Author photoAdrian Gubčo 30.09.2019 10:00

Rekonštrukcie električkových tratí na Americkom námestí aj v Rači budú meškať

Okrem masívnej modernizácie električkovej radiály v Karlovej Vsi a Dúbravke sa mali už v blízkej dobe rozbehnúť aj ďalšie rekonštrukcie s cieľom zlepšiť stav niektorých úsekov v bratislavskej električkovej sieti. Konkrétne ide o najhoršie úseky na Americkom námestí a v Rači, aktuálne sa však termín spustenia prác posúva, pričom nie je známe, kedy sa presne naštartujú.

Trať na Americkom námestí

Trať na Americkom námestí

Zdržanie sa týka oboch úsekov, teda centrálneho, ako aj račianskeho. Kým v prípade prvého bola zrušená verejná súťaž na zhotoviteľa, ktorá sa tak musí opakovať, rekonštrukcia trate v Rači je naviazaná na modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály, keďže bez ukončenia prác na radiále nie je možné uvoľniť obojsmerné električky potrebné pre prevádzku dopravy v Rači. Momentálne je tak električková doprava bez obmedzení.

Rýchlejší posun by mal predsa len nastať v Rači, kde je už zmluva zhotoviteľom podľa stanoviska Dopravného podniku Bratislava, citovaného na portáli iMHD.sk, pred podpisom. Čaká sa tak jedine na ukončenie prác v aktuálnej etape modernizácie trate v Karlovej Vsi, ktorá bola očakávaná 28. septembra, aj tu sa však vyskytuje meškanie, ktoré bude mať odhadovanú dĺžku približne jeden mesiac (pozrite si stav prác na radiále spred dvoch týždňov).

V prípade Amerického námestia je situácia komplikovanejšia. Dopravný podnik predošlú verejnú súťaž zrušil potom, ako táto vygenerovala značne vyššiu žiadanú sumu za zhotovenie diela (3,2 milióna eur) oproti predpokladanej sume (2,8 milióna eur). Potrebné tak je vyhlásiť novú súťaž so zmenenými podmienkami. Na ich formulácii sa aktuálne pracuje na úrovni DPB a Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, každopádne sa však realizácia posúva pravdepodobne o niekoľko mesiacov.

Je tak vysoko pravdepodobné, že v prvej polovici budúceho roka Bratislava zažije viacero obmedzení na električkových tratiach. Tie sa budú týkať centra mesta, Rače aj Karlovej Vsi a Dúbravky, kde sa spustia ďalšie etapy modernizácie. V kontexte prebiehajúcej prestavby ulice Mlynské nivy a pokračujúcich prác na diaľnici D4 a rýchlostnej ceste R7 tak dopravné problémy Hlavného mesta nejakú dobu ešte potrvajú. Na rok 2020 sa navyše výhľadovo počíta s opravou trate na nábreží medzi Mostom SNP a tunelom.

 

Rekonštrukcie prinesú zlepšenia verejného priestoru, napríklad rozšírením chodníka na Americkom námestí

 

Na druhej strane, ide o veľmi potrebné zásahy, ktoré navyše prinesú nielen zlepšenia prevádzkyschopnosti siete verejnej dopravy, ale aj určité úpravy verejných priestranstiev, ktoré zatraktívnia používanie verejnej dopravy a užívania mesta ako takého. Významné zmeny sa očakávajú v Rači aj na Americkom námestí.

V Rači sa obnoví úsek dlhý 430 metrov medzi Detvianskou a Záhumenicami, teda koľajové esíčko, vrátane zastávky Drevona. Ako uvádza iMHD.sk, pôvodná trať bude nahradená iným typom, pre zníženie hlučnosti budú inštalované antivibračné rohože. Časť trate v dĺžke 106 metrov bude zazelenená. Dĺžka nástupíšť na zastávke bude predĺžená, doplnené budú elektronické informačné tabule s odchodmi spojov. Zlepšiť by sa mala aj celková dizajnová úroveň zastávok.

Ešte masívnejšie úpravy sa predpokladajú pri Americkom námestí, kde dôjde k oprave trate od Špitálskej po zastávku Blumentál. Trať bude posunutá približne o meter smerom k parku na Americkom námestí, vďaka čomu bude možné rozšíriť chodník popri plote Univerzitnej nemocnice, ktorý je maximálne úzky. Vďaka tomuto opatreniu bude možné zrušiť zábradlie popri trati. Samotné zastávky ostanú v rovnakej polohe, budú však zrekonštruované a predĺžené.

Aj v tomto prípade dôjde k zlepšeniu stavu zastávok, ktoré budú zmodernizované, doplnené o elektronické informačné tabule a vydláždené. Dlažba bude osadená v rámci trate na Americkom námestí, okrem toho budú inštalované systémy na zníženie hlučnosti. Obrubníky medzi traťou a chodníkmi budú kamenné. V rámci príprav na úpravy Floriánskeho námestia by sa mal znížiť aj počet trakčných stožiarov, kým nevyužívaná bývalá zastávka sa zmení na zelený pás.

Výsledkom týchto opatrení bude nielen priame fyzické zlepšenie verejného priestoru a dopravnej infraštruktúry, ale aj mentálna zmena v očiach užívateľov – obyvateľov a návštevníkov mesta. Pre atraktivitu verejnej dopravy je totiž dôležitá nielen spoľahlivosť a rýchlosť prevádzky a kvalita vozidiel, ale aj úroveň dopravných priestorov, teda zastávok, terminálov či rôznych staníc. Ak chce verejná doprava slúžiť ako alternatíva individuálnej automobilovej doprave, je potrebné dbať aj na takéto „detaily“.

Do budúcna musí byť v tomto smere ešte vykonanej mnoho práce. Tak ako aj v iných veciach, aj v prípade zastávok verejnej dopravy je Bratislava charakteristická priemernou dizajnovou úrovňou (nových) zastávok, vizuálnym chaosom, nedostatkom vybavenia a zlou kvalitou povrchov. Existujúce štandardy prispievajú k zlepšeniam (nutnosť inštalovania elektronických informačných tabúľ, osadenia kasselských obrubníkov, atď.), samé osebe však nestačia.

Po inšpiráciu si možno opäť ísť do Prahy, ale aj iných blízkych metropol, napríklad do Varšavy či Budapešti. Tieto mestá už majú ujasnený dizajn označníkov, zastávkových prístreškov (my dodávame síce relatívne dobré, ale sériové prístrešky od JCDecaux, prípadne od mmcité), najvýznamnejšie prestupné uzly sú predmetom architektonických súťaží a obsahujú dodatočnú vybavenosť, čo cestujúcim umožňuje vybaviť napríklad drobné nákupy. Ak sa chce Bratislava prezentovať ako plnohodnotné hlavné mesto, musí tieto príklady nasledovať.

Azda môže ísť o ďalšiu úlohu pre novovzniknutý Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý má okrem veľkých vecí typu rekonštrukcia Námestia SNP riešiť aj mestský detail – t.j. dizajn mestského mobiliáru, označovania alebo písma, používaného vo verejnom priestore. Lebo dobré a príjemné mesto je aj o takýchto „drobnostiach“.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Trať na Americkom námestí je v havarijnom stave
  • Trať na Americkom námestí je v havarijnom stave
  • Chodník popri plote Univerzitnej nemocnie sa rozšíri
  • Nástupisko zrušenej zastávky na Floriánskom námestí sa zmení na zelený pás

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube