects

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube