Author photoAdrian Gubčo 09.02.2022 17:39

Polyfunkčný súbor Acord v Matadore sa odhaľuje

Areál bývalého závodu Matador v Petržalke sa mení na jednu z najzaujímavejších zón pravobrežnej mestskej časti. Jeden za druhým tu pribúdajú alebo sa pripravujú nové developmenty. Pozitívom je, že neprichádzajú len s úplným popretím minulosti územia. Namiesto toho sa naňho snažia nadviazať a zachovať čo-to z industriálneho charakteru lokality. Takým projektom by mohol byť aj zámer Polyfunkčného súboru Acord od rovnomennej firmy.

Zdroj: Acord / EIA

Zdroj: Acord / EIA

Že sa na mieste bývalých skladov a administratívnej budovy bývalého Matadoru pripravuje vznik nového polyfunkčného projektu, je známe už dlhšie. V lete minulého roka získala spoločnosť Acord, venujúca sa výstavbe čerpacích staníc a IT službám a spolupracujúca s lokálnym developerom VI Group, kladné záväzné stanovisko na prebudovanie objektov. Okrem VI Group, ktorý tu postavil hneď niekoľko projektov – najmä výškovú Matadorku, novú dominantu územia – na projekte kooperuje aj architektonická kancelária Compass. Tá je zas spojená so susednou prestavbou starej smaltovne na projekt Nová Matadorka.

Záväzné stanovisko prinieslo základnú predstavu o tom, ako bude Polyfunkčný súbor Acord vyzerať. Namiesto pôvodných a narušených objektov sa vybuduje štvorica dvoj- až šesťpodlažných budov, v ktorých má vzniknúť 9 obchodných priestorov (celková výmera 2.253 metrov štvorcových), 12 služobných bytov a prenajímateľné priestory – sklady, ateliéry alebo tvorivé dielne. Súčasťou projektu je podľa stanoviska aj podzemná garáž so 108 parkovacími miestami, k čomu treba ešte prirátať 20 miest na teréne.

Dokumentácia, predložená na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA), však prináša ďalšie detaily. Projekt bude tvorený objektami A1-A4, umiestnenými po obvode územia, vymedzeného z juhovýchodu Novou Matadorkou, zo severovýchodu a severozápadu Ulicou Gustáva Mallého a z juhozápadu objektom mlyna pôvodného areálu Matador, na ktorý hmotovo nadväzuje. Domy A2-A4 budú prevažne troj- a štvorpodlažné, najmohutnejší bude dom A1, najbližšie k Úderníckej. Disponovať bude šiestimi nadzemnými podlažiami.

Nižšie podlažia objektov budú slúžiť v prospech prenajímateľných obchodných alebo kancelárskych priestorov. Byty sa plánujú na najvyšších podlažiach domov A1 a A3. Architektúra budov má odrážať ich kľúčovú funkciu, zároveň však má svojou estetikou a riešením nadväzovať na charakter okolia. Autori chcú industriálny výraz developmentu posilniť materiálovým odlíšením parteru z tehlového obkladu (z pôvodných zbúraných stavieb), ale aj netradičným prvkom – rámovými konštrukciami z pôvodných prvkov medzi budovami A2 a A4. Ich účelom má byť demonštrácia stavebnej a architektonickej kvality industriálnych budov zo začiatku 20. storočia.

Predkladateľ očakáva, že dané riešenie zaujme pravdepodobne rozličné kreatívne firmy, keďže jednotlivé priestory označuje za ateliéry alebo tvorivé dielne. Byty majú fungovať ako služobné, teda prenajímatelia priestorov budú priamo nad nimi aj bývať. Domy dopĺňa o komunitné terasy na strechách nižších častí objektov, ako aj rozličné ekologické riešenia – zelené strechy, dažďové záhrady, dokonca chce zachovať aj jediný dnes stojaci strom na pozemku, mohutný topoľ.

Developer chce do projektu investovať približne 10 miliónov eur. Realizáciu predpokladá medzi 2Q 2023 a 3Q 2025, čo s ohľadom na udelené záväzné stanovisko a nízku pravdepodobnosť lokálneho odporu považujem za reálne termíny. Garanciou výstavby by mala byť aj kooperácia so skúsenou firmou VI Group, ktorá produkuje jeden projekt za druhým.

 

Investor chce predviesť rámové konštrukcie ako príklad kvalitnej industriálnej výstavby. Zdroj: Acord / EIA

 

Polyfunkčný súbor Acord je ďalšou časťou postupnej premeny lokality, ktorá pomaly začína strácať svoj zanedbaný charakter opustenej priemyselnej zóny. Krok po kroku sa mení na polyfunkčnú mestskú štvrť. Transformácia bude trvať pravdepodobne ešte dlhé roky, možno desaťročia, vo výsledku by ale mohla vzniknúť jedna z najzaujímavejších častí Petržalky. Len tu sa totiž vo väčšej miere zachovalo pár spomienok na pôvodnú obec, hoci najmä v podobe zvyškov výrobných podnikov. V prostredí unifikovaného sídliska to je výnimočné.

Ak bude mať táto oblasť nejaké centrum, je veľmi pravdepodobné, že sa bude viazať práve na okolie nového projektu. V najväčšej miere je to ale zásluha susedného projektu Nová Matadorka. Veľký redevelopment bývalej smaltovne, krásneho, no nechráneného objektu, prinesie spojenie starej a novej architektúry. Compass má do projektu vložený osobný vklad, keďže je osobami vedúcich osobností blízke k developerovi. V tomto prípade je to ale na prospech veci – vzniknúť môže príkladný development, citlivý k minulosti.

V Bratislave do veľkej miery odstránená industriálna estetika je pre mnohých mimoriadne príťažlivá, čo sem privábi život a bude katalyzátorom ďalšieho rozvoja. Už dokumentácia Acordu naznačuje, že zachránený a obnovený bude susedný Ziegerov mlyn, pekná stavba so secesným charakterom. Čoskoro však môžu vzniknúť aj úplné novostavby, keďže boli v uplynulých rokoch vyčistené obrovské plochy po halách Matadoru. Ak by sa opäť rozvoja zúčastnili kvalitní architekti a urbanisti (čo nie je vôbec vylúčené), vznikne tu možno najmestskejšie pôsobiaca časť Petržalky.

Stavebný rozvoj v oblasti vyvoláva aj otázky a nutnosť hľadania riešení – ako oblasť dopravne obslúžiť, ako prekonať bariéry a lepšie ju spojiť s okolitými a novými lokalitami, ako riešiť verejné priestory alebo z čoho vybudovať občiansku vybavenosť verejného charakteru. V zóne budú žiť onedlho tisíce ľudí, čo vyvolá tlak na dnes absolútne nedostatočnú a zanedbanú infraštruktúru. Súčasťou širšieho územia sú aj rozostavané Nesto alebo uvažované štvrte na Kapitulskom dvore a Kapitulských lúkach. Výhodou je však blízkosť železničnej stanice Petržalka a jej dosiaľ nie celkom využitý potenciál

Každopádne, Matador patrí k brownfieldom, ktorých premena na aktívnu súčasť mesta patrí k najdôležitejším súčasným urbanistickým úlohám. Práve tu sa skrýva potenciál pre vznik tisícov bytov, ktoré Bratislave chýbajú v jej snahe o zlepšenie katastrofálnej dostupnosti bývania. Prestavba zóny nepripraví Petržalku o žiadnu zeleň, práve naopak, nepripraví obyvateľov o žiadne parkovacie miesta (ako sa mnohí mylne domnievajú pri projektoch v ich blízkosti) a prinesie vznik nových služieb či pracovísk na pravom brehu Dunaja. Ide o win-win situáciu.

Polyfunkčný súbor Acord tak možno zaradiť k sérii prospešných developmentov, ktoré v súčasnosti do Petržalky prichádzajú. Ide o súčasť trendu, v rámci ktorého sa pomaly a s bolesťami, no predsa len najväčšie bratislavské sídlisko mení na najväčšiu bratislavskú skutočne mestskú štvrť.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Acord / EIA
  • Zdroj: Acord / EIA
  • Zdroj: Acord / EIA
  • Zdroj: Acord / EIA
  • Koordinačná situácia. Zdroj: Acord / EIA

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube