Author photoAdrian Gubčo 22.11.2021 14:13

Devínska Nová Ves hľadá novú podobu okolia vodnej nádrže, hlasovať nechala verejnosť

Rybník, alebo vodná nádrž v Devínskej Novej Vsi, je príťažlivým prvkom v rámci mestskej časti. Nachádza sa v mieste styku dvoch základných lokalít, tvoriacich štvrť – Starej Devínskej a Paulinského (Kolónie) – a predstavuje výrazný potenciál pre rozvoj športovo-rekreačných aktivít. Aj preto sa mestská časť rozhodla pre revitalizáciu formou súťaže návrhov. O vhodnejšom návrhu mohla hlasovať verejnosť.

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR

Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR

Devínska Nová Ves súťaž vyhlásila potom, ako v roku 2021 dokončila rekonštrukciu vodnej nádrže, napájanej vodným tokom Mláka. Opravy spočívali v odstránení bahenných nánosov, úprave svahov nádrže, rekonštrukcii nápustného a výpustného objektu a rekonštrukcii lávky a stavidla na potoku. Malo ísť o akúsi nultú etapu k výraznejšej revitalizácii okolia. Vodná plocha fungovala doteraz viac-menej len ako rybník, hoci obyvatelia využívali jej okolie pre prechádzky, beh či bicyklovanie. Mestská časť chce dať týmto aktivitám kvalitnejší rámec a prepojiť rybník s prírodným prostredím alúvia Moravy.

Za týmto účelom vyhlásila v priebehu leta anonymnú verejnú súťaž návrhov. Podľa všetkého nešlo o súťaž, overenú Slovenskou komorou architektov, keďže v zozname súťaží nefiguruje. Podľa podmienok boli odmeny pre najlepších účastníkov skromné a porota bola tvorená predovšetkým zastupiteľmi mestskej časti a miestnymi architektmi. Možno aj preto súťaž veľký záujem iných architektov nepritiahla. Samospráva prezentovala len dvojicu prihlásených návrhov.

Ako Devínska Nová Ves informovala, vypočuť chce predovšetkým názor obyvateľov. O konečnej podobe má teda rozhodovať hlas verejnosti. Aj preto spustila online hlasovanie (overené formou SMS), obyvatelia však mohli návrh doplniť o vlastné podnety. Hlasovalo 119 ľudí, pričom 103 z nich uprednostnilo prvý z dvoch variantov. Autor tohto variantu má teraz v diskusii so zástupcami mestskej časti hľadať spôsob, ako zapracovať požiadavky občanov.

Autorom verejnosťou preferovanej verzie projektu je architekt Daniel Šubín s kanceláriou BAAR. Tá má k Devínskej Novej Vsi blízky vzťah – je napríklad autorom Múzea starej Devínskej. V lokalite identifikovala niekoľko problémov, najmä absenciu mobiliáru, osvetlenia, občasného parkovania alebo chýbajúce premostenie Mláky. V súčasnosti sa vôbec nevyužívajú rozličné výhľady alebo prístup k vodnej hladine. Takisto tu chýba servisný objekt pre rozvoj ďalších spoločenských aktivít.

Architekti preto navrhli dve základné formy intervencií, a to prvky, osadené na vode a prvky, patriace na breh alebo súš. K vodným prvkom patria leknová vodná záhrada, pobytové „lehátko“, „Mojžišova lávka“ alebo betónové šlapáky, ideálne pre fotenie alebo umelecké dotvorenie prostredia. S vodou súvisí aj servisný objekt, kde bude okrem sedenia a sociálneho či skladového zázemia aj gril, mini-trh, kino, hojdačky, bufet, požičovňa lodí a podobne. K objektom na súši patrí altánok či prírodné ihriská. Návrh umožňuje postupnú etapizáciu budovania areálu (etapizácia sa týka aj servisného objektu) s ohľadom na dostupnosť finančných prostriedkov. Išlo o jednu z požiadaviek vyhlasovateľa.

Porazený návrh ako hlavné problémy identifikoval slabý kontakt s vodou a nedostatočnú dĺžku brehov, čo neumožňuje naplno rozvinúť rekreačné aktivity. Preto prišiel s konceptom „Korza Plávka“, teda vybudovaním pochôdznej lávky ponad vodnú plochu. Lávka by rybník rozčlenila na menšie lagúny, kde by boli jednotlivé aktivity funkčne oddelené. Návrh počíta so vznikom servisného objektu priamo nad vodou, doplnením mobiliáru na brehoch aj postupnou etapizáciou.

Keďže sa však verejnosť rozhodla inak, porota pravdepodobne uprednostní prvý návrh. Podmienky súťaže prikladajú hlasovaniu obyvateľov veľkú váhu. Ako dodáva periodikum mestskej časti, po zapracovaní podnetov sa pristúpi k tvorbe projektovej dokumentácie a schváleniu prostriedkov z budúcoročného rozpočtu. V prvej etape by sa mal zafinancovať mobiliár a osvetlenie, čo je aj v súlade s odporúčaniami architektov z BAAR.

 

Takto možno bude vyzerať breh rybníku v Devínskej Novej Vsi. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR

 

Devínska Nová Ves mala chvályhodnú myšlienku – rybník skoro v strede mestskej časti a v dotyku s prírodným prostredím v okolí Moravy, cyklotrasami a výhľadovou športovou zónou na druhej strane Istrijskej ulice je ideálnym miestom pre vznik zaujímavej rekreačnej lokality. Takisto sa pokúsila o vygenerovanie návrhu pomocou najlepšieho možného spôsobu, teda architektonickej súťaže. Napriek tomu, že výsledky priniesli zaujímavé podnety a myšlienky, predsa len nemožno mestskú časť úplne oceniť.

V prvom rade, spôsob, akým je architektonická súťaž nastavená a ako bola zorganizovaná, je prinajlepšom zvláštny. Každá seriózna architektonická súťaž, organizovaná verejným sektorom, by mala byť overená Slovenskou komorou architektov. Komora tak garantuje splnenie základných parametrov kvality zadania, poroty aj adekvátneho ocenenia. Súťaž sa potom stáva atraktívnejšou pre väčší počet architektonických tímov a je schopná vyprodukovať omnoho viac návrhov. Devínska Nová Ves si asi uvedomovala, že súťaž je dnes už v civilizovanejších samosprávach štandardom, k výsledku sa však chcela dostať skratkou.

V dôsledku toho získala len dva návrhy, čo je jednoducho málo. Keby vo verejnej, otvorenej a anonymnej súťaži organizovanej napríklad Metropolitným inštitútom Bratislavy (ktorý súťaže organizuje korektne) boli len dvaja uchádzači, bolo by to čisté fiasko a dôvod na jej zrušenie a opätovné vyhlásenie s lepšími podmienkami. Devínska Nová Ves sa však návrhmi chváli a predložila ich na posúdenie – alebo, ako tvrdí, participáciu – verejnosti.

V tom spočíva ďalší problém tohto procesu. Verejnosť nemá posudzovať súťažné návrhy a vo forme hlasovania si vyberať, ktorý sa jej páči viac. Posudzovanie návrhov v súťažiach je náročná odborná práca, ktorá si zasluhuje, aby sa k nej vyjadrovali len špičkoví experti. Len odborníci dokážu posúdiť širšie súvislosti, realizovateľnosť, udržateľnosť, prevádzkové parametre, ekonomickosť a opodstatnenosť riešenia alebo adekvátnosť architektonického jazyka. Zverenie voľby do rúk verejnosti znamená, že sa hodnotenie premení na súťaž krajšie vyrendrovaných vizualizácií.

Ak chcela mestská časť verejnosť do prípravy projektu zapojiť, mala participácia predchádzať tvorbe súťažných podmienok. Obyvatelia, resp. záujemcovia mali svoje podnety a nápady predložiť už vopred, aby architekti vedeli, s čím majú rátať. Nie je vylúčené, že pripomienky ľudí teraz pôjdu proti filozofii zámeru architektov a úplne ho narušia. Okrem toho, participácia plní aj inú funkciu – informačnú, teda ľudia so záujmom o rozvoj obce sa o projekte dozvedia skôr. Mestská časť tak nemusí byť vystavená kritike, podľa ktorej dostatočne neodôvodnila význam tejto revitalizácie.

Mnoho obyvateľov totiž prijalo návrhy a celý zámer s rozpakmi, minimálne podľa komentárov na sociálnej sieti. Za iných okolností by to nebolo veľmi dôležité, keďže kritici sa nájdu pri každom zámere. Pokiaľ ale na 119 hlasujúcich ľudí pripadajú desiatky občanov, ktorí nerozumejú oprávnenosti investície, je namieste pýtať sa, či mestská časť nezanedbala informovanie alebo nejakú formu kampane. Zvlášť to platí v prípade citlivých lokalít so zeleným charakterom. Bratislavská verejnosť je alergická (síce pomerne iracionálne, ale to je inú debatu) na akékoľvek zásahy do zelených plôch, preto nemožno ľuďom predložiť čokoľvek a očakávať, že to bude univerzálne pozitívne prijaté.

Zámer revitalizácie okolia vodnej nádrže v Devínskej Novej Vsi je ďalším príkladom, že robiť veci skratkovito sa nevypláca. Rovnako nie je dobré uchýliť sa k populizmu vo forme verejných online hlasovaní. Možno keby mestská časť dala medzi možnosti odmietnutie akýchkoľvek zásahov, dopadol by celý zámer rovnakým fiaskom ako v Petržalke, kde obyvatelia v lokalite zaťaženej parkovaním odmietli výstavbu parkovacieho domu. Ak chcú samosprávy skutočne niečo zmeniť a zapojiť obyvateľov, treba všetky časti procesu robiť zodpovedne a vyhradiť pre to určitý čas a financie. Bude to komplikovanejšie a drahšie, výsledok však bude omnoho hodnotnejší a ľudia to aj viac ocenia.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Variant, uprednostnený verejnosťou. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR
  • Variant, uprednostnený verejnosťou. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR
  • Variant, uprednostnený verejnosťou. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR
  • Variant, uprednostnený verejnosťou. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR
  • Variant, uprednostnený verejnosťou. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR
  • Variant, ktorý verejnosť odmietla. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR
  • Variant, ktorý verejnosť odmietla. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves / BAAR

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube