Author photoAdrian Gubčo 30.04.2020 08:42

Metropolitný inštitút vyhlasuje architektonickú súťaž na Komenského námestie

Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) spoločne s Hlavným mestom a Generálnym investorom Bratislavy rozbehol ďalšiu súťaž, tentoraz krajinársko-architektonickú, pre získanie novej podoby Komenského námestia. Zámer nadväzuje na minuloročné oživenie priestoru lokálnymi zásahmi, podľa predstavy vyhlasovateľov súťaže by tu mohol vzniknúť lokálny parčík.

Mesto by chcelo preriešiť územie o celkovej ploche 1.835 metrov štvorcových, ktorého súčasťou je aj úsek priľahlej cesty, prepájajúci Gorkého a Jesenského ulicu. Upravené priestranstvo by malo obsahovať plochu so vzrastlou zeleňou, byť pobytovým a stretávacím miestom, no zároveň veľmi komorným, a vytvoriť reprezentatívne predpolie pred zadným vstupom do Slovenského národného divadla.

Návrh musí byť zároveň v súlade s pripravovaným Manuálom verejných priestorov, ktorého Manifest v podobe zásad tvorby verejných priestorov už možno nájsť v sprievodnej správe, a dobre nadväzovať na okolitú architektúru v podobe budovy Obchodnej a priemyselnej komory z roku 1903, paláca Motešických, ale predovšetkým Slovenského národného divadla. Do námestia sa SND obracia modernou zadnou stranou, pod priestorom námestia sa však čiastočne nachádza technické zázemie divadla, čo treba pri návrhu zohľadniť (zeleň nemôže byť všade).

Nido

MIB pripomína, že námestie je súčasťou prepojenia medzi Hviezdoslavovym námestím a východnou časťou centra mesta, s výbornou pešou dostupnosťou a v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy, ale zároveň je skryté. V okolí chýbajú kvalitnejšie povrchy, časť územia je využívaná pre povrchové parkovanie. Prehliadané je aj umelecké dielo od Andreja Goliáša, ktoré tu vzniklo v rámci prestavby námestia v rokoch 1966-1972.

Toto všetko sa má ale v dohľadnej dobe zmeniť. Už v priebehu minulého roka, v rámci oživenia námestia sériou menších podujatí a doplnením hracích a rekreačných prvkov, MIB zbieral názory verejnosti, z ktorých vyplynulo, že občania si najviac želajú doplnenie zelene (hoci mesto dáva účastníkom možnosť odstrániť nedávno zasadené stromy pri Gorkého 4) či osadenie vodného prvku. Mesto ďalej žiada zapracovanie umeleckého diela, doplnenie vhodného mobiliáru, minimalizáciu parkovania a rešpektovanie koridoru pre nákladné autá, ktoré privážajú do SND rekvizity.

Súťaž na budúce Komenského námestie je dvojetapová a neanonymná a bude mať formát tzv. „francúzskej súťaže“ – do prvého kola predložia kandidáti svoje portfóliá, z ktorých porota vyberie štyri najlepšie tímy, ktoré budú pracovať na konkrétnom návrhu. Prihlasovanie podkladov do prvej etapy bude prebiehať do konca mája, súťaž by mala byť vyhodnotená do začiatku septembra. Predpokladané investičné náklady sú na úrovni 450-tisíc eur.

 

 

Mesto takto pripravuje neveľký zásah, ktorý by mal byť realizovateľný v dohľadnej dobe. V záujme urýchlenia procesu zvolilo aj daný formát súťaže, ktorý je pri takýchto relatívne neveľkých zámeroch ideálny. Bratislava každopádne získa ďalší príjemný verejný priestor.

Aj táto iniciatíva však trpí problémom takmer všetkých revitalizácií verejného priestoru v Bratislave v poslednom období. V rámci veľkého počtu projektov boli totiž opravené parčíky či námestia, nie však už priľahlé plochy cestných komunikácií, zvlášť v takej forme, aby vhodne dopĺňali nový charakter daného priestoru. Príkladom môže byť Kmeťovo námestie, Ľudové námestie alebo dávnejšie Dulovo námestie, kde prebehli opravy, samotné obvodové ulice však vyzerajú rovnako nepríjemne ako predtým.

V tomto prípade bola šanca spolu so súťažou rovno hľadať aj ideovú podobu Gorkého či Jesenského ulice. Tak ako Komenského námestie, aj tieto ulice sú súčasťou akéhosi bratislavského „Ringu“ v predĺžení promenády Hviezdoslavovho námestia, čo so sebou nesie určité nároky na reprezentatívnosť. Okrem toho, Gorkého ulica je aspoň čiastočne miestom potenciálneho rozšírenia pešej zóny historického jadra.

Túto možnosť som načrtol už dávnejšie, pričom som v tomto smere oslovil aj Metropolitný inštitút, ten však príležitosť nevyužil. Ak by z Gorkého a Jesenského ulice vznikli vzorové verejné priestranstvá – alebo sa minimálne vytvorili plány, realizovateľné neskôr - Bratislava by tým mimoriadne získala. Podobne veľkomestsky pôsobiacich ulíc v meste nie je veľa, čo by v kombinácii s dobrým verejným priestorom viedlo ku vzniku veľmi príťažlivého rozšírenia pôvodného centra.

Metropolitný inštitút medzičasom aj napriek pandémii koronavírusu pracuje na veľkom počte súťaží – rozbehnutá ich je aktuálne štvorica a jedna je uzavretá. V príprave by mali byť ďalšie, vrátane bytových domov aj verejných priestranstiev. V Bratislave sa po veľmi dlhej dobe stáva súťaženie pri tvorbe mesta štandardom, čo je mimoriadne príjemná zmena. Kľúčovou však bude realizácia, v tomto smere bude ale potrebné na výsledky ešte nejakú dobu počkať.

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube