Author photoAdrian Gubčo 19.02.2019 08:30

V Devínskej Novej Vsi pribudne projekt Pri Rybníku

Mestská časť Devínska Nová Ves získa čoskoro nový polyfunkčný projekt. Okrem bývania, ktoré patrí kvôli vzdialenosti od centra mesta v Devínskej Novej Vsi k najlacnejším v meste, bude obsahovať aj ubytovacie kapacity a multifunkčnú športovú halu, vďaka čomu rozšíri ponuku občianskej vybavenosti v tejto časti metropoly.

Zdroj: Niveau Architekti

Zdroj: Niveau Architekti

Projekt je situovaný na prázdnom pozemku severne od centra mestskej časti, v mieste, kde Istrijská ulica prekonáva vodný tok Mláka a stáča sa smerom k železničnej stanici. Pozemok má trojuholníkový pôdorys, na čo projekt svojim osadením reaguje.

Pre dané územie platí Územný plán zóny Centrálna mestská zóna Devínska Nová Ves, projekt tak zároveň vychádza aj z neho. Projekt je aktuálne na posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA), predkladaný je variantne, pričom jednotlivé varianty sa líšia vo výmere zelene. Väčší rozsah zelených plôch obsahuje Variant 1.  

Developer, ktorým je spoločnosť Retep Slovakia, tu plánuje vybudovať trojicu objektov, ktoré dokopy vytvoria akýsi blok, pričom smerom k Istrijskej ulici budú orientované rezidenčné objekty, resp. ubytovacie, športová hala bude zasunutá do vnútrobloku. Výškovo pôjde o relatívne nízke budovy – najvyšší bytový dom bude mať päť nadzemných podlaží – hoci v bezprostrednom susedstve sa nachádzajú len rodinné domy.

Bytový dom predstavuje najrozsiahlejší objekt v severovýchodej časti pozemku. Dom bude mať, ako bolo zmienené, päť nadzemných podlaží, vstup je riešený z medzipodlažia medzi podzemným a prvým nadzemným podlažím. Bytov je v oboch variantoch celkovo 45, z toho 17 jednoizbových, 9 dvojizbových a 19 trojizbových. Dané nastavenie nasvedčuje tomu, že developer sa orientuje na zamestnancov blízkej fabriky Volkswagen, resp. na investorov, ktorí budú mať záujem takéto byty prenajímať.

Ubytovacie zariadenie sa bude nachádzať na západnom okraji pozemku a bude mať takisto päť podlaží. Slúžiť má predovšetkým pre potreby susednej multifunkčnej haly. Podľa projektovej dokumentácie by sa tu malo nachádzať 40 ubytovacích buniek so 154 lôžkami. Aj v tomto prípade je projekt predkladaný variantne, Variant 1 obsahuje zelené strechy.

Posledným objektom v rámci súboru je športová hala, ktorá bude tvorená jednoduchou halovou konštrukciou s multifunkčným ihriskom a tribúnami, ako aj prislúchajúcou infraštruktúrou, ku ktorej patrí aj fitness centrum. V prvom variante sa ráta so zelenou strechou, tak ako aj pri ostatných objektoch.

Okrem športoviska už projekt inú občiansku vybavenosť obsahovať nebude. Pre daný rozsah funkcií sa navrhuje vytvorenie 140 parkovacích stojísk (v prípade Var. 1 prevažujú stojiská v garáži namiesto povrchu). Celkové náklady sú odhadované na 7,8 milióna eur (Var. 1), prípadne 7,74 milióna eur (Var. 2). Spustenie realizácie je ambiciózne odhadované na 3Q roku 2019 s dokončením v 3Q 2021.

 

Športová hala v projekte. Zdroj: Niveau Architekti

 

Projekt bude disponovať jednoduchou architektúrou, za ktorou stojí „dvorné“ štúdio developera Niveau Architects, ktoré preňho navrhovalo aj projekt Karlove v Karlovej Vsi či Pod Krásnou Hôrkou v štvrti Kramáre. V danom prostredí však ide o neurážlivý vstup, čo je dané triezvou mierkou, hoci zástavba je nepochybne mestského charakteru.

Koniec-koncov, daný spôsob výstavby v tomto priestore priamo predpisuje aj zmieňovaný ÚPZ Centrálna mestská zóna Devínska Nová Ves, ktorý tejto časti štvrte prisúdil úlohu „mestského vstupu“ do Devínskej Novej Vsi. Cieľom je aj posilnenie vzájomných vzťahov medzi centrálnou časťou Devínskej a štvrťou nazývanou Kolónia (severovýchodne od železničnej trate), do budúcna by sa malo intenzívnejšie využiť bezprostredné okolie vodného toku.

Hoci projekt Pri Rybníku tieto predpoklady spĺňa len čiastočne, ide predsa len o vhodný vstup do územia. Projektu by mimoriadne prospela väčšia intenzita zástavby a lepšia kvalita práce s architektúrou aj verejným priestorom, napriek tomu môže úroveň tejto časti Devínskej Novej Vsi pozdvihnúť.

Táto mestská časť sa napriek odľahlosti mimoriadne rozvíja, hoci je nutné povedať, že s novým developmentom len zriedka prichádza občianska vybavenosť, ktorá by mohla slúžiť širokej verejnosti. Pomaly sa to však, zdá sa, začína meniť, čo je do budúcnosti veľmi pozitívny trend, nielen pre Devínsku, ale pre celú metropolu. V tej sa môže takto výraznejšie zvýšiť kvalita života – a to je výhodné nielen pre obyvateľov, ale aj ekonomiku metropoly, ktorá takto láka a generuje ďalší kapitál.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti
  • Zdroj: Niveau Architekti

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube