YIMBA

Author photoAndrej Sárközi 11.10.2022 17:02

Klenot Rače čaká na opravu. Tak skoro sa jej nedočká

Nemecký kultúrny dom (NKD) sa výrazne podieľa na tvorbe genius loci mestskej časti Rača. Do tohto objektu, vybudovaného počas vojny Nemeckým vinohradníckym družstvom, sa mal ešte pred časom presťahovať miestny úrad. Doteraz sa tak však nestalo. O dôvody sa podelil starosta Rače Michal Drotován.

Štúdia úradu mestskej časti. Zdroj: Martin Uhrík, Zuzana Závodská, Ivana Rusnáková, Petronela Palčová / Archinfo.sk

Štúdia úradu mestskej časti. Zdroj: Martin Uhrík, Zuzana Závodská, Ivana Rusnáková, Petronela Palčová / Archinfo.sk

Mestská časť Rača už dlhodobo uvažovala nad presťahovaním svojho úradu do jedného objektu – v súčasnosti sa totiž nachádza na dvoch miestach. V objekte na Kubačovej bojuje s nedoriešenými vlastníckymi právami k zastavaným pozemkom a v menšom objekte na Alstrovej ulici s priestorovými možnosťami. Keďže je mestská časť vlastníkom objektu Nemeckého kultúrneho domu, rozhodla si overiť svoje nároky na „zjednotený úrad”. 

Najnovšie informácie poskytol starosta mestskej časti Rača, Michal Drotován. Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti uviedol: „V roku 2020 sme sa rozhodli projekt úradu v NKD pre iné priority zatiaľ odsunúť. Zlepšili sme pracovné prostredie zamestnancov na Kubačovej - vec, čo sa dlhé roky predtým neriešila.” Podľa starostu to ale neznamená, že projekt úradu v Nemeckom kultúrnom dome išiel do koša. 

„Po voľbách si sadneme s novým zastupiteľstvom a tak, ako v roku 2019, sa dohodneme na základných investičných projektoch v Rači na obdobie 2022-2026. Budeme musieť brať do úvahy naše rozpracované projekty a samozrejme financie,” ozrejmil Michal Drotován. K rekonštrukcii podľa starostu neprispieval ani ďalší fakt: „Pre kolaudáciu využitia sú podľa normy potrebné parkovacie miesta. Riešenie podzemného parkoviska sa ale vyhodnotilo ako veľmi nákladné (stálo by - pri substráte aj na výsadbu stromov približne 2 milióny eur).” 

Podľa neho by výkopové práce mohli poškodiť základy Nemeckého kultúrneho domu a tiež pivnice, kde sú vinári a ich zázemie. Z daného dôvodu projekt počíta s nadzemným parkoviskom. V súčasnosti je ale financovanie Nemeckého kultúrneho domu spojené s rizikami. Ako starosta dodáva, „aktuálne na neho jednoducho nie sú finančné zdroje.”

Vo svojom stanovisku na sociálnej sieti tiež otvoril tému reštaurácie v objekte, ktorá hľadá možných záujemcov. „Pre vysoké náklady na rekonštrukciu však žiadna firma nemala záujem do toho ísť - pre stav na trhu (najprv COVID-19, teraz výrazné zdražovanie) je to pochopiteľné,” uzavrel Michal Drotován. 

Galéria

  • Víťazný návrh zo súťaže. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Víťazný návrh zo súťaže. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Víťazný návrh zo súťaže. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Víťazný návrh zo súťaže. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Víťazný návrh zo súťaže. Zdroj: Mestská časť Bratislava - Rača
  • Štúdia úradu mestskej časti. Zdroj: Martin Uhrík, Zuzana Závodská, Ivana Rusnáková, Petronela Palčová / Archinfo.sk

Kedy sa Nemecký kultúrny dom dočká oživenia, teda jasné nie je. Výsledky ideovej architektonickej súťaže na rekonštrukciu objektu boli vyhlásené ešte v roku 2017. Víťazný návrh od architekta Radovana Krajniaka uvažoval s vytvorením vinárstva, reštaurácie, galérie a ubytovaním vo forme penziónu. 

V roku 2019 dala však mestaká časť vyhotoviť podrobnejšiu štúdiu na umiestnenie úradu v Nemeckom kultúrnom dome, ale aj ďalšieho zázemia pre kultúrne podujatia a reštaurácie. Nevychádzala ale z víťazného návrhu. Zo stanoviska Michala Drotována na sociálnej sieti vychádza, že mestská časť Rača pri tejto štúdii vychádzala z prepracovaného návrhu z architektonickej súťaže – konkrétne čísla 7 od miestneho architekta Martina Uhríka, čo ale nebol víťazný návrh (č. 2). Všetky súťažné návrhy sú dostupné na oficiálnej stránke miestnej samosprávy. 

Štúdia vypracovaná mestskou časťou sa podrobne venuje polohe objektu, pozície alebo dopravnej dostupnosti. Taktiež paradoxne poukazuje na to, že objekt môže – po nie príliš nákladnej rekonštrukcii – vyhovovať aj dnešným nárokom a potrebám. Hlavným zámerom využitia Nemeckého kultúrneho domu je rešpektovanie jestvujúcich funkcií a stavebných konštrukcií. Zachovaný je priestor lisovne v južnom krídle budovy, reštaurácia, ale aj spoločenská sála na prízemí budovy. 

Zjednotený úrad mestskej časti Rača je navrhnutý do nižšej hmoty objektu. Cez novonavrhnuté zádverie sa prechádza do vstupnej haly, v ktorej sú situované prevádzky prvého kontaktu ako je front office, matrika, ohlasovňa pobytu a referát. Vstupná hala tiež disponuje zasadačkou alebo výstavnými plochami. Na prvom poschodí sú navrhnuté kancelárie starostu, vicestarostu/tky, prednostky, ale aj iných oddelení úradu. Druhé poschodie budovy má byť príznačné podkrovím s možnosťou rozšírenia o ďalšie kancelárie.

Štúdia taktiež poukazuje na možnosť, že priestory lisovne a pivníc môžu byť zrekonštruované v druhej etape. Úpravy týchto častí budovy by objektu priniesli nový výťah a schodisko do suterénu. V štúdii sa navrhuje rozobrať časť dreveného stropu a interiér doplniť o ľahké schodisko, aby sa spodný a horný priestor opticky a prevádzkovo prepojili. V hornej časti sa môže nachádzať múzeum, workshopové priestory, resp. chillout aktivity a sedenia.

V návrhu sú tiež zverejnené predbežné stavebné náklady. Tie sú ohodnotené vo výške 1.525.350 eur. Najlacnejšie práce vychádzajú na prvé podzemné podlažie, kde sa počíta so sumou takmer 60-tisíc eur, prízemie zas vyjde na 435-tisíc. Rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia bude najdrahšia – práce vychádzajú na 572-tisíc eur. Práce na treťom nadzemnom podlaží sú ocenené na 457-tisíc eur. 

 

Súťažný návrh, o ktorý sa opiera štúdia nového miestneho úradu. Zdroj: Martin Uhrík, Zuzana Závodská, Ivana Rusnáková, Petronela Palčová / Archinfo.sk 

 

Nemecký kultúrny dom je súčasťou zástavby starej Rače, svojou históriou je pevne zviazaný s vinohradníctvom, je fundamentom a tvorí genius loci tejto mestskej časti. Vznikol v roku 1943 podľa projektu Eduarda Praschaga a podľa webovej stránky Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave, budova vo svojom architektonickom výraze nesie prvky a vplyvy nemeckej hradnej architektúry. 

V dotyku s parcelou tejto neobyčajnej stavby, na území bývalých vinárskych závodov, sa realizuje projekt Rínok Rača. Obytný súbor je rozvíjaný v dvoch etapách. Prvá etapa Rínku Rača by mala byť dokončená už v dohľadnej dobe, čo znamená, že prví obyvatelia sa začnú do projektu sťahovať pravdepodobne začiatkom roka 2023. Komplex bude obsahovať 474 bytov a apartmánov. Vypredané sú tri takmer dokončené bytovky, pri ďalších ostávajú dostupné posledné jednotky. 

V susedstve komplexu sa tiež nachádza sídlisko Experimentálka s vežovými bytovými domami. Rínok Rača tak nadväzuje na okolité modernistické štruktúry a pridáva im svoj súčasnejší charakter. Nepochybne by prospelo, ak by sa k týmto projektom pridal aj zmodernizovaný Nemecký kultúrny dom. Nadobudnutím súčasnejšieho vzhľadu nezíska len budova samotná, ale aj okolie, obyvatelia a najmä úrad mestskej časti Rača, ktorý by mohol po rokoch sídliť pod jednou strechou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Súvisiace články

Architektonická súťaž na Nemecký kultúrny dom v Rači má víťaza

14.12.2017 13:30:00 Adrian Gubčo

Mestská časť Rača vyhlásila výsledky ideovej architektonickej súťaže, ktorá riešila revitalizáciu a celkové oživenie tzv. Nemeckého kultúrneho domu tak, aby tento viac prispel k rozvoju spoločenského života v mestskej časti.

Čítať viac

Mapa projektu

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube