Author photoAdrian Gubčo 08.03.2021 15:21

Ďalšie petržalské námestie by mohlo prejsť obnovou

Mestská časť Petržalka uvažuje nad obnovou ďalšieho verejného priestranstva. Po predstavení koncepcie revitalizácie Šrobárovho námestia a spustení občianskej participácie k obnove Námestia republiky sa teraz zamerala na Nobelovo námestie v severnej časti sídliska. S výhľadom rekonštrukcie chce teraz osloviť lokálnu verejnosť.

Ako uvádza článok v oficiálnom periodiku mestskej časti, Nobelovo námestie je jedným z mála priestorov v Petržalke, ktoré možno naozaj považovať za námestia. Plocha sa vyformovala v priebehu výstavby tejto časti sídliska v druhej polovici 80-tych rokov 20. storočia a postupne sa zazeleňovala. Rekonštrukciou prešla v roku 2004, kedy sa námestie vydláždilo, významným vstupom bolo aj vybudovanie tzv. Petržalského korza v podobe dláždeného chodníka s cyklotrasou, ktoré pribudlo o rok neskôr. Zatiaľ posledným zásahom bolo vysadenie japonských sakúr, daru od japonského veľvyslanectva, v priebehu minulého roka.

Priestor, aj napriek nízkej architektonickej úrovni väčšiny stavieb v okolí, je pomerne príjemný a za štandardných okolností (mimo pandémie) aktívny počas celého dňa. Vďačí za to nielen prítomnosti množstva bytov v okolí, ale aj základnej škole na južnej strane, obchodnému domu s gastronomickými prevádzkami na severnej strane, ako aj blízkej vybavenosti. Potenciál pre jeho oživenie predstavuje aj neďaleká stredná škola a novostavba projektu Einpark od Corwinu, kde sa nachádzajú byty a kancelárie.

Zdalo by sa tak, že námestie je na pomery Petržalky v dobrom stave, mestská časť však chce reagovať na zmeny klímy a spraviť celý priestor ešte príjemnejším. To sa má dosiahnuť obmedzením prehrievajúcich sa spevnených plôch, doplnením tieňa a zelene, osadením vodného prvku a doplnením mobiliáru tak, aby vznikli pokojné miesta pre sedenie, oddelené od tranzitných koridorov. Ambíciou je aj vytvorenie priestoru pre kultúrne aktivity, zábavu, či šport. To však má byť už predmetom konzultácie s verejnosťou.

Miestna samospráva plánuje už v najbližších dňoch odhaliť viac informácií, vrátane dotazníka pre verejnosť. Priamo na námestí by mali byť ľudia oslovovaní anketármi. Zistené informácie budú pokladmi pre mestskú časť. Či to poslúži aj k vyhláseniu architektonickej súťaže, zatiaľ známe nie je, hoci priestor je dostatočne veľký aj exponovaný, aby si možno jednoduchší typ súťaže (napr. tzv. „francúzsku“ súťaž, aká prebehla na Komenského námestí) zaslúžil.

Podrobnosti k časovému harmonogramu možnej realizácie, rozpočtu ani autorovi dizajnu verejného priestoru nie sú v tejto chvíli známe.

 

Vznik spoločenskej osi v centrálnej časti Petržalky je základným predpokladom pre celkové zvýšenie kvality verejného priestoru v mestskej časti. Ani to však stačiť nebude. Zdroj: Bratislava - Hlavné mesto SR

 

Iniciatíva mestskej časti revitalizovať verejné priestranstvá vo svojej pôsobnosti je sympatická, rovnako ako výber Nobelovho námestia – hoci sa na sídlisku nachádzajú aj oveľa zanedbanejšie priestranstvá. Z retrospektívneho pohľadu je škoda, že sa táto vízia nevyskytla už dávnejšie. Mestská časť mohla využiť realizáciu Einparku v susedstve a po vzore mestskej časti Staré Mesto, ktoré vďaka spolupráci s developerom Corwin opravila Kmeťovo námestie, sa mohlo rýchlo obnoviť aj Nobelovo námestie. Teraz bude musieť využiť vlastné zdroje alebo sa prípadne orientovať na podobné zdroje, ako Nové Mesto pri plánoch obnovy parku pri Račianskom mýte.

Napriek snahám, ktoré sa týkajú aj iných verejných priestorov v Petržalke, najmä Námestia republiky, stojí Petržalka pred nadľudskou úlohou: naozaj pekné, udržiavané a dobre zorganizované verejné priestory nebude mať mestská časť vo svojej celistvosti pravdepodobne nikdy. Ani možné kvalitné riešenia, ktoré vyplynú z architektonických súťaží, nespravia s Petržalky mestskú časť, ktorá bude mať kvalitné verejné priestory. Dôvod je pomerne jednoduchý: je ich príliš veľa.

Petržalka síce patrí k najhustejšie osídleným, zároveň ale k najredšie zastavaným častiam Bratislavy. Podľa publikácie Atlas sídlisk je z celkovej plochy 911 hektárov zastavaných len necelých 74 hektárov. Ani ojedinelé projekty, ktoré od roku 1989 štruktúru zahustili, tento pomer radikálne nezmenili. Veľkú časť zvyšného priestoru tvoria cesty, ale aj obrovské voľné, prevažne zelené plochy. V dôsledku toho sa Petržalka nezvláda starať o priestor vo svojej správe ani ho priebežne modernizovať či zvyšovať jeho úroveň. Navyše, mnohé priestranstvá sú postupne devastované divokým parkovaním, na ktoré mestská časť nebola pripravená.

Zmeny prichádzajú len teraz, kedy sa urobili zásadné kroky k regulácii parkovania – a pre Petržalku veľmi prospešné. V tom treba postupne pokračovať, začať parkovanie spoplatňovať a zo ziskov transformovať parkovacie plochy tak, aby sa jasne (stavebne) vymedzil priestor pre parkovanie a priestor pre chôdzu či cyklistiku, a to v priamych smeroch bez obmedzení. Nasledovať by malo dotvorenie akejsi hierarchizácie verejných priestorov, aby došlo k napraveniu „orientačného zmätku“. To predpokladá vytvorenie hlavnej spoločenskej triedy v Centrálnej rozvojovej osi v nadväznosti na budúcu električkovú trať.

Vo výsledku ale pôjde len o čiastkové úpravy, ktoré nevyriešia základný problém Petržalky – jej samotná forma modernistického sídliska (bývania v monofunkčnej rozvoľnenej štruktúre vo vysokých budovách v parku) je chybná. S ohľadom na jej rozsah ju možno označiť za jednu z najväčších urbanistických chýb v dejinách Bratislavy. Pri zlom urbanizme sa potvrdzuje, že medzi množstvom zelene a kvalitou verejného priestoru nie je priama úmera (ale ani nepriama) a kľúčovou je správna organizácia priestoru, ktorú má potom zeleň dotvárať. V tomto zlyháva celá Bratislava, ktorá je potom vnímaná ako málo zelené mesto, hoci je jedným z najzelenších.

Zmeniť status a kvalitu Petržalky by si vyžadovalo jej radikálnu prestavbu a postupný prechod od modernistickej štruktúry k tradičnej – s klasickými ulicami, námestiami, parkami, vnútroblokmi, aktívnym parterom a vhodnejšou mierkou. Toto je však úloha, ktorú pravdepodobne nevyrieši ani celé 21. storočie.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube