Author photoSimona Schreinerová 30.09.2023 13:07

Zásadná správa pre okolie letiska. Nové obchody a sklady sú krôčik od výstavby

Lokalita Pharos mala byť pôvodne atraktívnou zónou s administratívou, obchodmi aj športoviskami. Ambiciózny projekt sa napokon zmenil bežnú komerčno-skladovú zónu, ktorá sa teraz bude ďalej rozširovať. Spoločnosť GLP tu plánuje vybudovať logistické centrá, doplnené o nákupné strediská - hoci podľa svojich slov na vysokej ekologickej úrovni.

Zdroj: GLP / EIA

Zdroj: GLP / EIA

Zámer v zóne Pharos v blízkosti letiska M. R. Štefánika vznikol už pred niekoľkými rokmi s ambíciou nadviazať na úspech susedného areálu Avion – Ikea. Do kariet hrala aj blízkosť diaľnice D1. S rozvojom územia začal developer, patriaci do portfólia aktivít podnikateľa Juraja Širokého, a ďalšej firmy CZ Slovakia. K retailovým boxom mali pribudnúť kancelárske budovy, športová hala, zábavné centrum či hotely.

K výstavbe týchto dodatočných funkcií však nikdy neprišlo. Pôvodní investori sa z projektu stiahli, pričom ich miesto zaujala spoločnosť GLP, medzinárodný developer logistických a skladových priestorov. GLP už na Slovensku prevádzkuje rozsiahly logistický park v blízkosti Senca. Koncepcia Pharosu sa s príchodom nového investora transformovala - pribudnúť majú logistické haly a retail. Táto zmena vychádza aj z upravených požiadaviek a dopytu na trhu.

Navrhovaná činnosť prešla posudzovaním vplyvov na životné prostredie (EIA), v marci získala právoplatné rozhodnutie. Projekt disponuje tiež kladným záväzným stanoviskom Hlavného Mesta. Developer aktuálne získal územné rozhodnutie o umiestnení stavby. Zámer tak spravil ďalší dôležitý krok a blíži sa k realizácii, ktorá by mohla začať na budúci rok.

Galéria

  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA
  • Zdroj: GLP / EIA
  • Situácia. Zdroj: GLP / EIA
  • Pôvodná vízia Pharosu. Zdroj: Pharos

Územné rozhodnutie je vydané pre logistické haly s administratívou  D, E a F a retail C a I2M s príslušnou infraštruktúrou. Podľa zverejnenej dokumentácie vzniknú nové logistické haly na východnej strane Ulice Pri letisku. Objekty skladových hál sú navrhované ako jednopodlažné skladové monobloky s integrovanými dvojpodlažnými vstavkami.

Hala D s celkovou úžitkovou plochou 24.049 m2 bude mať pre administratívu vyčlenených 1.652 m2. Hala E bude disponovať úžitkovou plochou 25.951,4 m2, pričom administratíva bude na 1.639,9 m2. Na pokrytie potrieb statickej dopravy pre halu D a E bude vybudovaných 165 parkovacích miest pre osobné vozidlá a 25 pre nákladné. Najmenšia hala F má mať úžitkovú plochu 16.523,35 m2, pre administratívu je určených 1.081,2 m2. V rámci areálu je navrhnutých 60 parkovacích  miest pre osobné autá a 14 pre nákladné vozidlá. 

Napokon, úžitková plocha retailu C bude viac ako 19-tisíc m2. Z tohto objemu 10.035 m2 bude slúžiť ako skladová časť, zvyšok zaberie administratíva, obchod a služby. Objekt je navrhnutý ako jednopodlažný skladový monoblok s integrovaným dvojpodlažným vstavkom. Pre potreby retailu sa uvažuje s realizáciou 200 parkovacích miest.

Retail I2M je riešený ako distribučný objekt s pridruženým skladovaním a administratívou. Distribučná časť a sklad bude na prvom podlaží, druhé bude určené pre administratívu. Skladovacia časť bude mať 2.277,33 m2, obchod, služby a administratíva na prvom podlaží budú na ploche 1.052 m2, 830 m2 na druhom podlaží bude tvoriť administratívna časť. K dispozícii bude 50 parkovacích miest.

 

Zdroj: GLP / EIA

 

Obchodná zóna GLP sa má oproti iným obdobným realizáciám líšiť mierou využitia zelene. Celková plocha zelene sa podľa územného rozhodnutia bude blížiť k 63-tisíc m2 a počíta sa aj so zelenými strechami nad podzemnými konštrukciami.

Developer chce klásť dôraz na cyklodopravu, aplikovanie fotovoltaiky či zriadenie pump-tracku. Cyklochodníky sa objavujú aj v územnom rozhodnutí. Napokon by tak mohlo ísť naozaj o atraktívnejšie prostredie, aspoň v porovnaní s inými retailovým či logistickými parkmi. Architektonickým riešením investor poveril kanceláriu A3 Architekti, ktorá je v tomto smere už pomerne skúsená.

Odklon od pôvodných zámerov je pomerne logický aj prirodzený, hoci z hľadiska kvality prostredia je to strata. Športové a zábavné centrá, rovnako ako kongresové kapacity, by boli vítanými funkciami. Najmä kongresových priestorov v Bratislave nie je dostatok a v blízkosti letiska by mohol byť takýto objekt vcelku vhodný. Takto sa pozemky okolo letiska postupne zapĺňajú, ale o čosi banálnejšími stavbami - z pohľadu logistiky a potenciálu budúceho rozvoja letiska ako dôležitého bodu pre leteckú nákladnú dopravu ide o atraktívnu lokalitu.

Na druhej strane, urbanizácia okolia letiska nie je riešená len skladmi a retailom, ale aj rezidenčnými či kancelárskymi schémami. Potvrdzuje to vznik Ovocných Sadov od JTRE alebo Moruší od VI Group. Kancelárske priestory zasa plánuje vystavať Goldbeck. Lokalita je z východnej strany limitovaná výstavbou diaľnice D4, za ktorou sa už rozpínajú bratislavské predmestia.

Z pôvodne veľkolepého zámeru, akým Pharos bol (dokonca bol pomenovaný po jednom zo starovekých divov sveta), sa stáva priemerná zástavba. Okolie letiska tak pripomína podobné lokality všasde vo svete. Nič zásadné na tom nemení ani veľkorysejšia plocha zelene, cyklotrasy či fotovoltaika. Treba sa zmieriť s faktom, že priestoru v okolí letiska a diaľnice D1 pri vstupe do mesta budú dominovať haly, komerčné boxy a povrchové parkoviská.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube