Author photoAndrej Sárközi 31.01.2023 14:00

Prvé odvolania prichádzajú. Nový trh na Miletičovej naráža na odpor

Lokalita známeho trhoviska na Miletičovej v budúcnosti nebude vyzerať tak, ako ho poznáme dnes. Jeho podobu výrazne zmení development Nový trh, ktorý sa stane dominantou okolia. Projekt sa začal rozbiehať v roku 2021 a o rok neskôr už disponoval prvými povoleniami. Plány investora však neprijali všetci s nadšením, v dôsledku čoho prichádzajú od obyvateľov prvé odvolania.

Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Trhovisko je už desaťročia obľúbeným miestom pre obyvateľov metropoly a stal sa neoddeliteľnou súčasťou danej lokality. Jeho podoba sa menila len zriedka, maximálne sa opravili drevené stánky a sčasti skultúrnilo prostredie. Výraznejšia premena pravdepodobne príde až v budúcnosti. Okolie Miletičovej dovtedy pravdepodobne zmení iný projekt.

Jeho developerom je spoločnosť INTRADE Financial Investments. Investor predstavil svoj zámer ešte v roku 2021. Kladné záväzné stanovisko projekt získal v októbri roku 2022, čím potvrdil svoj súlad s Územným plánom. Takisto sa zvýšila šanca, že zmení obľúbenú lokalitu Bratislavčanov a Bratislavčaniek. O architektúru sa postarala kancelária Architekti Šebo Lichý, ktorá je známa výraznými návrhmi a otvorenosťou k experimentom. Tieto skutočnosti však niekedy môžu prispieť ku kontroverziám, čo je aj prípad Nového trhu. Aktuálne boli zverejnené prvé odvolania voči logike zámeru.

Protichodné názory sa v tomto prípade týkajú mohutnosti, ale aj búrania budovy Kovoprojektu, na mieste ktorého vznikne nový development. Nový trh bude pozostávať z troch blokov – bloku A, bloku B a bloku C. Nižšia časť má byť tvorená blokom A a B, obsahovať bude 14 podlaží. Blok C bude vyššou časťou tohto developmentu a bude obsahovať 20 podlaží. Od bloku B bude oddelený 5-podlažným krčkom. Tu sa bude nachádzať menšia "brána" v hmote stavby – priechod na Klincovú ulicu. 

Galéria

  • Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Rez. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA
  • Situácia, var. 2. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Rozloha podlažnej plochy pre bytovú funkciu bude takmer 20-tisíc metrov štvorcových, čo by malo vytvoriť priestor pre 242 bytov. Podľa prvotných úvah by malo štruktúru rezidencií tvoriť 126 dvojizbových bytov, 100 trojizbových a 16 štvorizbových. Na prízemí sa budú nachádzať prevádzky občianskej vybavenosti. Projekt bude spĺňať aj funkciu garni hotela, nachádzať sa tu bude ďalších 127 obytných jednotiek, ktoré budú mať charakter hotelových izieb. Tie budú prevádzkovo oddelené od bytovej funkcie a ich podlažná plocha bude 5.648 metrov štvorcových.

Masívny development bude tiež obsahovať tri podzemné podlažia s hromadnou garážou, kde sa bude nachádzať 440 parkovacích miest. Z tohto počtu bude 331 stojísk dlhodobých a 109 miest je určených na krátkodobé parkovanie. Verejne prístupné parkovacie státia budú dostupné pre 76 áut – v podzemnej garáži ich bude 67 a na teréne je naplánovaných 9 miest. Vo verejne prístupnom sektore návštevníci nájdu aj 6 parkovacích stojísk pre elektromobily. Navrhnutých je tu taktiež 437 státí pre bicykle, v parteri je navrhnutých 19 krytých cyklostojanov pre 38 bicyklov. 

Len pred pár dňami vyjadrili svoju nespokojnosť prví občania. Jedným z nich je Jakub Lipták. Z verejne dostupných zdrojov je známe, že vyštudoval sociológiu a kognitívnu vedu na Univerzite Komenského v Bratislave a v súčasnosti sa jeho meno spája s Konzervatívnym denníkom Postoj. Vo všeobecnosti je známy kritickým postojom k viacerým projektom (električka na Pribinovej ulici, Nový Istropolis). Vo svojom odvolaní uvádza, že sa obáva o nezákonnosť rozhodnutia z viacerých dôvodov. Na začiatku dokumentu však zdôrazňuje, že Okresný úrad Bratislava skomolil jeho meno, namiesto Lipták napísali „Dipták”. 

Podľa Liptáka sa zároveň úrad nevyjadril ku všetkým jeho pripomienkam. Podľa neho bude mať zbúranie budovy Kovoprojektu negatívny dopad na životné prostredie. Rovnako uvádza, že viaceré podmienky (pravdepodobne v predchádzajúcich povoleniach) obsahujú povinnosť „zvážiť”. V ďalších riadkoch sa rečníckymi otázkami pýta, čo tento pojem znamená a evidentne s ním nie je uzrozumený. Argumentuje tým, že podmienky musia byť formulované tak, aby boli merateľné, nakoľko limitujú a regulujú projekt. „Iným slovom bližšie definujú prípustný projektový návrh, tento však musí byť podľa §12 zákona o životnom prostredí vyhodnotiteľný podľa prahových hodnôt uvedených v osobitnom právnom predpise,” uvádza Lipták. Podľa neho teda nestačí v podmienke uviesť len pojem zvážiť. 

Rez. Zdroj: INTRADE Financial Investments, s.r.o. / EIA

Voči rozhodnutiu Okresného úradu Bratislava sa odvolala aj občianka Soňa Sadáková, ktorá je podľa všetkého skutočnou odborníčkou na procesy EIA. Žiada o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia. Podľa nej úrad nepostupoval v súlade so správnym poriadkom ani so zákonom o posudzovaní vplyvov. Nedoručil totiž rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní, ale len upovedomenie o vydaní rozhodnutia. Rozhodnutie úradu tak napáda s argumentom o doručovaní písomností, kde podľa nej vyplýva otázka, či bolo v súlade so zákonom. Poukazuje aj na nesprávne podpísanie listu, ktoré prebehlo ručne a nie elektronicky. 

Až následne sa jej odvolanie venuje developmentu Nový trh. Sadáková žiada o preskúmanie celého zisťovacieho konania, nakoľko sa domnieva, že nebolo vykonané v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov ani v súlade so správnym poriadkom. Okresný úrad podľa nej taktiež pochybil, keď Sadákovej neodpísal na email a teda nepostupoval v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám. Ďalej uvádza, že v zámere projektu absentuje vyhodnotenie vplyvov búrania existujúcej administratívnej budovy na životné prostredie. Rozhodnutie zo dňa 15. decembra 2022 podľa nej neobsahovalo vyhodnotenie predpokladaných vplyvov na životné prostredie a podľa Sadákovej sa jedná len o kópiu vplyvov zo zámeru. 

Poznámky sťažujúcich sa navodzujú, že projekt (a proces jeho posudzovania) má skutočne viacero nedostatkov. Hoci sa niektoré pripomienky v spomenutých odvolaniach môžu zdať ako bizarné, iné majú svoje opodstatnenie a vyvolávajú otázky, či štátne orgány postupovali úplne vzorovo. Pri takto mohutnom zámere, ktorý doslova zmení panorámu nielen Miletičovej, ale aj danej časti mesta, by podobné otázky nemali byť na mieste.

Nový trh prichádza s víziou hĺbkovej transformácie územia a perspektívou zlepšenia stavu dnes zanedbaného trhoviska. Development má rozvíjať verejný priestor práve týmto smerom a priniesť možnosti pre vznik nových prevádzok. Nemožno zabudnúť ani na množstvo nových bytov vo vnútornom meste. Postup povoľovania tak musí byť bez akýchkoľvek pochybností a kontroverzií.

Napriek tomu sa ukazuje, že cesta k vzniku nového polyfunkčného súboru bude ešte dlhá a kľukatá. Nový trh s najväčšou pravdepodobnosťou doplní túto časť bratislavského Ružinova. Odhadnúť, kedy sa to stane, však môže byť s ohľadom na problémy v povoľovaní náročné. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube