Author photoAdrian Gubčo 11.04.2023 13:20

Drobné kroky ku krajšiemu mestu. Zlepšením prešli viaceré verejné priestory

Bratislava je mesto s nízkou kvalitou verejného priestoru. Hoci v poslednej dobe nastali  určité pokroky, ešte nejakú dobu sa to nezmení. Problémom je nedostatok financií, ktorý neumožňuje rozsiahlejšie zásahy. Napriek tomu sa zrealizovalo alebo realizuje niekoľko zásahov, ktoré už v priebehu tohto roka mesto citeľne okrášlia.

Obnova Konventnej, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Obnova Konventnej, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Úroveň verejného priestoru v Bratislave je po desaťročiach zanedbávania otrasná. Devastácia v dôsledku vplyvu času, klímy alebo parkovania na chodníkoch je viditeľná prakticky v celom meste, bez ohľadu na to, či ide o centrum alebo perifériu. Situácii nepomohla ani nekoncepčnosť zásahov v minulosti, spojená so štandardne nízkou kvalitou riešení a materiálov. Mesto donedávna nemalo ustálený systém rekonštrukcií povrchov a víziu pre jednotlivé prvky verejného priestoru.

Meniť sa to začalo len v posledných štyroch rokoch, najmä po vzniku Metropolitného inštitútu Bratislavy (MIB). MIB sa krátko po svojom vytvorení pustil do tvorby dlho žiadaného manuálu verejného priestoru, ktorý uchopil ako katalóg kľúčových princípov a štandardov s technickejším charakterom. Vďaka tomu sa začali mnohé zo záverov manuálu v podstate okamžite aplikovať do praxe.

Bratislava pristúpila k realizácii viacerých zásahov vo verejnom priestore, ktoré vychádzajú z existujúcich manuálov. Okrem toho sa štandardizáciu prvkov rozhodla posunúť ešte ďalej – mesto pripravilo vlastný dizajn betónových dláždených chodníkov. Tzv. Bratislavská dlažba sa má v budúcnosti stať charakteristickým prvkom mesta, ktorá bude k slovenskej metropole patriť rovnakým spôsobom ako napríklad Pražská mozaika k českej metropole alebo typická mozaiková dlažba z drobných kociek k portugalským mestám.

Galéria

 • Obnova Konventnej, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Obnova Konventnej, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Travertínová záhrada, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Travertínová záhrada, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Nádvorie SNG, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie slobody, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie slobody, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Námestie slobody, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Chodník pri Námestí slobody prejde obnovou. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Obnova Mýtnej, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA
 • Obnova Slovanskej, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

Dnes sa už v meste nachádzajú príklady prvých ulíc (alebo časti ulíc), vydláždených Bratislavskou dlažbou a plne demonštrujúcich zásady nových manuálov. Patrí k nim predovšetkým Mýtna ulica, resp. severozápadná časť ulice medzi Belopotockého a Štefanovičovou. Práve tu bola prvýkrát naplno využitá Bratislavská dlažba.

Zásah na Mýtnej je ukážkou, kam sa môže mesto v budúcnosti posunúť a ako môže vyzerať. Pozitívne efekty sú viditeľné už v súčasnosti, a to nielen v samotnom zlepšení daného priestoru. Cesta k lepšej a krajšej Bratislave však nebude jednoduchá.

 

Mýtna, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Pomalou cestou ku koncepčnosti

Rekonštrukcia daného úseku Mýtnej ulice bola zo strany mesta ukončená v podstate len v uplynulých týždňoch, hoci práce sa začali ešte na jeseň minulého roka. Odvtedy prešli lokálne chodníky prvými zaťažkávacími skúškami, a to nielen v podobe zimy, ale aj pojazďovania automobilmi. Týka sa to najmä priestoru pri Belopotockého, kde na chodníku čiastočne parkovali prenosové vozy počas podujatí v susednej budove RTVS. Vyžiadalo si to potrebu prvých lokálnych opráv.

To ukazuje, že aj naďalej si chodníky vyžadujú pravidelnú údržbu. Na druhej strane, už dnes sa ukazuje jeden z benefitov dláždenia – keďže pri oprave stačí kocky vybrať a opätovne položiť, dnes nie je viditeľné, že sa vôbec nejaká oprava realizovala.

Druhým pozitívom koncepčného prístupu je viditeľný na protiľahlej strane Mýtnej. Národná banka Slovenska po rekonštrukcii svojho predpolia v roku 2021 pristúpila k obnove chodníkov popri Mýtnej a Slovanskej ulici. Tá je už v tejto chvíli prakticky ukončená. Nasledovať bude ešte úprava chodníka od Vazovovej, kde sa dnes nachádza nevhodne pôsobiaca dlažba z drobných kociek.

Dôležité je, že sa NBS prihlásila k mestskému manuálu, hoci v princípe ním nie je viazaná. Záväzným je totiž len pre Hlavné mesto a mestské organizácie. Čoraz viac investorov však pristupuje na mestské pravidlá, keďže pri výpočte budúcich nákladov či koncipovaní zásahov ide o jednoduchšie riešenie. NBS preto zrealizovala podobný betónový chodník (nejde o Bratislavskú dlažbu, ale o farebne a materiálovo podobné riešenie), v dôsledku čoho bude ulica pôsobiť ucelenejším dojmom.

Predpokladá sa, že v blízkej budúcnosti sa zóna, vydláždená Bratislavskou alebo podobnou dlažbou, ďalej rozšíri. Primátor Bratislavy Matúš Vallo už potvrdil, že v priebehu tohto roka by sa mal obnoviť chodník popri Námestí slobody. Okrem toho sa v susedstve NBS pripravuje rozsiahly development, v rámci ktorého developer Alto Real Estate vybuduje kancelárie aj rezidenčné objekty. Keďže pôjde o nadštandardnejší projekt, verejné priestory sa budú pravdepodobne dláždiť. Je len málo dôvodov pochybovať o tom, že investor zvolí formu, blízku existujúcim riešeniam v okolí.

 

Konventná, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Okrem veľkého mestského manuálu sú v Bratislave prítomné aj iné materiály, definujúce riešenie verejného priestoru. Jedným z nich je Manuál pre Panenskú a okolie, podľa ktorého sa majú upravovať plochy v Evanjelickej štvrti medzi Palisádami, Staromestskou a Zochovou. Materiál je pomenovaný po Panenskej ulici, ktorá je jadrom územia. Realizácia zásahov v zmysle manuálu sa už spustila.

Po minuloročnej nultej fáze v podobe obnovy Soferových schodov mestská časť Staré Mesto, ktorá je stavebníkom, pristúpila k rekonštrukcii časti Konventnej ulice v blízkosti jej vyústenia do Staromestskej. Cieľom úpravy je zlepšenie podmienok pre chodcov a prinavrátenie historického koloritu tejto vzácnej ulice. Po minuloročnom útlme prác sa aktivita v priebehu tohto roka opäť rozbehla a úpravy viditeľne napredujú.

Tieto zásahy materiálovo celkom nenadväzujú na podobu úprav pri Mýtnej. Ide totiž o zónu historického mesta, kde sa požaduje dláždenie kamennou dlažbou. Na Konventnej sa tak osádza žulová dlažba, aká sa vyskytuje aj inde v historickom jadre Bratislavy. Dokončenie rekonštrukcie sa predpokladá v júni tohto roka.

Schválený staromestský rozpočet nenaznačuje, že v priebehu tohto roka dôjde k ďalšiemu pokračovaniu projektu. Mestská časť pripravuje obnovu časti Šulekovej ulice, v Zóne Panenská ale pravdepodobne výraznejšie práce očakávať nemožno. Dôvodom sú nepochybne aj obmedzené finančné zdroje. Pôvodne sa totiž uvažovalo s ďalšou fázou v podobe úpravy zanedbanej Štetinovej ulice.

 

Námestie slobody, 11.4.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Najvýraznejší projekt ide do finále

Ak sa nerátajú zásahy zo strany súkromných investorov, najvýraznejším projektom rozvoja verejného priestoru bude tento rok dokončenie ďalšej etapy rekonštrukcie Námestia slobody. Táto prebieha postupne už od roku 2018, v priebehu minulého roka sa však práce zintenzívnili. O niekoľko mesiacov nastane najzásadnejšia zmena – opäť sa spustí ikonická fontána Družba.

Na riešenie novej podoby zanedbaného námestia prebehla architektonicko-krajinárska súťaž už v roku 2017. Víťazi z kancelárií 2021 a LABAK prišli s návrhom, ktorý nijako zásadne nemenil pôvodnú koncepciu tohto parkovo upraveného námestia, namiesto toho sa skôr snažia o prehĺbenie jeho kvalít a otvorenie väčšiemu využitiu. Každopádne, obnovená a funkčná fontána, hoci s menej náročnými požiadavkami na prevádzku, tvorí jadro návrhu.

V tejto chvíli sa obnova podstatnej časti námestia blíži k záveru. Fontána bola komplexne zmodernizovaná a ústredná plastika Lipový kvet v posledných týždňoch aj vyleštená, takže dostane pôvodný lesk. V jej bezprostrednom okolí sa osádza dlažba z terazza, opodiaľ sa zas realizuje hladký betónový povrch. Na námestí sa obnovilo osvetlenie, v dohľadnej dobe by mal pribudnúť aj mobiliár, vychádzajúci z dizajnu pôvodného z roku 1980. Všetko smeruje k tomu, aby bolo námestie už v priebehu tohto leta funkčné.

Zmodernizovaný priestor by mal umožňovať omnoho kvalitnejšie trávenie voľného času. Obnovená fontána bude lepšie prístupná, keďže pôvodné bazény sa odstránili. V oveľa výraznejšej miere by mala ochladzovať priestor a zlepšovať tepelnú pohodu počas horúcich letných mesiacov. Naostatok, zlepšiť sa má aj prístup k zeleni, keďže bude odstránená časť betónových múrikov, ktorá doteraz bránila ľuďom s zhoršenými možnosťami pohybu k prístupu na pobytový trávnik.

Postupná revitalizácia námestia by mala pokračovať aj v ďalších rokoch. Pozostávať bude najmä z doplnenia viacerých prvkov, ktoré prispejú k lepšiemu využívaniu priestoru pre kultúru, verejné zhromaždenia alebo rozšíria gastronomickú ponuku.

 

Travertínová záhrada, 25.3.2023. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Radikálne zlepšenie verejného priestoru je hudbou budúcnosti

Hlavné mesto aj mestské časti pripravujú alebo majú v šuflíkoch viaceré projekty, ktoré majú ďalej posunúť úroveň verejného priestoru. Dobrou správou je, že Staré Mesto sa zaviazalo využívať mestské koncepčné materiály, takže nebude dochádzať k rozporuplným krokom, ako to bolo v nedávnej minulosti (napríklad v podivuhodnom predláždení Vajanského nábrežia nesúvisiacou dlažbou). Nanešťastie, v stave prípravy asi ostanú dlhšie.

Finančné možnosti samospráv sú totiž obmedzené, pričom aktuálna situácia zlepšeniu nenahráva. Magistrát tak začal škrtiť niektoré výdavky. Hoci stále má v rozpočte naplánovanú realizáciu niektorých projektov, tie kľúčové – napríklad komplexná rekonštrukcia Námestia SNP – sa odkladá na ďalšie roky. Zo strany verejných subjektov sa môžu niektoré z najvýraznejších úprav „prihodiť“ ako vyvolané investície iných projektov. Príkladom je vznik nového námestíčka (Travertínovej záhrady) na Paulínyho, ktoré vzniklo v rámci rekonštrukcie Slovenskej národnej galérie. Pred galériou sa zas predláždil chodník. 

Bratislava tak napriek viacerým pozitívnym správam ostane ešte nejakú dobu definovaná nízkou kvalitou verejného priestoru. Podľa niektorých názorov práve jej úroveň vypovedá o celkovej úrovni spoločnosti. V prípade slovenskej metropoly to je celkom presné. V rámci slovenskej spoločnosti vidno príklady posunu smerom k vyspelejšiemu svetu. Ako celok však ostáva v zajatí neschopnosti spravovať veci verejné aj starať sa o prostredie, v ktorom žije.

 

Pozrite si obnovu verejných priestranstiev vo fotoalbumoch

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube