Author photoAdrian Gubčo 02.10.2019 13:12

Meškanie dokončenia modernizácie Karlovesko-dúbravskej radiály sa predlžuje

Keď bola pred začiatkom letných prázdnin spustená modernizácia Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály, Hlavné mesto avizovalo, že práce budú ukončené do konca septembra. Už nejakú dobu je však zrejmé, že sa tento prísľub nepodarí naplniť, preto Magistrát oznámil nový termín: prvá etapa modernizácie bude ukončená 17. novembra 2019.

Potvrdil to primátor Hlavného mesta Matúš Vallo na včerajšom verejnom stretnutí s občanmi k téme modernizácie radiály. Meškanie nastalo kvôli zle zaznačeným inžinierskym sieťam, na čo sa prišlo počas samotnej realizácie, čo si vyžadovalo zmeny projektu a následné opätovné povoľovanie. Tým pádom nastalo celkové zdržanie, ktoré sa podľa mesta nedalo predtým predpokladať.

Hlavné mesto však chce ukončiť modernizáciu úseku od Molecovej až po Damborského ešte v tomto roku, preto pristúpilo k skoršiemu naštartovaniu prác na úseku od obratiska Karlova Ves po Damborského, čo má zároveň pomôcť v prípade, ak sa aj tu objavia nezaznačené siete.

Medzičasom, podstatná časť prác na úseku od Molecovej po obratisko bude dokončená do konca októbra, chýbať však budú ešte nástupištia alebo priechody pre chodcov a cyklistov, z čoho mesto obviňuje zhotoviteľa modernizácie. Preto sa pristúpi k sankciám za každý deň omeškania, pričom zhotoviteľ tvrdí, že práce dokončí 17. novembra. Prevádzka električiek medzi centrom mesta a obratiskom Karlova Ves sa tak spustí 18. novembra, od obratiska do Dúbravky bude naďalej premávať náhradná autobusová doprava.

Druhá etapa modernizácie až po Damborského má stále nezmenený termín, mesto očakáva jej dokončenie 21. decembra 2019. Od nasledujúceho dňa tak má byť spustená prevádzka električiek až do Dúbravky.

Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály zahŕňa ešte tretiu fázu, týkajúcu sa úseku trate od tunela na Nábreží arm. gen. L. Svobodu až po prestupnú zastávku Molecova. Táto je predbežne naplánovaná na leto budúceho roka.

 

Práce v obratisku Karlova Ves 15.9.2019

 

Opäť sa tak opakuje scenár z minulosti, kedy Hlavné mesto nie je schopné dodržať vopred stanovené termíny – stalo sa tak prakticky pri každom významnejšom projekte, vrátane výstavby prvej etapy petržalskej radiály alebo rekonštrukcie električkovej trate na Špitálskej. Dôvody meškania boli rôzne, zvyčajne však súviseli s nedostatočnou projektovou prípravou alebo zmenami v priebehu realizácie projektu.

Úplne základným krokom, ktorý by malo mesto spraviť, aby napravilo meškania, ktoré stoja nemalé prostriedky, je aktualizovať tzv. technickú mapu, ktorá obsahuje zákresy všetkých sietí technickej infraštruktúry. Súčasný dokument podľa mne známych informácií neobsahuje pravidelne aktualizované vrstvy, pričom mesto nedostatočne využíva podklady, ktoré dostáva od investorov, ktorí v Bratislave realizujú svoje projekty. Ďalším zlyhaním je, že v rámci prípravy na realizáciu projektov sa len zriedka vykoná sondáž, ktorá by odhalila skryté a neznáme siete.

Toto – práca s dátami – je jedným z kľúčových krokov, ako zefektívniť fungovanie mesta a tým zvýšiť spokojnosť a kvalitu života obyvateľstva. Hoci nastávajú určité posuny (viď nový dátový portál Hlavného mesta, kde sú prakticky len zozbierané existujúce podklady), zatiaľ možno len sotva hovoriť o aktívnej práci s dátami, keďže mnoho podstatných informácií kvôli rokom nezáujmu jednoducho nie je dostupných. Zvýšiť rozsah a komplexnosť, s ktorými môže mesto pracovať, by malo byť prioritou.

Výsledky sa potom dostavia rýchlo. Príklad za všetky – keby malo mesto vedomosť o inžinierskych sieťach pod traťou v Karlovej Vsi, mohlo mať už modernizáciu prakticky dokončenú a mohlo sa pustiť do ďalších rekonštrukcií. Od ukončenia modernizácie je napríklad závislá rekonštrukcia úseku trate v Rači (viac tu), s čím súvisí možnosť využívať obojsmerné električky. Tieto sú aktuálne viazané na Karlovu Ves, keďže pri absencii obratiska sú jedinými strojmi, ktoré možno otáčať na Molecovej.

V tejto oblasti tak musí nastať pokrok. V blízkej budúcnosti by sa hlavným dátovým pracoviskom Hlavného mesta mal stať Metropolitný inštitút Bratislavy.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube