YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 13.08.2019 09:50

Aký je stav prípravy tretej etapy Pri Mýte?

Na Račianskej ulici v dotyku s projektom Pri Mýte aktuálne prebiehajú stavebné úpravy. Viacerí sa nazdávali, že ide o spustenie výstavby tretej etapy tohto rezidenčného developmentu, označenie stavby však hovorí o parkovacom dome v zmysle pôvodného zámeru. Ako to je naozaj?

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

V skutočnosti sa nerealizuje parkovací dom, ale len upravuje pozemok, hoci sa stavebník – developer Penta Real Estate – odvoláva na stavebné povolenie z roku 2015, ktoré hovorí o výstavbe nadzemného parkovacieho domu so šiestimi podlažiami.

Návrh vychádza ešte zo starších parkovacích noriem, ktoré boli prísnejšie a prikazovali developerom vo vnútromestských polohách v dotyku s linkami verejnej dopravy výstavbu väčšieho počtu parkovacích miest. Zmena nastala práve v roku 2015, čím Pente opadla povinnosť budovať parkovací dom a všetky kapacity mohli byť umiestnené do podzemných garáží. Developer sa preto rozhodol pre zmenu stavby na polyfunkčný bytový dom.

Dom by mal taktiež šesť nadzemných podlaží a tvarovo by bol mierne zalomený, aby umožnil rozšírenie verejného priestoru pri križovatke so Škultétyho ulicou, kde sa nachádza prechod cez Račiansku ulicu, cykloprechod a prístup na električkové zastávky. Zmena na bytový dom by zároveň priniesla plošnú redukciu objektu, takže by bolo možné viac rozšíriť zeleň.

V bytovom dome by vzniklo 60 100 bytov, orientovaných do vnútrobloku, ktorý je mienený ako líniový park, nadväzujúci na obdobnú plochu v rámci projektu Urban Residence. V smere na rušnú Račiansku ulicu by sa síce nachádzali okná, za nimi by však bola len pavlač, z ktorej by boli jednotlivé byty prístupné. V parteri je naplánovaná občianska vybavenosť, ktorá by taktiež vytvorila súvislý pás v spojení so susedným projektom.

Zdá sa teda, že výsledkom zmeny normy je win-win situácia, kedy developer môže vybudovať zmysluplnejšiu funkciu a mestská časť Nové Mesto dostane nové byty, občiansku vybavenosť, lepší verejný priestor a mestotvornejší výraz Račianskej, a to všetko pri nižšej dopravnej záťaži. Nič by teda nemalo prekážať zmene stavby a udeleniu povolenia pre bytový dom.

 

Vzhľad ulice, ak by sa budoval parkovací dom. Zdroj: Penta Real Estate

 

Napriek tomu to tak nie je. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto už niekoľko rokov „úspešne“ bráni zmene stavby. Situáciu potvrdzuje aj Gabriel Tóth, hovorca spoločnosti Penta Real Estate: „Stále máme záujem na mieste 3. etapy projektu Pri Mýte postaviť bytový dom, tak ako sme prezentovali už dávnejšie. V tejto chvíli však stále čakáme na potrebné povolenie od mestskej časti.“

Dá sa len predpokladať, že vedenie takto koná v obave pred nespokojnosťou lokálneho obyvateľstva a tým pádom aj volebným neúspechom. Nič na tom nezmenil ani fakt, že voľby prebehli už pred nejakým časom. Vedenie aj zastupiteľstvo mestskej časti je však vo všeobecnosti vyplnené ľuďmi, ktorých kampaň bola založená na odpore voči výstavbe.

Do tejto situácie vstupuje fakt, že autorom architektonickej koncepcie bytového domu je kancelária Vallo Sadovsky Architects, v ktorej donedávna pôsobil súčasný primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo. Ten je zároveň lídrom najvplyvnejšej politickej skupiny v meste, ktorá je v opozícii voči aktuálnemu vedeniu Nového Mesta. Malicherné politické konflikty sa tak prejavujú na celkovej kvalite a úrovni mesta.

Samozrejme, že starosta Nového Mesta to nepripustí a odvoláva sa na problémy, deklarované verejnosťou – chybou podľa niektorých bolo zrušenie ľavého odbočenia cez električkovú trať na Šuňavcovu (čo bolo v kompetencii Hlavného mesta a súčasť stratégie skvalitňovania plynulosti verejnej dopravy), údajné zvýšenie hluku a dopravnej záťaže, či nemožnosť zaparkovať. Tieto argumenty možno úspešne odborne vyvrátiť, na stanovisku to však nič nemení. Kedy by sa tak mohla výstavba bytového domu spustiť, je otázne.

Celá situácia je pripomienkou, prečo je chybou, že štatutármi stavebných úradov sú politici, ktorí do odborného výkonu vnášajú prejavy politických či verejných preferencií. Na neodborné a netransparentné rozhodnutia môžu trpieť (a aj trpia) lokálne komunity, štvrte či celé mesto. Tento neduh tak treba eliminovať, v čom môže pomôcť nový Zákon o výstavbe, ktorého vstup do platnosti sa očakáva v priebehu roka 2020.

Pri Mýte si každopádne ešte nejakú dobu pravdepodobne počká a s ňou aj Račianska, ktorá sa posledných niekoľko rokov mení na mestskú triedu s bývaním a službami, kým pôvodná výroba je vytláčaná. V kritickom úseku medzi Račianskym mýtom a Križovatkou Jozefa Čabelku, kde by mala mať najvyššiu mestotvornú kvalitu, však bude ešte nejakú dobu strašiť zbytočne nezastavaný pozemok, z ktorého nebude žiaden úžitok.

Presne k tomuto vedie politické zasahovanie do rozvoja mesta. Ten by mal byť plne v rukách expertov, ktorí budú schopní nielen vyhodnotiť prínosy a negatíva projektov, ale aj participovať s verejnosťou tak, aby sa názory pár kričiacich nespokojencov nestali štítom pre populistických zastupiteľov. Bratislava by tak fungovala oveľa lepšie.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pohľad na dom od Račianskej. Zdroj: Penta Real Estate
  • Pohľad na dom od dvora. Zdroj: Penta Real Estate
  • Líniový park. Zdroj: Penta Real Estate
  • Rozšírený verejný priestor s aktívnym parterom. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bytový dom. Zdroj: Penta Real Estate
  • Parkovací dom. Zdroj: Penta Real Estate

Súvisiace články

Z cesty do fabriky mestský bulvár. Pri Mýte je v polovici výšky

01.02.2023 17:52:17 Adrian Gubčo

Račianska ulica prešla od svojho vzniku mnohými zmenami. Spočiatku išlo o cestu, smerujúcu do vinohradov, neskôr o prístupovú cestu do fabrík, v povojnovom období tu pribudli sídliská a na začiatku 21. storočia ustúpil priemysel. Dnes sa opäť mení – na mestskú triedu. V čoraz silnejšej miere k tomu dopomáha aj tretia etapa projektu Pri Mýte.

Čítať viac

Kompletnejšia Račianska. Pri Mýte pridáva podlažia a dotvára rušnú ulicu

16.12.2022 11:28:51 Andrej Sárközi

Posledná etapa Pri Mýte prinesie už onedhlo do rušnej lokality v susedstve Račianskej ulice nový polyfunkčný objekt. Pôvodne pritom malo ísť o parkovací dom. Namiesto toho vzniká budova, ktorá s pribúdajúcimi nadzemnými podlažiami výrazne mení vizuál frekventovanej ulice k lepšiemu.

Čítať viac

Račianska bude čoskoro mestskejšia. Ďalšia etapa Pri Mýte je takmer na úrovni terénu

19.09.2022 18:45:44 Andrej Sárközi

Dlhoočakávaná posledná etapa projektu Pri Mýte získava podzemné podlažia a onedlho dosiahne úroveň terénu. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní obytný súbor na Račianskej ulici, čím developer Penta Real Estate dokončí svojho času jeden z najdiskutovanejších, ale aj najlepšie hodnotených bratislavských projektov.

Čítať viac

Výstavba záverečnej etapy Pri Mýte začína

27.01.2022 10:04:28 Adrian Gubčo

Developer Penta Real Estate po rokoch príprav a odkladov rozbieha výstavbu tretej a záverečnej etapy projektu Pri Mýte na Račianskej ulici v Novom Meste. Polyfunkčný dom s bývaním, kanceláriami a obchodmi doplní oceňovaný obytný súbor, ktorý zužitkoval vybúranú plochu po bývalej zástavbe. Predaj bytov sa má spustiť o niekoľko mesiacov.

Čítať viac

Začína sa územné konanie na tretiu etapu Pri Mýte

22.12.2020 10:40:00 Adrian Gubčo

Po mnohých úpravách, novom vydávaní stanovísk, opätovných posudzovaniach a neúmerne dlhom čakaní sa konečne pohla príprava tretej etapy projektu Pri Mýte. Stavebný úrad mestskej časti Nové Mesto oznámil, že sa spúšťa konanie o zmene územného rozhodnutia. Developer Penta Real Estate tak bude mať azda šancu dokončiť svoj projekt aj daný úsek zástavby Račianskej ulice.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte má prvé povolenia, jej budúcnosť je však stále neistá

04.03.2020 10:03:00 Adrian Gubčo

Račianska ulica sa postupne mení a najmä jej časť najbližšie k centru mesta už pripomína klasickú mestskú ulicu s polyfunkčnou zástavbou po oboch stranách uličného priestoru. Jedinú výnimku predstavuje prázdny priestor pri projekte Pri Mýte, kde by mala vzniknúť jeho tretia etapa. Projekt teraz získal prvé povolenia, kedy sa však začne výstavba, nie je stále jasné.

Čítať viac

Posledná etapa Urban Residence rýchlo rastie a hlási úspešný predaj, príprava Pri Mýte zatiaľ stojí

04.02.2020 16:19:00 Adrian Gubčo

Projekt Urban Residence, naviazaný na Račiansku ulicu v Novom Meste, bude čoskoro dokončený. Posledná z troch etáp rastie a už v dohľadnej dobe dosiahne štádium hrubej stavby. Developerovi Lucron sa okrem toho darí vypredávať všetky jednotky. Na druhej strane, tretia etapa Pri Mýte od Penta Real Estate na kľúčové povolenia stále čaká.

Čítať viac

Tretia etapa Pri Mýte sa opäť mení, nový dom môže mať ešte mestskejší charakter

17.10.2019 07:20:00 Adrian Gubčo

Projekt Pri Mýte pri Račianskej ulici v Novom Meste patrí k najzaujímavejším novým developmentom v Bratislave. Prvé dve etapy obytného súboru sú chválené aj zaznávané, pričom na kritiku vplýva fakt, že projekt nie je ešte úplne dobudovaný. Na problémy s povoľovaním developer Penta Real Estate reaguje predložením už tretej verzie tretej etapy v podobe posledného domu orientovaného na Račiansku.

Čítať viac

Výhľady z Rezidencií Pri Mýte

17.04.2018 11:00:00 Adrian Gubčo

Veľmi príťažlivý a kvalitný rezidenčný komplex Pri Mýte od developera Penta Real Estate a slovinského ateliéru Arhitektura Krušec disponuje v prípade najvyššej 12-podlažnej budovy peknými výhľadmi. Jasne sú viditeľné zmeny, ktorými Bratislava aktuálne prechádza.

Čítať viac

Na návšteve v Pri Mýte, 03.04.2018

11.04.2018 10:00:00 Adrian Gubčo

Tesne pred dokončením je druhá fáza relatívne veľkého rezidenčného projektu Pri Mýte od developera Penta Real Estate. Prvá fáza dopadla na výbornú, rovnaké očakávania tak platili aj o druhej.

Čítať viac

Penta odhaľuje 3. etapu Pri Mýte

20.07.2017 08:30:00 Adrian Gubčo

Veľmi príjemný rezidenčný projekt Pri Mýte napreduje. Po dokončenej prvej fáze a dokončovanej druhej zostáva na pozemku developera Penta Investments ešte široký priestor pozdĺž Račianskej ulice, kde developer pôvodne plánoval vybudovať garážový dom. Teraz však potvrdil, že plány zmenil a namiesto toho by mali byť dve obytné fázy doplnené treťou. 

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube