YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 08.09.2022 17:55

Na Viedenskej ceste vznikne ekologické bývanie: Odhalené sú výsledky architektonickej súťaže

Najlepšiu víziu, ako citlivo transformovať lokalitu pri Viedenskej ceste, priniesol slovenský ateliér What Architects v spolupráci so španielskymi štúdiami Beth Gali BB+GG a LABANC.STUDIO. Víťazný návrh má podľa poroty silnú, zrozumiteľnú a logickú ideu citlivého umiestnenia kvalitného bývania, ktoré plne rešpektuje a v maximálnej možnej miere zachováva unikátny charakter tejto lokality. Rovnako vhodne kombinuje verejný, poloverejný a súkromný priestor.

Zdroj: YIT Slovakia

Zdroj: YIT Slovakia

Rozhodujúcim kritériom pre porotu bola najmä kvalita urbanistického riešenia v nadväznosti na ochranu životného prostredia, biodiverzity miesta a širšej krajiny. O víťazovi – ateliéri What Architects zo Slovenska, rozhodla porota jednohlasne. „Ide o jedinečný koncept, resp. recept, ako prirodzenou cestou rozvíjať výnimočný charakter tohto zeleného priestoru pri Viedenskej ceste a novú potrebnú funkciu bývania. Návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality všetkých prvkov zelene aj počas realizácie bytových blokov a prináša množstvo pozitívnych prvkov aj v mierke celej mestskej časti Petržalka,“ vysvetľuje Radek Pšenička, predseda odbornej poroty a zároveň riaditeľ Urban a biznis developmentu YIT Slovakia. 

Na základe víťazného návrhu plánuje developer do územia umiestniť viac ako 500 bytov vrátane občianskej vybavenosti a vytvoriť synergiu s revitalizovanou zeleňou širšieho okolia zástavby​. Návrh taktiež prirodzene rozvíja charakter zeleného územia pre potreby rekreácie a pobytu budúcich obyvateľov zóny. Zelené zálivy prepájajú prírodný priestor zelene s urbanizovaným prostredím Viedenskej cesty v nadväznosti na susednú zónu Kapitulský dvor. Vnútrobloky vo vybranom návrhu poskytujú poloverejný priestor nevyhnutný na vytvorenie dobrých susedských vzťahov medzi obyvateľmi v danej zóne. Ostatné verejné priestory určené aj pre návštevníkov sú logicky umiestnené v blízkosti obytnej ulice paralelnej s Viedenskou cestou. V jej blízkosti budú aj všetky obchodné prevádzky spolu s parkovacími miestami na teréne.

Developer sa už pri vyhlásení súťaže prezentoval ambíciou ponúknuť v území nájomné bývanie. Zohľadňuje tým navrhovanú zmenu územného plánu v prospech funkcie bývania, ktorú aktuálne presadzuje Magistrát hlavného mesta Bratislavy. Hlavné mesto tak získa dohodnutý objem skolaudovaných nájomných bytov podľa schválenej metodiky.

Pre YIT Slovakia ide už o tretiu súťaž, ktorá bola overená Slovenskou komorou architektov. Ide o súťaž, ktorá je urbanisticko-architektonická, projektová, vyzvaná a jednokolová. Zúčastnilo sa jej šesť ateliérov zo štyroch krajín, návrhy odovzdalo päť tímov. Slovensko reprezentovali Pantograph a What Architects, za Českú republiku to boli Chybik Kristof a Pavel Hnilička architects and planners, z Dánska Adept architects a INARO z Fínska. Pri výbere tímov sa prihliadalo na skúsenosti autorov s podobnými projektami, pre developera bolo tiež dôležité aj zavádzanie postupov ekologickej architektúry.

O výsledku tejto súťaže rozhodovala päťčlenná porota s dvomi zástupcami od developera, zástupcom Hlavného mesta (Juraj Šujan), mestskej časti (Štefan Hasička) a SKA (Iľja Skoček ml.). 

 

Víťazný návrh od ateliéru What Architects. Zdroj: YIT Slovakia


Developer plánuje pokračovať s víťazným ateliérom v príprave projektu, avšak vzhľadom na dlhé a náročné povoľovacie procesy počíta YIT Slovakia so začiatkom premeny územia v horizonte 5 rokov. „S projektom revitalizácie územia pri Viedenskej ceste sme len na začiatku, no som rád, že medzinárodná urbanisticko-architektonická súťaž nám pomohla vybrať ten najvhodnejší návrh citlivej premeny tohto územia. Som presvedčený, že sa nám opätovne podarilo o čosi zvýšiť nastavenú latku celkových kritérií, obsahu, organizácie, ako aj samotného priebehu a hodnotenia, dôkazom čoho sú aj záverečné výsledky súťaže,“ uzatvára Radek Pšenička.

Viedenská cesta je bývalou súčasťou súostrovia vo väzbe na Dunaj. Developer v relatívnej blízkosti centra mesta zastavia územie o rozlohe 3,4 hektárov, ktoré je dnes bez akejkoľvek zástavby – prítomná je len náletová zeleň. V minulosti týmto miestom dokonca pretekalo Pečnianske rameno, ktoré sa však pre výstavbu mosta Lanfranconi vysušovalo, až bolo čiastočne zasypané suťou z budovania sídliska v Petržalke. V zmysle Územného plánu však ide o rozvojové územie, ktoré je perspektívne na umiestnenie občianskej vybavenosti celomestského a nadmestského významu.

Víťazný návrh od ateliéru What Architects. Zdroj: YIT Slovakia

Developer YIT Slovakia už v minulosti uviedol, že jeho cieľom je priniesť do územia kvalitnú, inovatívnu architektúru a ponúknuť ľuďom rôznorodé formy bývania a sprievodných aktivít. Pri navrhovaných prvkoch krajinnej architektúry a mobiliáru chcú klásť veľký dôraz na rozvíjanie rekreačnej funkcie verejných priestorov a priniesť také technologické riešenia, ktoré dosiahnu CO2 neutralitu – vrátane drevostavieb alebo dostupných a udržateľných foriem dopravy. Nová zástavba bude vsadená medzi les a Viedenskú cestu, ktorá je umiestnená na násype pre jej pôvodné využitie – dunajskú hrádzu. YIT Slovakia získalo pozemky od Rímskokatolickej cirkvi, najvýznamnejšieho vlastníka pozemkov v území.

Možno podotknúť, že ide o prvú etapu rozsiahlejšej stavebnej aktivity v oblasti a projekt na Viedenskej ceste môže byť začiatkom veľkej transformácie celého okolia. Ďalší okraj Petržalky tak zaplní mestská zástavba a najväčšie bratislavské sídlisko bude postupne obrastené obytnými a polyfunkčnými zónami. Okrem projektu Nesto alebo Slnečnice, tak pôjde o ďalší projekt, ktorý zmení Petržalku a v najbližších desaťročiach transformuje toto sídlisko takmer na nespoznanie oproti dnešku.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia
  • Zdroj: YIT Slovakia

Súvisiace články

YIT Slovakia štartuje architektonickú súťaž na zástavbu pri Viedenskej ceste

03.05.2022 13:33:59 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia rozbieha ďalšiu medzinárodnú architektonickú súťaž, ktorej cieľom je nájsť budúce riešenie a podobu jedného zo zámerov spoločnosti. Predmetom zadania je územie popri Viedenskej ceste, v dotyku so zasypaným korytom Pečnianskeho ramena. Developer tu plánuje vybudovať bývanie s dôrazom na ekológiu a do súťaže si prizval šesť ateliérov zo Slovenska, Česka, Dánska a Fínska.

Čítať viac

YIT Slovakia vyhlasuje súťaž na redevelopment pozemku na Mlynských Nivách

28.02.2020 10:46:00 Adrian Gubčo

Developer YIT Slovakia po niekoľkých mesiacoch príprav pristúpila k vyhláseniu architektonicko-urbanistickej súťaže na premenu ďalšieho brownfieldu v Bratislave – bývalej panelárne a priemyselného areálu na Mlynských nivách. Pozemok získal v priebehu minulého roka, na jeho mieste plánuje vybudovať polyfunkčnú mestskú štvrť.

Čítať viac

Petržalka môže získať prvé skutočné námestie. Predstavili výsledky súťaže na Námestie republiky

08.09.2022 14:18:19 Adrian Gubčo

Víťazom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže na revitalizáciu Námestia republiky, ktoré je považované za lokálne centrum Petržalky, sa stal ateliér Gro architekti. Súťaž zastrešoval Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) v spolupráci s Hlavným mestom a mestskou časťou Bratislava – Petržalka. Budúca revitalizácia námestia sa neuskutoční naraz, ale bude v rokoch rozdelená do viacerých etáp.

Čítať viac

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube