Author photoAdrian Gubčo 05.12.2022 16:03

Fatálna chyba sa potvrdzuje: Hrob neznámeho vojaka je na nesprávnom mieste

Na bratislavskom nábreží, v susedstve Námestia Ľudovíta Štúra, sa v tejto chvíli odhaľuje protokolárne miesto Hrob neznámeho vojaka. Umiestnené je v tesnej polohe medzi nábrežnou komunikáciou, parčíkom a promenádou. Na problematickú lokalitu sa upozorňovalo už predtým, teraz sa to potvrdzuje: Hrob neznámeho vojaka na nábreží je nezmyslom.

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Problematika umiestnenia protokolárneho miesta Hrob neznámeho vojaka sa v Bratislave rieši už dlhé roky. Hlavné mesto Slovenska totiž doteraz patrilo k úzkemu okruhu metropol, ktoré takýmto miestom nedisponovalo. V celom meste nebolo miesto, kde by si verejnosť mohla uctiť obetu ľudí, ktorí padli v boji za slobodu a nikdy sa ich nepodarilo identifikovať. V zahraničí sú pritom podobné hroby umiestnené na najreprezentatívnejších miestach. Symbolizuje to úctu voči padlým a stáva sa miestom významných protokolárnych podujatí.

Ministerstvo obrany SR preto chcelo tento nedostatok už dlhšie napraviť. V roku 2019 predstavilo svoju víziu, ako má toto miesto vyzerať. Priestor mal mať rozmery minimálne 30x50 metrov a centrálnym prvkom mal byť monument, umiestnený pred čelom vojnového hrobu s ostatkami neznámej vojnovej obete. Zmeniť sa malo aj okolie monumentu – vzniknúť mala prístupová komunikácia, vybudovať pevná nástupná plocha pre účastníkov pietnych aktov, čestnú vojenskú jednotku a hudbu a umiestniť sa mali stožiare na vlajky. Ďalej by mali byť v areáli osadené lavičky a osvetlenie, pričom priestor by bol nepretržite strážený prostredníctvom kamerového systému.

V zmysle tohto zadania bola vytypovaná aj konkrétna plocha – parčík medzi Leškovou ulicou a Úradom vlády Slovenskej republiky. Dnes ide o zanedbanú plochu, v jadre ktorej sa nachádza socha komunistu a odbojára Mareka Čulena. Inak však ide o perfektný priestor v ideálnej lokalite, v srdci bratislavskej vládnej štvrte.

Galéria

  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Autor: Nino Belovič / YIM.BA
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto
  • Zdroj: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto

Proti tomuto návrhu sa zdvihla vlna odporu. Starému Mestu sa miesto zdalo nedôstojné a nereprezentatívne. Najviac sa nechal počuť dnes už bývalý miestny poslanec Peter Osuský. Parčík označil za vhodné miesto pre detské ihrisko, ale nie pre Hrob neznámeho vojaka. Vadilo mu pritom susedné vedenie električkovej a trolejbusovej trate. V minulosti pritom Osuský odmietal vznik takéhoto miesta úplne. Staromestskí poslanci sa s jeho argumentáciou stotožnili.

V rámci následného hľadania lepšieho miesta boli odmietnuté návrhy na umiestnenie protokolárneho miesta na Slavíne, v Prezidentskej záhrade, na Mikulášskej, na Hodžovom námestí aj na Hurbanovom námestí. Tieto miesta boli odmietnuté v prvom kole, na čo sa vybrali ďalšie lokality: Cesta mládeže pri Snežienke, lesopark pri Kolibe, Horský park, Lippayova záhrada alebo Lúka vďaky na Starhradskej. Ani tieto miesta nenašli podporu. Keď sa Ministerstvo obrany SR vrátilo k myšlienke umiestnenia Hrobu neznámeho vojaka v Prezidentskej záhrade, ozvalo sa Staré Mesto a „vybojovalo“ jeho umiestnenie na Rázusovom nábreží.

Mestskej časti sa tak otvoril priestor pre realizáciu medzinárodnej súťaže výtvarných návrhov na protokolárne miesto SR Hrob neznámeho vojaka. Do poroty prizvalo viacero významných teoretikov umenia, architektonickú obec zastupovala samotná starostka a vicestarosta. Víťazom súťaže sa na základe rozhodnutia poroty stal spomedzi 21 súťažiacich s 24 návrhmi sochár Marek Kvetán. Presadil sa koncepciou pamätníka v tvare kruhu, ktorý symbolizuje štít padajúci alebo opierajúci sa o zem. Doplnený je o motív večného ohňa.

Práce na pamätníka sa začali v priebehu jesene a dnes sú dokončené. Na nábreží vznikol kruh, uprostred ktorého je umiestnený hrob padlého vojaka. Armáda zabezpečila transport pozostatkov príslušníka 1. čs. armádneho zboru, ktorý bojoval na duklianskom bojisku v Karpatsko-duklianskej operácii. Pozostatky, ktoré sa našli v roku 1997 a doteraz boli umiestnené v priestoroch múzejného oddelenia Vojenského historického ústavu vo Svidníku, budú uložené pod pomníkom.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) upozornil, že na Rázusovom nábreží vznikne pietne miesto pre všetkých pozostalých, ktorí sa už nikdy nedozvedeli, kde leží hrob ich syna, brata, manžela, otca či starého otca. „Je to dôležité miesto uctenia si pamiatky ľudí, ktorí položili život v boji za vlasť. Som nesmierne rád, že sa nám podarilo zrealizovať toto krásne decentné dielo, ktoré jednoznačne napĺňa všetky adekvátne požiadavky,“ uviedol Naď.

Hrob neznámeho vojaka mal byť pôvodne slávnostne odhalený 10. novembra, v tomto dátume však ešte dokončený nebol. Namiesto toho bolo odhalenie posunuté na dnešok. Nácvik na nábreží prebehol 1. decembra.

 

Miesto, kam Hrob neznámeho vojaka naozaj patrí: parčík medzi Leškovou a Úradom vlády SR. Autor: Adrian Gubčo / YIM.BA

 

Dokončené dielo je na vysokej výtvarnej aj symbolickej úrovni. Sám osebe je Hrob neznámeho vojaka reprezentatívny a dôstojný, pričom zreteľne odzrkadľuje, prečo má význam organizovať výtvarno-architektonické súťaže. Z tohto hľadiska mu možno len sotva niečo vyčítať.

Dôstojný pamätník sa však nachádza skutočne na nedôstojnom mieste. Už prvý nácvik odhalenia poukázal na problémy. Nastúpená stráž aj kapela sa tiesnila v obmedzenom priestore medzi cestou a osou pamätníka. Smerom k objektu Propelleru bola plocha obsadená zaparkovanými autami. Prípadní chodci, ktorí chceli prejsť po promenáde smerom k Slovenskému národnému múzeum alebo opačne, mali smolu – ceremónia vyplnila celé územie a obmedzila pohyb na významnej ploche, kadiaľ sa hýbe množstvo domácich aj turistov. Naostatok, pietnosť akcie narúša neustály dopravný ruch, vrátane „obávaných“ električiek. Potvrdili sa tak skoro všetky riziká, na ktoré vo svojej analýze upozornil Metropolitný inštitút Bratislavy.

Keď sa vrátime k pôvodnej argumentácii, prečo je parčík na Leškovej nevhodným miestom, je zrejmé, že išlo o úplné hlúposti. Leškova ostáva aj naďalej najlepšou lokalitou – zabezpečiť sa tu dá bezproblémové parkovanie, podujatia tu nemajú veľmi koho obmedziť, keďže nejde o významný peší koridor (navyše sa dá ľahko obísť), navyše revitalizácia by priestoru veľmi prospela. Ako bonus by sa Bratislava mohla zbaviť sochy komunistu, ktorá patrí do depozitu alebo múzea hrôz totality, ale nie do mestského verejného priestoru.

Hrob neznámeho vojaka na nábrežie jednoducho nepatrí. Napriek slovám ministra obrany, toto miesto nevyhovuje a je chybné. Správnym krokom je vrátiť sa k pôvodnej myšlienke a protokolárne miesto z nábrežia čo najskôr premiestniť na Leškovu. Mestská časť má dnes nové vedenie, ktoré je blízke vedeniu Hlavného mesta. To zas neustále zdôrazňuje význam kvalitného verejného priestoru. Nie je preto lepšia doba na presun protokolárneho miesta. Našťastie, pamätník nie je „site-specific“ a bez problémov bude fungovať aj inde.

Na druhej strane, v realite sa nerobí vždy to, čo je správne a logické. Je preto možné (a bohužiaľ aj pravdepodobné), že nábrežie je odkázané na prítomnosť zle umiestneného Hrobu neznámeho vojaka na dlhé roky. Jedinou útechou je v tomto kontexte to, že viacerí z tých, ktorí hlúpo presadzovali Rázusovo nábrežie a na základe primitívnych argumentov odmietli správne miesto, dostali vysvedčenie o svojej práci vo forme totálnej volebnej prehry. Ostáva dúfať, že svoje nápady už ostanú presadzovať nanajvýš len na sociálnych sieťach a nie v poslaneckých, nebodaj v starostovských laviciach.

 

Fotografie z 30.11.2022. Pozrite si úpravy verejných priestorov vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube