Author photoSimona Schreinerová 14.08.2023 14:52

Veľké zlepšenie obľúbenej lokality. Petržalka obnovuje Veľký Draždiak, nasledovať budú developeri

Veľký Draždiak patrí k najobľúbenejším rekreačným lokalitám v Petržalke. Popularita tejto vodnej plochy je vysoká aj napriek tomu, že nejde o oficiálne kúpalisko a väčšina verejného priestoru je pomerne zanedbaná. Enormný potenciál láka okrem rekreantov aj developerov, ktorí by mohli túto lokalitu pozdvihnúť. Aká budúcnosť čaká rozsiahly areál?

Zdroj: MČ Petržalka /  RMC Properties

Zdroj: MČ Petržalka / RMC Properties

Veľký Draždiak je vodná plocha, ktorá vzniklo v priebehu 20. storočia pri ťažbe štrku. Počas teplejších mesiacov je využívaný na kúpanie, člnkovanie alebo slnenie, navštevujú ho však aj rybári, športovci alebo je miestom prechádzok. V okolí nádrže sú bufety, detské ihrisko, požičovňa vodných bicyklov, tenisové kurty či medicínske centrum.

Napriek tomu, že jeho popularita rastie, nejde o oficiálne prírodné kúpalisko. Je to však jedna z najvýznamnejších vodných plôch v Bratislave, kde je vďaka vyhovujúcej kvalite vody povolené kúpanie. Problémom, ktorý bráni tomu, aby bol Draždiak oficiálnym kúpaliskom, je vedenie vysokého napätia nad hladinou. Nedostatkom je aj relatívne zanedbaný stav väčšiny verejných priestranstiev v okolí. 

Zvyšujúce sa nároky verejnosti na úroveň priestoru a potenciál územia začína postupne reflektovať samospráva. Všímajú si ho však aj developeri, ktorí tu pripravujú nové projekty. Dva významné zámery boli predstavené už pred časom. Ide o Južnú pláž a Tri Vŕby. 

Galéria

  • Zdroj: MČ Petržalka
  • Zdroj: MČ Petržalka
  • Zdroj: MČ Petržalka
  • Zdroj: MČ Petržalka
  • Tri Vŕby. Zdroj: RMC Properties
  • Tri Vŕby. Zdroj: RMC Properties
  • Tri Vŕby. Zdroj: RMC Properties
  • Južná pláž. Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny
  • Južná pláž. Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny

Developeri plánujú veľké zmeny

Južná pláž je riešená v rámci projektu Polyfunkčný objekt Tematínska, za ktorým stojí spoločnosť V.D. LAKE. Podľa vyjadrenia predsedu predstavenstva Tomáša Matulíka je polyfunkčný objekt aktuálne v územnom konaní. Tvorený bude dvojicou objektov s jedným podzemným a piatimi nadzemnými podlažiami, kde vznikne 55 bytov, kancelárie a občianska vybavenosť. 

Prínosom pre verejnosť by z pohľadu developera malo byť skultivovanie časti brehu na juhozápadnej strane Veľkého Draždiaka, ktoré nebolo realizované minimálne posledných 30 rokov. Okrem toho je tiež v pláne vytvorenie zóny, ktorá bude príjemná na pohľad a pobyt, ale zároveň prinesie návštevníkom možnosť pre aktívny oddych. Nachádzať sa tu bude workout a detské ihriská. 

Developer tak konštatuje, že návštevníci budú z projektu výrazne benefitovať. „Nezanedbateľnou výhodou pre verejnosť bude otvorenie tohto priestoru, kde je už temer 40 rokov vysoké oplotenie, ktoré máme záujem odstrániť a vytvoriť tak naozaj zónu oddychu pre verejnosť. Vybudovaním chodníka a dvoch mól sa vytvorí príjemný priestor na prechádzku aj pre rodiny s malými deťmi a pre seniorov,“ vyjadril sa Matulík.  

Aby sa dalo hovoriť o skutočnej pláži, pribudne aj priestor, ktorý bude obsahovať sprchy, toalety a kde bude možné prezliecť sa do plaviek. V.D. LAKE má v úmysle túto lokality znovu zazeleniť pôvodnými drevinami, ku ktorým patria duby, javory a lipy. Plánovaná je tiež promenáda pri objekte Medissimo, ktorá prepojí komunikáciu pri Chorvátskom ramene s Južnou Plážou. Súčasťou projektu bude napokon aj objekt pre malé javiskové formy.

Pre plánovanú revitalizáciu je potrebná spolupráca s mestskou časťou. „Čo sa týka Južnej Pláže, bývalá garnitúra mestského zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava – Petržalka v júni 2022 neodsúhlasila prenájom pozemkov v správe mestskej časti Bratislava – Petržalka na dobu revitalizácie Južnej Pláže pre našu spoločnosť. Tieto pozemky sú síce minoritné z pohľadu rozlohy vo vzťahu k celkovej plánovanej ploche revitalizácie, avšak bez nich by šlo iba o čiastkové a nie komplexné riešenie,“ vyjadril sa Matulík.

Napriek neodsúhlaseniu prenájmu týchto pozemkov spoločnosť V.D. LAKE zaangažovala architektov z kancelárie Guldan Architects, ktorí pripravujú finálny projekt riešenia verejne prístupnej plochy na brehoch Veľkého Draždiaka. Developer predpokladá, že tento finálny projekt bude dokončený na jeseň 2023.

V tomto čase ho chcú predstaviť nielen miestnym poslancom, ale aj širokej verejnosti. „Veríme, že novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Petržalka sa k tejto revitalizácii postavia kladne,“ doplnil Matulík.

 

Zdroj: V.D. Lake via Bratislavské noviny

 

O veľkom prínose projektu Tri Vŕby zas hovorí Jakub Slanina, CEO spoločnosti RMC Properties Slovakia. Podľa jeho slov investičný zámer uvažuje s urbanistickým zhodnotením areálu bývalého Ústavu lekárskej kozmetiky medzi Veľkým Draždiakom a Chorvátskym ramenom. Ambíciou projektu je spojiť služby, pracoviská aj bývanie a dotvoriť ďalší úsek promenády a pláže.

Zároveň nadväzuje na zástavbu realizovaných a novonavrhovaných stavieb v danom území, ako je areál hotela Pressburg, areál polikliniky ProCareMedissimo, polyfunkčný areál Južná pláž a Tenisový areál TJ Slávia. Počas prípravnej fázy developer intenzívne komunikoval s Metropolitným inštitútom Bratislavy ohľadom tvorby kvalitného verejného priestranstva.

Predmetom diskusie bola koncepcia riešenia udržateľného rozvoja v súvislosti s napojením na existujúcu cyklistickú radiálu či na nový dopravný uzol električkovej radiály. Investičný zámer zohľadňuje i centrálnu rozvojovú os Chorvátskeho ramena, pripomienky predstaviteľov mestskej časti Petržalka a miestneho Referátu územného rozvoja a GISu či Cyklokoalície.

Všetky požiadavky sú spolu s urbanistami a architektmi z kancelárie Siebert + Talaš vyhodnocované a do ďalšieho štádia prípravy projektu zapracované variantne. Následne prejde projekt prípravou projektovej dokumentácie k získaniu záväzného stanoviska mesta. „Lokalita Veľkého Draždiaka nám je blízka nielen komerčne, ale aj osobne a preto k tomuto projektu pristupujeme participatívnym spôsobom a snažíme sa zapojiť tak do procesu nie len odbornú, ale aj laickú verejnosť,“ konštatuje Slanina.

V procese prípravy chcú aj naďalej reflektovať jednotlivé špecifické skupiny stakeholderov, ako sú predstavitelia samosprávy, akademická obec, združenia expertov a odborníkov v oblasti ekologického a udržateľného rozvoja, v oblasti dopravy, ale aj športovcov a návštevníkov územia. „Pre nás ako developera je kľúčové, aby sme areál sprístupnili verejnosti, nakoľko bol doteraz oplotenou bariérou od Chorvátskeho ramena,“ hovorí Slanina.

Navrhované riešenie uvažuje s nerovnomerným rozmiestnením troch trojpodlažných objektov, mierne natočených tak, aby v centrálnej polohe vznikol atraktívny priestor vnútorného námestia, kde sú smerované vstupné a verejné priestory. Vonkajšie plochy sú koncipované ako otvorené verejné priestory s bohatou zeleňou, funkčne dopĺňajúcou parter.

Benefitom pre všetkých návštevníkov bude najmä bezbariérovosť územia, verejné priestranstvá plne prístupné všetkým návštevníkom s komunitnotvorným charakterom, spriechodnenie územia a vytvorenie priehľadov a priechodov zo strany od Chorvátskeho ramena.

Prínosom pre verejnosť má byť aj potenciálne funkčné prepojenie ramena s jazerom pre rozvoj vodných športov, ako je kajak a paddleboard, ktoré sa už dnes v riešenom území rozvíjajú. V neposlednom rade je benefitom vytvorenie verejnej pláže s funkčným bežeckým chodníkom. Súčasťou areálu by malo byť tiež stanovisko bikesharingu. Ten by mal byť dôležitý najmä z toho dôvodu, že sa v lokalite vytvára nový dopravný uzol, t.j. zastávka električky. 

Nakoľko sú Tri Vŕby „vstupnou bránou územia“, je podľa Slaninu dôležité vtiahnuť návštevníkov, či už peších alebo cyklistov, priamo do areálu Veľkého Draždiaku na promenádu. Pre developera je alfa omega rešpektovanie danosti územia. „Jednou z priorít zámeru je skvalitniť verejný priestor a priniesť väčšiu diverzitu služieb do tohto v súčasnosti nie adekvátneho prostredia a vytvoriť tak priestor, ktorý zodpovedá tomu, ako sa majú tvoriť m(i)esta 21. storočia,“ uzatvára Jakub Slanina.

 

Zdroj: RMC Properties

 

K príjemnejšiemu Draždiaku prispieva aj Petržalka

YIM.BA oslovila aj mestskú časť Petržalka, ktorá už v okolí Draždiaka uskutočnila niekoľko menších zásahov. Samospráva vysvetľuje, že vodná plocha je vo vlastníctve štátneho podniku Lesy Slovenskej Republiky. Aj väčšinu okolitých pozemkov vlastnia buď štátne lesy, Hlavné mesto Bratislava alebo súkromné spoločnosti. Mestská časť nie je vlastníkom ani oficiálnym správcom jazera a z okolitých pozemkov spravuje len tie mestské.

Tieto boli predmetom nedávnych úprav. „Práve na pozemkoch vo vlastníctve Magistrátu sa nám za posledné tri roky podarilo zrealizovať viacero zmien k lepšiemu, ktoré návštevníkom spríjemňujú pobyt pri jazera najmä počas hlavnej letnej sezóny,“ vyjadrila sa mestská časť.

V roku 2020 a 2021 Oddelenie správy verejných priestranstiev osadilo smetné koše, o rok neskôr pribudli smetné nádoby aj na triedené zložky odpadu. Napokon pribudol aj nový typ kameninových košov, ktoré sú objemnejšie a odolnejšie voči vandalizmu. Minulý rok Petržalka na svoje náklady inštalovala pri bufete Šutrovka bezplatné verejné toalety. Ku kvalitnejším službám na Draždiaku by mali prispieť aj nové cyklostojany a servisný cyklostojan na opravu alebo údržbu bicyklov. Okrem toho pribudli nové lavičky.

Samospráva si časť mobiliáru realizuje svojpomocne. „Vďaka homemade výrobe mestská časť dokáže lavičky osádzať efektívnejšie a lacnejšie a ušetrené verejné financie smerovať do ďalších dôležitých projektov,“ vysvetľuje mestská časť. Realizované úpravy tak nie sú v súlade s typizovanými prvkami, ktoré presadzuje Magistrát - hoci ide o zásahy na jeho pozemkoch. 

Tento rok boli pred začiatkom letnej sezóny osadené vynovené prezliekacie kabínky z drevenej konštrukcie. Pribudol aj nový zelený trávnik na jednom z úsekov severného brehu Veľkého Draždiaka. Príprava a uloženie trvali spolu 6 dní.

Celkovo na petržalskom pobreží pribudlo až 800 metrov štvorcových novej trávy, ktoré by časom chceli rozšíriť aj do ďalších pobrežných častí. „Najnovším prírastkom je viacero masívnych drevených ležadiel na opaľovanie, ktoré takisto vyrobili kolegovia z údržby alias petržalskí makači,“ dodáva Petržalka. 

Okrem verejného priestoru samospráva zabezpečuje aj služby - každoročne prevádzkuje a financuje Vodnú záchrannú službu. Podľa vyjadrenia mestskej časti, Vodná záchranná služba zachránila aj niekoľko životov. Zvyčajne dohliada na návštevníkov areálu a zasahuje najmä pri bežných záležitostiach, ako kúpanie psov, strata detí či odstraňovanie uhynutých rýb alebo vytláčanie občanov pod vplyvom alkoholu.

 

Zdroj: MČ Petržalka

 

Ako s Draždiakom ďalej?

Pokiaľ ide o budúcnosť rekreačnej lokality, dlhodobá a trvalá koncepcia rozvoja bude závisieť skôr od majiteľov pozemkov. Mestská časť väčšinu spomínaných úprav realizovala so súhlasom štátnych lesov. Samozrejme, svoju významnú úlohu budú mať aj developeri. 

Miestna samospráva má s partnermi rokovať ďalej, aby riešenia pre zlepšenie stavu územia mohli byť realizované aj v ďalších častiach štrkoviska. Prebiehajú aj rokovania so súkromnými majiteľmi pozemkov v okolí Draždiaka. Ak by boli úspešné, znamenalo by to návrat niektorých pozemkov do verejného majetku. To by umožnilo realizáciu ďalších zmien, vrátane úprav trvalého charakteru, ako je vybudovanie chodníka s cyklotrasou, murovaných toaliet a spŕch či ďalšej verejnej infraštruktúry. Tieto zásahy však aktuálne nemá mestská časť vo svojich rukách.

Čo sa týka vybudovania trvalej verejnej infraštruktúry, existuje podľa Petržalky všeobecná zhoda, že je potrebná a určite aj vítaná. Pri realizácii projektov naráža na komplikované majetkové vzťahy, ale v tomto smere by mohol podľa samosprávy pomôcť aj development na súkromných pozemkoch. V prípade rešpektovania rekreačnej povahy lokality by podľa nich mohol byť prínosom.

Petržalka však zdôrazňuje, že prínos závisí od miery zapojenia verejnosti. „Či by sa tak naozaj aj stalo a nevznikli by, naopak, ďalšie problémy, samozrejme záleží od konkrétnej podoby toho-ktorého projektu. Tá by mala vzniknúť aj po diskusii s mestom a našou mestskou časťou ako zástupcov verejnosti, no nie vždy to býva zvykom,“ hodnotí mestská časť. 

Kým skultúrnenie okolia štrkoviska je reálne už v najbližších rokoch, s problematickým vzdušným vedením vysokého napätia to nevyzerá ružovo. Rokovania medzi Petržalkou a Západoslovenskou distribučnou a.s. (ZSE) prebiehali už v roku 2007, avšak k dohode neprišlo kvôli enormným investičným nákladom na prekládku. Okrem toho boli problémom aj vlastnícke vzťahy a nesúlad s Územným plánom, čím sa už v tom čase stala prekládka nerealizovateľná.

Petržalka uzatvára, že to ale kvalitnému a bezpečnému pobytu pri vode nebráni. „Podľa vyjadrení odborníkov je elektrické vedenie zabezpečené proti prípadnému odtrhnutiu zo stožiarov vysokého napätia a aj v prípade ich pádu na vodnú hladinu je riadiaci systém nastavený na okamžité uzavretie elektrického okruhu. Ide teda skôr o estetický, nie až tak bezpečnostný problém“.

Známy nie je ani budúci osud Medissima. Časť výkonov sa aktuálne presúva do nemocnice v Boroch. Prevádzkovateľ zariadenia naznačuje, že by sa tu mohla realizovať paliatívna starostlivosť. Na otázky YIM.BA však neodpovedal. 

Veľký Draždiak a jeho okolie má ako rekreačná lokalita veľký potenciál, a to nielen na trávenie voľného času, ale aj na príjemné bývanie. Aktuálna kvalita verejného priestoru je však nízka napriek snahám samosprávy tento stav v rámci možností zlepšiť. Výraznejšiu zmenu k lepšiemu by mohli priniesť práve developerské zámery. Prezentované projeky kladú dôraz na prispešné úpravy - teda úpravy pláží pri garancii ich verejnej prístupnosti. Obľúbená lokalita tak môže byť onedhlo ešte lepšou. 

 

Sledujte YIM.BA na Instagrame.

Sledujte YIM.BA na YouTube.

Mapa projektu

Najčítanejšie

Zo Slovenska

Tlačové správy

Instagram

Informácie o projektoch, výstavbe a architektúre v Bratislave | Information about development and architecture in Bratislava, Slovakia

Pozrieť viac

YouTube