Author photoSimona Schreinerová 28.03.2024 13:53

Z okolia letiska rezidenčná štvrť. Moruše dostanú suseda, stojí za ním známy developer

Urbanizácia okolia bratislavského letiska sa začína rozbiehať v čoraz väčšej miere. V blízkosti jeho areálu už vzniklo niekoľko projektov a ďalšie sa pripravujú. V susedstve rezidenčného developmentu Moruše od VI Group vznikne nové polyfunkčné centrum, na ktorom sa bude podieľať rovnaký developer.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Areál letiska M.R. Štefánika v Bratislave je pomerne blízko k mestu. Dôvodom je aj prudká expanzia Bratislavy v druhej polovici 20. storočia. Po roku 1989 sa začalo okolie Ivanskej cesty meniť na komerčnú zónu s retailom, kancelárskymi budovami aj logistickými centrami.

Posledné roky sa začala výstavba na pozemkoch medzi diaľnicou D1 a letiskom. Okrem komerčnej zóny Pharos Park pribudli aj rezidenčné projekty Moruše od VI Group a Ovocné sady developera J&T Real Estate. Výstavbu svojej centrály tu tiež plánuje spoločnosť Goldbeck. Bratislavské letisko tak môže čoskoro obklopovať mestská výstavba.

K najnovším lokálnym zámerom patrí polyfunkčné centrum, ktoré získalo súhlasné záväzné stanovisko mesta. Nachádzať sa bude v susedstve Moruší. Investorom projektu je podľa stanoviska spoločnosť F&P, a.s. Pôjde však o spoluprácu s developerom VI Group, ktorý je spracovateľom dokumentácie. Dominujúcou funkciou bude bývanie, resp. hotelové bývanie. Celkovo by mal development obsahovať 91 bytov a 327 hotelových izieb. 

Polyfunkčné centrum bude pozostávať zo štyroch objektov (A, B, C a D) na spoločnej suterénnej podnoži. Stavba bude mať dve podzemné podlažia (PP) a maximálne osem nadzemných podlaží (NP) s jedným ustúpeným podlažím. Usporiadanie objektov bude vytvárať vnútroblok, v ktorom vznikne priestor pre zelené plochy. Podzemné podlažia budú slúžiť ako hromadná podzemná garáž. Navrhnutých je celkovo 488 parkovacích miest, z toho 439 v garáži a 49 na teréne.

Objekt A bude mať sedem NP, najvyššie dve budú ustupujúce. Na prvom NP sa navrhuje šesť obchodných priestorov, vstupné priestory do garni hotela a jeho raňajkáreň, technické, skladové a vstupné priestory. Na ostatných podlažiach už budú ubytovacie priestory. V severnej časti na druhom NP bude malá administratívna časť, slúžiaca prevádzke hotela.

Rovnakú funkciu bude mať aj objekt B s tým rozdielom, že sa v ňom nenavrhuje administratívna časť. V objekte bude raňajkáreň a ubytovanie od druhého podlažia. Táto časť stavby bude mať taktiež sedem NP, ustupujúce však bude iba najvyššie.

Južné krídlo objektu A bude osadené na stĺpoch, čím by mala vzniknúť určitá forma podlubia s výškou dvoch NP. Podlubie by malo vzniknúť aj v severnej časti objektu B na prvom a druhom NP, čím by sa zastrešila časť prístupovej komunikácie do garáží, chodníka a časť parkovacích miest na teréne.

Objekty C a D budú ponúkať najmä administratívne priestory, avšak v objekte D sa budú nachádzať aj byty. Obe stavby budú mať osem NP, najvyššie podlažie v objekte C bude ustúpené. V sekcii C budú na prvom NP dva obchodné priestory, vstupné a komunikačné priestory pre ďalšie podlažia a sklad na úschovu bicyklov.

Na ostatných podlažiach sa navrhujú administratívne priestory. Malo by ísť o súbory malého počtu kancelárskych priestorov s menšou rozlohou a zázemím. Každý takýto súbor miestností bude tvoriť samostatnú administratívnu prevádzku. 

 

V susedstve Moruší zostávajú voľné plochy, ktoré budú postupne zastavované. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Rovnako ako v objekte C bude vybavené aj prvé podlažie objektu D, tu sa však navrhujú štyri obchodné priestory. Na druhom NP budú administratívne priestory, ktoré budú z dispozično-prevádzkového hľadiska rovnaké ako v objekte C. Od tretieho NP sa navrhujú byty.

Objekty C a D budú vytvárať jeden nadzemný hmotový celok. Pri napojení objektov sa bude v časti C nachádzať podlubie, teda prechod do vnútrobloku s výškou dvoch nadzemných podlaží. Takýto architektonický prvok sa opakuje v objekte D, kde bude stavba v mieste podlubia znížená na šesť NP.

Vizuálna podoba projektu zatiaľ nie je zverejnená. VI Group sa vyjadril, že projekt chce prezentovať komplexne až v štádiu spustenia predaja. „Projekt je aktuálne rozpracovaný v nasledujúcich stupňoch povolení, územné rozhodnutie by sme chceli dosiahnuť v druhej polovici tohto roka,“ uviedol konateľ spoločnosti VI GROUP Juraj Duška.

Polyfunkčné centrum pri letisku je teda na začiatku svojej cesty, no to, kedy odhalí viac detailov a najmä svoju podobu bude zrejme závisieť na postupe povoľovacích procesov. Isté však je, že ďalšia nevyužívaná plocha pri letisku bude zastavaná a doplní vznikajúcu mestskú zástavbu. VI Group je v tomto smere jeden z najaktívnejších bratislavských developerov, ktorý dodal už množstvo nových projektov. Všetko nasvedčuje tomu, že v danej lokalite ešte nepovedal posledné slovo. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube