Author photoAndrej Sárközi 06.02.2023 13:59

Legionárska čoskoro rozkvitne. Nový parčík sa blíži k realizácii

Dnes takmer neupravený verejný priestor v centre metropoly dostane vylepšený šat. Zelená plocha na nároží Legionárskej a Radlinského ulice sa zmení na plnohodnotný park, otvorený pre rodiny s deťmi, športovcov i širokú verejnosť. V prvej fáze tu pribudlo 50 vzrastlých sakúr, v ďalšej sa už priestor dočká komplexnej obnovy.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

V súčasnosti ide o miesto plné zelene a stromov, no bez chodníkov, mobiliáru a iných parkových prvkov. Vyniká tu bronzová socha Sama Chalupku od akademického sochára Pavla Chrťana. Dielo je sčasti poškodené v soklovej časti, no inak prázdne zelené miesto dopĺňa umeleckým a historickým elementom. Práve okolo tejto busty je sústredená nová podoba parku.

Zrevitalizovaný priestor nadviaže na výsadbu stromov v priebehu roka 2020, kedy tu mesto v spolupráci s veľvyslanectvom Japonského cisárstva vysadilo japonské čerešne – sakury. Udialo sa tak pri príležitosti 100. výročia vzťahov medzi Slovenskom a Japonskom. Na Legionárskej bolo umiestnených 50 stromov. Rozkvitnutá ružová alej v blízkosti zastávky MHD, obytných budov a internátu mení na jar inak nevýraznú ulicu na atraktívnejšie miesto.

Po novom by mohlo byť ešte príťažlivejšie. V rámci programu obnovy verejných priestorov Bratislavy – Živé miesta, tu Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci so záhradným architektom Eugenom Guldanom naplánoval jeho komplexnú revitalizáciu. V projekte vystupuje ako partner aj Slovenská technická univerzita (STU). 

V parku Legionárska budú vytvorené vodozádržné opatrenia, ktoré budú využívať dažďovú vodu zo striech priľahlého internátu. Upravia sa spevnené a nespevnené plochy, k sakurám pribudne ďalšia zeleň, nový mobiliár v podobe lavičiek, odpadkových košov a cyklostojanov, ale aj osvetlenie, ktoré bude osadené maximálne do výšky štyroch metrov s ohľadom na byty v okolí. 

V rámci obnovy sa zveľadí predpolie sochy s bustou Samuela Chalupku a obnova zareaguje aj na nedostatok exteriérových športovísk v okolí, do priestoru tak pribudne nové multifunkčné ihrisko. Vyčlenený priestor pre výbeh psov zostane v parku aj naďalej. Celkovo sa tu odstráni šesť stromov a 80 metrov štvorcových krovín, no pribudne ďalších 15 vzrastlých stromov, 154 metrov štvorcových krov a podrastu či 13 kusov popínaviek. 

Situácia parku. Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Dnes už je známe, že verejný priestor na rohu Legionárskej a Radlinského ulice v Bratislave zrekonštruujú za viac ako 480-tisíc eur. Vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), v ktorom Hlavné mesto hľadá zhotoviteľa prác. Názov zákazky je Park na Legionárskej ulici – Čerešňový Sad. Predpokladaná hodnota zákazky je 482-tisíc eur bez DPH. Lehota na predkladanie ponúk do verejnej súťaže je do 20. februára a obnova parku by mala trvať približne 120 dní. 

Predmetom zákazky sú už spomínané zmeny, ale aj vybudovanie elektrickej prípojky či závlahového systému. V podmienkach je uvedené, že uchádzač musí predložiť minimálne jednu obdobnú a už vykonanú stavebnú činnosť v minimálnej hodnote 200-tisíc eur, musí preukázať osvedčenie na výkon takejto činnosti a rovnako mať spôsobilosť vykonávať prácu arboristu. 

Lokalita budúceho parku je známa najmä pre frekventovanú križovatku na Račianskom mýte a prítomnosť Študentského domova Jura Hronca (Bernoláku). Verejný priestor sa teda nachádza na rušnom mieste plnom áut a chodcov. Skultúrnením zelenej plochy sa táto búrlivá lokalita aspoň sčasti upokojí pre druhých menovaných. Verejnosť získa park sústredený okolo sochy slovenského národovca a okrem sakúr tak čiastočne rozkvitne aj daná lokalita.  

V nedávnej minulosti sa už zrekonštruovalo aj okolie rezidenčného projektu Stein2 od developera YIT Slovakia. Staré Mesto tu v spolupráci s STU vytvorilo materskú školu STUbáčik a zriadilo detského ihrisko. Vznikla tak akási promenáda v predĺžení Kmeťovho námestia smerom k Novému evanjelickému kostolu na Legionárskej. 

V konečnom dôsledku tak nepôjde len o zlepšenie Radlinského a Legionárskej, ale celej východnej časti  štvrte Blumentál. Verejný priestor, oddelený bariérou (múrikom), sa otvorí, zlepšia sa pešie väzby a existujúce zelené plochy sa skultúrnia a lepšie využijú. Adekvátnejšie okolie získa prehliadané umelecké dielo. Celkovo sa tým zvýši úroveň miestneho prostredia a vznikne skutočne živé miesto. 


(SITA, YIM.BA)

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy
  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube