Author photoSimona Schreinerová 08.12.2023 14:27

Zmarená šanca na krajšie nábrežie. Revitalizácia Veľkého Draždiaka sa zabrzdila, rozhodnúť musí zastupiteľstvo

Po predstavení projektu Južná Pláž pri petržalskom Veľkom Draždiaku, ktorý pripravuje spoločnosť V.D. LAKE, prišli prevažne pozitívne reakcie. Jedným z dôvodov bol určite aj záujem developera skultivovať časť brehu na juhozápadnej strane populárneho štrkoviska. Či sa tak stane v pôvodne plánovanom rozsahu, je však otázne.

Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny

Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny

Nečakané rozhodnutie

Hrubé rysy projektu Južná Pláž od V.D. Lake, ktorého cieľom je zhodnotenie pozemkov medzi Tematínskou ulicou a vodnou plochu Veľkého Draždiaka, boli predstavené už dávnejšie. Na mieste bývalého espressa s priľahlou vybavenosťou, patriacou k súkromnej pláži, má vzniknúť development s bývaním a službami, oficiálne nazvaný Polyfunkčný objekt Tematínska.

Viac detailov sa verejnosť dozvedela zo zverejnenej dokumentácie v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), hoci projekt už medzičasom postúpil do územného konania.

Výstavba má priniesť dvojicu objektov s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami (najvyššie bude ustúpené), kde vznikne 55 bytov, kancelárie a občianska vybavenosť. Vzniknúť by mali 3 jednoizbové, 14 dvojizbových, 26 trojizbových, 10 štvorizbových a 2 päťizbové byty. Všetky majú mať balkóny, smerujúce na hladinu vodnej plochy. Bývanie v projekte má mať očividne charakter života v rekreačnom území.

Galéria

  • Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny
  • Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny
  • Architektonická situácia. Zdroj: V.D. Lake / EIA

Súčasťou developmentu Južná Pláž je totiž aj revitalizácia verejných priestorov o rozlohe jedného hektára priamo na brehu Veľkého Draždiaka. Realizácia obnovy exteriérových plôch zahŕňa okrem iného parkové úpravy, promenádu, vodné mólo či ihriská.

Realizácia verejných priestorov má byť hradená z vlastných zdrojov developera a bude slúžiť širokej verejnosti. Magistrát však zverejnil zmenu záväzného stanoviska. Podľa neho sa objekt SO 11 Južná Pláž vypúšťa z územného konania z dôvodu neudelenia súhlasu vlastníka s realizáciou tohto stavebného objektu. Idem pritom práve o pozemky, na ktorých má prebehnúť revitalizácia a majú byť využívané verejnosťou. O problémoch s prenájmom týchto pozemkov sme informovali už pred časom.

Informáciu potvrdzuje aj developer. „Pozemky pri jazere Veľký Draždiak, zahrnuté do nášho projektu revitalizácie, majú dvoch majiteľov. Približne 3/4 pozemkov vlastnia Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, a 1/4 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava. Počas predchádzajúceho obdobia prebehlo u oboch majiteľov schvaľovacie konanie,“ uviedol predseda predstavenstva V.D. Lake Tomáš Matulík.   

Lesy SR, š.p. (vlastník 3/4 dotknutých pozemkov) už v roku 2020 vydali súhlasné stanovisko s realizáciou SO 11. „Naproti tomu, naša žiadosť o nájom 1/4 dotknutých pozemkov, ktorých majiteľom je Hlavné mesto Slovenskej republiky, bola zamietnutá. Našu žiadosť sme adresovali mestskej časti Bratislava – Petržalka, v ktorej správe sú predmetné pozemky.“

Konanie na zastupiteľstve prebiehalo ešte pred voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali v roku 2022. „Poslanci miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Petržalka, ktorí rozhodli o neodsúhlasení nájomnej zmluvy, v písomnom stanovisku nijak nezdôvodnili svoje rozhodnutie“.

Stalo sa tak napriek tomu, že podľa Matulíka mali k dispozícii detailné informácie o projekte Južná Pláž. Čerpať ich mohli z veľkého množstva časovo náročných prezentácií a odbornej komunikácie s príslušnými komisiami miestneho zastupiteľstva, oddeleniami a referátmi miestneho úradu, prebiehajúcimi počas jedného roka.

„Lesy SR, š.p., vydali súhlasné stanovisko s realizáciou SO 11, miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Petržalka s nami odmietlo uzavrieť nájomnú zmluvu, čím samozrejme znemožnili realizáciu projektu SO 11 v plnom rozsahu, čo je zároveň aj hlavný dôvod vyňatia stavebného objektu SO 11 Južná Pláž z územného konania,“ spresnil Matulík.

 

Architektonická situácia. Zdroj: V.D. Lake / EIA

 

Rokovania pokračujú, developer sa chce držať pôvodného plánu

Developer má naďalej záujem Južnú Pláž realizovať v plnom rozsahu, preto začal novú sériu rokovaní a prezentácií s novozvoleným petržalským zastupiteľstvom. Projekt SO 11 bol postupne upravený podľa požiadaviek nového vedenia. Developer ho plánuje prezentovať starostovi a poslancom koncom tohto roka.

„Pokiaľ získame súhlasné stanovisko k nájomnej zmluve od nového zloženia poslancov miestneho zastupiteľstva, tak sme pripravení revitalizáciu začať okamžite po vydaní potrebných povolení, keďže projekt Južná Pláž máme rozpracovaný až do realizačnej podoby,“ pripomína Matulík.

Spoločnosť je pripravená aj na situáciu, že nové miestne zastupiteľstvo v Petržalke s ňou opäť neuzavrie nájomnú zmluvu. „V tom prípade budeme nútení verejné priestory revitalizovať v obmedzenom, trojštvrtinovom rozsahu, iba na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve Lesov Slovenskej republiky, štátny podnik.“

V.D. Lake si dalo za cieľ vytvoriť hodnotné dielo pre všetkých obyvateľov mesta Bratislavy, podľa investora s úplne novým prístupom ku kombinácii architektúry a urbanizmu, akceptujúcim vysoký dôraz na "vyzdvihnutie krásy a sily prírody a človeka ako jej súčasti". „Dodnes preto s nepochopením hľadíme na nezodpovedanú otázku, prečo predchádzajúce zloženie poslancov miestneho zastupiteľstva znemožnilo realizáciu projektu Južná Pláž v jeho plnom rozsahu,“ konštatuje T. Matulík. 

Týmto rozhodnutím malo zastupiteľstvo podľa developera obrať všetkých milovníkov Veľkého Draždiaka o možnosť získania nového rozmeru zážitkových momentov na jeho novoupravenom pobreží. „Namiesto toho sa rozhodli zachovať časť Veľkého Draždiaka v dnešnom stave desaťročiami nahromadeného absolútneho zanedbania,“ uzavrel Matulík.

Napriek tomu, že developer bol nútený vyňať stavebný objekt z územného konania, ambíciu revitalizovať okolie Veľkého Draždiaka nestratil. Potrebuje však dostať „zelenú“ od súčasného zastupiteľstva v Petržalke. Mestská časť sa v ostatnom období pomerne intenzívne venuje verejným projektom, pričom úpravy brehov vodnej plochy patria k najvýraznejším projektom. 

 

O zlepšenie okolia Veľkého Draždiaka sa snaží aj samospráva. Zdroj: MČ Petržalka

 

Mestská časť nie je vlastníkom ani oficiálnym správcom jazera a z okolitých pozemkov spravuje len tie mestské. Tieto boli predmetom nedávnych úprav. „Práve na pozemkoch vo vlastníctve Magistrátu sa nám za posledné tri roky podarilo zrealizovať viacero zmien k lepšiemu, ktoré návštevníkom spríjemňujú pobyt pri jazere najmä počas hlavnej letnej sezóny,“ vyjadrila sa mestská časť.

Tento rok boli pred začiatkom najfrekventovanejšieho obdobia osadené vynovené prezliekacie kabínky z drevenej konštrukcie. Pribudol aj nový zelený trávnik na jednom z úsekov severného brehu Veľkého Draždiaka. Príprava a uloženie trvali spolu 6 dní. Celkovo na nábreží pribudlo až 800 m2 novej trávy, ktorá by sa časom mala rozšíriť aj do ďalších nábrežných častí.

Veľký Draždiak a jeho okolie má ako rekreačná lokalita veľký potenciál, ale kvalita verejného priestoru nie je vysoká. Snaha samosprávy o zlepšenie stavu však nestačí a bez súkromných investícií sa nič radikálne nezmení. Južná Pláž, podobne ako Tri Vŕby od RMC Properties, by priniesla prospešné úpravy s garanciou prístupu pre verejnosť. Obľúbená lokalita sa môže stať krajšou a kvalitnejšou, ak sa na to samospráva odváži.  

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube