Author photoAdrian Gubčo 13.08.2019 09:50

Aký je stav prípravy tretej etapy Pri Mýte?

Na Račianskej ulici v dotyku s projektom Pri Mýte aktuálne prebiehajú stavebné úpravy. Viacerí sa nazdávali, že ide o spustenie výstavby tretej etapy tohto rezidenčného developmentu, označenie stavby však hovorí o parkovacom dome v zmysle pôvodného zámeru. Ako to je naozaj?

Zdroj: Penta Real Estate

Zdroj: Penta Real Estate

V skutočnosti sa nerealizuje parkovací dom, ale len upravuje pozemok, hoci sa stavebník – developer Penta Real Estate – odvoláva na stavebné povolenie z roku 2015, ktoré hovorí o výstavbe nadzemného parkovacieho domu so šiestimi podlažiami.

Návrh vychádza ešte zo starších parkovacích noriem, ktoré boli prísnejšie a prikazovali developerom vo vnútromestských polohách v dotyku s linkami verejnej dopravy výstavbu väčšieho počtu parkovacích miest. Zmena nastala práve v roku 2015, čím Pente opadla povinnosť budovať parkovací dom a všetky kapacity mohli byť umiestnené do podzemných garáží. Developer sa preto rozhodol pre zmenu stavby na polyfunkčný bytový dom.

Dom by mal taktiež šesť nadzemných podlaží a tvarovo by bol mierne zalomený, aby umožnil rozšírenie verejného priestoru pri križovatke so Škultétyho ulicou, kde sa nachádza prechod cez Račiansku ulicu, cykloprechod a prístup na električkové zastávky. Zmena na bytový dom by zároveň priniesla plošnú redukciu objektu, takže by bolo možné viac rozšíriť zeleň.

V bytovom dome by vzniklo 60 100 bytov, orientovaných do vnútrobloku, ktorý je mienený ako líniový park, nadväzujúci na obdobnú plochu v rámci projektu Urban Residence. V smere na rušnú Račiansku ulicu by sa síce nachádzali okná, za nimi by však bola len pavlač, z ktorej by boli jednotlivé byty prístupné. V parteri je naplánovaná občianska vybavenosť, ktorá by taktiež vytvorila súvislý pás v spojení so susedným projektom.

Zdá sa teda, že výsledkom zmeny normy je win-win situácia, kedy developer môže vybudovať zmysluplnejšiu funkciu a mestská časť Nové Mesto dostane nové byty, občiansku vybavenosť, lepší verejný priestor a mestotvornejší výraz Račianskej, a to všetko pri nižšej dopravnej záťaži. Nič by teda nemalo prekážať zmene stavby a udeleniu povolenia pre bytový dom.

 

Vzhľad ulice, ak by sa budoval parkovací dom. Zdroj: Penta Real Estate

 

Napriek tomu to tak nie je. Mestská časť Bratislava – Nové Mesto už niekoľko rokov „úspešne“ bráni zmene stavby. Situáciu potvrdzuje aj Gabriel Tóth, hovorca spoločnosti Penta Real Estate: „Stále máme záujem na mieste 3. etapy projektu Pri Mýte postaviť bytový dom, tak ako sme prezentovali už dávnejšie. V tejto chvíli však stále čakáme na potrebné povolenie od mestskej časti.“

Dá sa len predpokladať, že vedenie takto koná v obave pred nespokojnosťou lokálneho obyvateľstva a tým pádom aj volebným neúspechom. Nič na tom nezmenil ani fakt, že voľby prebehli už pred nejakým časom. Vedenie aj zastupiteľstvo mestskej časti je však vo všeobecnosti vyplnené ľuďmi, ktorých kampaň bola založená na odpore voči výstavbe.

Do tejto situácie vstupuje fakt, že autorom architektonickej koncepcie bytového domu je kancelária Vallo Sadovsky Architects, v ktorej donedávna pôsobil súčasný primátor Hlavného mesta SR Bratislava Matúš Vallo. Ten je zároveň lídrom najvplyvnejšej politickej skupiny v meste, ktorá je v opozícii voči aktuálnemu vedeniu Nového Mesta. Malicherné politické konflikty sa tak prejavujú na celkovej kvalite a úrovni mesta.

Samozrejme, že starosta Nového Mesta to nepripustí a odvoláva sa na problémy, deklarované verejnosťou – chybou podľa niektorých bolo zrušenie ľavého odbočenia cez električkovú trať na Šuňavcovu (čo bolo v kompetencii Hlavného mesta a súčasť stratégie skvalitňovania plynulosti verejnej dopravy), údajné zvýšenie hluku a dopravnej záťaže, či nemožnosť zaparkovať. Tieto argumenty možno úspešne odborne vyvrátiť, na stanovisku to však nič nemení. Kedy by sa tak mohla výstavba bytového domu spustiť, je otázne.

Celá situácia je pripomienkou, prečo je chybou, že štatutármi stavebných úradov sú politici, ktorí do odborného výkonu vnášajú prejavy politických či verejných preferencií. Na neodborné a netransparentné rozhodnutia môžu trpieť (a aj trpia) lokálne komunity, štvrte či celé mesto. Tento neduh tak treba eliminovať, v čom môže pomôcť nový Zákon o výstavbe, ktorého vstup do platnosti sa očakáva v priebehu roka 2020.

Pri Mýte si každopádne ešte nejakú dobu pravdepodobne počká a s ňou aj Račianska, ktorá sa posledných niekoľko rokov mení na mestskú triedu s bývaním a službami, kým pôvodná výroba je vytláčaná. V kritickom úseku medzi Račianskym mýtom a Križovatkou Jozefa Čabelku, kde by mala mať najvyššiu mestotvornú kvalitu, však bude ešte nejakú dobu strašiť zbytočne nezastavaný pozemok, z ktorého nebude žiaden úžitok.

Presne k tomuto vedie politické zasahovanie do rozvoja mesta. Ten by mal byť plne v rukách expertov, ktorí budú schopní nielen vyhodnotiť prínosy a negatíva projektov, ale aj participovať s verejnosťou tak, aby sa názory pár kričiacich nespokojencov nestali štítom pre populistických zastupiteľov. Bratislava by tak fungovala oveľa lepšie.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Pohľad na dom od Račianskej. Zdroj: Penta Real Estate
  • Pohľad na dom od dvora. Zdroj: Penta Real Estate
  • Líniový park. Zdroj: Penta Real Estate
  • Rozšírený verejný priestor s aktívnym parterom. Zdroj: Penta Real Estate
  • Bytový dom. Zdroj: Penta Real Estate
  • Parkovací dom. Zdroj: Penta Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube