Author photoAdrian Gubčo 25.08.2020 10:18

V Záhorskej Bystrici pribudnú Orešianky

Južná časť Záhorskej Bystrice sa dočká ďalšieho developmentu. V oblasti Podkerepušky, v priestore medzi záhradkárskou osadou – ktorá sa však mení na obytnú zónu – a Hodonínskou ulicou – pribudne nová séria rodinných domov a pozemkov, nazvaná Orešianky. Projekt od spoločnosti FM – Reality sa bude dotýkať podobného obytného súboru, vďaka čomu sa doteraz nezastavané územie výrazne zmení.

Zdroj: FM - Reality

Zdroj: FM - Reality

Donedávna nezastavané územia Záhorskej Bystrice južne od pôvodnej zástavby obce prechádzajú už niekoľko rokov masívnou prestavbou. Ešte pred krízou z roku 2008 sa tu plánovala veľká štvrť Pod Vŕškami, ktorá sa stáva realitou až v súčasnosti. Viacerí investori tu postupne vypĺňajú jednotlivé parcely, čo ďalších developerov vedie k snahám o využitie nových pozemkov.

Tie našli južne, smerom k Lamaču. Pre development ide o vhodné územie – priestor je dosiaľ nezastavaný, predtým sa tu nachádzali už zaniknuté ovocné sady. Plocha má priame napojenie na Hodonínsku ulicu, ktorá je hlavnou spojnicou mestskej časti s centrom mesta. Developeri navyše môžu promovať blízkosť k prírodnému prostrediu Malých Karpát a k novej vybavenosti, ktorá vzniká v rámci Borov a postupne aj v Záhorskej Bystrici.

Preto sa tu odhaľuje už druhý projekt, ktorý prináša transformáciu Podkerepušiek na rezidenčnú štvrť, ktorá vyplní celú nezastavanú plochu. Spoločnosť FM – Reality tu chce v dvoch etapách vybudovať relatívne kompaktnú rezidenčnú zónu, zloženú zo samostatných domov a trojdomov. V prvej etape by mali vzniknúť štyri samostatné domy a jeden trojdom, v druhej, ktorej predaj sa má spustiť na začiatku roka 2021, sa vybuduje 39 samostatných domov a štvorica trojdomov.

Investor plánuje budovať domy na kľúč a v tomto smere už odhalil aj podobu jednotlivých objektov v prvej etape. Domy budú mať dve podlažia s dennou časťou na prízemí a nočnou časťou na druhom podlaží. Samostatné domy budú päťizbové a obsahovať budú jedno- alebo dvojgaráž, byty v trojdomoch budú štvorizbové a disponovať budú exteriérovým parkovacím miestom, resp. miestami. 

Štandard je skôr priemerný, dispozície podpriemerné – absenciu samostatnej toalety v štvor-, dokonca v päťizbovom dome považujem za problém, rovnako ako kúpeľňu o veľkosti 4,3 metrov štvorcových pre tri izby na druhom podlaží päťizbových domov. Oficiálna webstránka projektu zatiaľ neuvádza, že by bola akákoľvek z rezidencií predaná, hoci sa predaj spustil už v júli. Ceny začínajú na 318-tisíc eurách za jednotku v trojdome a na vyše 426-tisícoch za samostatný dom. Dobrý dojem neposilňuje ani nefungujúca hypotekárna kalkulačka.

Napriek tomu, Orešianky disponujú aj určitými pozitívnymi vlastnosťami. V zóne by nemali vzniknúť slepé ulice, ako to je pri podobných developmentoch bežné, a vizualizácie zobrazujú chodníky po oboch stranách nových ulíc. Developer sľubuje, že domy budú mať zrealizované zelené strechy a budú tu retenčné nádrže, aby nedochádzalo k okmažitému odtoku vody. Inak však nemožno hovoriť o nejakej mimoriadnej architektúre. Autorom konceptu je košická kancelária 4A Architekti.

Výstavba prvej etapy by sa mala spustiť už v najbližších týždňoch, dokončená by mala byť v 3. kvartáli roku 2021 (malo by ísť totiž zároveň o súčasť susedného, už povoleného projektu). Dokončená je dopravná infraštruktúra pre prvú etapu. Investor predpokladá, že okrem ďalších rodinných domov by mohol v budúcnosti vybudovať aj trojicu bytoviek, nazvanú Javor, Smrek a Jánoš. Celkové dokončenie zóny sa predpokladá v roku 2024.

 

Zobrazenie prvej a druhej etapy. Zdroj: FM - Reality

 

Kým Orešianky by mali začať výstavbu v najbližšom období, na susednom projekte – obytnom súbore, nazvanom Bývanie Záhorská – sa už práce spustili. Okrem infraštruktúry sa budujú aj prvé domy, ktoré budú v budúcnosti, okrem individuálnej bytovej zástavby, dotvorené bytovým komplexom Podkerepušky. Majiteľom pozemkov je firma Alcech, blízka aktivitám spoločnosti Grafobal Group Development podnikateľa Ivana Kmotríka st.

Developer aktuálne pracuje na povoľovaní bytového komplexu Podkerepušky, ktorý bude pozostávať až z deviatich objektov s maximálne piatimi nadzemnými podlažiami (z toho najvyššie bude ustúpené). V projekte by malo vzniknúť 352 obytných jednotiek, z čoho bude 245 bytov a 107 apartmánov. Autorom architektúry je nádejná kancelária Superatelier. 

Pomaly, ale isto sa tak urbanizuje ďalšia časť Záhorskej Bystrice. Akútny nedostatok bývania hlbšie v meste, rastúce ceny a existujúce priestorové rezervy prispejú k intenzívnejšiemu vypĺňaniu plôch medzi Záhorskou Bystricou a Lamačom, hoci oddelené ostanú plochou „vyhradenej zelene“ – azda novým bratislavským cintorínom. Každopádne, s výnimkou tejto plochy možno predpokladať, že na nezastavaných plochách pribudne zástavba.

Pre Záhorskú Bystricu to znamená potrebu lepšieho dopravného spojenia s mestom. Magistrát už v tomto smere plánuje zásadnú investíciu – rozšírenie Hodonínskej ulice. Nemalo by však ísť o klasické rozširovanie o pruh po každej strane, čo by po krátkom zrýchlení viedlo k opätovným problémom (v dôsledku dopravnej indukcie), namiesto toho vznikne jeden buspruh v smere do centra a segregovaná obojsmerná cyklotrasa s chodníkom, čo kapacitu cesty zvýši oveľa viac. Realizácia by mala prebehnúť v roku 2021.

Čo sa týka občianskej vybavenosti, v tomto smere patrí Záhorská Bystrica v rámci Bratislavy k najaktívnejším užívateľom prostriedkov z Poplatku za rozvoj. Peniaze už použila na stavbu viacúčelovej športovej haly a na rozšírenie materskej školy. Určité prostriedky do rozvoja športovej infraštruktúry plánuje investovať aj Hlavné mesto, vďaka čomu tu vznikne workoutové ihrisko.  

Severozápad Bratislavy sa tak prudko rozvíja, čo v blízkej budúcnosti povedie ku vzniku celistvého sídelného pásu v podhorí Malých Karpát. Opäť ide o do veľkej miery fragmentovaný vývoj, kde sa prístup k rozvoju mení v závislosti od katastrálneho územia tej-ktorej obce, mesta či mestskej časti. Nadradené dokumenty (Územný plán BSK) ponúkajú len veľmi nekonkrétne rámce pre definovanie ďalších smerov rozvoja.

Vznik akéhosi metropolitného plánu územného rozvoja sa stáva čoraz akútnejšou potrebou, ak chce Bratislava aspoň do istej miery zvládnuť suburbanizáciu a stanoviť jej základné pravidlá. Oveľa pravdepodobnejšie však je, že sa na niečo také nenájde (politická) vôľa. Rozvojový potenciál Bratislavy sa tak môže rozplynúť v kilometroch štvorcových novej zástavby, ktorá začína postupne pokrývať Záhorskú nížinu, ako aj veľkú časť voľných plôch v okolí Hlavného mesta.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame

Sledujte YIM.BA na YouTube

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: FM - Reality
  • Zdroj: FM - Reality
  • Zdroj: FM - Reality
  • Zdroj: FM - Reality
  • Zdroj: FM - Reality
  • Zdroj: FM - Reality

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube