Author photoAdrian Gubčo 16.08.2023 18:15

Z predmestia k veľkomestu. V okolí hotela Kyjev pribúdajú zmeny, prichádza veľká transformácia

Keď v roku 1934 doboví urbanisti zaregulovali budúcu podobu bloku medzi Špitálskou, Rajskou, Dunajskou a Námestím SNP, očakávali, že v krátkej dobe sa táto oblasť premení na mestsky pôsobiacu zónu s novou kompaktnou zástavbou. Dnes, takmer storočie po vzniku plánov, nie je rozvoj územia stále ukončený. Jednoduché nebude ani ďalšie pokračovanie prestavby.

Zdroj: Google Maps, Portik

Zdroj: Google Maps, Portik

V medzivojnovom období sa Bratislava prudko rozvíjala, čo sa dotklo aj vtedajšieho predmestia v okolí dnešného hotela Kyjev. Väčšinu zástavby tvorili menšie jedno- či dvojpodlažné domy, z ktorých sa tu dodnes niekoľko zachovalo. Doboví architekti mali ale iné vízie: jednoduché domčeky mali nahradiť moderné mestské činžovné domy s bytmi, prípadne kancelárske a obchodné objekty. Rýchlo po schválení regulácie začali v lokalite vznikať päť- a šesťpodlažné budovy.

Situácia zmenila druhá svetová vojna a nástup moderných urbanistov, ktorí mali o výstavbe v lokalite diametrálne odlišnú predstavu. Aj v povojnovom období sa tu síce malo umiestniť nové centrum mesta, ale v úplne inej podobe. Podstatná časť staršej zástavby sa mala zrovnať so zemou, pričom by ju nahradil monofunkčný komplex obchodného domu a medzinárodného hotela. V tomto smere bola v roku 1960 vypísaná súťaž, v ktorej sa presadil Ivan Matušík so svojim dnes už ikonickým Priorom a hotelom Kyjev.

Komplex sa začal realizovať, čo si skutočne vyžiadalo zánik mnohých domov. K úplnej deštrukcii však nedošlo. Matušík predpokladal, že zbúrané budú aj viaceré dodnes stojace domy na Rajskej alebo v predĺžení Cintorínskej (ktoré kopírujú podobu regulačného plánu z roku 1934), aby sa územie „vyčistilo“ a solitéry nových komplexov (vrátane dnešného Ministerstva sociálnych vecí) ešte viac vynikli.

Keďže sa to nestalo, výsledkom je súčasný stav: mohutné realizácie neskorej moderny sú vrazené do tradičného mestského prostredia, v dôsledku čoho vznikajú viaceré netradičné situácie. Bloky nie sú vymedzené, verejné priestory majú nízku kvalitu, nachádza sa tu viacero prieluk a prežíva niekoľko drobných domčekov z minulosti. Architektonická úroveň Prioru aj hotela Kyjev je špičková, čo sa ale nedá povedať o jeho zasadení a koexistencii so zvyškami pôvodného urbanizmu.

Výsledný dojem z územia je preto rozpačitý. Malo by ísť o centrum Bratislavy, čo si vyžaduje dobrú kvalitu prostredia aj zástavby, dnes to tak ale nie je. Hoci sa niekoľko domov zrekonštruovalo, priveľa ich chátra. Naostatok, v sotva ideálnom stave je aj Matušíkov komplex (najmä hotelová časť). Existujú ale náznaky, že sa to bude meniť.

Galéria

  • Rajská 5. Zdroj: Portik
  • Rajská 5. Zdroj: Portik
  • Rajská 5. Zdroj: Portik
  • Štúdia úprav v okolí hotela Kyjev. Zdroj: Lordship
  • Štúdia úprav v okolí hotela Kyjev. Zdroj: Lordship
  • Štúdia úprav v okolí hotela Kyjev. Zdroj: Lordship

Koniec prieluk a viac bývania

Posledné roky priniesli obrodu centra Bratislavy, ktoré sa stáva obľúbeným miestom pre život. Viaceré štvrte – Blumentál, okolie Jakubovho námestia, Evanjelická štvrť – sú vyhľadávané vďaka dostupnosti služieb, vybavenosti, príjemnému prostrediu a mestskému charakteru. Blok, v ktorom je hotel Kyjev, sa nachádza na priesečníku viacerých zón, zatiaľ ale stál mimo tohto vývoja.

To sa môže čoskoro zmeniť, keďže investorom sa už míňajú disponibilné pozemky pre výstavbu v Starom Meste. Dôsledkom bude vyšší tlak na rekonštrukcie, dostavby, nadstavby, prestavby či vypĺňanie prieluk, ktorých zostáva v Bratislave veľa. Náznakov, že sa to týka aj Rajskej či Cintorínskej, postupne pribúda čoraz viac.

Dôkazom je dvojica aktuálne vydaných záväzných stanovísk zo strany Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy. V prvom prípade pri „Budove na Rajskej ulici v Bratislave“ však je toto stanovisko záporné. Investor Rajská II, s.r.o., tu chcel pôvodne na mieste starého dvojpodlažného domčeka na Rajskej 5 postaviť šesťpodlažný polyfunkčný dom. Po novom sa rozhodol budovu zmeniť na sedempodlažnú bytovku.

Magistrát sa s týmto plánom nestotožnil. Navýšenie domu o jedno podlažie by narušilo charakteristickú štruktúru zástavby a bolo v rozpore s architektúrou susedného domu, na ktorý mala novostavba vo viacerých ohľadoch nadviazať. Hlavné mesto sa odvoláva na existujúci Územný plán zóny Dunajská, ktorý umožňuje regulovať otázku výšky a čiastočne aj podoby domov.

Z pohľadu investora by nemalo ísť o šokujúci úder. Projekt už má v skutočnosti vydané stavebné povolenie, developer by tak mohol kedykoľvek začať stavať. Zdá sa, že išlo skôr o špekuláciu, pričom Magistrát rozhodol v tomto prípade správne. Architektúru nového projektu spracovala kancelária Portik, hoci pôvodne mal na zámere pracovať renomovaný ateliér Sadovsky&Architects.

O čosi úspešnejšia bola spoločnosť SK Centre a.s., teda Lordship, ktorý je majiteľom hotela Kyjev. Jeho projekt, polyfunkčný dom na Cintorínskej 4, kladné stanovisko dostal. V súčasnej prieluke tak vznikne päťpodlažná budova s ôsmimi bytmi, priestormi pre služby na prízemí a desiatimi parkovacími miestami v podzemnom podlaží. Autorom architektúry je prestížny Compass. Ten sa podieľa na koncepcii celého územia

K zmene funkcie má prísť na Rajskej 15/A, kde sa charakteristická administratívna budova, nazvaná Polyfunkčný dom Modrá vlna, premení na bytovku. Z pôvodných administratívnych priestorov vznikne 9 bytových jednotiek. Architektúra objektu by sa meniť nemala.

Skôr či neskôr dôjde pravdepodobne aj k vyplneniu prieluky v susedstve Modrej vlny. Donedávna sa tu nachádzal zanedbaný jednopodlažný dom, tento ale bol zbúraný – nepochybne v očakávaní budúcej výstavby. Vlastník pozemku je blízky developerovi IURIS. Zmysel by dávalo prebudovať aj susedný pozemok, kde je staršie pohostinstvo, spoločne s domom na Rajskej 21. Tieto ale nateraz vlastnia iní majitelia.

 

Komplex Prioru a hotela Kyjev je zanedbaný rovnako ako verejný priestor v okolí, existujú ale náznaky zmeny. Autor: Nino Belovič / YIM.BA

 

Prestížna časť mesta?

Dnešný stav územia je len sotva prezentovateľný ako ukážka prestížnej časti Bratislavy. Okrem pripravovanej výstavby sa ale ukazujú ďalšie náznaky, že vývoj sa posúva – a to až dramaticky. Energiu lokality môžu zmeniť aktivity v rámci bývalého Prioru. Obchodný dom upadol po vzniku veľkých nákupných centier a nepomohli mu ani snahy bývalého majiteľa, reťazca Tesco, z neho urobiť atraktívnejší mestský koncept My (čítať máj po vzore slávneho obchodného domu Máj v Prahe).

Zmenu chcel priniesť nový majiteľ George Trabelssie, ktorý Prior prevzal v roku 2019. Ani jeho aktivity nepriniesli obnovenie úspechu a pozície Prioru z minulosti. Najnovší vývoj ale ukazuje, že sa možno predsa len podarilo nájsť zdroj návštevnosti.

V Priore sa v posledných mesiacoch začali objavovať populárne aktivity, prevádzky a koncepty, spájajúce kultúrnu, barovú a kaviarenskú ponuku. Začalo sa to kaviarňou Ost Block, pokračovalo presťahovaním Kultúrneho centra Dunaj (po novom Kultúrne centrum Prior Kácečko) a nasledovať má otvorenie prevádzok Bukowski a Bohéma. Majiteľovi pomohli aj náhody, keďže niektoré zo zmienených podnikov sa nachádzali v budovách, ktoré prechádzajú alebo prejdú veľkými rekonštrukciami. Ponúknuť im poloprázdny obchodný dom bola správna voľba.

Na obrovský potenciál Prioru v tomto smere upozornila YIM.BA už pred niekoľkými týždňami a dnes si to všímajú aj veľké národné médiá. Z Prioru sa môže za krátku dobu stať zásadný bod na mape nočného života Bratislavy, čo na seba naviaže otváranie nových konceptov, obchodov či podnikov. Ako upozorňujú viacerí komentátori, nemusí ísť o žiadnu módnu vlnu – nové prevádzky totiž veľmi dobre nadväzujú na identitu miesta a mesta, čo vytvára základ pre dlhodobú udržateľnosť konceptov.

Ak začne s týmito danosťami majiteľ Prioru a napokon aj hotela Kyjev umne pracovať, môže sa konečne priblížiť k dávnemu a nikdy neukončenému snu: ku vzniku skutočného jadra mesta. Najprv ním bude v noci, citlivé nadviazanie na hodnoty územia ale môže aktivovať prostredie aj počas dňa. Investori majú k dispozícii aj druhú silnú zbraň v podobe pripravovanej rekonštrukcie Kamenného námestia v réžii Hlavného mesta.

Projekt Živého námestia zmení dnes zanedbané plochy Námestia SNP a Kamenného námestia na upravené, dopravne ukľudnené a zelené priestranstvá, hodné centra metropoly. Projekt spracúvajú architekti z nemeckej kancelárie Loidl, ktorí majú bohaté skúsenosti s transformáciu schátraných území na živé a príťažlivé miesta.

Zlepšenie verejného priestoru prispeje k zvýšeniu statusu lokality, zvýši ceny nehnuteľností a umožní „vytiahnuť“ turistov von zo stredovekého jadra. Meniace sa vnímanie modernej architektúry – ktorá bude pravdepodobne chránená ako národná kultúrna pamiatka – je ďalším predpokladom k posunu vnímania tohto mestského bloku.

Existujú tak záblesky optimizmu, že súčasný tragický obraz úpadku, charakteristický pre okolie hotela Kyjev a reprezentovaný reklamou, stánkami, nepekným asfaltovým parkoviskom, rozbitými povrchmi, nezmyselnými vjazdami do podzemných priestorov, prielukami a chátrajúcimi budovami, sa začne meniť. O niekoľko rokov a storočie po vzniku prvých ucelených plánov na prestavbu sa ukončí prerod predmestia na veľkomestsky pôsobiacu časť Bratislavy.

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Komentáre

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube