Author photoAndrej Sárközi 31.10.2022 18:38

Nová veža pri budúcom bulvári. Strabag mení kancelárie na byty

Na dopyt po bývaní v Bratislave reaguje ďalší developer. Spoločnosť Strabag, tradične vnímaná najmä ako stavebná firma, sa rozhodla pristúpiť k realizácii druhej a tretej etapy výstavby v susedstve svojej centrály na Mlynských Nivách. V minulosti tu mali vzniknúť kancelárske budovy, ktoré po novom nahradia byty vo výškovom objekte.

Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

Plány na rozvoj administratívy v areáli Strabagu v zóne Mlynské Nivy - Západ sa stávajú minulosťou. V dôsledku nových požiadaviek, odzrkadľujúcich potreby a dopyt trhu, dochádza v k zmene pôvodne navrhovanej činnosti - teda k zmene stavby pred dokončením na bytový dom. Túto správu len v nedávnej dobe ohlásila developerská divízia koncernu Strabag Real Estate prostredníctvom spustenia posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA). O architektúru sa postarala architektonická kancelária What Architects. 

Budova spoločnosti Strabag, ktorá bola otvorená ešte v roku 2009, je dnes verejnosti pomerne známa. Netradičným architektonickým prvkom objektu je obrátený rodinný domček na streche budovy. “Zelená” centrála, resp. prvá etapa projektu, mala svoju pôsobnosť rozšíriť aj do okolitých priestorov a doplniť tak lokalitu o nové administratívne objekty. Pôvodným účelom bolo vybudovanie dominantnej kancelárskej funkcie v troch funkčných celkoch – zelenej budovy, žltej budovy a červenej budovy. Zrealizovala sa však len prvá menovaná budova, teda hlavný objekt.

Účelom zmeny stavby je bytový dom s prevládajúcou funkciou bývania, doplnkovou funkciou občianskej vybavenosti a súvisiacim parkovaním. Riešené územie stavby je ohraničené z južnej strany ulicou Mlynské nivy, zo severnej a západnej strany obslužnou komunikáciou a z východnej strany zase zmieňovanou kancelárskou budovou. Navrhovaný objekt bude obsahovať jedno podzemné podlažie a 18 nadzemných podlaží. Priestory prvého podzemného podlažia sú určené na parkovanie, nachádzať sa tu budú aj pivničné kobky a technické vybavenie bytového domu. Občianska vybavenosť bude situovaná na prvom nadzemnom podlaží a zvyšné podlažia – 2. až 18. - pozostávajú z bytov a nebytových priestorov (apartmánov). Celkovo ich vznikne 193. 

Bytov bude 180 – 9 jednoizbových a 107 dvojizbových s výmerou do 60 metrov štvorcových, 57 trojizbových do 90 metrov štvorcových a 7 štvorizbových so väčšou výmerou. Súčasťou nového osemnásťpodlažného bytového domu bude aj 13 apartmánov (12 jednoizbových a jeden dvojizbový). Objekt počíta s 212 balkónmi a deviatimi strešnými terasami. Nasťahovať by sa sem mohlo približne 436 obyvateľov. V rámci domu je navrhovaná aj občianska vybavenosť v podobe obchodných prevádzok a služieb, ktoré budú prevádzkovo a konštrukčne oddelené od bytovej časti. Celková úžitková plocha novonavrhnutého bytového domu bude vyše 15-tisíc metrov štvorcových.

Takmer 57 metrová obytná budova sa bude skladať z dvoch častí – jedného nižšieho a druhého vyššieho objektu. V zmysle zverejnenej dokumentácie je príznačná vysunutými balkónmi, v tejto chvíli však je pripravená viacmenej len základná štúdia. Dom bude pravdepodobne disponovať zelenými strechami. Čisto z hmotového hľadiska by mal projekt do okolitého prostredia zapadnúť pomerne vhodne. Z hľadiska svetlotechniky rešpektuje existujúcu aj uvažovanú obytnú zástavbu. 

Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

 

Súčasťou zámeru budú tri jednopodlažné prestrešenia východov z existujúcej podzemnej garáže, ktorá bude využívaná aj prevádzkou bytového domu. V projekte je naplánovaných celkovo 264 parkovacích miest, z toho bude 36 situovaných v podzemnej garáži, 223 stojísk bude vyhradených v garáži už existujúceho objektu 1. etapy. Pre túto administratívnu budovu tak zostane k dispozícii celkovo 204 parkovacích miest. V západnej časti areálu stavby nového bytového domu sa bude nachádzať ešte zvyšných päť stojísk. Zmena navrhovanej činnosti počíta aj s umiestnením staníc na nabíjanie elektromobilov. 

V rámci navrhovanej zmeny je plánovaná aj výsadba areálovej zelene so stromovou, kríkovou etážou a zatrávnením. Nové zelené plochy budú vytvorené na rastlom teréne, ako aj nad podzemnými konštrukciami stavby. Nosným prvkom sadových úprav bude výsadba listnatých drevín, ako sú javor, lipa alebo čerešňa. Súčasťou sadových úprav budú aj dažďové záhrady a trvalkové záhony. Z dopravného hľadiska sa rozšíri bočná obvodová komunikácia, ktorá bude širšia o dva jazdné pruhy. Navrhovaným dopravným riešením zároveň dôjde ku skvalitneniu prepojenia ulice Mlynské nivy s Jarabinkovou ulicou. Bytový dom bude taktiež napojený na existujúce chodníky, rovnako je navrhnutý aj cyklistický chodník či chodník pre peších. V areáli sa počíta aj s umiestnením cyklostojanov. 

V súvislosti s realizáciou bytového domu dôjde k odstráneniu existujúcej trojpodlažnej budovy Fyzioklinik na parcele č. 15323/15 v zmysle právoplatného povolenia na odstránenie stavby. Realizácia bytového domu si vyžaduje aj odstránenie časti existujúcich spevnených plôch na dotknutých parcelách za účelom ich náhrady za zelené plochy. 

Nové urbanisticko-architektonické a funkčné riešenie vnesie oproti pôvodnému zámeru do lokality potrebné bývanie a občiansku vybavenosť vrátane nových sadových úprav. Realizácia projektu rovnako podľa developera prispeje k zvýšeniu atraktivity a návštevnosti územia.

Zámer vznikne v prudko sa rozvíjajúcej zóne, ktorá do budúcna predstavuje rozšírenie centra mesta. Priamo naproti projektu, krížom cez ulicu Mlynské nivy, plánuje YIT Slovakia realizovať obrovský development s bývaním, kanceláriami, retailom aj zeleným verejným priestorom. Východne od areálu Strabagu zas svojho času firma Arca Capital uvažovala nad výstavbou mrakodrapu. V blízkosti sa nachádzajú aj dokončené Jarabinky od firmy Sibareal, Discovery Residence od Remac Properties Slovakia alebo administratívne centrum The Mill od Immocap Group, ktorého stavba je už na úrovni terénu. Ten istý developer v spolupráci s Woods&Company plánuje v susedstve The Mill vybudovať rezidenčnú vežu.

O čosi ďalej sa nachádza aj nákupné centrum a autobusová stanica Nivy či mohutné bizniscentrum Nové Apollo od HB Reavis, ktoré je tesne pred dokončením. V budúcnosti by však mali byť dobre dostupné, keďže na Mlynských nivách by mala vzniknúť električková trať, smerujúca do nového centra Bratislavy. 

Spoločnosť Strabag je na Slovensku známa stavebná spoločnosť, ktorá sa však snaží preraziť aj v developmente. V mestskej časti Dúbravka plánuje výstavbu polyfunkčného súboru Agátová, za sebou má bytový dom Life Park Residence, ktorý dokonca získal ocenenie CE ZA AR. Ambície firmy sa evidentne posúvajú vpred, čo je vidieť aj na návrhu zmeny administratívy na bývanie. V danej lokalite nemusí ísť o najhoršiu víziu, práve naopak. Štvrť posilní svoj zmiešaný charakter, čo pomôže nielen jej, ale v podstate aj celému mestu. Aspoň čiastočne zlepší dostupnosť nových bytov na úkor občianskej vybavenosti, čo je riešenie všeobecne známeho bratislavského problému. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Strabag Real Estate / EIA
  • Zdroj: Strabag Real Estate / EIA
  • Situácia. Zdroj: Strabag Real Estate / EIA

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube