Author photoAndrej Sárközi 17.01.2023 13:00

Z brownfieldu nová mestská štvrť. Polyfunkčný súbor Acord postupuje v povoľovaní

Matadorku pozná väčšina obyvateľov Bratislavy a najmä Petržalky ako zanedbanú postindustriálnu štvrť. Známa je však aj skutočnosť, že sa má areál bývalého závodu Matador zmeniť na modernú a živú zónu. Viaceré objekty sa stanú minulosťou, aby ich nahradili nové zámery. Jedným z nich je Polyfunkčný súbor Acord, ktorý postupuje v povoľovaní.

Zdroj: Acord / EIA

Zdroj: Acord / EIA

Bývalé petržalské gumárne s názvom Matador v minulosti zamestnávali niekoľkotisíc ľudí a boli pýchou mesta. Jednalo sa totiž o najväčší a najvýznamnejší výrobný závod v Petržalke. Od roku 1989, keď sa zmenil režim, však územie len pustlo a deje sa tak do dnešného dňa. Zmeniť to majú až veľké developerské projekty, ktoré začínajú postupne meniť charakter aj obraz tejto časti Bratislavy. 

Ďalším z nich má byť projekt od firmy Acord v spolupráci s developerom VI Group, známy ako Polyfunkčný súbor Acord. Naplánovaný je na mieste skladov a nižších kancelárskych objektov industriálneho charakteru. Prvé posvätenie už získal - kladné záväzné stanovisko od Hlavného Mesta obdržal ešte v lete roku 2021. Stanovisko spoločne s dokumentáciou v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) dáva relatívne dobrú predstavu o podobe súboru. 

Galéria

  • Zdroj: Acord / EIA
  • Zdroj: Acord / EIA
  • Zdroj: Acord / EIA
  • Zdroj: Acord / EIA
  • Koordinačná situácia. Zdroj: Acord / EIA

Development budú tvoriť objekty A1-A4, umiestnené po obvode územia. Z juhovýchodu budú vymedzené Novou Matadorkou, zo severovýchodu a severozápadu Ulicou Gustáva Mallého a z juhozápadu objektom mlyna pôvodného areálu Matador, na ktorý hmotovo nadväzuje. Domy A2-A4 budú prevažne troj- a štvorpodlažné, najmohutnejší bude dom A1, ktorý bude situovaný najbližšie k Úderníckej. Disponovať má šiestimi nadzemnými podlažiami. Nižšie podlažia stavieb budú slúžiť ako prenajímateľné obchodné alebo kancelárske priestory. Byty sú naplánované v najvyšších podlažiach domov A1 a A3.

Celkovo tu má vzniknúť 9 obchodných priestorov o celkovej výmere 2.253 metrov štvorcových, 12 služobných bytov a prenajímateľné priestory – sklady, ateliéry alebo tvorivé dielne. Súčasťou projektu je aj podzemná garáž so 108 parkovacími miestami, k čomu treba prirátať 20 miest na teréne.

Architekti z VI Group a kancelárie Compass navrhli architektúru budov, ktorá má odrážať ich kľúčovú funkciu, zároveň však svojou estetikou a riešením bude nadväzovať na charakter okolia. Cieľom autorov je posilniť industriálny výraz developmentu materiálovým odlíšením parteru z tehlového obkladu (z pôvodných zbúraných stavieb), ale aj netradičným prvkom – rámovými konštrukciami z pôvodných prvkov medzi objektami A2 a A4. Ich účelom má byť demonštrácia stavebnej a architektonickej kvality industriálnych budov zo začiatku 20. storočia.

Proces EIA je dnes právoplatne ukončený. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodol, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Vo svojom stanovisku však zverejnil niekoľko podmienok, ktoré eliminujú alebo znižujú vplyv zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie. 

 

Zdroj: Acord / EIA

Podľa príslušného úradu má projekt prehodnotiť požiadavky na udržateľnosť klimatickej infraštruktúry prostredníctvom znižovania prevádzkových nákladov spojených s budovami. Rovnako požaduje pri realizácii prednostne využiť materiály zo zhodnocovaných odpadov, na vonkajších parkovacích miestach realizovať výsadbu vzrastlých drevín s veľkou korunou v počte jedna drevina na každé štyri parkovacie státia. Rovnako má developer zvážiť prekrytie vonkajších parkovacích státí popínavými rastlinami na nosných konštrukciách z oceľových laniek. 

V podmienkach sa ďalej uvádza, že je potrebná aplikácia extenzívnej zelene za účelom zlepšenia mikroklimatických podmienok a tepelných pomerov. Popínavá zeleň by sa mala aplikovať na horizontálne plochy a najmä strechy. Podľa Okresného úradu by mal developer zvážiť možnosť realizácie biosolárnej strechy – kombináciou vegetačnej strechy a solárneho fotovoltaického systému. V ďalších bodoch už ide o rešpektovanie a dodržanie podmienok v stanovisku Hlavného Mesta či Ministerstva životného prostredia SR. 

Polyfunkčný súbor Acord je tak opäť o niečo bližšie k vízii pretvorenia územia, ktorému dnes chýba využitie v súlade s jeho potenciálom. Krok po kroku sa mení aj okolie. Developer VI Group tu už postavil výškovú Matadorku, ktorá je aktuálne dominantou tejto lokality. Kľúčovým projektom však má byť Nová Matadorka od developera OXIO. Tá sa sústredí na obrovskú prestavbu územia, spojenú s rekonštrukciou a dostavbou hál v areáli historickej Smaltovne (resp. Uhorskej továrne na smaltované a kovové výrobky), a novými objektami, ktoré nahradia rozsiahle zbúranisko medzi Smaltovňou a Ulicou Antona Durvaya.

Súčasťou širšieho územia je aj aktuálne rozostavané Nesto alebo uvažované štvrte Kapitulský dvor a Kapitulské lúky. Svoj projekt tu pripravuje aj YIT Slovakia, ktoré zrealizovalo súťaž na nový obytný súbor pri Viedenskej ceste. Pri všetkých je výhodou blízkosť železničnej stanice Petržalka, relatívna blízkosť k centru mesta alebo poloha v susedstve atraktívnej vidieckej krajiny v Rakúsku. Dá sa len predpokladať, že v budúcnosti tu vznikne atraktívna lokalita pre život či prácu pre desaťtisíce ľudí. 

Matador má v tomto smere kľúčový význam. V súčasnosti patrí k brownfieldom, ktorých premena na aktívnu časť mesta patrí k najdôležitejším urbanistickým úlohám. Skrýva sa tu potenciál pre vznik tisícok bytov, ktoré Bratislave mimoriadne chýbajú v jej snahe o zlepšenie katastrofálnej dostupnosti bývania či redukciu suburbanizácie. Polyfunkčný súbor Acord možno zaradiť k sérii pozitívnych developmentov, ktoré tento cieľ napĺňajú. Naostatok, malým dielom sa budú podieľať na premene najväčšieho slovenského sídliska na skutočnú mestskú štvrť. 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube