Author photoAndrej Sárközi 12.01.2023 14:26

Lepší verejný priestor pre Dlhé Diely: Revitalizácia parku Kaskády pokračuje

Na Dlhých dieloch v Karlovej Vsi sa realizuje menší projekt revitalizácie parčíka Kaskády. Za sebou má už prvé dve etapy, ktoré zvýšili odolnosť verejného priestoru voči klimatickým zmenám, čím mu vracajú život. Občania upozorňovali na chýbajúcu zeleň, parčík tak mestská časť plánuje ešte vylepšiť.

Zdroj: Odolné sídliská, Jozef Frajka / Aero

Zdroj: Odolné sídliská, Jozef Frajka / Aero

Karloveské sídlisko Dlhé Diely patrí k posledným, ktoré sa v Bratislave vybudovali v rámci komplexnej bytovej výstavby. Vznikať začali v 80-tych rokoch 20. storočia, dokončené boli až hlboko v 90-tych. Pripravovali sa v čase, kedy už existovala pomerne silná kritika sídlisk - odborníci i verejnosť im vyčítali monotónnosť, absenciu kvalitnejších verejných priestorov a monofunkčnosť. Dlhé Diely mali túto kritiku reflektovať a v atraktívnom prostredí svahov na Dunajom vytvoriť ideálne miesto pre život, využívajúce už niektoré z výrazových prvkov tradičných štvrtí. 

Dnes sú však Dlhé Diely všeobecne uvádzané ako príklad štvrte, kde porevolučné zahusťovanie presiahlo únosnú mieru a prinieslo do územia veľkú záťaž. Nové zámery sú preto vnímané skepticky a nezriedka s odporom. Masívny stavebný rozvoj lokality nebol v prvých rokoch 21. storočia vôbec regulovaný, čo vyústilo nielen vo vysokú hustotu, ale aj v záplavu rozličných tvarov, hmôt, mierok a typov verejných alebo poloverejných priestorov.

Výsledkom je veľmi nesúrodá zástavba slabej úrovne, so zle riešenými a v toho dôsledku slabo využívanými priestranstvami a s divokým parkovaním. Existujúce voľné plochy nie sú porastené stromami kvôli podzemným inžinierskym sieťam, niektoré obytné komplexy sú uzavretými areálmi. Prostrediu chýba funkčnosť, kvalita aj inkluzivita.

Galéria

  • Zdroj: Jozef Frajka / Aero
  • Park Kaskády po prvých dvoch etapách revitalizácie. Zdroj: Odolné sídliská
  • Park Kaskády po prvých dvoch etapách revitalizácie. Zdroj: Odolné sídliská
  • Park Kaskády po prvých dvoch etapách revitalizácie. Zdroj: Odolné sídliská
  • Park Kaskády po prvých dvoch etapách revitalizácie. Zdroj: Odolné sídliská
  • Park Kaskády po prvých dvoch etapách revitalizácie. Zdroj: Odolné sídliská
  • Park Kaskády po prvých dvoch etapách revitalizácie. Zdroj: Odolné sídliská

Tento fakt pravdepodobne vyústil do verejnej požiadavky zo strany obyvateľov po zlepšení priestranstiev - najmä po rozvoji zelene. Mestská časť sa tak rozhodla zrevitalizovať verejný priestor medzi ulicami Kresánko­va a Hany Meličkovej – park Kaskády. Ide o malý relikt pôvodne uvažovaného veľkého scénického parku, ktorý ostal po obstavaní okrajov. Doterajšia úprava bola len veľmi obmedzená na trávnik, chodník a niekoľko stromov. 

Revitalizácia sa spustila minulý rok, kedy sa zrealizovali úpravy, zamerané predovšetkým na lepšiu pripravenosť územia na klimatické zmeny. V parku sa uskutočnili terénne úpravy na zadržiavanie vody v území, vybudovali sa dva mokraďové záhony s podzemnými retenčnými nádržami na zachytávanie dažďovej vody a vysadilo sa 21 stromov a 84 kríkov. 

Zadržiavanie vody zeleni prospeje. Ako uviedla starostka Dana Čahojová pre Karloveské noviny ešte z decembra a januára 2022, sídliskové prostredie na Dlhých dieloch nepraje miestnej vegetácii. „Môže za to skalné podložie, zavezená stavebná sutina a nedostatok vlahy. Cez leto je vzácna každá kvapka vody, aby vysadené rastliny mohli vôbec prežiť. Rozumné hospodárenie s vodou, aj tou dažďovou, to je cesta ako udržať naše verejné priestory zelené a stromy zdravé," uviedla starostka. 

Voda z časti striech a obytných terás je momentálne odvádzaná do dvoch podzemných nádrží, ktoré služia na kvapôčkovú závlahu stromov a polievanie trávy. „Občania nás upozorňovali na chýbajúcu zeleň v spomínanej lokalite. Preto sme vybrali toto priestranstvo na takýto typ revitalizácie. V lete trpí vysokými teplotami aj prívalovými zrážkami. Opierali sme sa o modelové štúdie ako napríklad zrážkovo-odtokový model, ktorý zobrazuje najzraniteľnejšie miesta v Karlovej Vsi z pohľadu prívalových dažďov, teplotné ostrovy na sídlisku, či potenciál ochladzovania pomocou vegetácie,“ vysvetlila Lenka Nemcová, vedúca referátu riadenia projektov.

V súčasnosti vstupuje obnova parku do tretej etapy. Ako sa uvádza v aktuálnom čísle časopisu z decembra až januára 2023, oživenie parčíka bude pokračovať. „Zavedú tam zber dažďovej vody, ktorú využijú na závlahu. Deti potešia vodné prvky ako umelý potôčik, malé vodné ihrisko s ručnou pumpou, mlynčekom či dreveným sudom,” píše sa v článku. Vedľa vodného ihriska bude umiestnená osviežujúca ochladzujúca fontána a tretia etapa počíta aj s novou zeleňou. „Pôjde o mokraďové záhony so zádržným priestorom, päť stromov, päť kríkov a ďalšie rastliny. Pomocou tryskovej závlahy môže byť pravidelne zavlažovaných až 500 m2 trávnatej plochy,” uvádza aktuálne číslo Karloveských novín. 

Zdroje na obnovu parčíka získala mestská časť z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu IROP, protikrízového nástroja REACT-EÚ. Projekt sa realizuje v súlade s Klimatickým akčným plánom, ktorý Karlova Ves prijala s cieľom zmierňovať negatívne dopady meniacej sa klímy. Architektom projektu je Jozef Frajka z Aero Atelier. 

Revitalizácia tohto priestranstva tak lokalite pridá na kvalitnej zeleni, ktorej je už zo spomenutých dôvodov na Dlhých Dieloch nedostatok. Ide síce len o veľmi slabý pozostatok väčších plánov, ktorých realizácia v minulosti mohla priniesť vznik jedného z najatraktívnejších parkov v Bratislave, stále však ide o citeľné zlepšenie. K tomuto projektu sa v budúcnosti snáď pridajú aj ďalšie, ktoré prepoja a skvalitnia sieť verejných priestorov v oblasti. Nateraz si obyvatelia budú musieť vystačiť aspoň s parčíkom Kaskády. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube