YIMBA

Author photoAdrian Gubčo 19.09.2022 09:16

Najväčšia bratislavská fontána bude opäť fungovať, jej rekonštrukcia sa blíži k záveru

Už na budúci rok snáď bude po dlhých rokoch fungovať najväčšia bratislavská fontána Družba na Námestí slobody. Hlavné mesto postupuje v jej obnove a modernizácii, ktorá je súčasťou širšej rekonštrukcie námestia. Vzniknúť by tak mohlo ďaleko atraktívnejšie priestranstvo, ktoré bude otvorené pre väčší počet užívateľov.

Námestie slobody patrí k významným reprezentačným priestorom Bratislavy. Nachádza sa v strategickej polohe medzi Hlavnou stanicou a historickým jadrom mesta a tvorí srdce vládnej a univerzitnej štvrte. Pôvodne išlo o armádne zhromaždisko, neskôr sem prichádzali cirkusy, v druhej polovici 20. storočia sa tu nachádzalo aj veľké parkovisko. V roku 1980 bola dokončená jeho prestavba, ktorá mu dala dnešnú podobu. Spojená bola so spustením mohutnej fontány Družba a odhalením pamätníka Klementa Gottwalda.

Námestie prešlo odvtedy určitými zmenami – po Novembri 89 bola rýchlo odstránená socha prvého komunistického prezidenta a zmenený bol názov. Inak však priestor len chátral. Fontána bola pre svoj zlý stav odstavená už v roku 2007, pričom nefungovali čerpadlá, elektroinštalácia a poškodená bola aj hydroizolácia bazénov. Nasledujúce desaťročie sa s výnimkou občasných umeleckých inštalácií neudialo na námestí ani v prípade fontány prakticky vôbec nič.

V roku 2017 však prebehla architektonická súťaž, v ktorej sa presadil ateliér 2021. Návrh architektov počítal skôr s jemnými zásahmi bez narušenia princípov pôvodnej koncepcie námestia. Autori zachovali aj fontánu – no namiesto predtým náročnej prevádzky série kaskádovitých bazénov s vysokou spotrebou vody uprednostnili interaktívny spôsob, kedy bazény otvorili návštevníkom. Mesto sa s danou víziou stotožnilo a postupne začalo realizovať prvé zásahy. Komplexná rekonštrukcia fontány začala na konci minulého roka.

Dnes už začínajú práce prinášať hmatateľné výsledky. Ako oznámilo Hlavné mesto na sociálnej sieti, v tejto chvíli je už pod povrchom kompletne zrekonštruovaná strojovňa, ktorá bola predtým v havarijnom stave. Časť stropu sa nanovo vybetónovala, opravili sa povrchy, vymenili rozvody a priestor sa pripravil na inštalovanie čerpadiel a celej novej technológie fontány. Torzo čerpadiel sa zachovalo na pamiatku ako pripomienka pôvodnej technológie.

Pracuje sa aj na bazénoch, kde sa zrecykluje popraskaná dlažba a nahradí terazzom. Ten sa však vyskytne aj v okolí, čím bude priestor fontány nadväzovať na susedné plochy. Mesto upozorňuje, že sa tým ušetrí asi 500 ton materiálu. Odstránené boli múriky medzi bazénmi aj obruba medzi fontánou a pešími časťami námestia, čo umožni do budúcna prístup ľudí. Bazény a žľaby dostali nové konštrukcie a pripravené boli aj vývody pre budúce efektové fontány. Vznikne tak „živá“ fontána, doplnená o svetelné efekty.  

Ústredný motív fontány, plastika Lipový kvet, sa bude chemicky čistiť, čím sa jej navráti originálny zamatový lesk. Na tomto spôsobe čistenia sa podľa Magistrátu zhodli reštaurátori aj pamiatkari ako na najšetrnejšom potom, ako prebehlo testovanie čistenia viacerými spôsobmi. Dielo od sochára Juraja Hovorku sa tak „zaskvie“ v pôvodnej kráse.

 

 

Okrem týchto prác začal stavebník aj s ďalšími úpravami námestia. Pracuje sa na generálnej rekonštrukcii osvetlenia, pričom sa sem majú vrátiť lampy, dizajnovo nadväzujúce na originálne vzory. Znižovať sa budú niektoré vyvýšené záhony, čím sa má priestor stať menej bariérovým a vhodnejším pre trávenie voľného času, ale aj pre protesty či verejné stretnutia. Onedlho by mal byť vymenený aj mobiliár (lavičky a koše) za nové kusy, hoci s pôvodným a mierne modifikovaným dizajnom a žltou farbou, akú mal aj v roku 1984, keď tu bol osadený. Naostatok, počas jesennej výsadby zelene tu chce mesto vysadiť nové stromy po vonkajšom obvode druhého radu záhonov. V súčasnosti sa tu nachádzajú väčšie plochy trávnika.

Aktuálne práce by mali byť dokončené možno už do konca roka. Fontána bude azda funkčná v priebehu budúcoročného leta. Na realizáciu ešte čakajú tzv. folies, teda pavilóny alebo plochy so špecifickou funkciou, ktoré majú podporiť rekreačnú a spoločenskú funkciu Námestia slobody. Kedy bude celý priestor kompletne obnovený, v tejto chvíli známe nie je.

V každom prípade, Námestie slobody smeruje k výraznému zlepšeniu svojho stavu a príťažlivosti. Fontána Družba je dnes smutnou dominantou priestoru, už čoskoro ale môže byť ikonickým prvkom, ktorý urobí z námestia cieľ návštev ľudí zo širokého okolia. Už dnes ide o pomerne populárne miesto, využívané najmä študentami z blízkych škôl, čiastočne ale aj zamestnancami a psíčkarmi. Po obnove sa komunita návštevníkov môže rozšíriť vo väčšej miere o rodiny alebo občasných turistov.

Okrem rekreačnej funkcie sa však posilní aj spoločenská úloha Námestia slobody. Mesto sa netají záujmom o presun veľkých stretnutí a demonštrácií z Námestia SNP práve sem. Dôvodom je narušenie verejnej dopravy, keďže na Námestí SNP je jeden z kľúčových električkových uzlov v celej Bratislave. Organizácia demonštrácií na Námestí slobody dáva ale v princípe zmysel – nielen kvôli doprave, ale aj symbolicky. Podporiť by sa mali odstránením jedného so zatrávnených záhonov, čím vznikne zhromažďovací priestor.  

Bratislava tak postupne smeruje k citeľnému zlepšeniu stavu jedného zo svojich najvýznamnejších námestí a parkov v centre mesta. Srdce reprezentačnej vládnej a univerzitnej štvrte dostane kultivovanejšiu podobu, zodpovedajúcu jeho úlohe. Deje sa to značne oneskorene a len postupnými krokmi – napriek tomu ale ide o dobré správy. Pre verejný priestor v centre metropoly pôjde o jednu z najpozitívnejších zmien v posledných rokoch.

 

Fotografie z 11.9.2022. Pozrite si rekonštrukciu Námestia slobody vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy

Súvisiace články

Zásadný míľnik veľkej revitalizácie sa blíži. Námestie slobody získa svoj symbol

28.12.2022 15:14:46 Andrej Sárközi

Námestie slobody, významný reprezentačný priestor Bratislavy, ktorý sa rekonštruuje už dlhé roky, je o krok bližšie k finálnemu stavu. Priestranstvo v susedstve dôležitých verejných inštitúcií bolo dlho v zlom stave. Toto sa ale mení a Námestie slobody bude už čoskoro omnoho atraktívnejším miestom.

Čítať viac

Veľká vlna úprav verejných priestorov začína

29.03.2022 17:32:30 Adrian Gubčo

V týchto týždňoch sa v centre Bratislavy začali vo väčšej miere realizovať úpravy verejných priestranstiev, zamerané na zvýšenie ich pobytového potenciálu, funkčnosti alebo estetickej úrovne. Malo by ísť o začiatok mohutnejšej vlny zásahov, ktoré budú predchádzať jesenným komunálnym voľbám. Na konci tohto roka by tak metropola mala byť výrazne krajšia.

Čítať viac

Hlavné mesto spúšťa rekonštrukciu fontány Družba na Námestí slobody

16.11.2021 16:51:46 Adrian Gubčo

V najbližších dňoch sa spustia rekonštrukčné práce na najväčšej fontáne na Slovensku – na fontáne Družba na Námestí slobody. Zásadnejšou obnovou neprešla od svojho vzniku v roku 1980, od roku 2007 bola pre zlý stav nefunkčná. Zmeniť by sa to malo približne o rok. V priebehu budúceho roka sa zároveň obnovia rekonštrukčné práce na samotnom námestí.

Čítať viac

Ako napreduje rekonštrukcia Námestia slobody?

22.04.2021 13:02:00 Adrian Gubčo

Hlavné mesto v poslednom období predstavuje nové a nové projekty rekonštrukcií a úprav verejných priestorov. Z minulosti však pochádzajú aj staršie zámery, ktorých realizácia zatiaľ pokrivkáva. Najvýraznejšou je rekonštrukcia Námestia slobody, výsledok jednej z mála architektonických súťaží v minulom období. Aký je jej stav?

Čítať viac

Na Námestí Slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

22.11.2019 11:00:00 Adrian Gubčo

V priebehu budúceho roka by mohol na Námestí Slobody vzniknúť nový pamätník. Iniciatíva za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 predstavila pred niekoľkými dňami návrh pripomienky na revolučné udalosti, ktorú chce Hlavné mesto podporiť a pamätník čoskoro zrealizovať.

Čítať viac

Obnova Námestia Slobody sa utlmuje

29.05.2019 09:15:00 Adrian Gubčo

Rekonštrukcia jedného z najväčších a najreprezentatívnejších bratislavských námestí, Námestia Slobody, mala byť jedným z ťažiskových projektov bývalého vedenia Hlavného mesta. Pôvodné plány hovorili o postupnej revitalizácii, pričom už tento rok mala byť napríklad obnovená fontána Lipový kvet a ďalšie plochy. Aktuálne sa však zdá, že na upravené námestie si ešte počkáme.

Čítať viac

Ďalšia fáza obnovy Námestia Slobody spustená

22.11.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Najvýznamnejší mestský projekt revitalizácie verejného priestoru, rekonštrukcia Námestia Slobody, sa dostáva do novej fázy. Po výmene časti povrchov, vysadení nového trávnika a zelene a vybudovaní workoutového ihriska, sa teraz pripravuje obnova symbolu námestia – fontány Družba – ako aj vznik detského ihriska na mieste niekdajšieho pamätníka Klementa Gottwalda.

Čítať viac

Práce na Námestí Slobody postupujú pomaly

24.09.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

Po Kmeťovom námestí a Landererovom parku sa mení aj ďalší bratislavský verejný priestor - Námestie slobody, kde sa už pred niekoľkými mesiacmi spustila jeho revitalizácia. Narozdiel od spomenutých priestranstiev, práce tu postupujú laxnejším tempom.

Čítať viac

Námestie Slobody sa postupne mení

22.08.2018 08:30:00 Adrian Gubčo

V rámci relatívne rozsiahlej obnovy verejných priestranstiev (na bratislavské pomery), ku ktorej v meste aktuálne dochádza, patrí revitalizácia Námestia Slobody k najvýznamnejším. Rozsiahly priestor toho parkovo upraveného námestia začína získavať modernejšou podobu.

Čítať viac

Revitalizácia Námestia Slobody a Šafárikovho námestia napreduje

10.07.2018 13:30:00 Adrian Gubčo

Okrem viacerých rekonštrukcií staromestských ulíc sa aktuálne realizujú aj revitalizácie dvoch námestí: Námestia Slobody a Šafárikovho námestia. Hoci prvé je v správe Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava druhé v správe mestskej časti Staré Mesto, z dôvodu nedostatku zdrojov, či už finančných, alebo manažérskych, sa obe priestranstvá opravujú vďaka podpore od developera HB Reavis.

Čítať viac

Štúdia Námestia Slobody je hotová

11.05.2018 08:00:00 Adrian Gubčo

Architektonické kancelárie 2021 a LABAK, ktoré sa v architektonickej súťaži na revitalizáciu Námestia Slobody umiestnili najlepšie, dokončili štúdiu budúceho vzhľadu námestia, ktorá rozpracovala súťažný návrh a prešla pripomienkami poroty a zástupcov Bratislavy - hlavného mesta SR. Črtá sa tak už finálna podoba tohto významného verejného priestoru.

Čítať viac

Čoskoro sa spustí ďalšia etapa obnovy Námestia Slobody

27.04.2018 13:00:00 Adrian Gubčo

Bratislava - hlavné mesto SR v spolupráci s občianskym združením Dobré m(i)esto, za ktorým stojí developer HB Reavis, v máji spustí ďalšiu etapu obnovy Námestia slobody. Na dnešnom brífingu to prezradil primátor mesta Ivo Nesrovnal

Čítať viac

Námestie Slobody - všetky návrhy

15.11.2017 07:15:00 Adrian Gubčo

Pozrite si všetky návrhy v ideovej architektonicko-urbanistickej a krajinárskej súťaži. Na prvých miestach sú uvedené ocenené diela, inak sú zoradené podľa poradového čísla.

Čítať viac

Súťaž na Námestie Slobody má výsledky

14.11.2017 18:30:00 Adrian Gubčo

Prvá architektonická súťaž organizovaná mestom Bratislava - hlavné mesto SR po dlhej dobe pozná svoje výsledky. Súťaž na obnovu významného Námestia Slobody však prvú cenu nepriniesla.

Čítať viac

Mesto Bratislava vyhlasuje architektonickú súťaž na Námestie Slobody

22.09.2017 11:30:00 Adrian Gubčo

Po veľmi dlhej dobe vyhlasuje mesto Bratislava prvú reálnu architektonickú súťaž, v rámci ktorej sa v spolupráci s partnerom, občianskym združením Dobré m(i)esto (za ktorým stojí developer HB Reavis), hľadá nová podoba jedného zo zásadných bratislavských verejných priestranstiev, Námestia Slobody. Uzávierka pre odovzdanie súťažných návrhov je 31.10.2017.

Čítať viac

HB Reavis pripravuje súťaž na Námestie Slobody

23.05.2017 13:00:00 Adrian Gubčo

Developer HB Reavis pripravuje v spolupráci s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto architektonickú súťaž na preriešenie Námestia Slobody, ako aj jeho revitalizáciu. Projekt vzniká v rámci marketingových aktivít developera, ktorý v Bratislave realizuje masívne investície v podobe obchodno-administratívnych komplexov Stanica Nivy a Twin City Tower.

Čítať viac

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube