Author photoAdrian Gubčo 08.10.2020 16:35

Detaily Klingerky II a III sú známe, vznikne druhá najvyššia budova v Bratislave

Kým prvá etapa Klingerky rastie a čoskoro dosiahne plnú výšku a bude aj dokončená, druhá a tretia etapa vyvolávala mnoho otáznikov. Teraz sa však predstavujú definitívne detaily tohto projektu: zverejnená bola dokumentácia zámeru v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), podľa ktorej Bratislava získa svoju druhú najvyššiu budovu.

Zdroj: J&T Real Estate

Zdroj: J&T Real Estate

Developer J&T Real Estate v priebehu leta predstavil prvé informácie o zamýšľanom developmente v priestore medzi Košickou, Mlynskými nivami, Pláteníckou a Prístavnou. Podľa nich tu má vzniknúť polyfunkčný súbor so šiestimi stovkami bytov, 31-tisíc metrami štvorcovými kancelárskych priestorov vo výškovej budove na nároží Košickej a Prístavnej, atraktívnym pouličným retailom a verejnými priestormi. Realizácia by sa mala spustiť v polovici tejto dekády.

Po dnešku sú ale známe aj bližšie informácie, vrátane detailov jednotlivých objektov, ako aj vízie, s akou pokračovanie developmentu vznikalo. Autori projektu, architekti z kancelárie GFI, v zámere vysvetľujú, že okolitá urbanistická štruktúra je mimoriadne heterogénna a nepreviazaná, čo je dôsledkom vývoja, kedy na mieste zaniknutých výrobných areálov začali vznikať výškové solitéry, a popri nich sú relikty priemyselných objektov a obytných kolónií (napríklad Klingerova kolónia alebo kolónia Danubius). Cieľom developmentu je tieto kontrasty prekonať, ale z nich aj ťažiť.

Nido

V súčasnosti sa v priestore nachádza prevažne nezastavaný priestor, resp. zvyšky a základy pôvodných stavieb, patriacich do výrobného areálu Gumon. V podloží je navyše prítomná významná environmentálna záťaž. Jedinou existujúcou stavbou je administratíva Gumonu, ktorá bude zrovnaná so zemou. Územie je dnes vymedzené širokými mestskými triedami s výnimkou Pláteníckej ulice, tu však bude susedom druhej etapy drobná štruktúra Klingerovej kolónie.

Budúca navrhovaná zástavba predstavuje podľa architektov optimálnu formu prepojenia jednotlivých štruktúr, rešpektujúcu historickú stopu územia a tvoriacu udržateľný a ekonomický spôsob využitia priestoru. Kompozícia je tak založená na postupne gradácii hmoty zo severu na juh, od Zwirnu k Dunaju, a z východu na západ, od Klingerovej kolónie k výškovej zástavbe downtownu. Navrhnutá je zároveň výšková dominanta, ktorá zdôrazní nárožie a vytvorí nástup do nového centra mesta z mostu Apollo či do zón Chalupkova a Pribinova.

Okrem toho chcú architekti nadviazať na mestotvorný charakter Košickej, vytvoriť nové prepojenia v území, vytvoriť rozličné atmosféry na bulvári Košická (navrhované sú aj podlubia), dotvoriť stromoradia, integrovať kolóniu do novej štruktúry, priniesť nové funkcie, ktoré podporia kvalitu bývania, a rozšíriť verejné a zelené priestory. Projekt má takto skompaktniť danú časť mesta a podporiť kontinuitu zástavby.

 

Celkový pohľad na projekt aj so susednou Klingerkou 1. Zdroj: J&T Real Estate

 

Development je naplánovaný v dvoch etapách. Klingerka 2 sa nachádza v severnej časti riešeného pozemku, oddelená bude predĺženou Valchárskou. Naplánovaná tu je šestica objektov. Klingerka 3 ráta taktiež so vznikom šiestich nových budov.

V Klingerke 2 je Stavba č. 1 polyfunkčný objekt na nároží Košickej a Mlynských nív, ktorý bude mať 16 nadzemných podlaží a výšku 52,7 metrov. Dominantnou funkciou bude bývanie, na prízemí budú obchodné jednotky. Umiestnený tu bude aj vstup do trojpodlažnej podzemnej garáže. Stavba č. 2 bude pokračovať v línii Košickej ulice bude mať predovšetkým funkciu občianskej vybavenosti a dodatočne bývania. Nachádzať by sa tu mal „workshop hub“. Stavba č. 3 bude opäť výškovým rezidenčným objektom s 19 podlažiami a výškou 61,9 metrov. Parter má byť aj tu aktívny.

Stavby č. 4-6 budú umiestnené na Pláteníckej ulici a mierkou budú nadväzovať skôr na zástavbu rodinných domov na druhej strane ulice. Ide výlučne o objekty občianskej vybavenosti. Stavba č. 4 bude mať tri podlažia a bude tu umiestnený retail, Stavba č. 5 bude mať opäť tri podlažia a má byť „detským centrom“, teda materskou školou pre 80-120 detí, a Stavba č. 6 bude štvorpodlažnou budovou určenou pre retail. Medzi nimi a stavbami od Košickej bude vnútroblokový park, smerom k mestskej triede budú vytvorené akési pasáže.

V prípade Klingerky 3 je Stavbou č. 1 polyfunkčný bytový dom s deviatimi podlažiami a 29 metrami, umiestnený na križovaní Košickej a Valchárskej. Ďalej pozdĺž Košickej vznikne Stavba č. 2, ktorá je najvyšším rezidenčným objektom celej druhej a tretej etapy – naplánovaných je 27 podlaží s výškou 86,4 metrov. V rámci komerčnej vybavenosti tu majú vzniknúť „kreatívne ateliéry“. Parter bude aktívny po celej dĺžke uličných fasád do Košickej. 

Stavba č. 3 bude už orientovaná na Plátenícku. Ide o sedempodlažný objekt hotela. Stavba č. 4 bude polyfunkčný objekt s komerčnými priestormi na nároží Pláteníckej a Valchárskej s piatimi nadzemnými podlažiami a vstupom do trojpodlažnej podzemnej garáže.

Najvýraznejšou časťou celého projektu bude Stavba č. 5 – administratívna veža na nároží Košickej a Prístavnej. Budova bude mať 35 nadzemných podlaží a výšku 141 metrov, čím sa stane druhou najvyššou budovou v Bratislave a na Slovenskou a najvyššou administratívnou vežou. Prvé podlažie bude tvorené lobby a komerčnými priestormi, na druhom bude kantína. Na ostatných podlažiach budú kancelárie a technologické vybavenie. 

Stavba č. 6 bude tvorená len pavilónom, kde budú ukryté priestory určené pre odvoz odpadu a zásobovanie. Vo vnútrobloku je naplánované pokračovanie parku, pred vstupom do veže bude umiestnená fontána.

Čo sa týka dopravného napojenia, platí, že budovy budú od Košickej odstúpené, aby tu bolo možné umiestniť električkovú trať, pokračujúcu na Pribinovu, resp. smerom do Ružinova. Od Pláteníckej má byť zriadená obojsmerná segregovaná cyklotrasa, samotná Plátenícka bude navyše medzi Mlynskými nivami a Valchárskou nadvihnutá, aby sa dopravne utlmila. Celkový počet parkovacích miest dosiahne 1.721, z čoho pripadá 653 na Klingerku 2 a 1.068 na Klingerku 3.

Autori návrhu odhadujú, že celkové náklady na projekt dosiahnu 250 miliónov eur (89 miliónov Klingerka 2 a 161 miliónov Klingerka 3). Predpokladané obdobie výstavby je zhodné, development by tak mal vzniknúť naraz -  spustenie výstavby sa predbežne očakáva v marci 2023, ukončenie v marci 2026.

 

Vnútroblok bude mať charakter parku s umením. Zdroj: J&T Real Estate

 

Tieto informácie svedčia o tom, že pôjde o ďalší z bratislavských megaprojektov. Mimoriadne výrazný a mimoriadne veľký projekt je už Klingerka 1, po dobudovaní Klingerky 2 a 3 však vznikne v podstate celé nové susedstvo. Umiestnenie druhej najvyššej bratislavskej veže z neho zároveň spraví aj nový orientačný bod v rámci metropoly.

Developer však v prípade prvej etapy akoby na tento význam – ktorý sa dal predpokladať aj pred akvizíciou susedného pozemku – nereflektoval. Veža pôsobí masívnym dojmom a pri pohľade na celkovú kompozíciu projektu sa nemožno ubrániť dojmu, že ide o vzorový príklad maximalizácie zisku na úkor mestotvornosti. JTRE je z tohto dôvodu silným terčom kritiky laickej aj odbornej verejnosti. Druhá a tretia etapa sa tak stáva príležitosťou, ako aspoň zmierniť nedostatky prvej a napraviť si čiastočne reputáciu.

Doteraz zverejnené materiály naznačujú, že sa developer aspoň čiastočne poučil. Prvým pozitívnym signálom je fakt, že parkovanie je už umiestnené takmer výlučne v podzemí a nie v nadzemných parkovacích domoch. Vďaka tomu možno vytvoriť atraktívnejšie fasády nižších častí budov s aktívnym parterom a dostatočne priestornými nástupnými priestranstvami. Ďalším vhodným prvkom je práca s mierkou od Pláteníckej, v dôsledku čoho nebude kontrast medzi zástavbou od Pláteníckej a Košickej až taký radikálny.

Samozrejme, veľkým prínosom je výška navrhovanej administratívnej veže. S výškou 141 metrov viditeľne presiahne všetky ostatné veže v bratislavskom downtowne s výnimkou Eurovea Tower a ešte viac rozbije už existujúci stenový efekt, ktorý vznikol v dôsledku prísnej výškovej regulácie v Zóne Chalupkova. Vhodné by bolo ešte viac rozpracovať dizajn, doterajšie materiály totiž ukazujú veľmi racionálnu podobu veže, kde je jediným narušením prostého hranolu len ustúpenie niektorých podlaží, aby tu bolo možné umiestniť zeleň.

Zaujímavý je pohľad na zamýšľanú funkčnú štruktúru. Okrem bežnej schémy bývanie-kancelárie-retail tu má vzniknúť aj menší mestský hotel – typológia, ktorá v downtowne dosiaľ s výnimkou hotela v Eurovei absentuje – a veľká materská škola. Otázne bude, či sa developerovi skutočne podarí vytvoriť „kreatívne ateliéry“, výstavné priestory, ateliéry mediálneho umenia a podobne. Príťažlivo znejú aj plány v riešení zelene, majú sa tu nachádzať zelené strechy, aleje, komunitné záhrady či bosket.

Od pokračovania Klingerky očakávam ešte ďalšie rozpracovanie architektonického výrazu jednotlivých objektov (aby sa zbavila miernej reminiscencie k Jégého Aleji I a II), inak však nejde o žiadnu katastrofu. V prostredí nového centra pôsobí tento development vcelku adekvátne. Ak by JTRE podobným spôsobom pristupovalo už k tvorbe prvej etapy, je celkom možné, že by reakcia nemalej časti verejnosti bola úplne iná.

Klingerku 2 a 3 teraz čaká povoľovací proces, ktorý určite nebude jednoduchý. Projekt, ak vznikne, však bude vítaným rozšírením bratislavského downtownu a obohatením mestskej panorámy. Ožije ďalšia dosiaľ mŕtva časť mesta a Košická ulica by sa mohla premeniť na atraktívnu mestskú triedu. Navyše sa zvýši tlak na výstavbu električkovej trate, čo je pozitívom.

Metropola tak bude opäť o čosi modernejšia. Transformácia Bratislavy na mesto výškových budov pokračuje.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Galéria

  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate
  • Zdroj: J&T Real Estate

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube